Stádia rakoviny prostaty

31. 3. 2021 16:05

Karcinom prostaty může být nebezpečný mimo jiné i proto, že se znatelně projevuje až teprve ve svých pokročilých stádiích.

Právě proto jsou tolik důležitá vyšetření hladiny PSA u praktického lékaře: případné nesrovnalosti se tak odhalí včas a existuje vysoká šance na úplné vyléčení. Pokud lékař diagnostikuje u pacienta přítomnost nádoru v prostatě, je pro další léčbu ze všeho nejdříve nezbytné určit stádium nemoci a stanovit agresivitu nádoru pomocí Gleasonova skóre.

Stanovení Gleasonova skóre

Gleasonovo skóre, uváděné jako číslo na škále od 2 do 10, určuje míru vyzrálosti (diferencovanosti) nádoru. Vzorky, odebrané při biopsii jsou zkoumány pod mikroskopem a označeny čísly 1-5 podle vyzrálosti nádorové tkáně. Čím je číslo nižší, tím vyzrálejší a lépe ohraničený je i nádor. Naopak, čím vyšší je číslo, tím je nádor agresivnější. Konečné Gleasonovo skóre se počítá součtem číselných označení pro dvě nejčastěji se objevující nádorové tkáně. Pokud se objevuje jen jeden typ, použije se pro výpočet stejné číslo dvakrát. Nejnižší výsledné skóre tedy může být rovno 2 (1+1), nejvyšší pak 10 (5+5). Při výsledném skóre vyšším než 7 je již nádor velmi agresivní a existuje vysoká pravděpodobnost, že bude časem metastázovat.

TNM klasifikace nádorů prostaty

Pomocí TNM klasifikace se určuje stádium nemoci z hlediska tumoru (hodnota T), regionálních uzlin (hodnota N) a přítomnosti vzdálených metastáz (hodnota M).

Klasifikace hodnoty T

Pro správné stanovení parametru T je zapotřebí provést některá zobrazovací vyšetření jako je ultrazvuk prostaty nebo CT pánve. V případě karcinomu prostaty se pak T klasifikuje následovně:

tabulka.png (22 KB)

Klasifikace hodnoty N

Hodnota N vyjadřuje, zda již nádor metastázoval do lokálních mízních uzlin — v případě karcinomu prostaty se jedná o uzliny v malé pánvi. NX = nelze hodnotit N0 = regionální mízní uzliny nebyly zasaženy N1 = metastázy v uzlinách malé pánve

Klasifikace hodnoty M

Hodnota u písmene M vyjadřuje, zda nádor metastázoval do jiných orgánů (kromě uzlin malé pánve). MX = nelze hodnotit M0 = žádné vzdálené metastázy M1 = zjištěny vzdálené metastázy M1a = v jiných než regionálních mízních uzlinách M1b = v kostech M1c = další orgány