Služby Centra karcinomu prsu využívají pacientky již téměř rok

17. 1. 2023 13:25

V březnu roku 2022 jsme spustili projekt, určený všem pacientkám, kterým byla diagnostikována rakovina prsu.

Centrum karcinomu prsu je specializované pracoviště, jež má za úkol přehledně a na jednom místě poskytovat pacientkám veškeré informace ohledně onemocnění rakovinou prsu. Především jim pomáhá s orientací v dostupných možnostech léčby, ale radí i ohledně vhodné prevence a vyvrací některé zažité mýty. 

Karcinom prsu patří mezi nejčastěji diagnostikované onkologické onemocnění žen v České republice, proto je důležité, aby pacientky měly k dispozici spolehlivý zdroj informací, kde snadno zjistí vše, co potřebují vědět.

Projekt Centra karcinomu prsu je výsledkem spolupráce několika význačných institucí. Na jeho vzniku a fungování se podílí:

  • MUDr. Andrea Pásztorová z Protonového centra,
  • Fakultní nemocnice Motol,
  • Nemocnice Hořovice,
  • Všeobecná fakultní nemocnice,
  • Nemocnice Na Františku,
  • Ústřední vojenská nemocnice Praha,
  • Mamodiagnostické centrum Waltrovka.

Pacientkám je na webu Centra karcinomu prsu k dispozici rovněž několik pracovníků Klientského servisu, kteří je jsou schopni ihned propojit s lékaři Protonového centra i jiných odborných pracovišť.

Kromě výše uvedeného najdete na webu Centra karcinomu prsu také bezplatnou online poradnu, příběhy pacientek, které již prošly léčbou a třeba i volnou diskusi.