Co vás čeká po ukončení onkologické léčby

30. 9. 2021 11:06

Právě jste úspěšně dokončili některou z forem onkologické léčby, ať už šlo o chemoterapii, radioterapii nebo jinou metodu, a nejste si jistí, co se bude dít dál?

Úspěšná onkologická léčba znamená, že ustoupily veškeré známky onemocnění, laboratorní hodnoty se vrátily do normálu a ani zobrazovací vyšetření ultrazvukem nebo PET/CT nevykazují žádný nález. Tomuto stádiu léčby se říká remise. Je samozřejmě pozitivním faktem remise dosáhnout, nicméně je potřeba si uvědomit, že v těle pacienta mohou přetrvávat ložiska, jež nelze výše uvedenými metodami detekovat. A právě proto je nezbytné pacienta i nadále aktivně sledovat.

Dispenzarizace

Dispenzarizace je termín, označující pravidelné aktivní sledování pacienta v remisi. Toto sledování má za úkol odhalit případné komplikace, anebo návrat onemocnění, aby bylo možné včas zahájit další léčbu. Jelikož je v prvních letech po úspěšné léčbě riziko relapsu vyšší, jsou i tato vyšetření a prohlídky častější — až několikrát do roka. S postupem času se jejich četnost snižuje až nakonec pacient dochází na kontroly jedenkrát ročně.

Druh i četnost jednotlivých vyšetření určí pacientovi jeho ošetřující lékař, a to na základě diagnózy i individuální anamnézy pacienta. Je možné za účelem těchto vyšetření docházet dále na onkologii, ale může je provádět i praktický lékař. Ten totiž bude mít od onkologa k dispozici veškeré potřebné podklady: podrobnou písemnou zprávu s doporučeným postupem pro každý individuální případ a vypracovanou metodiku doporučených postupů i vyšetření.

Na pacientovi potom je, aby dodržoval všechna předepsaná vyšetření. Vynechání pravidelných kontrol, ale stejně tak i požadování dalších extra vyšetření může být v důsledku stejnou měrou škodlivé.

Prevence

Stejně důležitý jako dispenzarizační vyšetření je i pacientův zodpovědný přístup k prevenci. To znamená dodržování zdravého životního stylu, pokud možno s dostatkem aktivního pohybu a vyváženou stravou.

Dalším důležitým článkem uzdravovacího procesu je i psychický stav pacienta. Měl by se snažit vyhýbat stresovým situacím, a především by měl pozitivně přemýšlet o své budoucnosti. Pokud by pacient cítil nezvladatelný strach či trpěl sklíčeností, je vždy lepší vyhledat psychologickou pomoc.