Kdy jste byla naposledy na ultrazvuku či mamografu prsu?

26. 6. 2023 14:02

Rakovina prsu je jedním z nejčastějších nádorových onemocnění českých žen a vyskytnout se může v každém věku.

Proto je také nanejvýš důležité provádět pravidelně každý měsíc samovyšetření prsu (ideálně 2 – 3 dny po skončení menstruace). Jestliže zaznamenáte cokoliv neobvyklého jako jsou bouličky, zatvrdnutí či vyklenutí v rámci prsu nebo výtok z bradavky, navštivte ihned svého praktického lékaře, případně gynekologa.

Správná metoda prevence

Jakkoliv je samovyšetření užitečné, rozhodně nemůže nahradit odborná vyšetření pomocí ultrazvuku nebo mamografu. Obě metody se přitom vzájemně doplňují. Víte však, jaký je mezi nimi rozdíl?

Ultrazvuk

Ultrazvuk se používá jako primární screeningová metoda u žen do 40 let. Je to proto, že prsy mladších žen a dívek jsou tvořeny převážně hutnější vazivovou tkání. Pokud je výsledek vyšetření nejednoznačný, může následovat i doplňující screening na mamografu.

Vyšetření ultrazvukem probíhá v leže na zádech na vyšetřovacím stole a jeho výsledky se dozvíte ihned.

Mamograf

Jelikož s přibývajícím věkem nahrazuje vazivovou tkáň v prsech tkáň tuková, je pro ženy starší 40 let primární volbou vyšetření na mamografu. Vyšetření ultrazvukem se pak používá jako doplňkové, v případě, že je to potřeba.

Mamografický screening se provádí vestoje a jeho výstupem jsou dva snímky každého prsu, které posléze hodnotí dva na sobě nezávislí odborníci. Vyšetření není bolestivé, ale jelikož při něm dochází ke stlačení prsu, může být některým ženám nepříjemné (zvláště v období před menstruací, kdy mohou být prsy citlivé).

Jak je to s úhradou vyšetření?

Jak ultrazvuk, tak i vyšetření na mamografu za vás hradí zdravotní pojišťovna, ovšem jen v případě, kdy vám toto vyšetření doporučí praktický lékař nebo gynekolog. Může tak učinit v případě, že bude mít podezření na nezvyklé změny ve tkáni prsu, ale i z důvodu vaší rodinné anamnézy. Ultrazvukové vyšetření bez vystavené žádanky je také možné, ovšem budete jej muset uhradit jako samoplátce.

Ženám nad 45 let (u některých zdravotních pojišťoven i dříve) pojišťovna hradí preventivní mamografický screening v intervalu jedenkrát za dva roky. Ženám, které užívají v menopauze hormonální substituční terapii, ale i těm, jež mají rakovinu prsu v rodině, bude pravděpodobně stanoven individuální plán prevence. V tom případě jim vždy jedno vyšetření uhradí pojišťovna a jedno si uhradí jako samoplátci.