Příznaky rakoviny plic a její rizikové faktory

30. 3. 2021 17:08

Karcinom plic patří mezi jedny z nejzáludnějších typů rakoviny, a to nejen proto, že nepostihuje pouze kuřáky.

Jeho největší záludnost spočívá v tom, že bývá často asymptomatický, a to až do chvíle, kdy je již velmi těžké jej vyléčit. Rakovina plic postihuje častěji muže, kteří představují až 80 % pacientů. V poslední době však narůstá i počet žen, kterým byl karcinom plic diagnostikován, takže je možné, že se tento poměr do budoucna změní. Riziko onemocnění pak opět roste s věkem, přičemž nejčastěji se vyskytne mezi 60. a 70. rokem života.

Jaké jsou příznaky rakoviny plic

Jak již bylo řečeno výše, rakovina plic se zprvu nijak výrazněji neprojevuje, a dokonce ani nebolí. Právě proto bývá tak těžké nemoc podchytit v jejích počátečních stádiích, kdy je ještě poměrně vysoká šance na úplné vyléčení. Často se však stává, že ani prvním projeveným příznakům nepřikládá pacient dostatečnou váhu, případně je připisuje na vrub své celkové tělesné kondici či věku. Mezi tyto příznaky patří zejména kašel, a to dlouhodobého charakteru. Zpozornět byste však měli i v případě, že se u vás změní charakter kašle (například pokud jste dosud trpěli kašlem s vykašláváním hlenů, ale nyní se jedná spíše o kašel dráždivý). Návštěvu lékaře rozhodně neodkládejte, pokud začnete vykašlávat krev, anebo se krev objeví ve vykašlávaném hlenu. Za normální nejde označit ani bolest na hrudi.

Dále se mohou objevit i tyto symptomy:

 • Dušnost při zátěži nebo zadýchanost (uvedlo 78 % pacientů),
 • bolesti zad nebo paže (40 % pacientů),
 • časté záněty průdušek či zápaly plic,
 • váhový úbytek,
 • polykací obtíže,
 • chrapot,
 • otoky krku a obličeje (syndrom horní duté žíly),
 • neurologické poruchy.

Příčiny rakoviny plic a její rizikové faktory

Nejrizikovějším faktorem vzniku rakoviny plic je kouření. Také proto se výskyt diagnostikovaných plicních karcinomů výrazně zvedl začátkem 20. století, kdy se na trhu objevily první průmyslově balené cigarety. Statistiky uvádějí, že asi polovina pacientů s rakovinou plic někdy v minulosti kouřila. Míra rizika se přitom zvyšuje spolu s celkovým počtem vykouřených cigaret. Nebezpečí pak představuje i pasivní kouření, tedy vdechování cigaretového kouře z okolí.

Další rizikoví činitelé jsou potom:

 • Dědičnost,
 • kontakt s azbestem či radonem,
 • silné znečištění vzduchu,
 • některé produkty spalování,
 • některé toxické plyny a kovy.