Protonové centrum je součástí Národního onkologického centra

5. 1. 2023 13:08

V rámci onkologického programu České republiky se v létě 2020 stalo Protonové centrum součástí Národního onkologického centra.

Spolu s ním jej tvoří ještě specializovaná pracoviště nemocnic v Motole, Na Homolce a Ústřední vojenské nemocnice. 

Propojení těchto institucí umožňuje úzkou spolupráci odborníků a výměnu zkušeností i názorů stran léčby širokého spektra onkologických diagnóz. Výsledkem je komplexní a vysoce odborná moderní péče o pacienty. 

Národní onkologické centrum představuje rovněž styčný bod pro komunikaci a spolupráci s významnými onkologickými institucemi ze zahraničí a může rovněž rychleji uplatňovat nové léčebné postupy a modality v rámci onkologické praxe.

 

Národní onkologický program 

Ačkoliv se v dnešní době stále častěji daří rakovinu úplně vyléčit, anebo alespoň značně prodloužit délku života s onemocněním, nových pacientů stále přibývá. Podle odhadů bude v roce 2030 v Česku až 750 000 pacientů s diagnostikovaným onkologickým onemocněním. Proto bylo důležité vypracovat strategii, která zajistí všem pacientům, bez ohledu na to, odkud jsou nebo v jakém stádiu je jejich onemocnění, dostupnou a kvalitní onkologickou péči.

 

Pod tuto zmíněnou onkologickou péči spadá vše od prevence, přes včasnou správnou diagnózu a kvalitní léčbu až po kvalitu života po ukončení terapie.