Druhy a stadia rakoviny prsu

30. 3. 2021 09:42

Karcinom prsu není jedno univerzální onemocnění, které by se objevovalo u všech pacientek ve stejné podobě a se stejným průběhem.

Zhoubných i nezhoubných nádorů prsu je vícero typů, přičemž maligní neboli zhoubné nádory se ještě rozdělují do několika různých druhů. Prsy jsou u žen tvořeny především tukovou, pojivovou a mízní tkání. Uvnitř jsou pak mléčné žlázy, které, když žena porodí, produkují mateřské mléko — nazývají se lobuli. Kanálky, které tyto žlázy spojují s bradavkou se nazývají ductuli.

Základní typy nádorů prsu

Velká část nádorů prsu je nezhoubná: tvoří je cysty, případně i nahromaděná pojivová tkáň. Zhoubné nádory jsou oproti tomu tvořené nahromaděnými nádorovými buňkami a objevují se v několika typech:

  • Duktální karcinom prsu - nejčastěji se objevující typ karcinomu, lokalizovaný na vývodech mléčných žláz. Jeho zvláštní formou je i Pagetův karcinom bradavky, který se častěji objevuje u žen po menopauze.
  • Lobulární karcinom prsu - druhý nejčastější typ nádoru prsu, vznikající v lalůčcích prsních žláz. Vyskytuje se častěji u žen před menopauzou.
  • Inflamatorní (erysipeloidní) karcinom je nejvzácnější, ale také nejagresivnější typ nádoru, který infiltruje celý prs.

Stadia rakoviny prsu

Pro určení přesného postupu léčby je vždy nutné určit, v jakém stádiu se nádor nachází. K tomuto účelu slouží systém TNM a následná klasifikace do jednoho ze stádií, označených od 0 do 4. Ze všeho nejdříve je ale zapotřebí provést rentgen plic, ultrazvuk jater, scintigrafii skeletu a u větších nádorů i CT hrudníku a břicha.

Systém TNM u rakoviny prsu

Tři písmena ve zkratce TNM zastupují označení pro tumor (T), latinský výraz pro uzliny nodi (N) a metastázy (M). U každého písmene pak následuje číslem nebo dalším písmenem vyjádřený stupeň rozvinutosti nádoru:

  • U T se číslem vyjadřuje velikost nádoru v prsu a případně jeho rozšíření do kůže či hrudní stěny. TX znamená, že daný parametr nelze vyhodnotit a Tis je označení pro karcinom in situ (karcinom v počátečním stádiu, kdy nevznikají metastázy).
  • Čísla za písmenem N vyjadřují, zda a do jaké míry se zhoubný nádor rozšířil do lymfatických uzlin v okolí prsu.
  • U písmene M se objevují jen číslice 0 nebo 1 a vypovídají o tom, zda (a případně v jakém orgánu) jsou přítomné vzdálené metastázy.

Stádia rakoviny prsu 0 – IV

Po vyhodnocení systémem TNM se ještě klasifikuje stádium nemoci podle následující 5bodové škály, přičemž platí, že stádia 0 až II jsou označována jako časná:

Stadium 0 (in situ)

Nádor ve stádiu 0 není ještě přísně vzato zhoubný. Jeho riziko ale spočívá v tom, že by se mohl stát podkladem pro agresivnější nádorové bujení.

Stadium I

Nádor není větší než 2 cm a nepostihl lymfatické uzliny v podpaží.

Stadium II

Nádor má velikost v rozmezí 2 až 5 cm. Pokud jsou již zasaženy lymfatické uzliny, musí být nádorové ložisko menší než 2 cm, aby nádor spadal do klasifikace stádia II.

Stadium III

Velikost nádoru přesáhla 5 cm a jsou zasažené podpažní uzliny, avšak nejsou přítomné vzdálené metastázy.

Stadium IV

Objeví-li se metastázy kdekoliv v těle, pak je nádor bez ohledu na jeho velikost klasifikován do stádia IV.