K čemu slouží vyšetření PET/CT

12. 4. 2023 08:48

Vyšetření PET/CT nabízí Protonové centrum v rámci diagnostiky nejen svým pacientům, ale i každému, komu jeho lékař vystaví žádanku.

Víte, pro koho a za jakých okolností je toto vyšetření přínosné a na jakém principu vlastně funguje?

PET/CT je v podstatě kombinace dvou vyšetření v jednom, za použití různých zobrazovacích metod. PET ukazuje, jak moc poškozené jsou buňky a CT pak dokáže tato ložiska přesně lokalizovat. Jde o jednu z nejmodernějších zobrazovacích metod současné medicíny.

Pro koho je vyšetření určeno

PET/CT dokáže odhalit celou řadu patologických stavů. Využívá se zejména v onkologii, za účelem detekce nádorových ložisek, jejich rozsahu a případně i přítomnosti metastáz. Tím umožňuje stanovení správné strategie léčby, ale i kontrolu pacientů, kteří již léčbou prošli.

V rámci diagnostiky je PET/CT nenahraditelné zejména při detekci:

  • karcinomu prsu,
  • nádorů zažívacího traktu,
  • rakoviny plic,
  • maligních lymfomů,
  • nádorů mozku
  • a tumorů v oblasti hlavy a krku.

Kromě onkologie je PET/CT přínosné i v kardiologii, neurologii a obecně k detekci rozličných zánětlivých nebo degenerativních procesů v těle.

Jak to funguje

Před vyšetřením PET (pozitronová emisní tomografie) pacient dostane nitrožilně malou dávku látky, nejčastěji složené převážně z jednoduchého cukru — glukózy. Ta slouží jako energie pro jednotlivé buňky, a buňky přeměněné (ať už nádorovým bujením, nebo zánětem) této energie spotřebují více než ty zdravé. PET vyšetření pak následně dokáže tuto látku zpětně detekovat.

Jelikož samotné vyšetření PET neumí zcela přesně zachytit umístění ložiska v anatomické struktuře, přichází na řadu počítačová tomografie, čili CT. Vyšetření CT naopak ukáže přesnou polohu patogenního ložiska. Pro účely tohoto vyšetření je pacientovi podána kontrastní látka s jódem, a to buď nitrožilně, nebo perorálně (v tekutině k vypití).

Spojením snímků z obou vyšetření získají lékaři současně zobrazení metabolických funkcí i anatomické zobrazení orgánů, a to s vysokou mírou přesnosti.