Objednejte se na konzultaci léčby

 

Budeme Vás kontaktovat do 24 hodin.

Pokud jste nám potřebné dokumenty zaslali a nedostali jste od nás do 24 hodin odpověď, pravděpodobně nám vaše podklady nedorazily. V takovém případě nás prosím kontaktujte na tel. čísle +420 222 999 000.

Tel. číslo magnetická rezonance +420 222 999 070, PET/CT +420 222 999 046.

„Protonová terapie umožňuje v případě karcinomu prsu snížit ozáření okolních zdravých tkání, zejména srdce a plic,"

říká vedoucí lékařka léčby karcinomu prsu MUDr. Andrea Pásztorová.

Maximální
šance na vyléčení

Protonová léčba rakoviny prsu

Cílem moderní onkologické léčby je zajistit pacientům maximální šanci na vyléčení při minimalizaci vedlejších účinků spojených s léčbou. Tohoto cíle je dnes možné dosáhnout pomocí protonové léčby.

Pokud má být součástí léčby ozařování, je důležité zvolit ten nejšetrnější způsob. Protonová léčba umožňuje snížit ozáření okolních tkání, zejména srdce a plic, a minimalizuje rizika pozdních nežádoucích účinků, jako je infarkt, srdeční problémy, rozvoj plicní fibrózy nebo sekundární nádory z ozáření. Mezinárodní léčebné protokoly doporučují vždy zvážit protonovou terapii jako první volbu.

Protonová radioterapie je přesná a šetrná metoda léčby rakoviny prsu s minimálními vedlejšími účinky. Umožňuje přesné zacílení protonového paprsku do cílové oblasti (prs, hrudní stěna, spádové lymfatické uzliny) a minimální ozáření okolních tkání a orgánů. Podstatným důvodem pro indikaci protonové radioterapie u levostranného nálezu  je faktor RIHD (radiation induced heart disease) = postižení srdce v důsledku ozařování.

 

Protonová léčba má výhodu zejména: 

 • u nádorů, které se nacházejí v levém prsu,
 • u pacientek/pacientů po předchozí radiační léčbě druhostranného prsu,
 • při oboustranném nálezu,
 • je doporučována u pacientek/pacientů s přidruženým srdečním onemocněním. 

 

 

 

Protonová léčba rakoviny dokáže:

 • minimalizovat riziko nežádoucích účinků na srdce, plíce a míchu,
 • zajistit přesné pokrytí ozařované oblasti,
 • snížit riziko vzniku sekundárních nádorů,
 • snížit riziko komplikací po léčbě,
 • nabídnout šetrnou, účinnou a bezbolestnou léčbu.
Protonová léčba snižuje postižení srdce

Postižení srdce (kardiotoxicita)

Podstatným důvodem pro indikaci protonové radioterapie je faktor RIHD (radiation induced heart disease) = postižení srdce v důsledku ozařování. Onemocnění srdce způsobené ozářením je jedním z nejzávažnějších pozdních účinků ozařování. Při léčbě rakoviny prsu, kdy je doporučeno ozařování, se proto odborníci snaží o minimalizaci dávky záření na srdce. Díky protonovému paprsku tak dokážeme významně snížit riziko vzniku infarktu, srdečních problémů nebo rozvoje plicní fibrózy.

Protonová léčba snižuje postižení plic

Velmi pozdní nežádoucí účinky ozařování rakoviny prsu se projevují na plicní tkáni. Na základě dlouholetých zkušeností je ozáření většího objemu plic spojeno s rozvojem změn v plicní tkáni neboli s rozvojem plicní fibrózyPlicní fibróza  se nejčastěji projevuje opakovanými záněty plic a chronickým kašlem. 

Protonová léčba je vhodná také u pacientek/pacientů po předchozí radiační léčbě druhostranného prsu, při oboustranném nálezu a rovněž je doporučována u pacientek/pacientů s přidruženým srdečním onemocněním.

Proč
Protonové centrum

Protonová léčba hrazená zdravotními pojišťovnami

Protonová léčba je ze zákona hrazena z veřejného zdravotního pojištění a má na ni nárok každý občan České republiky.

Protonové centrum má uzavřenou smlouvu se všemi českými zdravotními pojišťovnami, spolupracujeme i s pojišťovnami slovenskými a zahraničními. V případě, že jste občan Evropské unie a vaše pojišťovna nepatří mezi naše smluvní partnery, při jednání o schválení vaší léčby v Protonovém centru vám na základě platné aktuální legislativy pomůžeme.

Objednáme Vás do 24 hodin

Vstupní vyšetření je prvním krokem k protonové léčbě.

Pro správné rozhodnutí potřebujete mít dostatek informací o svém onemocnění, o výhodách i možných rizicích plynoucích nejen z protonové léčby, ale také ze všech dalších dostupných léčebných metod. Objednejte se k nám do Protonového centra na vstupní vyšetření. Naši lékaři se vám budou maximálně věnovat.

 

Moderní diagnostika nejen pro naše pacienty

Vyšetření nabízíme nejen našim onkologickým pacientům, ale i ostatním pacientům, kteří mají doporučení k vyšetření z jiných pracovišť. Protonové centrum v Praze vám nabízí diagnostická vyšetření magnetickou rezonanci (MR) a  pozitronovou emisní tomografii v kombinaci s počítačovou tomografií (PET/CT) s krátkými čekacími lhůtami. 

Objednat se můžete na telefonním čísle  +420 222 999 070 nebo na e-mailu zadanky@ptc.cz

Kontaktujte
nás

Nahmatala jste si bulku v prsu a nevíte, kam se obrátit? Byl Vám diagnostikován karcinom prsu a nevíte, jak postupovat? Pokud vám byl diagnostikován karcinom prsu a součástí léčby má být ozařování, ptejte se vždy na protonovou léčbu.

V současné době je možné vyléčit velkou část žen s karcinomem prsu, proto je naším cílem, aby byl jejich život po léčbě bez dalších omezení a zdravotních komplikací. Protonová radioterapie prováděná v hlubokém řízeném nádechu je jednoznačně nejvhodnější a nejšetrnější ozařovací technikou. Žádnou jinou metodou nelze docílit stejných parametrů ozáření.

Kontaktuje naše koordinátory léčby. Ochotně odpoví na všechny vaše dotazy a sjednají vám termín bezplatného nezávazného vyšetření.

Objednejte se na telefonním čísle +420 222 999 000. Jediné, co musíte udělat VY, je  přijít k NÁM včas. MY jsme připraveni vám pomoci.

Jak
vybrat nejvhodnější léčbu

Aby bylo možné zvolit nejoptimálnější léčbu, je velmi důležité dostat úplné a srozumitelné informace. Zajímejte se nejen o nejmodernější léčebné metody, ale i o vedlejší účinky spojené s léčbou. Ty totiž mohou významně ovlivnit kvalitu vašeho života během léčby i po ní.

Pokud vám bylo doporučeno ozařování, ptejte se na všechny dostupné způsoby, které jsou v ČR k dostupné.  Naši lékaři mají dlouholeté zkušenosti v oblasti radioterapie. Navíc mají jako jediní v ČR praktické znalosti běžné (fotonové) i protonové radioterapie, proto vám právě oni dokáží zodpovědět všechny vaše otázky týkající se rozhodnutí o vaší léčbě.

 • přemýšlejte o možnostech, které máte,
 • nemusíte se rozhodnout ihned,
 • zvolená léčba má zásadní vliv na kvalitu života nejen při léčbě, ale i po ní.

Jak funguje
protonová léčba

Jak funguje protonová léčba

Protonová radioterapie je velmi účinná, přesná a šetrná léčba rakoviny s minimálními vedlejšími účinky. Díky přesnému zacílení protonového paprsku přímo do nádoru se výrazně snižuje vznik vedlejších nežádoucích účinků. Tím dává protonová léčba šanci žít kvalitní život i po léčbě rakoviny bez zvýšeného rizika pozdní toxicity, kdy se potíže objevují za několik let po ozáření (10, 15 nebo i 20 let).

 

Protonová léčba zajišťuje vysokou šanci na vyléčení

Cílem moderní onkologické léčby je zajistit pacientům maximální šanci na vyléčení při minimalizaci vedlejších účinků spojených s léčbou. Tohoto cíle dnes v maximální míře dosahuje protonová léčba. Na rozdíl od běžné radioterapie, která k ozáření a ničení nádorových buněk používá fotony, je protonová terapie pokročilejší a používá protony. Tyto částice dávají protonové terapii její mnohé výhody. Největší výhodou v porovnání s běžnou radioterapií je její přesnost a její schopnost ochránit zdravé tkáně.

Běžný fotonový paprsek prochází tělem a předává značnou část své energie před i za nádoremProtony mají ovšem fyzikální vlastnost, které se říká Braggův vrchol. Ta má schopnost odevzdat výrazně méně energie cestou k nádoru a nemá dopad na tkáně za nádorem.

 

Jak vás léčíme

Technologie instalovaná v zázemí Protonového centra budí respekt a málokterý pacient si uvědomuje složitost systému. Protony, tedy kladně nabité elementární částice jádra atomu vodíku, jsou v cyklotronu urychleny na přibližně polovinu rychlosti světla. Tím získají energii, která umožňuje zničit nádory až v hloubce 30 centimetrů. Následně jsou protony usměrněny silným magnetickým polem do velmi úzkého paprsku a s vysokou přesností přeneseny do nádoru. Při zbrzdění v nádorové tkáni dojde k uvolnění energie, ionizaci a poškození DNA zasažené buňky. Je-li toto poškození vícečetné, rakovinová buňka se přestává dělit, nebo přímo umírá. 

 

 

Tužkové skenování neboli Pencil Beam Scanning (PBS) označuje přesné rozložení dávky protonového paprsku a představuje v současnosti naprostý vrchol v technologii protonové terapie. Tužkové skenování ozařuje s milimetrovou přesností cílovou oblast nádoru s minimálním poškozením okolních zdravých tkání a orgánů. Při tomto způsobu ozařování je tenký (tužkový) svazek směrován do příslušného bodu cílového objemu pomocí magnetického pole. Vysoce přesným řízením změn tohoto magnetického pole je docíleno postupného ozáření celého nádorového ložiska. 

Pokud bychom měli PBS k něčemu připodobnit, představte si své soustředění a pečlivost, když dostanete za úkol vymalovat pastelkou na papíře určitý objekt. Například kruh. Vždy se budete důsledně snažit nepřetáhnout jeho hranice. Tak funguje i PBS. U něj navíc máte stoprocentní jistotu, že „vymaluje“ jen to, co je potřeba. I proto jsou nežádoucí účinky při protonové léčbě naprosto minimální.

Proč zvolit
protonovou léčbu

VÝHODY PROTONOVÉ LÉČBY PŘI OZAŘOVÁNÍ LEVÉHO PRSU PROTI BĚŽNÉ RADIOTERAPII

 • Téměř nulová dávka na srdce.
 • Významně nižší dávka na plíce.
 • Významně snižuje ozáření míchy.
 • Bezpečná možnost v případě opakovaného ozáření.

Při radioterapii karcinomu prsu, zejména levého prsu, může dojít k nežádoucímu ozáření srdce, plic a míchy. Tyto orgány jsou velmi citlivé na záření a jejich poškození může mít významné vedlejší účinky.  Díky protonovému paprsku a významné redukci nežádoucího záření tak dokážeme podstatně snížit riziko vzniku infarktu, srdečních problémů a komplikací nebo rozvoje plicní fibrózy.

 

prsy-porovnani-proton-vs-foton.jpg (473 KB)

 

Zkušenosti našich lékařů, naše technologie, vynikající výsledky a profesionální přístup vám přinášejí maximální šanci na vyléčení. 

Na základě celosvětových zkušeností a dlouhodobých výsledků u odléčených pacientů je zřejmé, že pacienti po protonové léčbě mají nesrovnatelně vyšší kvalitu života než ti, kteří byli ozařováni standardní fotonovou technikou.

 

Víte že, výhody protonového ozařování jsou založeny na fyzikálních zákonech a vlastnostech protonů?

Protony totiž můžeme zastavit přesně a v místě, kde potřebujeme, v tzv. cílovém objemu. Ve vašem případě v prsu, hrudní stěně a spádových lymfatických uzlinách.  Zdravé tkáně v okolí prsu, zejména srdce a levá plíce, jsou zasaženy zářením minimálně nebo nejsou ozářeny vůbec.

Na rozdíl od běžné radioterapie, která k ozáření a ničení nádorových buněk používá fotony, je protonová terapie pokročilejší a používá protony.

Běžný fotonový paprsek prochází tělem a předává značnou část své energie před i za nádorem. Protony mají ovšem určitou fyzikální vlastnost, které se říká Braggův vrchol. Ta má schopnost odevzdat výrazně méně energie cestou k nádoru a nemá dopad na tkáně za nádorem. Největší výhodou protonové terapie v porovnání s běžnou radioterapií je tak její přesnost a její schopnost ochránit zdravé tkáně.

Jak
probíhá protonová léčba

Protonové centrum v Praze jako první na světě vyvinulo jedinečné a inovativní postupy, kdy je kombinováno protonové ozáření, řízený hluboký nádech a detekce povrchu těla systémem Vision RT. Díky těmto postupům patří našemu centru celosvětové prvenství v léčbě karcinomu prsu. Protonová radioterapie významně snižuje radiační zátěž na srdce při ozařování levostranného karcinomu prsu. Na základě dlouhodobého sledování se tak PTC může prezentovat vynikajícími výsledky a úspěchy protonové radioterapie.

Na základě vstupního vyšetření náš lékař rozhodne, zda je pro vás protonová léčba vhodná a váš osobní koordinátor zašle na vaši pojišťovnu žádost, jejíž součastí je také doporučení lékaře Komplexního onkologického centra.

Plánování léčby - ozařovací plán

Klíčovým a zásadním pro úspěch léčby je však její přesné plánování. Proto každému pacientovi na míru připraví tým klinických fyziků a lékařů ozařovací plán, podle kterého bude protonová léčba probíhat. Ozařovací plán také určuje, z jakých směrů a jakou intenzitou bude protonový svazek nádor ozařovat. Plánovací proces je velmi složitý a vyžaduje velký, z pohledu nemocného „neviditelný", objem činností ze strany lékařů a fyziků, které zaberou minimálně jeden týden. Výsledkem je zhotovení ozařovacího plánu.

 Protonové centrum Praha

 

Samotná léčba probíhá ambulantně, kdy přicházíte do Protonového centra na ozařování a pravidelné kontroly v průběhu léčby. Jedna návštěva trvá cca 60 minut a samotné ozařování je otázkou několika minut. Před každým ozařováním pečlivě překontrolujeme vaši polohu pro ozáření pomocí rentgenových snímků a provedeme několik dílčích kontrol, bez kterých by se ozáření nemohlo spustit. Minimálně jednou týdně absolvujete kontrolu u lékaře, který s vámi probere průběh léčby a zkontroluje váš zdravotní stav.

V PTC využíváme moderní technologii tužkového svazku

Tužkové skenování neboli Pencil Beam Scanning (PBS) označuje přesné rozložení dávky protonového paprsku a představuje v současnosti naprostý vrchol v technologii protonové terapie. Tužkové skenování ozařuje s milimetrovou přesností cílovou oblast  s minimálním poškozením okolních zdravých tkání a orgánů.

Metoda řízeného nádechu

Protože dýchací pohyby mohou narušit správnost a přesnost provedení protonového ozáření, pro radioterapii karcinomu prsu využíváme také metodu řízeného nádechu. Pacienty, u kterých je indikovaná protonová léčba a bude jim ozařována oblast, kde se poloha léčeného objemu může měnit v důsledku dýchacích pohybů, ozařujeme s použitím metody řízeného dýchání. K tomu slouží přístroj Dyn’R. 

Metoda ozařování s řízeným dýchaním je zvolena proto, že je důležité, aby ozařovaná část těla (objem) byla ozářena každý den stejně. Jelikož se však tento ozařovaný objem pohybuje v závislosti na dýchání, musíme zajistit, aby Vaše tělo bylo vždy ve stejné pozici. To se nejlépe provede právě zadržením dechu v určité hladině. Pro stanovení této hladiny proto nejprve podstoupíte tzv. nácvik řízeného dýchání (nácvik Dyn’Ru).

Nácvik řízeného dýchání probíhá vleže na zádech při připojení na spirometr pomocí antibakteriálního filtru a náustku. Nos je scvaknutý kolíčkem, aby veškerý vydechovaný vzduch proudil ústy. Na oči vám nasadíme speciální brýle, kde budete sledovat pokyny k dýchání. Náš zkušený zaměstnanec vás celým procesem nácviku trpělivě provede  a vše si budete mít možnost dostatečně vyzkoušet. Nemusíte mít z ničeho obavy.

 

Nácvik řízeného dýchání

 

 

 Léčba je ambulantní a trvá od 16 do 33 pracovních dní, dle režimu, který stanoví lékař na základě vstupní konzultace a dalších diagnostických vyšetření.

Svět
preferuje protony

Protonová léčba je ve světě stále více uznávanou a preferovanou metodou. Výsledky a zkušenosti světových protonových center i pražského Protonového centra jednoznačně potvrzují, že protonová terapie otevírá zcela nové možnosti léčby nádorových onemocnění. 

Protonová radioterapie není novou metodou – od roku 1991 existuje první výlučně klinické (nikoliv akademické) pracoviště (Loma Linda, Kalifornie, USA) a počet nemocných léčených protony dosahuje mnoha desítek tisíc. Jedná se o technologicky naprosto zralou léčbu, ověřenou v klinickém provozu. 

Z řad některých odborníků lze i po mnoha letech, kdy se pro léčbu vybraných onkologických onemocnění používá protonová radioterapie, slyšet názor, že vyšší dávky záření při běžné (fotonové) radioterapii na zdravé tkáně neodůvodňují použití léčby protonovým svazkem.

Tým lékařů z MGH v Bostonu  se proto zaměřil na pacientky s karcinomem prsu. Zejména u těch, kde je nezbytně nutné ozářit i spádové lymfatické uzliny, studie uzavírá, že protonová radioterapie karcinomu prsu má nízkou toxicitu při zachování stejné kontroly nad nádorovým onemocněním jako dříve publikovaná data fotonové radioterapie. (Jinými slovy, protonová léčba karcinomu prsu jednoznačně snižuje riziko vzniku nežádoucích účinků).

Studii lze nalézt v Journal of Clinical Oncology

O rakovině
prsu

Karcinom prsu je nejčastějším zhoubným onemocněním u žen a druhou nejčastější příčinou úmrtí na onkologické onemocnění. Ročně je v České republice diagnostikováno více než 7 000 nových případů. Zhruba 75 % žen má v době diagnózy onemocnění I. nebo II. stadia s dlouhou očekávanou dobou dožití.

 

prsy-graf.png (14 KB)

Jestliže je onemocnění zachyceno v časném stádiu, bývá léčba úspěšnější, s menšími komplikacemi a nižším rizikem vzniku nežádoucích účinků. Rakovina prsu se nevyskytuje pouze u žen, ale může se objevit i u mužů. Díky včasné diagnostice a novým technologiím stoupá  šance na úspěšnou léčbu. 

Komplexní léčba karcinomu prsu vyžaduje spolupráci mnoha odborníků napříč různými obory. K léčbě rakoviny prsu se využívá operace, chemoterapie, hormonální a biologická léčba, radioterapie.

Radioterapie má v rámci komplexní léčby rakoviny prsu své nezastupitelné místo. Naši lékaři mají dlouholeté zkušenosti v oblasti radioterapie. Navíc mají jako jediní v ČR praktické znalosti běžné (fotonové) i protonové radioterapie, proto vám právě oni dokáží zodpovědět všechny vaše otázky týkající se rozhodnutí o vaší léčbě.

Protonové centrum v Praze jako první na světě vyvinulo jedinečné a inovativní postupy léčby rakoviny prsu, které minimalizují nežádoucí ozáření srdce a věnčitých tepen, plic a druhostranného prsu.