Jak může výživa ovlivnit vznik a průběh karcinomu prostaty

10. 8. 2021 10:16

Jedním z faktorů, který může ovlivnit jak vznik, tak i průběh rakoviny prostaty, je složení jídelníčku.

Jeho vliv je sice nižší než u karcinomu zažívacího traktu (u rakoviny prostaty tvoří výživový faktor asi 15% podíl, u rakoviny zažívacího traktu to může být až 75 %), nicméně pořád není zanedbatelný.

Potvrzuje to i fakt, že zatímco v Americe a Evropě je incidence karcinomu prostaty poměrně vysoká (asi 15 %), u Asiatů je výrazně nižší. Nicméně u asijských přistěhovalců do USA narůstá riziko vzniku nádoru prostaty přibližně 3 – 9 × oproti mužům v jejich rodných zemích, a to již v první generaci.

Přestože byl u některých látek prokázán pozitivní či ochranný vliv na vznik nebo průběh karcinomu prostaty, není zatím studiemi prokázán přesný mechanismus účinku, ani vhodná velikost dávky.

Potraviny potenciálně snižující riziko

Následující skupiny látek a prvků, obsažených v některých potravinách mohou sloužit buď jakožto prevence, případně mohou pomoci zmírnit průběh již vzniklého onemocnění.

Fytoestrogeny (isoflavonoidy a lignany)

Fytoestrogeny jsou rostlinné polyfenoly a jejich dvě významné podskupiny představují isoflavonoidy a lignany. Isoflavonoidy fungují jako přirozené inhibitory (zpomalovače) rakovinného bujení a ve vysoké koncentraci se přirozeně vyskytují hlavně v sóji.

Antikarcinogenní a antioxidační účinky mají rovněž lignany, které jsou obsažené v oříšcích, lněných i dalších semínkách a v celých zrnech obilovin.

Lykopen

Lykopen je rostlinný pigment, jenž dodává některému ovoci a zelenině červenou barvu. Funguje jako antioxidant a rovněž přispívá ke zdravému fungování prostaty. Vysoký obsah lykopenu mají například rajčata, a to zejména pokud jsou tepelně upravená — například v podobě omáčky.

Vitamíny

Vitamíny A a D pomáhají při pravidelné konzumaci snižovat riziko vzniku rakoviny prostaty. Pomáhají ale i při již vzniklém onemocnění, jelikož zpomalují růst nádorových buněk.

Incidenci karcinomu prostaty pomáhá především u kuřáků snižovat vitamín E. Obsahují jej například slunečnicová semínka, mandle nebo máslo.