Rakovina krčních mandlí

26. 7. 2021 09:53

Karcinom krčních mandlí patří do skupiny nádorů orofaryngu, kam se mimo něj řadí rovněž tumory spodiny jazyka, měkkého patra a zadní stěny hltanu.

Výskyt nádorů v této oblasti má bohužel vzestupnou tendenci; diagnostikován je až 7× častěji mužům než ženám, a nejčastěji jde o pacienty mezi 50 a 60 lety.

Z morfologického hlediska se v oblasti krčních mandlí tvoří zejména dlaždicobuněčné karcinomy s různým stupněm diferenciace. Vzácněji se pak může objevit také adenokarcinom, maligní lymfom a na patrové tonsile i nediferencovaný karcinom nazofaryngeálního typu.

Příznaky rakoviny krčních mandlí

Podobně jako je tomu u ostatních nádorů oblasti orofaryngu jsou i nádory krčních mandlí často dlouho bezpříznakové. Jako jeden z prvních příznaků se mohou objevit podobné symptomy jako u zánětu — na rozdíl od něj se však většinou projevují pouze jednostranně. Postupem času se pak mohou objevit:

  • potíže s polykáním,
  • pocit cizího tělesa v krku,
  • krev ve slinách,
  • exulcerace (vředovatění),
  • zápach z úst,
  • bolest, vystřelující až do ucha.

Rizikové faktory karcinomu tonsily

U rakoviny v oblasti orofaryngu hrají velkou roli vnější vlivy a životní styl. Výrazným rizikovým faktorem je zde kouření, a to zvláště v případech, kdy je kombinováno s nadužíváním alkoholu. Prokázaný vliv má také nákaza lidským papilomavirem (HPV). Projevuje se samozřejmě i genetická predispozice, a také vystavení radiačnímu záření či dlouhodobý kontakt s některými karcinogenními látkami (olovo, azbest, nikl, chrom, fluor, arsen). Svůj podíl může mít rovněž špatná hygiena dutiny ústní a nedostatečná či málo pestrá výživa.