Objednejte se na konzultaci léčby

 

Budeme Vás kontaktovat do 24 hodin.

Pokud jste nám potřebné dokumenty zaslali a nedostali jste od nás do 24 hodin odpověď, pravděpodobně nám vaše podklady nedorazily. V takovém případě nás prosím kontaktujte na tel. čísle +420 222 999 000.

Tel. číslo magnetická rezonance +420 222 999 070, PET/CT +420 222 999 046.

,,Protonovou terapií můžeme úspěšně vyléčit až 97% pacientů,"

říká primář Protonového centra doc. MUDr. Jiří Kubeš, Ph.D.

Maximální šance na vyléčení

Protonová léčba rakoviny prostaty

Přesná a šetrná metoda léčby rakoviny prostaty s minimálními vedlejšími účinky. Protonovou terapií dnes můžeme úspěšně vyléčit až 97 % pacientů s karcinomem prostaty nízkého rizika.  

Od roku 2012, kdy bylo Protonové centrum otevřeno, jsme léčili tisíce pacientů s rakovinou prostaty. Na základě jejich dlouhodobého sledování se pražské Protonové centrum může prezentovat vynikajícími výsledky a úspěchy protonové radioterapie. Průběžné hodnocení našich výsledků ukazuje, že v současnosti se nám celkově podařilo vyléčit 97 % pacientů s nízce rizikovým stadiem rakoviny prostaty, z toho 99 % pacientů netrpí problémy s inkontinencí.

Cílem moderní onkologické léčby je zajistit pacientům maximální šanci na vyléčení při minimalizaci vedlejších účinků spojených s léčbou. Tohoto cíle je dnes možné dosáhnout pomocí protonové léčby.

Protonová léčba snižuje riziko impotence a inkontinence

Vaše šance pro zachování potence jsou s protony nejvyšší

 

 

fotonxproton-150x.png (36 KB)

 

Díky přesnosti protonového paprsku je riziko impotence (erektilní dysfunkce) oproti běžným metodám léčby významně sníženo. Přesnost zákroku totiž hraje nejdůležitější roli pro zachování mužské potence. Rizikovým faktorem, např. při operaci, je zásah v blízkosti nervů, jejichž porušení erektilní dysfunkci způsobuje. Protony navíc umožňují snížit nežádoucí ozáření v oblasti bulbu penisu (kořene penisu), které je jednou z příčin vzniku erektilní dysfunkce po radioterapii.

 

Vaše šance pro předejití inkontinence jsou s protony nejvyšší

 

 

impotence-150x.png (43 KB)

 

Inkontinence je nedobrovolný únik menšího množství moči, který je pro pacienta společenským i hygienickým problémem. Pro aktivního muže je trvalé nošení inkontinenčních pomůcek problémem zásadním. V případě protonové léčby je riziko vzniku inkontinence minimalizováno na pouhé 1 %. Zatímco např. po operaci (kompletním odstranění prostaty) až 15 % pacientů trpí samovolným únikem moči a u běžného ozařování se tato komplikace vyskytuje u  cca 5 % pacientů.

Protonová léčba trvá 5 nebo 21 pracovních dní

Protonová léčba v PTC je léčba ambulantní.  Dle stadia onemocnění, které Vám bylo zjištěno, trvá protonová léčba v PTC  5, 19 nebo 21 pracovních dní. Před zahájením protonové terapie je třeba připravit pečlivý ozařovací plán, a to pro každého pacienta přesně namíru. Přípravu ozařovacího plánu mají na starosti lékaři společně s klinickými fyziky.

 

Proč protonové centrum

Protonová léčba hrazená zdravotními pojišťovnami

Protonová léčba je ze zákona hrazena z veřejného zdravotního pojištění a má na ni nárok každý občan České republiky.

Protonové centrum má uzavřenou smlouvu se všemi českými zdravotními pojišťovnami, spolupracujeme i s pojišťovnami slovenskými a zahraničními. V případě, že jste občan Evropské unie a vaše pojišťovna nepatří mezi naše smluvní partnery, pomůžeme vám při  jednání o schválení vaší léčby v Protonovém centru vám na základě platné aktuální legislativy pomůžeme.

Objednáme Vás do 24 hodin

Vstupní vyšetření je prvním krokem k protonové léčbě

Pro správné rozhodnutí potřebujete mít dostatek informací o svém onemocnění, výhodách i možných rizicích plynoucích nejen z protonové léčby, ale také ze všech dalších dostupných léčebných metod. Objednejte se k nám do Protonového centra na vstupní vyšetření. Naši lékaři se vám budou maximálně věnovat.

 

Moderní diagnostika nejen pro naše pacienty

Vyšetření nabízíme nejen našim onkologickým pacientům, ale i ostatním pacientům, kteří mají doporučení k vyšetření z jiných pracovišť. Protonové centrum v Praze vám nabízí diagnostická vyšetření magnetickou rezonanci (MR) a  pozitronovou emisní tomografii v kombinaci s počítačovou tomografií (PET/CT) s krátkými čekacími lhůtami. 

Objednat se můžete na telefonním čísle  +420 222 999 070 nebo na e-mailu zadanky@ptc.cz

Kontaktujte
nás

Víte, že operační léčba je zatížena vysokým rizikem vzniku impotence. Komplikací po operačním řešení rakoviny prostaty je také návrat onemocnění. Pacienti po operaci pak musí v těchto případech podstoupit další léčbu, nejčastěji ozařování. Tím jsou vystaveni riziku vzniku dalších nežádoucích účinků spojených nejen s operací, ale i s konkrétní metodou ozařování.

Kromě operace je další možností „aktivní sledování“, které představuje alternativu k radikální léčbě, ale pouze u určité, přísně vymezené skupiny pacientů, u nichž se jedná o nádor s nízkým rizikem, který je málo agresivní. U těchto pacientů existuje předpoklad, že se onemocnění nebude šířit vůbec nebo pouze velmi pozvolna. Cílem je oddálit definitivní radikální léčbu, popř. se jí zcela vyhnout.

Efektivním řešením léčby rakoviny prostaty je možnost ozařování. O této léčebné metodě byste měl být informován a ošetřující lékař by vám měl nabídnout možnost volby, zda chcete podstoupit ozařování fotonové nebo protonové.

Kontaktuje naše koordinátory léčby na telefonním čísle +420 222 999 000.  Ochotně odpoví na všechny vaše dotazy a sjednají vám termín bezplatného nezávazného vyšetření.

Jak vybrat nejvhodnější léčbu

Pokud váš lékař zjistil, že máte rakovinu prostaty, pečlivě přemýšlejte o možnostech, které máte. Není pravda, že se musíte rozhodnout ihned. Vaše celkové šance na vyléčení v první řadě závisí na tom, v jakém stadiu vám bylo zjištěno onemocnění karcinomu prostaty. Nesmíte zapomenout, že vaše rozhodnutí o typu léčby, kterou podstoupíte, podstatně ovlivní váš další život. Naši lékaři jsou připraveni vám zodpovědět jakýkoliv dotaz spojený s PROTONOVOU LÉČBOU, proto nás neváhejte ihned kontaktovat. 

Součástí Protonového centra je i Oddělení radiodiagnostiky a nukleární medicíny, kde vám můžeme ochotně zajistit termín na vyšetření.  

Objednejte se na telefonním čísle +420 222 999 000. Jediné co musíte udělat VY, je přijít k NÁM včas. MY jsme připraveni vám pomoci.

Znáte odpovědi na otázky?

 • Jakou léčbu mi doporučil můj ošetřující lékař?
 • Informoval mě, jaká rizika a komplikace jsou spojené se všemi současně používanými druhy léčby?
 • Informoval mě o protonové léčbě?
 • Sdělil mi, jaké jsou komplikace a rizika při operaci nebo standardních metodách ozařování?
 • Mám dnes dostatek informací?
 • Vím, jak se rozhodnout?
 • Vím, jak předejít komplikacím a snížit rizika impotence a inkontinence v mém případě?
 • Byl jsem lékařem informován, jak funguje protonová léčba v případě mé nemoci?
 •  Může protonová léčba zničit s přesností milimetru nádor a chránit moje zdravé orgány?
 • Proč protonová léčba dosahuje nejlepších výsledků?

 

Níže se dozvíte odpovědi na Vaše otázky

 Přemýšlejte o možnostech, které máte. Nemusíte se rozhodnout ihned. Zvolená léčba má zásadní vliv na kvalitu života nejen při léčbě, ale i po ní. Nežádoucí účinky se pro různé způsoby léčby rakoviny prostaty mohou značně lišit.

Jak funguje protonová léčba

Jak funguje protonová léčba

Protonová radioterapie je velmi účinná, přesná a šetrná léčba rakoviny s minimálními vedlejšími účinkyDíky přesnému zacílení protonového paprsku přímo do nádoru se výrazně snižuje vznik vedlejších nežádoucích účinků. Tím dává protonová léčba šanci žít kvalitní život i po léčbě rakoviny bez zvýšeného rizika pozdní toxicity, kdy se potíže objevují za několik let po ozáření (10, 15 nebo i 20 let).

 

Protonová léčba zajišťuje vysokou šanci na vyléčení

Cílem moderní onkologické léčby je zajistit pacientům maximální šanci na vyléčení při minimalizaci vedlejších účinků spojených s léčbou. Tohoto cíle dnes v maximální míře dosahuje protonová léčba. Na rozdíl od běžné radioterapie, která k ozáření a ničení nádorových buněk používá fotony, je protonová terapie pokročilejší a používá protony. Tyto částice dávají protonové terapii její mnohé výhody. Největší výhodou v porovnání s běžnou radioterapií je její přesnost a schopnost ochránit zdravé tkáně.

Běžný fotonový paprsek prochází tělem a předává značnou část své energie před i za nádorem. Protony mají ovšem fyzikální vlastnost, které se říká Braggův vrchol. Díky této vlastnosti mohou odevzdat výrazně méně energie k nádoru a tato energie nemá dopad na tkáně za nádorem.

 

Jak vás léčíme

Technologie instalovaná v zázemí Protonového centra budí respekt a málokterý pacient si uvědomuje složitost systému. Protonytedy kladně nabité elementární částice jádra atomu vodíku, jsou v cyklotronu urychleny na přibližně polovinu rychlosti světla. Tím získají energii, která umožňuje zničit nádory až v hloubce 30 centimetrů. Následně jsou protony usměrněny silným magnetickým polem do velmi úzkého paprsku a s vysokou přesností přeneseny do nádoru. Při zbrzdění v nádorové tkáni dojde k uvolnění energie, ionizaci a poškození DNA zasažené buňky. Je-li toto poškození vícečetné, rakovinová buňka se přestává dělit, nebo přímo umírá. 

 

Tužkové skenování neboli Pencil Beam Scanning (PBS) označuje přesné rozložení dávky protonového paprsku a představuje v současnosti naprostý vrchol v technologii protonové terapie. Při tomto způsobu ozařování je tenký (tužkový) svazek směřován do příslušného bodu cílového objemu pomocí magnetického pole. Vysoce přesným řízením změn tohoto magnetického pole je docíleno postupného ozáření celého nádorového ložiska.

Pokud bychom měli PBS k něčemu připodobnit, představte si své soustředění a pečlivost, když dostanete za úkol vymalovat pastelkou na papíře určitý objekt, například kruh. Vždy se budete důsledně snažit nepřetáhnout jeho hranice. Tak funguje i PBS. U něj navíc máte stoprocentní jistotu, že „vymaluje“ jen to, co je potřeba. I proto jsou nežádoucí účinky při protonové léčbě naprosto minimální.

Proč zvolit protonovou léčbu

Zkušenosti našich lékařů, naše technologie, vynikající výsledky a profesionální přístup Vám přinášejí maximální šanci na vyléčení

 • Protonová radioterapie má minimální toxicitu (vedlejší účinky). Poslední publikované práce popisují na rozsáhlých souborech nemocných závažnou toxicitu léčby u méně než 1 % nemocných. Ve srovnání s publikovanými daty pro fotonovou radioterapii a operačními zákroky je tato toxicita minimální a významně nižší než pro ostatní metody.
 • Ve srovnání s chirurgickou terapií nevede protonová radioterapie ke vzniku impotence, a významně tak zlepšuje kvalitu života nemocných.
 • U vysoce rizikového karcinomu prostaty umožňuje protonová radioterapie ozařování pánevních lymfatických uzlin, ve kterých je vysoká pravděpodobnost subklinického postižení. V této klinické situaci se nejvýrazněji projeví dozimetrická a klinická výhoda protonové radioterapie v šetření orgánů dutiny břišní, zejména kliček střevních.
 • Protonová radioterapie je plně ambulantní léčba, ve většině případů bez nutnosti pracovní neschopnosti. Pro nízce a středně rizikový karcinom prostaty je možné použít stereotaktické ozáření s celkovým trváním 10 dnů.
 • Pravděpodobnost vyléčení měřená v pětiletém přežití bez PSA relapsu je dle posledních publikovaných dat pro nízce rizikové karcinomy prostaty 97 %, pro středně rizikové karcinomy prostaty 85-95 % a pro vysoce rizikové karcinomy prostaty mezi 75-85 %. Takových výsledků obvykle není dosahováno při použití fotonových technik ani operačních zákroků.

 

prostata-150x.png (390 KB)

Na schematickém obrázku je znázorněno rozložení dávky záření v těle při použití  fotonové  a protonové terapie.  Je patrné, že protonový svazek ozařuje pouze tzv. cílový objem (oblast prostaty), tedy záření je směrováno takřka výlučně jenom do tkáně, která je postižená. Naopak fotonové záření díky svým fyzikálním vlastnostem zasahuje významně i okolní zdravé struktury v dutině břišní.

Důležitá fakta pro vaše rozhodnutí

Na základě celosvětových zkušeností a dlouhodobých výsledků u léčených pacientů je zřejmé, že pacienti po protonové léčbě si v porovnání s ostatními možnostmi léčby zachovávají vysokou kvalitu života.

Erektilní dysfunkce – impotence

Díky přesnosti protonového paprsku je riziko impotence (erektilní dysfunkce) oproti běžným metodám léčby významně sníženo. Přesnost zákroku totiž hraje nejdůležitější roli pro zachování mužské potence. Rizikovým faktorem při operaci je zásah v blízkosti nervů, jejichž porušení způsobuje erektilní dysfunkci. Protony navíc umožňují snížit nežádoucí ozáření v oblasti bulbu penisu (kořene penisu), které je jednou z příčin vzniku erektilní dysfunkce po radioterapii.

Na základě zkušeností a dlouhodobých výsledků je zřejmé, že pacienti po protonové léčbě mají vyšší kvalitu života než ti, kteří podstoupili operaci. Po operaci totiž až 75 % mužů trpí úplnou ztrátou erekce (erektilní dysfunkcí). Pro každého muže je toto enormně vysoké riziko z psychologického hlediska velkou komplikací a má obrovský vliv na jeho budoucí život.

fotonxproton-150x.png (36 KB)

Návrat nemoci

Pochopitelně nejzávažnější obavou pacienta je, zda se může nemoc vrátit. Po operaci dochází k návratu onemocnění u 10 % případů, po běžném ozařování je to 5 %. Po desítkách let zkušeností protonových center v USA a Japonsku je po protonové léčbě návrat nemoci zjištěné v časném stadiu pouze kolem 3 % (platí pro nízcerizikové karcinomy prostaty).

Pravděpodobnost přežití pro různá stádia onemocnění

 

rizika-97.png (35 KB)

Inkontinence

Inkontinence je nedobrovolný únik menšího množství moči, který je pro pacienta společenským i hygienickým problémem. Pro aktivního muže je trvalé nošení inkontinenčních pomůcek problémem zásadním. V případě protonové léčby je riziko minimalizované na pouhé 1 %, zatímco např. po operaci (kompletním odstranění prostaty) až 15 % pacientů trpí samovolným únikem moči. U běžného ozařování se tato komplikace vyskytuje   u 5 % pacientů.

 

inkontinence.png (43 KB)

Rozdíl mezi operací a radioterapií

Rakovinu prostaty je možné léčit několika způsoby

Pro léčbu rakoviny prostaty lze zvolit chirurgický zákrok (radikální prostatektomii) nebo radioterapii, kdy dnes můžeme volit mezi fotonovou a protonovou radioterapií. Také je možné pacienta sledovat a odložit léčbu do okamžiku, kdy dojde k progresi (zhoršení) onemocnění.

Porovnali jsme pro vás vedlejší účinky najčastejších léčebných postupů – operace a fotonového ozáření. Rozhodněte se, který způsob léčby je nejvhodnější zrovna pro vás.

 

Operace (radikální prostatektomie)

Operace je vážným a rozsáhlým invazivním chirurgickým zákrokem prováděným v celkové anestezii, při kterém musí být pacient vždy hospitalizován. Při operaci je odstraněna prostata i s tzv. pouzdrem prostaty a semennými váčky a je vytvořeno nové spojení mezi močovou trubicí a močovým měchýřem. Proto je následně močovou trubicí do močového měchýře zavedena trubička (katetr), která zde zůstává obvykle po dobu dvou až šesti týdnů. Přestože se operační postupy vyvíjejí (jako příklad můžeme uvést robotickou operaci), dlouhodobé výsledky ukazují, že rizika přetrvávají. Operace je vždy spojená s hospitalizací a následnou pracovní neschopností.

 

 • Mezi časná rizika a komplikace po operaci  patří bolest, krvácení, infekce.
 • Mezi pozdní rizika a komplikace patří erektilní dysfunkce (nemožnost dosažení kvalitní erekce) a inkotinence (únik moči).
 • Porucha erekce po radikální prostatektomi se objevuje u 30-100 % pacientů.
 • Až 15 % pacientů po operaci musí užívat některou z inkontinenčních pomůcek.
 • Důsledkem operace je např. vždy nemožnost ejakulace semene, protože jsou přerušeny chámovody. 
 • Až každý třetí operovaný muž musí podstoupit pooperační ozáření. 


kazdy-treti-1200x1200.png (79 KB)

 

K riziku komplikací způsobených s operací se v takovém případě přidávají ještě rizika nežádoucích účinků a komplikací spojených s ozařováním. Hlavním důvodem je většinou to, že pacientovi nebylo přesně stanoveno stádium nemoci  a tomu odpovídající léčebný postup.

 (Citováno z webu České urologické společnosti)

 

Fotonové ozařování

Pro léčbu rakoviny prostaty lze zvolit také běžnou radioterapii, tzv. fotonové ozařování. Používá k ozařování nádoru fotony. Fotony předávají svoji energii už po cestě do nádoru. Nezastaví se v něm, ale pokračují dále tělem, tím dochází k nežádoucímu ozáření zdravých tkání a orgánů v okolí nádoru. Fotonové ozařování je tak spojeno s dalšími nežádoucími komplikacemi.

 • Okolo 5 % mužů dlouhodobě trpí po běžném ozařování inkontinencí.
 • Až čtyři z deseti mužů mají problémy s erekcí.

 

ctyri-z-deseti.png (6 KB)

 

Kromě nádoru dochází i k ozáření zdravých tkání a orgánů, které se nacházejí v jeho přilehlém okolí. Fotony postupují i za nádor a zasáhnou například konečník, střeva nebo močový měchýř. Běžná fotonová léčba trvá až 33 - 41 dní a je často provázena průjmy, močovými obtížemi, únavou. 

Jak probíhá protonová léčba

Na základě vstupního vyšetření náš lékař rozhodne, zda je pro vás protonová léčba vhodná a váš osobní koordinátor zašle na vaši pojišťovnu žádost, jejíž součastí je také doporučení lékaře Komplexního onkologického centra.

Léčba je ambulantní a trvá 5, 19 nebo 21 pracovních dní, dle stadia onemocnění a režimu, který stanoví lékař na základě vstupní konzultace a dalších diagnostických vyšetření.

Plánování léčby - ozařovací plán

Klíčovým a zásadním pro úspěch léčby je však její přesné plánování. Proto každému pacientovi na míru připraví tým klinických fyziků a lékařů ozařovací plán, podle kterého bude protonová léčba probíhat. Ozařovací plán také určuje, z jakých směrů a jakou intenzitou bude protonový svazek nádor ozařovat. Plánovací proces je velmi složitý a vyžaduje velký, z pohledu nemocného „neviditelný", objem činností lékařů a fyziků, které zaberou minimálně jeden týden. Výsledkem je zhotovení ozařovacího plánu.

 

Planování Léčby 

V PTC využíváme moderní technologii tužkového svazku

Tužkové skenování neboli Pencil Beam Scanning (PBS) označuje přesné rozložení dávky protonového paprsku a představuje v současnosti naprostý vrchol v technologii protonové terapie. Tužkové skenování ozařuje s milimetrovou přesností cílovou oblast  s minimálním poškozením okolních zdravých tkání a orgánů.

Svět
preferuje protony

Karcinom prostaty je nejčastější diagnózou léčenou ve světových protonových centrech. Jedná se též o diagnózu, kde byl protony léčen největší počet pacientů, a to v řádech mnoha desítek tisíc. Důvodem je relativní pravidelnost a malá velikost ozařovaného objemu a stabilita tkání, přes které musí protonový svazek projít (svaly a skelet). Ačkoli se jedná o diagnózu značně diskutovanou v odborné komunitě je nutné sdělit, že v současnosti neexistují randomizované studie srovnávající fotonovou a protonovou radioterapii pro tuto diagnózu. Výsledky mnoha tisíc léčených pacientů hovoří jednoznačně pro protonovou radioterapii.

 

Shrnutí výsledků publikovaných prací týkajících se karcinomu prostaty

 1. Pravděpodobnost vyléčení měřená v 5letém přežití bez PSA relapsu je dle posledních publikovaných dat pro nízce rizikové karcinomy prostaty 97-99 %, pro středně rizikové karcinomy prostaty 85-95 % a pro vysoce rizikové karcinomy prostaty mezi 75-85 %. Takových výsledků obvykle není dosahováno při použití fotonových technik ani operačních zákroků.

 2. Protonová radioterapie má minimální toxicitu (vedlejší účinky). Poslední publikované práce popisují na rozsáhlých souborech nemocných závažnou toxicitu léčby u méně než 1 % nemocných. Ve srovnání s publikovanými daty pro fotonovou radioterapii a operačními zákroky je tato toxicita minimální a významně nižší než pro ostatní metody.

 3. Ve srovnání s chirurgickou terapií nevede protonová radioterapie ke vzniku impotence, a významně tak zlepšuje kvalitu života nemocných.

 4. U vysoce rizikového karcinomu prostaty umožňuje protonová radioterapie ozařování pánevních lymfatických uzlin, ve kterých je vysoká pravděpodobnost subklinického postižení. V této klinické situaci se nejvýrazněji projeví dozimetrická a klinická výhoda protonové radioterapie v šetření orgánů dutiny břišní, zejména kliček střevních.

 5. Protonová radioterapie je plně ambulantní léčba, ve většině případů bez nutnosti pracovní neschopnosti. Pro nízce a středně rizikový karcinom prostaty je možné použít stereotaktické ozáření s celkovým trváním 10 dnů.

Dle aktualních guidelines (mezinárodních doporučení) se obě metody (fotonové i protonové záření) považují za použitelné. Protonová radioterapie není novou metodou – od roku 1991 existuje první výlučně klinické (nikoliv akademické) pracoviště (Loma Linda, Kalifornie, USA) a počet nemocných léčených protony pro karcinom prostaty dosahuje mnoha desítek tisíc. Jedná se o technologicky naprosto zralou léčbu ověřenou v téměř třech desetiletích klinického provozu. Během posledních dvou let se objevilo mnoho publikací, které popisují výhody protonů právě u dané diagnózy.

K dispozici jsou nyní vynikající dlouhodobé výsledky z velkých prospektivních studií a data, která poukazují na vyšší účinnost i bezpečnost protonového ozařování ve srovnání s fotonovým ozařováním (IMRT). Tato data přichází zejména z USA a Japonska, tedy ze zemí, kde má protonová radioterapie nejsilnější zázemí (například v USA je nyní v provozu již 26 center, 9 je před dokončením) a patří k běžným výkonům. Přesvědčivá data a publikované práce se odrazily také v roce 2018 v aktualizovaných doporučeních Americké společnosti pro radiační onkologii, kdy je protonová radioterapie karcinomu prostaty je podle jejich současných guidelines (NCCN Guidelines v. 4 2018) považována za standardní léčebnou metodu pro karcinom prostaty.

V roce 2016 byla publikována v New England Journal of Medicine zásadní randomizovaná studie hodnotící efektivitu a kvalitu života nemocných s karcinomem prostaty léčených chirurgicky, zářením nebo iniciálně pouze aktivně sledovaných. Studie byla provedena na 1643 pacientech a doba sledování byla 10 let. Studie prokázala, že:

 • mortalita na karcinom prostaty se mezi skupinami neliší a nebyl prokázán ani rozdíl v úmrtích z jakýchkoliv příčin,
 • u pacientů léčených chirurgicky nebo ozařováním bylo nižší riziko progrese nemoci a vzniku metastatického onemocnění,
 • radioterapie měla dočasný negativní vliv na sexuální funkce s následným zlepšením a neměla vliv na močovou inkontinenci. Gastrointestinální problémy byly pozorovány po radioterapii v 6 měsících s následným zlepšením, u ostatních modalit nebyly pozorovány,
 • z pohledu kvality života hodnocení prokázalo, že chirurgická léčba má nejhorší výsledky z hlediska sexuálních funkcí a močové inkontinence, a i když bylo v čase pozorováno určité zlepšení, zůstaly výsledky pro chirurgickou léčbu v těchto oblastech nejhorší po celou dobu trvání klinické studie.

O rakovině
prostaty

Riziko rakoviny prostaty roste s věkem. V případě mužů mezi 40 a 60 lety hrozí každému 39. Každý rok v ČR onemocní až 7 000 mužů, a rakovina prostaty je tak druhým nejčastějším onkologickým onemocněním mužů.

Díky testu PSA jsme schopni zachytit rakovinu prostaty již v časném stádiu, v době, kdy ji nelze prokázat žádnou jinou metodou. Test PSA odebraný po 40. roce věku nám dnes umožňuje dokonce i předpovědět riziko, že muž bude v budoucnu rakovinou prostaty trpět. Po padesátce by proto mělo být samozřejmostí, že si každý rok zajdete na vyšetření k urologovi. Ten, kdo má mezi svými pokrevními příbuznými někoho s karcinomem prostaty, by se měl nechat vyšetřit už od čtyřicítky.

V případě, že vám byla zjištěna rakovina prostaty a nevíte, jak postupovat, potřebujete další informace nebo váháte, jakou léčbu si vybrat, kontaktuje naše koordinátory léčby.

Ochotně odpoví na všechny vaše dotazy a sjednají vám termín bezplatného nezávazného vyšetření.

Objednejte se na telefonním čísle +420 222 999 000.

 

Léčba rakoviny prostaty - prevence je základ

Pokud zaznamenáte bolesti či pálení při močení, přítomnost krve v moči nebo spermatu, neváhejte a navštivte našeho urologa (více informací níže).

 

Urologická ambulance Protonového centra

Komplexní urologické vyšetření zahrnuje:

Preventivní vyšetření na karcinom prostaty, které zahrnuje:

 • Klinické vyšetření urologem, včetně vyšetření konečníkem,
 • Ultrazvukové vyšetření prostaty,
 • Odběr krve na PSA (nádorový marker karcinomu prostaty).

Cílené uroonkologické vyšetření, které zahrnuje:

 • Ultrazvukové vyšetření ledvin a močového měchýře a močových cest (k vyloučení nádoru, močových kamenů, městnání či jiného onemocnění),
 • Vyšetření varlat,
 • Odběr moči na biochemické vyšetření (k vyloučení nádoru či infekce močového systému).

Poučení pro pacienty:

Rozsah a délka vyšetření závisí na mnoha faktorech, vč. odběru anamnézy. V případě potřeby Vám může vyšetřující lékař provést či doporučit další doplňující vyšetření. Součástí komplexního urologického vyšetření je poučení pacienta o preventivních prohlídkách.

Komplexní urologické vyšetření hradí:

 • Všeobecná zdravotní pojišťovna České republiky (111),
 • Vojenská zdravotní pojišťovna České republiky (201),
 • Oborová zdravotní pojišťovna zaměstnanců bank, pojišťoven a stavebnictví (207),
 • Česká průmyslová zdravotní pojišťovna (205),
 • Zaměstnanecká pojišťovna Škoda (209).
 • Zdravotní pojišťovna ministerstva vnitra České republiky (211),
 • Revírní bratrská pokladna, zdravotní pojišťovna (213).

 

(pro více informací nás kontaktujte na tel. 222 999 000)