Lymfom: co to je, jak se projevuje a kdy je nebezpečný?

13. 1. 2021 20:19

Slovem lymfom se obecně označuje nádorové onemocnění lymfatického systému.

Od jiných nádorových onemocnění se liší především tím, že postihuje nejen starší osoby, ale i mladé dospělé. Rizikovou skupinu tedy tvoří mladí lidé ve věku mezi 20 a 30 lety. Lymfomy se přitom objevují o něco málo častěji u mužů než u žen, v poměru asi 3:1. Lymfatický systém je tvořen mimo jiné sítí lymfatických uzlin a cév, a především určitým typem bílých krvinek, zvaným lymfocyty. Lymfocyty se přitom ještě dále dělí na více různých podtypů:
T-lymfocyty mají za úkol dohlížet na imunitní systém organismu. Spouštějí imunitní reakce a kontrolují jejich intenzitu, v případě potřeby dovedou neutralizovat různé typy cizorodých elementů.
B-lymfocyty vytvářejí protilátky. Aktivují se například při očkování.
NK-lymfocyty zase ničí veškeré buňky v těle, jež vykazují nějakou abnormalitu (například buňky napadené viry nebo nádorové buňky).
Všechny uvedené typy lymfocytů se mohou stát podkladem pro vznik lymfomu — obvykle v jedné nebo více lymfatických uzlinách. Jakmile se začnou abnormální buňky nekontrolovaně množit, převýší postupem času svým počtem počet normálních buněk lymfatické uzliny, čímž způsobí její zvětšení. Postupem času se může nádorové bujení rozšířit do dalších lymfatických uzlin, případně i do ostatních orgánů lymfatického systému jako je slezina nebo kostní dřeň.

Druhy lymfomů

Existuje poměrně široká řada různých typů lymfomů, přičemž každý z nich vykazuje trochu odlišné chování. Pro správnou volbu léčebného postupu je tedy nesmírně důležité správně určit konkrétní typ lymfomu u každého pacienta. Nejčastěji se používá základní rozdělení na dva typy: Hodgkinův lymfom, pojmenovaný po anglickém lékaři z 19. století, a skupinu Non-Hodkginských lymfomů.

Příznaky onemocnění lymfomem

Jelikož mohou lymfomy vzniknout na více různých místech v těle, různí se i jejich příznaky. Obecně se však většina lymfomů projevuje nebolestivým zvětšením mízních uzlin. Tento jev ale doprovází i mnohá jiná, méně závažná onemocnění a nedá se tedy říci, že zvětšené uzliny automaticky znamenají přítomnost lymfomu — tu mohou spolehlivě potvrdit či vyvrátit histologické testy. Další možné průvodní jevy, které se mohou při lymfomu objevit:

  • horečka nad 38 °C, jinak nevysvětlitelná,
  • nechutenství a následný úbytek hmotnosti,
  • Silné noční pocení, často s nutností výměny ložního prádla,
  • únava a malátnost,
  • svědění kůže,
  • bolestivost zduřelých uzlin po konzumaci alkoholu,
  • suchý kašel a dýchavičnost.