K čemu slouží při ozařování maska?

17. 2. 2022 10:37

Dozvěděli jste se, že vám před radioterapií musí vyrobit masku, a vy nevíte, co to znamená?

Již asi víte, že během radioterapie je zásadní maximální přesnost zacílení ozařovacího paprsku přímo do nádoru. Roli zde hraje každý milimetr, a právě protonová radioterapie má tu výhodu, že přesné zacílení umožňuje nesrovnatelně lépe, než konvenční fotonová radioterapie.

Ani sebepřesnější přístroj by však nebyl nic platný, kdyby pacient při každém ozáření zaujal jinou polohu. Ta musí být při každé ozařovací frakci naprosto stejná. Pacientky s rakovinou prsu se z toho důvodu například učí takzvané řízené dýchání, aby byl jejich hrudník při ozařování vždy ve stejné poloze. Při nádorech v oblasti hlavy a krku je přesnost ještě delikátnější záležitostí, neboť je důležité, aby dávka záření nezasáhla zdravé tkáně, například oční nebo sluchový nerv. A právě z toho důvodu zde přichází na řadu fixační maska.

Fixační maska na míru

K zajištění přesné, a zároveň snadno reprodukovatelné polohy pacienta při ozařování nádorů v oblasti mozku, míchy, vybraných lymfomů, sarkomů, prostaty, případně dalších nádorů se používá fixační maska. Ta zajistí, že bude možné při každé frakci nastavit ozařované části těla pacienta do přesně stejné polohy.

Maska se vždy tvaruje na míru každému jednotlivému pacientovi, a to ještě před zahájením přípravy ozařovacího plánu. Následně se používá k zajištění přesné polohy pacienta již při plánovací počítačové tomografii a na simulátoru, stejně jako při všech ozařovacích frakcích.

Materiál, ze kterého se maska vyrábí, musí splňovat určitá kritéria. Například nesmí nijak ovlivňovat výsledky při vyšetření na CT, musí být snadno omyvatelný a pochopitelně zdravotně nezávadný. V současné době se nejčastěji používají masky, vyrobené z různých termoplastických materiálů — tedy takových materiálů, které jde po zahřátí snadno tvarovat.

Jak probíhá tvarování masky

Podle typu a lokalizaci nádoru se vybírá i nejvhodnější typ masky. Pokud je potřeba fixovat pouze hlavu, stačí maska tříbodová, pakliže je potřeba fixovat i polohu ramen, používají se masky čtyř nebo pětibodové.

Před použitím je budoucí maska rovný plastový plát. Před samotným tvarováním se nejprve přibližně na 5 minut vloží do vodní lázně o teplotě kolem 60 °C. Po vyjmutí z lázně se maska osuší a při příjemné teplotě se pak tvaruje přímo na obličeji pacienta. Tvarování musí být rychlé, jelikož materiál masky během chladnutí zároveň tuhne.

Po vytvarování se maska nechává pacientovi ještě přibližně 10 minut na obličeji, tak aby úplně ztuhla v požadovaném tvaru. Během ozařování se pak maska upíná ke speciální podložce. Tím se zajistí naprostá nehybnost částí pacientova těla pod upevněnou maskou, a tudíž i maximální přesnost ozáření.