Objednejte se na konzultaci léčby

 

Budeme Vás kontaktovat do 24 hodin.

Pokud jste nám potřebné dokumenty zaslali a nedostali jste od nás do 24 hodin odpověď, pravděpodobně nám vaše podklady nedorazily. V takovém případě nás prosím kontaktujte na tel. čísle +420 222 999 000.

Tel. číslo magnetická rezonance +420 222 999 070, PET/CT +420 222 999 046.

„Naším cílem je nejen vyléčení dětí, ale také jejich rychlý návrat do normálního a kvalitního života,“

říká vedoucí lékařka pro léčbu nádorového onemocnění u dětí MUDr. Barbora Ondrová.

Maximální šance
na vyléčení

Protonová léčba rakoviny u dětí

Cílem moderní onkologické léčby je zajistit pacientům maximální šanci na vyléčení při minimalizaci vedlejších účinků spojených s léčbou, tohoto cíle je dnes možné dosáhnout pomocí protonové léčby.

Protonové centrum v Praze v rámci dětského léčebného programu využívá nejmodernější technologii a zkušenosti předních českých a světových onkologů s protonovou léčbou u dětí. Všechny děti léčené v Protonovém centru jsou indikovány k protonové léčbě ve spolupráci s některým z dětských onkologických center. Více než 80 % dětských pacientů se dnes úspěšně vyléčí.

Mezi používané léčebné metody u nádorů dětí patří operace, ozařování, chemoterapie a biologická léčba. Jaká konkrétní léčba bude u Vašeho dítěte provedena, záleží na mnoha různých faktorech. Plán léčby s Vámi podrobně prodiskutuje ošetřující dětský onkolog.

 

dsc-0288-kopie.jpg (6.78 MB)

 

Ozařování, neboli radioterapie (kam se řadí i radioterapie protonová), je obecně jednou ze základních léčebných metod nádorových onemocnění u dětí. U pacientů se používá buď samostatně, nebo častěji v kombinaci s jinými metodami (nejčastěji operace, chemoterapie). S cílem omezit nežádoucí účinky léčby zářením je současným trendem užití radioterapie omezit na přísně vybrané situace, a pokud už je ozařování nezbytné, pak používat nejmodernější způsoby ozařování, jako například protonovou radioterapii.

Protonová léčba je, na rozdíl od běžně používaného ozařování, šetrnější a bezpečnější. Díky přesnému zacílení protonového paprsku, dokážeme významně snížit riziko vzniku nežádoucích účinků a omezit případná rizika jako jsou poškození srdce a plic, výskyt endokrinních problémů, poruchy růstu, poruchy smyslových funkcí, snížení intelektu, poškození ledvin a močových cest, ohrožení plodnosti, vznik druhotných nádorů.

 

Protonová terapie se využívá k léčbě nádorů

Protonová léčba je podle mezinárodně uznaných doporučených standardů nejčastěji indikována u těchto diagnóz:

 • meduloblastom
 • kraniopharyngeom
 • nízce maligní gliom
 • ependymom
 • sarkomy měkkých tkání
 • Ewingův sarkom
 • neuroblastom
 • retinoblastom

Proč protonové centrum

Protonová léčba hrazená zdravotními pojišťovnami

Protonová léčba je ze zákona hrazena z veřejného zdravotního pojištění a má na ni nárok každý občan České republiky.

Protonové centrum má uzavřenou smlouvu se všemi českými zdravotními pojišťovnami, spolupracujeme i s pojišťovnami slovenskými a zahraničními. V případě, že jste občan Evropské unie a vaše pojišťovna nepatří mezi naše smluvní partnery, při jednání o schválení vaší léčby v Protonovém cenru vám na základě platné aktuální legislativy pomůžeme.

Objednáme Vás do 24 hodin

Vstupní vyšetření je prvním krokem k protonové léčbě.

Pro správné rozhodnutí potřebujete mít dostatek informací o svém onemocnění, o výhodách i možných rizicích plynoucích nejen z protonové léčby, ale také ze všech dalších dostupných léčebných metod. Objednejte se k nám do Protonového centra na vstupní vyšetření. Naši lékaři se vám budou maximálně věnovat.

Moderní diagnostika nejen pro naše pacienty

Vyšetření nabízíme nejen našim onkologickým pacientům, ale i ostatním pacientům, kteří mají doporučení k vyšetření z jiných pracovišť. Protonové centrum v Praze vám nabízí diagnostická vyšetření magnetickou rezonanci (MR) a  pozitronovou emisní tomografii v kombinaci s počítačovou tomografií (PET/CT) s krátkými čekacími lhůtami. 

Objednat se můžete na telefonním čísle  +420 222 999 070 nebo na e-mailu zadanky@ptc.cz

Kontaktujte
nás

Kontaktuje naše koordinátory léčby. Ochotně odpoví na všechny vaše dotazy a sjednají vám termín bezplatného nezávazného vyšetření.

Objednejte se na telefonním čísle +420 222 999 000. 

Jediné co musíte udělat VY, je  přijít k NÁM včas. MY jsme připraveni vám pomoci.

Jak vybrat
nejvhodnější léčbu

Naším hlavním cílem je nejen vyléčení dětí, ale také jejich návrat do normálního a kvalitního života.

Aby bylo možné zvolit nejoptimálnější léčbu, je velmi důležité dostat úplné a srozumitelné informace. Zajímejte se nejen o nejmodernější léčebné metody, ale i o vedlejší účinky spojené s léčbou. Ty totiž mohou významně ovlivnit kvalitu života Vašeho dítěte během léčby i po ní.

Pomůžeme vám. Protonová léčba je ze zákona hrazena zdravotními pojišťovnami.  

 

sestricky.jpg (4.50 MB)

 

V případě, že je jako součást léčby vašeho dítěte zvažováno ozařování, zajímejte se o možnost protonové léčby. Protonová terapie je nejšetrnější způsob léčby rakoviny zářením. Dává dětským pacientům vysokou šanci na vyléčení a možnost žít normální život i po léčbě. 

Naši lékaři mají dlouholeté zkušenosti v oblasti radioterapie. Navíc mají jako jediní v ČR praktické znalosti běžné (fotonové) i protonové radioterapie. Jsou proto připraveni zodpovědět všechny vaše otázky spojené s protonovou léčbou vašeho dítěte.

Zdravotnickou dokumentaci k posouzení vhodnosti protonové léčby můžete zaslat na e-mailovou adresu pacient@ptc.cz. Nebo můžete zkontaktovat naše koordinátory léčby. Ochotně odpoví na všechny vaše dotazy a sjednají vám termín bezplatného nezávazného vyšetření. Kontaktovat nás můžete na telefonním čísle +420 222 999 000. 

 

Protonová léčba je hrazena zdravotními pojišťovnami

Protonová léčba je ze zákona hrazena z veřejného zdravotního pojištění a má na ni nárok každý občan České republiky

Protonové centrum má uzavřenou smlouvy s českými zdravotními pojišťovny, spolupracujeme i s pojišťovnami slovenskými a zahraničními. V případě, že jste občan Evropské unie a  vaše pojišťovna nepatří mezi naše smluvní partnery, vám při jednání o schválení vaší léčby u nás na základě aktuální platné legislativy pomůžeme.

Šetrnější protonová léčba

Protonová léčba je, na rozdíl od běžně používaného ozařování, šetrnější a bezpečnější. Díky přesnému zacílení protonového paprsku, dokážeme významně snížit riziko vzniku nežádoucích účinků a omezit případná rizika jako jsou poškození srdce a plic, výskyt endokrinních problémů, poruchy růstu, poruchy smyslových funkcí, snížení intelektu, poškození ledvin a močových cest, ohrožení plodnosti, vznik druhotných nádorů.

Moderní diagnostická vyšetření

Součástí centra Protonového centra je také moderní Oddělení radiodiagnostiky a Oddělení nukleární medicíny. Kromě vlastní léčby tak mohou pacienti podstoupit diagnostická vyšetření, jako jsou magnetická rezonance (MR) a pozitronová emisní tomografie v kombinaci s počítačovou tomografií (PET/CT). 

Dokonalý diagnostický proces je podmínka správného rozhodnutí o léčbě, správné indikace léčby zářením, určení cílového objemu a určení dávek.

 

dsc-0284.jpg (6.69 MB)

Jak funguje
protonová léčba

Jak funguje protonová léčba

Protonová radioterapie je velmi účinná, přesná a šetrná léčba rakoviny s minimálními vedlejšími účinky. Díky přesnému zacílení protonového paprsku přímo do nádoru se výrazně snižuje vznik vedlejších nežádoucích účinků. Tím dává protonová léčba šanci žít kvalitní život i po léčbě rakoviny bez zvýšeného rizika pozdní toxicity, kdy se potíže objevují za několik let po ozáření (10, 15 nebo i 20 let).

 

 

Protonová léčba zajišťuje vysokou šanci na vyléčení

Cílem moderní onkologické léčby je zajistit pacientům maximální šanci na vyléčení při minimalizaci vedlejších účinků spojených s léčbou. Tohoto cíle dnes v maximální míře dosahuje protonová léčba. Na rozdíl od běžné radioterapie, která k ozáření a ničení nádorových buněk používá fotony, je protonová terapie pokročilejší a používá protony. Tyto částice dávají protonové terapii její mnohé výhody. Největší výhodou v porovnání s běžnou radioterapií je její přesnost a její schopnost ochránit zdravé tkáně.

Běžný fotonový paprsek prochází tělem a předává značnou část své energie před i za nádorem.

Protony mají ovšem fyzikální vlastnost, které se říká Braggův vrchol. Ta má schopnost odevzdat výrazně méně energie cestou k nádoru a nemá dopad na tkáně za nádorem.

 

 

Jak vás léčíme

Technologie ukrytá v útrobách Protonového centra budí respekt a málokterý pacient si uvědomuje složitost systému. Protonytedy kladně nabité elementární částice jádra atomu vodíku, jsou v cyklotronu urychleny na přibližně polovinu rychlosti světla. Tím získají energii, která umožňuje zničit nádory až v hloubce 30 centimetrů. Potom jsou protony usměrněny silným magnetickým polem do velmi úzkého paprsku a s vysokou přesností přeneseny do nádoru. Při zbrzdění v nádorové tkáni dojde k uvolnění energie, ionizaci a poškození DNA zasažené buňky. Je-li toto poškození vícečetné, rakovinová buňka se přestává dělit, nebo přímo umírá. 

 

 

Tužkové skenování neboli Pencil Beam Scanning (PBS) označuje přesné rozložení dávky protonového paprsku a představuje v současnosti naprostý vrchol v technologii protonové terapie. Tužkové skenování ozařuje s milimetrovou přesností cílovou oblast nádoru s minimálním poškozením okolních zdravých tkání a orgánů. Při tomto způsobu ozařování je tenký (tužkový) svazek směrován do příslušného bodu cílového objemu pomocí magnetického pole. Vysoce přesným řízením změn tohoto magnetického pole je docíleno postupného ozáření celého nádorového ložiska. 

Pokud bychom měli PBS k něčemu připodobnit, představte si své soustředění a pečlivost, když dostanete za úkol vymalovat pastelkou na papíře určitý objekt. Například kruh. Vždy se budete důsledně snažit nepřetáhnout jeho hranice. Tak funguje i PBS. U něj navíc máte stoprocentní jistotu, že „vymaluje“ jen to, co je potřeba. I proto jsou nežádoucí účinky při protonové léčbě naprosto minimální.

Proč zvolit
protonovou léčbu

Výhody protonové léčby při ozařování dětí proti běžné radioterapii

Tkáně a orgány u dětí jsou na ozáření velmi citlivé. Navíc jsou děti mnohem náchylnější ke vzniku sekundárních nádorů než dospělí. Pokud chceme zvýšit šanci na zdravý vývoj dítěte i po léčbě, je nezbytné snažit se předcházet nežádoucím vedlejším účinkům ozáření. V tom je protonová léčba mimořádně přínosná.

 • Umožňuje menší ozáření míchy

Protonová léčba snižuje dávku na míchu u nádorů uložených v její blízkosti. Je tak minimalizováno riziko jejího poškození.

 • Zachovává mentální výkonnost

Díky protonové terapii je zachována v maximální možné míře mentální výkonnost.

 • Snižuje riziko ztráty sluchu

Protonová léčba redukuje dávky na střední a vnitřní ucho, tím je snížené riziko poruchy poškození nebo ztráty sluchu.

 • Snižuje riziko poškození zraku

Protonová léčba minimalizuje ozáření očního aparátu. Následně tak snižuje riziko vzniku očních potíží a komplikací.

 

Protonová léčba je, na rozdíl od běžně používaného ozařování, šetrnější a bezpečnější. Díky přesnému zacílení protonového paprsku, dokážeme významně snížit riziko vzniku nežádoucích účinků a omezit případná rizika jako jsou poškození srdce a plic, výskyt endokrinních problémů, poruchy růstu, poruchy smyslových funkcí, snížení intelektu, poškození ledvin a močových cest, ohrožení plodnosti, vznik druhotných nádorů.

deti-1-150x.png (263 KB)

 

Na schematickém obrázku je znázorněné rozložení dávky záření v těle při použití  fotonové  a protonové terapie.  Je patrné, že protonový svazek ozařuje pouze tzv. cílový objem (oblast kraniospinální osy), tedy záření je směrováno takřka výlučně jenom do tkáně, která je postižená nebo pravděpodobně postižená. Naopak fotonové záření díky svým fyzikálním vlastnostem zasahuje významně i okolní zdravé struktury, kterými jsou v tomto případě mícha, srdce, plíce, játra a střeva.

Lékařské studie porovnávající protonovou a fotonovou léčbu prokázaly, že u dětí léčených fotonovou radioterapií došlo k poklesu IQ. Po dobu tří Let od ozáření se IQ snižovalo cca o 10,3 bodů za rok, po protonové terapii zůstalo IQ po dobu tří let téměř stabilní. Zaznamenán byl pokles pouze o 0,1 bodu ročně.

 Víte že, výhody protonového ozařování jsou založeny na fyzikálních zákonech a vlastnostech protonů?

Protony totiž můžeme zastavit přesně a v místě, kde potřebujeme, v tzv. cílovém objemu. Zdravé tkáně v okolí nádoru jsou zasaženy zářením minimálně nebo nejsou ozářeny vůbec.

Na rozdíl od běžné radioterapie, která k ozáření a ničení nádorových buněk používá fotony, je protonová terapie pokročilejší a používá protony.

Běžný fotonový paprsek prochází tělem a předává značnou část své energie před i za nádorem. Protony mají ovšem určitou fyzikální vlastnost, které se říká Braggův vrchol, která má schopnost odevzdat výrazně méňě energie cestou k nádoru a nemá dopad na tkáně za nádorem. Největší výhodou protonové terapie v porovnání s běžnou radioterapií tak je její přesnost a její schopnost ochránit zdravé tkáně.

Jak probíhá
protonová léčba

Dětský pacient je k léčbě přijat na základě doporučení dětského onkologa.  Protonové centrum v Praze spolupracuje s Klinikou dětské hematologie a onkologie FN Motol a Klinikou dětské onkologie FN Brno.

Dětští pacienti jsou v případě nutnosti (např. pokud ozařování probíhá v celkové anestezii) hospitalizováni ve Fakultní nemocnici v Motole a do Protonového centra dojíždějí pouze na ozáření.

Přesto, že je protonová léčba bezbolestná, víme, že důležitou součástí léčby je psychika dítěte. Od prvního momentu je tak v rámci možností všechno přizpůsobeno jeho potřebám.

Děti na ozáření nebo kontrolní vyšetření, pokud nejsou v anestezii, mohou čekat v dětské místnosti se spoustou hraček, která ničím nepřipomíná nemocnici. Veselé omalovánky a skládačky s „profesorem Protonem“ , který je provází léčbou, poskytnou rozptýlení a provedou je společně s vyškoleným personálem celou léčbou.

Na základě vstupního vyšetření náš lékař rozhodne, zda je pro vás protonová léčba vhodná a Váš osobní koordinátor zašle žádost, jejíž součastí je také doporučení lékaře Komplexního onkologického centra, na Vaši zdravotní pojišťovnu.

Plánování léčby - ozařovací plán

Klíčovým a zásadním pro úspěch léčby je však její přesné plánování. Proto každému pacientovi na míru připraví tým klinických fyziků a lékařů ozařovací plán, podle kterého bude protonová léčba probíhat. Ozařovací plán také určuje, z jakých směrů a jakou intenzitou bude protonový svazek nádor ozařovat.

Plánovací proces je velmi složitý a vyžaduje velké a z pohledu nemocného „neviditelné" činnosti lékařů a fyziků trvající minimálně jeden týden. Výsledkem je zhotovení ozařovacího plánu.

 

k-14996-full.jpg (8.62 MB)

 

V PTC využíváme moderní technologii tužkového svazku

Tužkové skenování, neboli Pencil Beam Scanning (PBS), označuje přesné rozložení dávky protonového paprsku a představuje v současnosti naprostý vrchol v technologii protonové terapie. Tužkové skenování ozařuje s milimetrovou přesností cílovou oblast  s minimálním poškozením okolních zdravých tkání a orgánů.

Samotná léčba probíhá ambulantně, kdy přicházíte spolu s Vaším dítětem do Protonového centra na ozařování a pravidelné kontroly v průběhu léčby. 

Jedna návštěva trvá 15-90 minut a samotné ozařování je otázkou několika minut. V případě léčby v celkové anestezii se pobyt v Protonovém centru prodlouží cca na 2-3 hodiny, které dítě stráví společně s rodičem v anesteziologické místnosti a na dospávacím pokoji, kde se pod dohledem sestřiček a lékaře/anesteziologa dospí.

Před každým ozařováním pečlivě překontrolujeme polohu dítěte pomocí rentgenových snímků a provedeme několik dílčích kontrol, bez kterých by se ozáření nemohlo spustit. Minimálně jednou týdně absolvuje Vaše dítě kontrolu u lékaře, který s Vámi probere průběh léčby a zkontroluje zdravotní stav dítěte. Současně probíhají kontroly dětským onkologem (ambulantně), není-li dítě hospitalizováno.

 

Léčba je ambulantní a trvá od 30 do 35 pracovních dní, dle režimu, který stanoví lékař na základě vstupní konzultace a dalších diagnostických vyšetření

Svět preferuje
protony

Svět preferuje protony

Výsledky a zkušenosti světových protonových center i z ČR jednoznačně potvrzují, že protonová terapie otevírá zcela nové možnosti léčby nádorových onemocnění. Protonová léčba je ve světě stále více uznávanou a preferovanou metodou. Výhody jsou zřejmé, a proto se otevírají a plánují stále nová a nová centra. V současnosti je otevřeno 71 center, 42 je těsně před otevřením a další desítky jich jsou naplánovány.

Rozvoj technologií a stálé zdokonalování léčebných metod rozšiřuje i spektrum diagnóz, kde má protonová léčba významné postavení.Takovou diagnózou je jednoznačně léčba dětských pacientů.  

V souboru indikací protonové radioterapie tvoří dětští pacienti skupinu, na kterou je kladen celosvětově důraz. Pražské Protonové centrum je zapojeno do mezinárodní spolupráce v dětské protonové radioterapie.

Publikované práce hodnotící výsledky léčby ze všech světových protonových center včetně PTC prokázaly, že v případě léčby dětských pacientů s vybranými onkologickými diagnózami nabízí protonová terapie účinnou a šetrnou léčbu zářením.

U běžného fotonového ozařování hrozí dětem snížení intelektu v důsledku nežádoucího ozáření mozku. Lékaři z MD Anderson centra v Texasu na výročním zasedání Americké onkologické společnosti publikovali výsledky srovnávající protonovou a fotonovou terapii v léčbě dětských mozkových nádorů z pohledu snížení inteligence po prodělané radioterapii.

O nádorech
u dětí

Dnes se z rakoviny úspěšně vyléčí více než 80 % dětských pacientů

V České republice postihne zhoubné onemocnění ročně asi 350 nových dětských a dospívajících pacientů. Přitom solidní (pevné) nádory, které lze léčit protonovou terapií, představují zhruba 2/3 ze všech případů. Leukémie pak 1/3 všech nádorových onemocnění (protonová terapie se v případě leukémie neindikuje).

Dětské nádory jsou ve srovnání s nádory u dospělých agresivnější, na druhé straně jsou citlivější k ozařování i chemoterapii. Pokrok v léčebných metodách a v technologiích významně zlepšil léčebné výsledky. Způsob léčby se odvíjí od konkrétní diagnózy a při léčbě rakoviny u dětí se často léčebné metody kombinují.

Priorita, zajištění ochrany zdravých orgánů

Děti jsou mnohem náchylnější ke vzniku sekundárních nádorů z ozáření než dospělí pacienti a stejně tak jsou citlivější ke vzniku nežádoucích účinků. Zatímco běžně používané ozařování může způsobit vážné nežádoucí účinky a komplikace, protonová léčba je pro dětské pacienty šetrnější, protože dokáže snížit zátěž okolních tkání a orgánů nežádoucím zářením, a tím omezit (ale nikoliv zcela vyloučit) riziko s léčbou spojených komplikací. V mnoha situacích se stává léčebnou metodou první volby.