FAQs

Na co se ptají naši pacienti

Otevřená komunikace a správné informace pomohou ke zdárnému průběhu Vaší léčby

 

Hradí protonovou léčbu zdravotní pojišťovny?

Protonové centrum má uzavřené smlouvy s českými zdravotními pojišťovnami, spolupracujeme i s pojišťovnami slovenskými a zahraničními. V případě, že jste občan Evropské unie a Vaše pojišťovna nepatří mezi naše smluvní partnery, pomůžeme vám při jednání o schválení Vaší léčby u nás na základě aktuální platné legislativy.

Co je to protonová terapie? 

Protonová radioterapie je velmi účinná, přesná a šetrná léčba rakoviny s minimálními vedlejšími účinky. Díky přesnému zacílení protonového paprsku přímo do nádoru se výrazně snižuje vznik vedlejších nežádoucích účinků. Tím dává protonová léčba šanci žít kvalitní život i po léčbě rakoviny. 

Jaká je účinnost protonové léčby? 

Fyzikální vlastnosti protonovému paprsku umožňují přesné zacílení přímo do nádoru. Významně se tak snižuje ozáření okolních zdravých tkání a rovněž dochází k výraznému snížení rizika vzniku komplikací a vedlejších účinků v průběhu léčby i po ní. 

Co znamená tužkové skenování? 

Tužkové skenování neboli Pencil Beam Scanning (PBS) označuje přesné rozložení dávky protonového paprsku a představuje v současnosti naprostý vrchol v technologii protonové terapie. Timto způsobem se protonový paprsek dokáže snado přizpůsobit i velmi komplexně tvarovanému nebo pohybujícímu se nádoru. Rovněž dochází k vylepšení přizpůsobení dávky a redukci celkové dávky na záření pacienta. 

Jaký je rozdíl mezi fotonovou a protonovou léčbou (ozařováním) rakoviny?

Největší výhodou protonové terapie v porovnání s běžnou radioterapií je její přesnost a její schopnost ochránit zdravé tkáně. Běžný fotonový paprsek prochází tělem a předává značnou část své energie před i za nádorem. Proto jsou při fotonovém ozařování zasaženy i zdravé tkáně a orgány a nežádoucí účinky léčby jsou výraznější.

Protony mají ovšem fyzikální vlastnost, které se říká Braggův vrchol. To je schopnost odevzdat výrazně méně energie cestou k nádoru a téměř žádnou na tkáně za nádorem. Tato vlastnost umožňuje protonovému svazku předat dávku záření zejména do nádoru, a významně tak snížit riziko poškození okolních zdravých tkání.

Proč nemůžete léčit pacienty s kardiostimulátory a s některými typy kovových/keramických implantátů?

Kardiostimulátor, pacemaker či ICD jsou citlivá elektronická zařízení, kterým v principu škodí jakékoliv ozáření. V případě protonové radioterapie vznikají sekundární vysokoenergetické částice, u kterých existuje zvýšené nebezpečí poškození elektroniky, v jejímž důsledku může dojít k následnému selhání funkčnosti kardiostimulátoru.

Pro plánování radioterapie má zásadní význam CT vyšetření. Kovové materiály (implantáty, zubní výplně apod.) vytvářejí v CT obraze tzv. artefakty (na CT se zobrazují struktury, které se v těle nevyskytují). Ty mohou ovlivnit výpočet dávky v dané oblasti, v důsledku čehož by mohly vzniknout nepřesnosti v dávce ozáření. V PTC se snažíme eliminovat všechna rizika, proto pacienty s implantáty v ozařované oblasti neléčíme. Samozřejmě kov v oblasti pánve nevadí, pokud ozařujeme nádory např. v oblasti hlavy a krku.

Je možné podstoupit protonovou léčbu i jinde v ČR? 

Na území České republiky je Protonové centrum v Praze jediným zařízením, které poskytuje léčbu onkologických onemocnění protonovým paprskem. 

Kolik stojí vstupní konzultace a co mohu očekávat? 

Vstupní vyšetření je nezávazné a bezplatné. Jedná se o vstupní rozhovor/konzultaci s naším lékařem, na kterém vám lékař poskytne informace o protonové terapii, prostuduje vaši zdravotnickou dokumentaci a po odborném vyhodnocení všech údajů rozhodne o vhodnosti protonové léčby pro vás. Délka samotné konzultace, (vstupního vyšetření), v Protonovém centru je přibližně 30-40 minut. Na vstupní vyšetření není potřeba žádná příprava. Připravte si pouze dotazy, na které byste chtěli znát odpověď. 

Jaké jsou termíny na vstupní vyšetření? 

Pacienty se snažíme objednávat co nejdříve, zpravidla to bývá do jednoho týdne.

Jak se dostanu do Protonového centra? 

Vstup do Protonového centra najdete v areálu Nemocnice Na Bulovce mezi Ústavem radiační onkologie (budova 16) a Klinikou pneumologie a hrudní chirurgie (budova 4, tzv. „zámeček“).

Proton Therapy Center Czech, s.ro.

Budínova 2437/1a

180 00 Praha 8

 

Je možné v blízkosti Protonového centra zaparkovat? 

Parkoviště pro návštěvníky se nachází přímo u hlavního vchodu Protonového centra, v areálu Nemocnice Na Bulovce. Vjezd do areálu Nemocnice na Bulovce je po 30 minutách zpoplatněn. Pacienti, kteří přicházejí na léčbu pravidelně, si mohou pro pohodlnější dopravu předplatit povolení k vjezdu. Čidlo u závory si načte SPZ a závora se při dalších návštěvách otevírá automaticky. Cena povolení k vjezdu je 300 Kč na 30 dnů. S vyplněním žádosti vám rádi pomůžeme na hlavní recepci. Vyřízení žádosti může trvat i několik dní, proto, prosím, o povolení žádejte s předstihem.

Provádíte preventivní vyšetření rakoviny? 

Protonové centrum je specializované pracoviště na léčbu pacientů s již diagnostikovaným onkologickým onemocněním. Pouze v případě, že máte urologické potíže, nabízíme možnost preventivního urologického vyšetření v naší ambulanci. Bližší informace je možné zjistit na telefonním čísle 222 998 950.

Provádíte v PTC biopsii prostaty? 

Ne, bioptické vyšetření u nás bohužel neprovádíme. Můžeme vám ale doporučit urologickou ambulanci, se kterou PTC spolupracuje. Bližší informace je možné zjistit na čísle 222 998 950.

Jakým způsobem proces o schválení protonové léčby probíhá?

Váš osobní koordinátor spolu s lékařem připraví žádost o schválení protonové léčby a zašle ji na vaši zdravotní pojišťovnu reviznímu lékaři. Proces schvalování žádosti o protonovou radioterapii trvá průměrně dva až tři týdny, ale u většiny pacientů rozhoduje zdravotní pojišťovna rychleji. Ve výjimečných případech pojišťovna požaduje doplnění lékařské dokumentace, které PTC zajistí za vás. 

Je možné si protonovou léčbu hradit i jako samoplátce? Kolik ozařování stojí?

Protonovou léčbu je možné si hradit jako samoplátce, bez účasti Vaší zdravotní pojišťovny. Cena za ozáření je u každého pacienta individuální a odvíjí se od počtu ozařovacích dávek, které stanoví lékař na základě diagnózy a rozsahu onemocnění pacienta. Chceme však, aby naše léčba byla dostupná všem pacientům, kteří ji potřebují, proto se zdravotními pojišťovnami spolupracujeme a tuto možnost primárně nenabízíme.

Je Protonové centrum otevřeno i o víkendu?

Protonové centrum je pro návštěvníky otevřeno každý všední den, od 7:00 do 19:00. O víkendech je uzavřeno.

Slyšel/a jsem, že protonová léčba není dostatečně ověřenou metodou?

Protonová léčba má téměř stejně dlouhou historii jako léčba lineárními urychlovači. První pacient byl ozářen v 50. letech 20. století. Technologie je ale mnohem složitější, takže první klinika určená pro ozařování pacientů byla otevřena v roce 1991 v Loma Lindě v Kalifornii. Od té doby se protony léčilo bezmála 200000 nemocných s nejrůznějšími diagnózami. S některými nádory, jako je například karcinom prostaty nebo nádory mozku či spodiny lebeční, jsou zkušenosti již více než 25 let. 

Vyskytují se po protonové léčbě komplikace? Jsou závažnější než ty, které se vyskytují při klasické léčbě?

Není tomu tak. Ve většině situací jsou v porovnání s fotonovým zářením komplikace dokonce ještě méně závažné, což je důsledek lepšího dávkového rozložení záření v těle během ozařování protony. Existují však určité výjimky - například kožní reakce, která má po protonovém ozařování poněkud horší průběh, nicméně velmi dobře reaguje na následnou doplňkovou léčbu.  Navíc máme v PTC tým sestřiček, které se v pravidelných intervalech pacientům o kůži starají.

Můj urolog mi doporučuje operaci, Vy zase ozařování – podle čeho se mám rozhodnout? 

Protonová radioterapie má minimální toxicitu (vedlejší účinky). Poslední publikované práce popisují na rozsáhlých souborech onkologických pacientů výskyt toxicity u méně než 1%. Ve srovnání s publikovanými daty pro fotonovou terapii a operační zákroky je tato toxicita minimální a významně nižší. Oproti chirurgické léčbě protonová terapie téměř nevede ke vzniku impotence a významně tak zlepšuje kvalitu života nemocných.

Protonová radioterapie je plně ambulantní léčba, ve většině případů bez nutnosti pracovní neschopnosti. Operace je vždy vážným a rozsáhlým invazivním chirurgickým zákrokem prováděným v celkové anestezii, při kterém musí být pacient vždy hospitalizován. Při operaci je odstraněna prostata i s tzv. pouzdrem prostaty a semennými váčky a je vytvořeno nové spojení mezi močovou trubicí a močovým měchýřem. Přestože se operační postupy vyvíjejí, dlouhodobé výsledky ukazují, že rizika přetrvávají. Operace je vždy spojená s hospitalizací a následnou pracovní neschopností. Konečné rozhodnutí, jakým způsobem karcinom prostaty léčit, je nicméně na každém pacientovi – na základě úplných informací od ošetřujícího lékaře.