Nádory mozku: jak se projevují, proč vznikají a jak se léčí

13. 1. 2021 19:27

Nádor mozku, někdy též nesprávně označovaný jako rakovina mozku, je ročně diagnostikován přibližně 700 – 800 pacientům v České republice.

Představuje asi 1,5 % ze všech zhoubných nádorových onemocnění. Nádory mozku se objevují o něco málo častěji u mužů. Na základě věku se toto onemocnění vyskytuje častěji hned u dvou skupin, a to u dětí mladších 5 let a poté u dospělých nad 60 let. Existuje hned několik typů mozkových nádorů — kromě jiných jsou to například:

 • Gliomy (vzniknuvší z buněk podpůrné mozkové tkáně),
 • meningeomy (z buněk mozkových obalů),
 • neurinomy (nádory na mozkomíšních nervech),
 • meduloblastomy (objevují se hlavně u dětí a mohou se šířit mozkomíšním mokem)
 • a mnohé další.

Jaké jsou rizikové faktory vzniku mozkových nádorů

Podobně jako u jiných nádorových onemocnění není ani u nádorů mozku přesně zmapován kompletní seznam možných spouštěcích mechanismů. Jisté však je, že svou roli hraje dědičnost (asi 5 % ze všech mozkových tumorů je geneticky podmíněno), a negativní vliv má i působení radioaktivního záření, některých chemických látek nebo virů.

Příznaky mozkových nádorů

Příznaky mozkového nádoru se různí v závislosti na tom, kde přesně v mozku se tumor nachází, a na která centra tím pádem tlačí. Pokud u sebe ale zpozorujete některý z následujících symptomů, neváhejte a navštivte svého praktického lékaře:

 • Neobvyklé bolesti hlavy, které se zhoršují hlavně po probuzení,
 • nově se objevivší epileptické záchvaty,
 • náhlé zvracení, především po ránu a bez předchozí nevolnosti,
 • dvojité či mlhavé vidění, respektive i náhlé zhoršení zraku,
 • zhoršení čichu nebo sluchu,
 • problémy s mluvením, náhlá koktavost,
 • problémy s motorikou, třas rukou,
 • intelektuální útlum, výpadky paměti, zhoršená schopnost počítat,
 • zmatenost, dezorientace a jiné náhlé změny osobnosti a chování.

Výhody protonové terapie při léčbě mozkových nádorů

Protonová radioterapie má ve srovnání s konvenčním fotonovým ozařováním tu obrovskou výhodu, že díky přesnosti zacílení protonového svazku výrazně eliminuje nežádoucí účinky léčby, stejně jako rizika spojená s poškozením zraku, sluchu nebo intelektuálních schopností.