V čem spočívají výhody digitálního PET/CT

21. 4. 2022 19:11

V Protonovém centru nenajdete jen přístroje k aplikaci protonové radioterapie, ale také špičkové technologické vybavení, sloužící k diagnostickému vyšetření.

Kvalitní, přesná diagnostika je totiž nedílnou součástí procesu léčby rakoviny.

Proto má také diagnostika v Protonovém centru své vlastní oddělení, vybavené ultrazvukem, přístroji na magnetickou rezonanci a počítačovou tomografii, a především také digitálním PET/CT. Poslední jmenovaný přístroj je kombinací Pozitronové emisní tomografie a výpočetní tomografie, a jeho hlavní výsadou je jeho unikátně vysoká rozlišovací schopnost.

Přesnější diagnostika = přesnější léčba

Přesnost je při diagnostickém vyšetřování onkologického pacienta nanejvýš důležitá. Hraje roli jak při včasné detekci onemocnění, tak i při přesné lokalizaci nádorových ložisek. Ta je důležitá pro následné plánování protonové léčby, jelikož čím přesněji je určeno umístění a velikost nádorového ložiska, tím lépe je následně možné zacílit i protonový paprsek.

Také proto je digitální PET/CT pro Protonové centrum, jeho pacienty i lékaře obrovským přínosem. Díky mimořádné kvalitě snímkování a výjimečně vysoké rozlišovací schopnosti je možné na přístroji zaznamenat i nádorová ložiska v těch nejranějších stádiích, což v důsledku znamená i vyšší šance na úplné vyléčení a méně náročnou léčbu pro pacienty.

Nejen přesnost, ale navíc i pohodlí

Kromě mimořádné přesnosti snímků nabízí digitální PET/CT navíc i další benefity, a to především pacientům. Patří mezi ně nadstandardně široký vyšetřovací tunel o průměru 78 cm, který umožní pohodlně vyšetřit i pacienty s klaustrofobií, stejně jako dovoluje pohodlné použití pomůcek k plánování radioterapie.

Nosnost vyšetřovacího stolu je navíc plných 227 kilogramů, takže mohou diagnostiku bez problémů absolvovat i pacienti statné postavy.