Víte, že v PTC léčí rakovinu prostaty časného stadia v 5 dnech?

22. 10. 2021 11:23

5 dnů — to je jeden pracovní týden. Stejně dlouho trvá i dojít pěšky z Prahy do Hamburgu nebo třeba vyléčit rýmu... a u nás v Protonovém centru dokonce i rakovinu prostaty!

Přesněji rakovinu prostaty v raných stádiích, komplikovanější případy se léčí delší dobu. Jen to opět dokazuje velkou pravdu, že prevence má smysl, a včasná léčba ani nijak nepoznamená váš běžný život. Choďte proto poctivě na pravidelná vyšetření a odběry krve, v budoucnu vám to může ušetřit dlouhé hodiny, strávené u lékaře.

O stádiích rakoviny prostaty se můžete více dočíst v našem předchozím článku. Podstatné ovšem je, že karcinom prostaty je ve svých prvotních stádiích asymptomatický, tedy nevykazuje žádné příznaky, a je tedy zjistitelný pouze pomocí měření hladiny PSA v krvi, případně biopsií.

Porovnání délky léčby

Jak již bylo řečeno, v případě protonové terapie karcinomu prostaty může léčba trvat pouhých 5 dní, v závislosti na stádiu onemocnění, maximálně však 21 pracovních dní. To je výrazně kratší doba než u jakékoliv jiné léčebné metody.

Léčba konvenční fotonovou radioterapií trvá obvykle 7 – 8 týdnů, u hormonální terapie se délka pohybuje v řádu měsíců až let. Operace sice trvá krátce, ale nepříjemnosti s ní spojené trvají rovněž v řádu týdnů; a mimo jiné je při ní nutná hospitalizace.