Studie dokazuje účinnost protonové léčby rakoviny análního kanálu

5. 1. 2023 13:12

Tým lékařů Protonového centra v Praze úspěšně publikoval studii, která potvrzuje účinnost protonové radioterapie

metodou tužkového skenování u pacientů s karcinomem análního kanálu. Text vyšel ve švýcarském lékařském online žurnálu Cancers.

Studie se týkala celkem 39 pacientů s diagnostikovaným karcinomem análního kanálu, kteří podstoupili léčbu v pražském Protonovém centru v době od února 2014 do srpna 2021.

Aplikovaný léčebný postup

Všichni sledovaní pacienti podstoupili protonovou radioterapii v rozsahu 25 frakcí a frekvencí ozařování každý všední den. Dle zásad léčebného protokolu byla těmto pacientům rovněž předepsána doprovodná chemoterapie cytostatiky.

Účinnost léčby byla následně v pravidelných intervalech ověřována fyzikálním vyšetřením per rectum a vyšetřením na magnetické rezonanci.

Cíle studie

Kromě prvotního cíle, tedy zhodnocení účinnosti protonové léčby při diagnóze karcinomu análního kanálu, se studie zabývala ještě dalším cílem. Tím bylo určení rizika akutní a chronické toxicity a vyhodnocení míry nutnosti provedení kolostomie (vývodu střeva) u léčených pacientů.

Výsledky studie

Léčba průměrně trvala 35 dní a následné sledování pak v průměru 30 měsíců. Všech 39 pacientů léčbu dokončilo, a z toho 30 (76,9 %) bez nutnosti přerušení. V době publikování studie (začátek roku 2022) žije 34 pacientů. 5 pacientů zemřelo před publikací výsledků, z čehož 2 úmrtí primárně nesouvisela s léčeným onemocněním.

  • 32 léčených žije bez návratu onemocnění
  • 36 pacientů zaznamenalo kompletní regresi (ústup) onemocnění a 2 pacienti částečnou regresi
  • u 2 nemocných bylo nutné zavést kolostomii
  • 2 pacientům byla indikována záchranná resekce (chirurgické odstranění tkáně s nádorem)