Jak a komu může pomoci Nadační Fond pro protonovou terapii

2. 2. 2022 12:19

Léčba rakoviny je nelehká životní situace, která má svůj dopad i na ty nejstatečnější a nejotrlejší.

Jakkoliv je technologie léčby na špičkové úrovni, vyslechnout si diagnózu není nikdy lehké, a to ani pro pacienta samotného, ani pro jeho rodinné příslušníky. Řada pacientů, zejména těch starších, se pak může potýkat i s praktickou stránkou života během léčby.

To všechno jsou důvody, proč vznikl Nadační Fond pro protonovou terapii, který potřebným pacientům Protonového centra pomáhá lépe zvládnout jejich náročnou situaci.

Jak Nadační Fond pomáhá

Původním cílem nadačního fondu bylo především šíření povědomí o Protonové léčbě mezi laickou veřejností. Tehdy to byla ještě novinka a vědělo se toho o ní obecně jen málo. Pravdivé informace o terapii poskytuje fond veřejnosti i dále, jeho hlavní smysl se však posunul k poskytování pomoci v různých formách pacientům Protonového centra.

Nyní tak Fond poskytuje pacientům na základě schválené žádosti finanční pomoc formou nadačního příspěvku na úhradu nákladů, spojených s léčbou. Zajišťuje také psychologickou pomoc, a to jak pacientům, tak i jejich rodinným příslušníkům. Poskytuje rovněž nutriční poradenství, anebo zajistí pomoc třeba s hlídáním dětí.

Pokud nejste z Prahy, může vám Nadační fond pomoci se zajištěním ubytování v hlavním městě.

Pro děti i dospělé

Pocit, že v tom nejste sami, může být často velkou oporou. Také proto pořádá Nadační Fond setkání pacientů Protonového centra, stejně jako prohlídky samotné kliniky nebo krátké výlety po Praze. Pro dětské pacienty je na konci léčby připravena oslava dokončení a zvládnutí jejich léčby, a každý rok také Mikulášská nadílka i Dětský den, ale i další zábavné akce na základě přání malých pacientů.

Pokud byste chtěli Nadační Fond pro protonovou terapii požádat o finanční příspěvek, případně i jinou formu pomoci, vyplňte formulář na webových stránkách fondu.