Informace pro pacienty
Informace pacientům Protonového centra týkající se šíření nákazy koronaviru (COVID-19) v ČR
Infolinka: 222 999 000
CZ
Za naší péčí o Vaše zdraví stojí špičkoví lékaři, technologie a výsledky
"Zkušenosti našich lékařů Vám přinášejí maximální šanci na vyléčení." MUDr. Pavel Vítek
Léčba je hrazena zdravotními pojišťovnami a je dostupná všem pacientům.
Objednejte se
Nejdůležitější je přijít včas.
Maximální šance na vyléčení

Kontaktní formulář

Objednejte se na konzultaci léčby

Tento formulář je chráněn metodou reCAPTCHA a Zásadami ochrany osobních údajů Google, uplatní se podmínky služby Google.

Maximální šance na vyléčení

Protonová radioterapie nádorů zažívacího traktu

Cílem moderní onkologické léčby je zajistit pacientům maximální šanci na vyléčení při minimalizaci vedlejších účinků spojených s léčbou, tohoto cíle je dnes možné dosáhnout pomocí protonové léčby.

Protonová radioterapie je šetrná metoda léčby rakoviny s minimálními vedlejšími účinky. Umožňuje přesné zacílení protonového paprsku do cílové oblasti (do místa původního nádoru) a tím minimalizuje ozáření okolních tkání a orgánů. Protonová terapie se využívá k léčbě nádorů jícnu, slinivky břišní a anu.

Nádory slinivky břišní (pankreatu)

Ozařování pankreatu představuje po technické a biologické stránce dost obtížnou „úlohu“. Pankreas je totiž obklopen řadou orgánů, které lze ozářením poškodit (játra, dvanácterník, ledviny, žaludek a další). Proto se uplatňuje ozařování protonové, s jehož pomocí ozáření řešit lze. Ozařování u nádorů pankreatu není náhrada chemoterapie, ale doplnění chemoterapie.

Nádory jícnu

Anatomické uložení jícnu, mezi oběma plícemi a v blízkosti srdce, vyžaduje aplikaci do geometricky složitého prostoru mezi orgány, jejichž ozáření musí být minimální. Proto se využívá zejména protonová radioterapie.

Radioterapie nádorů jícnu je složitá a vyžaduje ozáření velkého objemu, který zahrnuje oblast jícnu postiženou nádorem, přilehlé části jícnu a také rozsáhlé oblasti spádových mízních uzlin. Proto je technika ozařování náročná a mohou se uplatnit výhody protonové radioterapie. Radioterapie se upravuje podle toho, jaký postup plánuje chirurg.

Nádory análního otvoru

Radioterapie nádorů análního otvoru je velmi náročná. Proto byly vyvinuty techniky protonové radioterapie, které omezují nežádoucí efekty v oblasti kůže a sliznic svěrače a okolí, a umožňují obvykle aplikovat ozařování bez nutnosti zavést dočasnou (odlehčovací) kolostomii.

 

 

Výhody protonové léčby

 • Umožňuje použití radioterapie i při onemocněních (situacích), které dosud byly konvenční radioterapií nemožné léčit.
 • Umožňuje snížení počtu frakcí a zkrácení doby ozařování, které vede k dalšímu snížení rizika vzniku různých komplikací.
 • Umožňuje dodání vyšší dávky záření a tím zvyšuje šance na zničení nádoru.
 • Minimalizuje nežádoucí ozáření zdravých tkání a orgánů a tím snižuje riziko vzniku dalších nežádoucích komplikací.
Protonová léčba je hrazená zdravotními pojišťovnami
zjistit více

Protonová léčba je ze zákona hrazena z veřejného zdravotního pojištění a má na ni nárok každý občan České republiky

Protonové centrum má uzavřenou smlouvy s českými zdravotními pojišťovnami, spolupracujeme i s pojišťovnami slovenskými a zahraničními. V případě, že jste občan evropské unie a  Vaše pojišťovna nepatří mezi naše smluvní partnery, pomůžeme Vám při jednání o schválení Vaší léčby u nás na základě aktuální platné legislativy.

Moderní diagnostická vyšetření
zjistit více

Součástí Protonového centra je také moderní Oddělení radiodiagnostiky a Oddělení nukleární medicíny. Kromě vlastní léčby tak mohou pacienti podstoupit diagnostická vyšetření, jako jsou magnetická rezonance (MR) a pozitronová emisní tomografie v kombinaci s počítačovou tomografií (PET/CT). Dokonalý diagnostický proces je podmínka správného rozhodnutí o léčbě, správné indikace léčby zářením, určení cílového objemu a určení dávek.

 

Šetrnější protonová léčba
zjistit více

Protonová léčba je, na rozdíl od běžně používaného ozařování, šetrnější a bezpečnější. Díky přesnému zacílení protonového paprsku, dokážeme významně snížit riziko vzniku nežádoucích účinků.

Kontaktujte nás

Kontaktuje naše koordinátorky léčby. Ochotně odpoví na všechny Vaše dotazy a sjednají Vám termín bezplatného nezávazného vyšetření.

Objednejte se na telefonním čísle +420 222 999 000. 

Jediné co musíte udělat VY, je  přijít k NÁM včas. MY jsme připraveni Vám pomoci.

Jak vybrat nejvhodnější léčbu

Aby bylo možné zvolit nejoptimálnější léčbu, je velmi důležité dostat úplné a srozumitelné informace.

Zajímejte se nejen o nejmodernější léčebné metody, ale i o vedlejší účinky spojené s léčbou. Ty totiž mohou významně ovlivnit kvalitu vašeho života během léčby i po ní.

Pomůžeme Vám. Protonová léčba je ze zákona hrazena zdravotními pojišťovnami. 

Pokud Vám bylo doporučeno ozařování, ptejte se na všechny dostupné způsoby, které jsou v ČR. Naši lékaři mají dlouholeté zkušenosti v oblasti radioterapie. Navíc jako jediní v ČR mají zkušenosti s běžnou (fotonovou) i protonovou radioterapií, proto Vám právě oni dokáží zodpovědět všechny Vaše otázky týkající se rozhodnutí o Vaší léčbě.

 • Přemýšlejte o možnostech, které máte.
 • Nemusíte se rozhodnout ihned.
 • Zvolená léčba má zásadní vliv na kvalitu života nejen při léčbě, ale i po ní.

Nesmíte zapomenout, že Vaše rozhodnutí ovlivní podstatně Váš další život. Naši lékaři jsou připraveni zodpovědět Vám jakýkoliv dotaz spojený s PROTONOVOU LÉČBOU, proto nás neváhejte ihned kontaktovat.

 

Znám své šance na vyléčení a možnosti léčby

 • Jakou léčbu mi doporučil můj ošetřující lékař?
 • Informoval mě, jaká rizika a komplikace jsou spojené s aktuálně používanými druhy léčby?
 • Informoval mě o protonové léčbě?
 • Sdělil mi, jaké jsou komplikace a rizika při standardních metodách ozařování?

 

Kontaktuje naše koordinátorky léčby. Ochotně odpoví na všechny Vaše dotazy a sjednají Vám termín bezplatného nezávazného vyšetření. Objednejte se na telefonním čísle +420 222 999 000. 

Jediné, co musíte udělat VY, je přijít k NÁM včas. MY jsme připraveni Vám pomoci.

Jak funguje protonová léčba
Jak funguje protonová léčba
zjistit více

Co je protonová terapie?

Protonová radioterapie je velmi účinná, přesná a šetrná léčba rakoviny s minimálními vedlejšími účinky. Díky přesnému zacílení protonového paprsku přímo do nádoru se výrazně snižuje vznik vedlejších nežádoucích účinků. Tím dává protonová léčba šanci užívat si kvalitní život i po léčbě rakoviny bez zvýšeného rizika pozdní toxicity, kdy se potíže objevují za několik let po ozáření (10, 15 nebo i 20 let).

 

Jak funguje protonová radioterapie

Protonová léčba zajišťuje vysokou šanci na vyléčení
zjistit více

Moderní, účinná a bezpečná onkologická léčba

Cílem moderní onkologické léčby je zajistit pacientům maximální šanci na vyléčení při minimalizaci vedlejších účinků spojených s léčbou. Tohoto cíle dnes v maximální míře dosahuje protonová léčba. Na rozdíl od běžné radioterapie, která k ozáření a ničení nádorových buněk používá fotony, je protonová terapie pokročilejší a používá protony. Tyto částice dávají protonové terapii její mnohé výhody. Největší výhodou v porovnání s běžnou radioterapií je její přesnost a její schopnost ochránit zdravé tkáně.

Běžný fotonový paprsek prochází tělem a předává značnou část své energie před i za nádorem.

Protony mají ovšem fyzikální vlastnost, které se říká Braggův vrchol, jenž má schopnost odevzdat výrazně méně energie cestou k nádoru a nemá dopad na tkáně za nádorem.

 

Rozdíl mezi protonovou a fotonovou léčbou

Jak vás léčíme
zjistit více

Technologie ukrytá v útrobách Protonového centra budí respekt a málokterý pacient si uvědomuje složitost systému. Protonytedy kladně nabité elementární částice jádra atomu vodíku, jsou v cyklotronu urychleny na přibližně polovinu rychlosti světla. Tím získají energii, která umožňuje zničit nádory až v hloubce 30 centimetrů. Potom jsou protony usměrněny silným magnetickým polem do velmi úzkého paprsku a s vysokou přesností přeneseny do nádoru. Při zbrzdění v nádorové tkáni dojde k uvolnění energie, ionizaci a poškození DNA zasažené buňky. Je-li toto poškození vícečetné, rakovinová buňka se přestává dělit, nebo přímo umírá. 

 

Proč umíme ozařovat nádory s milimetrovou přesností?

 

Tužkové skenování, neboli Pencil Beam Scanning (PBS)označuje přesné rozložení dávky protonového paprsku a představuje v současnosti naprostý vrchol v technologii protonové terapie. Tužkové skenování ozařuje s milimetrovou přesností cílovou oblast nádoru s minimálním poškozením okolních zdravých tkání a orgánů. Při tomto způsobu ozařování je tenký (tužkový) svazek směrován do příslušného bodu cílového objemu pomocí magnetického pole. Vysoce přesným řízením změn tohoto magnetického pole je docíleno postupného ozáření celého nádorového ložiska. 

Pokud bychom měli PBS k něčemu připodobnit, představte si své soustředění a pečlivost, když dostanete za úkol vymalovat pastelkou na papíře určitý objekt. Například kruh. Vždy se budete důsledně snažit nepřetáhnout jeho hranice. Tak funguje i PBS. U něj navíc máte stoprocentní jistotu, že „vymaluje“ jen to, co je potřeba. I proto jsou nežádoucí účinky při protonové léčbě naprosto minimální.

Proč zvolit protonovou léčbu

Výhody protonové léčby při ozařování nádorů zažívacího traktu proti běžné radioterapii

 

Protonová léčba je šetrnější, protože dokáže snížit zátěž okolních tkání a orgánů nežádoucím zářením a tím významně snížit riziko komplikací spojených s léčbou. Umožňuje použití radioterapie i při onemocněních (situacích), které dosud byly konvenční radioterapií nemožné léčit. 

 • U nádorů jícnu významně snižuje nežádoucí ozáření srdce a plic.
 • Minimalizuje ozáření močového měchýře a ledvin, tenkého střeva a dalších orgánů dutiny břišní.
 • Minimalizuje dávky záření na míchu.
 • Umožňuje snížení počtu frakcí a zkrácení doby ozařování, které vede k dalšímu snížení rizika vzniku různých komplikací.
 • Umožňuje dodání vyšší dávky záření a tím zvyšuje šance na zničení nádoru.

 

Na základě celosvětových zkušeností a dlouhodobých výsledků u odléčených pacientů je zřejmé, že pacienti po protonové léčbě mají vysokou kvalitu života ve srovnání s ostatními možnostmi léčby.

 

travici-system-schema.png (67 KB)

 

Víte že, výhody protonového ozařování jsou založeny na fyzikálních zákonech a vlastnostech protonů?

Protony totiž můžeme zastavit přesně a v místě, kde potřebujeme, v tzv. cílovém objemu.  Zdravé tkáně v okolí nádoru jsou zasaženy zářením minimálně nebo nejsou ozářeny vůbec.

Na rozdíl od běžné radioterapie, která k ozáření a ničení nádorových buněk používá fotony, je protonová terapie pokročilejší a používá protony.

Běžný fotonový paprsek prochází tělem a předává značnou část své energie před i za nádorem. Protony mají ovšem určitou fyzikální vlastnost, které se říká Braggův vrchol, která má schopnost odevzdat výrazně méňě energie cestou k nádoru a nemá dopad na tkáně za nádorem. Největší výhodou protonové terapie v porovnání s běžnou radioterapií tak je její přesnost a její schopnost ochránit zdravé tkáně.

Jak probíhá protonová léčba

Zkušenosti našich lékařů, naše technologie, vynikající výsledky a profesionální přístup Vám přinášejí maximální šanci na vyléčení.

 

Jak léčba probíhá

Na základě vstupního vyšetření náš lékař rozhodne, zda je pro vás protonová léčba vhodná a Váš osobní koordinátor zašle žádost, jejíž součastí je také doporučení lékaře Komplexního onkologického centra, na Vaši zdravotní pojišťovnu.

 

Plánování léčby - ozařovací plán

Plánovací proces začíná zobrazovacím vyšetřením CT, ojediněle současně MR nebo PET/CT. Toto vyšetření musí být provedeno v poloze, jaká bude při ozařování. CT se pořizuje s použitím „fixace“, tzn. různých přípravků/masek zajišťujících reprodukovatelnou a neměnnou polohu, která bude těmito pomůckami zajištěna následně při každém ozáření.

Plánovací proces je velmi složitý a vyžaduje velké a z pohledu nemocného „neviditelné“ činnosti lékařů a fyziků trvající minimálně jeden týden. Výsledkem je zhotovení ozařovacího plánu.

Každému pacientovi na míru připraví tým klinických fyziků a lékařů ozařovací plán, podle kterého bude protonová léčba probíhat. Ozařovací plán také určuje, z jakých směrů a jakou intenzitou bude protonový svazek nádor ozařovat.

 

k-14996-full.jpg (8.62 MB)

git.png (61 KB)

 

V PTC využíváme moderní technologii tužkového svazku

Tužkové skenování, neboli Pencil Beam Scanning (PBS), označuje přesné rozložení dávky protonového paprsku a představuje v současnosti naprostý vrchol v technologii protonové terapie. Tužkové skenování ozařuje s milimetrovou přesností cílovou oblast  s minimálním poškozením okolních zdravých tkání a orgánů.

 

Metoda řízeného nádechu

Protože dýchací pohyby mohou narušit správnost a přesnost provedení protonového ozáření, pro radioterapii nádorů zažívacích traktu někdy využíváme také metodu řízeného nádechu. Pacienty, u kterých je indikovaná protonová léčba a bude jim ozařovaná oblast, kde se poloha léčeného objemu může měnit v důsledku dýchacích pohybů, ozařujeme s použitím metody řízeného dýchání. K tomu slouží přístroj Dyn’R. 

Metoda ozařování s řízeným dýchaním je zvolena proto, že je důležité, aby ozařovaná část těla (objem) byla ozářena každý den stejně. Jelikož se však tento ozařovaný objem pohybuje v závislosti na dýchání, musíme zajistit, aby Vaše tělo bylo vždy ve stejné pozici. To se nejlépe provede právě zadržením dechu v určité hladině. Pro stanovení této hladiny proto nejprve podstoupíte tzv. nácvik řízeného dýchání (nácvik Dyn’Ru).

Nácvik řízeného dýchání probíhá vleže na zádech při připojení na spirometr pomocí antibakteriálního filtru a náustku. Nos je scvaknutý kolíčkem, aby veškerý vydechovaný vzduch proudil ústy. Na oči Vám nasadíme speciální brýle, kde budete sledovat pokyny k dýchání. Náš zkušený zaměstnanec Vás celým procesem nácviku trpělivě provede  a vše si budete mít možnost dostatečně vyzkoušet. Nemusíte mít z ničeho obavy.

 

prsy-zarizeni.png (761 KB)

 

Samotná léčba probíhá ambulantně, kdy přicházíte do Protonového centra na ozařování a pravidelné kontroly v průběhu léčby. Předepsaná dávka záření se vždy aplikuje postupně po jednotlivých stejných dílech (frakcích).

Aplikuje se vždy každý pracovní den 1 frakce. Celkový počet frakcí je různý. Např. při ozařování nádorů jícnu 25, nádorů jater 15, nádorů pankreatu 18 apod. Ozařování nelze kromě závažných zdravotních příčin přerušovat. 

Jedna návštěva trvá cca 60 minut a samotné ozařování je otázkou několika minut. Před každým ozařováním pečlivě překontrolujeme Vaši polohu pro ozáření pomocí rentgenových snímků a provedeme několik dílčích kontrol, bez kterých by se ozáření nemohlo spustit. 

Minimálně jednou týdně absolvujete kontrolu u lékaře, který s Vámi probere průběh léčby a zkontroluje Váš zdravotní stav.

Svět preferuje protonovou léčbu

Protonová léčba je ve světě stále více uznávanou a preferovanou metodou. Výsledky a zkušenosti světových protonových center i pražského Protonového centra jednoznačně potvrzují, že protonová terapie otevírá zcela nové možnosti léčby nádorových onemocnění. 

Protonová radioterapie není novou metodou – od roku 1991 existuje první výlučně klinické (nikoliv akademické) pracoviště (Loma Linda, Kalifornie, USA) a počet nemocných léčených protony dosahuje mnoha desítek tisíc. Jedná se o technologicky naprosto zralou léčbu, ověřenou v klinickém provozu. 

Z řad některých odborníků lze však i po mnoha letech, kdy se pro léčbu vybraných onkologických onemocnění používá protonová radioterapie, slyšet názor, že vyšší dávky záření při běžné (fotonové) radioterapii na zdravé tkáně neodůvodňují použití léčby protonovým svazkem.

Zcela nová klinická data z rozsáhlých studií říkají opak, a to konkrétně, že frekvence akutní toxicity (komplikací sledovaných po 90 dní od zahájení léčby) je při ozařování protony významně nižší než u srovnatelné skupiny pacientů léčených fotonovou terapií.

Tým lékařů washingtonské univerzity sledoval téměř 1500 pacientů různých onkologických onemocnění, z nichž asi 400 podstoupilo léčbu protonovým svazkem, zbytek byl ozářen nejmodernějšími technikami fotonové radioterapie. Všichni pacienti z této skupiny byli ozařováni a současně dostávali konkomitantní chemoradioterapii. Ve studii se výzkumníci zaměřili na vznik toxicity stupně 3 a vyššího, který už vyžaduje hospitalizaci a intenzivní medicínské zákroky a péči.

Studie ukázala, že pozorovaná toxicita (tedy komplikace spojené s ozařováním) u pacientů léčených protony je o dvě třetiny nižší než u skupiny léčené fotonovou radioterapií

Konkrétně se závažné nežádoucí komplikace projevily u 11,5 % pacientů ozářených protony oproti 27,6 % ozářených fotony.

*Odkaz: www.medicalnewstoday.com...

O nádorech zažívacího traktu

Nádory slinivky břišní


Nádory slinivky břišní (pankreatu) vznikají převážně z vývodného systému žlázy. Zřídka vznikají z endokrinní části slinivky (která produkuje řadu hormonů, vedle dalších také. kupř. insulin), pak se označují „P-NET“, mají lepší prognózu a jejich léčba má zvláštní pravidla a postupy.

Nádor pankreatu je velmi závažné onemocnění, které má obvykle těžký průběh. Má velkou tendenci k časnému zakládání dalších ložisek – metastáz, zejm. v játrech a na pobřišnici. Léčba nádorů pankreatu je velmi náročná a často není úspěšná.

V ČR onemocní nádorem pankreatu ročně přes 2000 osob. Výskyt stoupá po 50. roce věku. Rizikové faktory pro vznik nádoru pankreatu nejsou jednoznačně určené. Určitě k nim patří kouření, alkoholismus a opakované záněty pankreatu („pankreatitida“). Onemocnění nemá časné příznaky. Obvykle je proto diagnostikováno v pokročilém stádiu. Často je první příznak zežloutnutí („žloutenka“ – ve smyslu příznaku, nelze zaměňovat s „infekční žloutenkou“ - hepatitidou ve smyslu virového zánětu jater). Další příznaky jsou úporné bolesti v horní části břicha, nechutenství (častý je odpor k masu) a výrazné hubnutí. K příznakům pokročilého onemocnění patří i dlouhodobá nevolnost a opakované zvracení.

Nádorová onemocnění pankreatu se léčí různými metodami (odborně: „modalitami“), jejichž volba a pořadí má pevné zákonitosti. V léčbě nádorů pankreatu je prvořadá operace – resekce pankreatu (celého nebo poloviny) včetně resekce dvanácterníku a úpravy průběhu tenkého střeva. Pokud nelze provést (za jakýchkoliv příčin), řeší se onemocnění zásadně chemoterapií, po níž může následovat ozařování – radioterapie. Ozařování má význam pouze v kontextu chemoterapie, tzn. v návaznosti na chemoterapii. Po úspěšné resekci následuje pooperační chemoterapie, také doplněná ozářením. Pooperační ozáření má speciální zákonitosti.

Chirurgická léčba, tzn. různé druhy výkonů, operací

U nádorů pankreatu platí, že chirurgická radikální léčba je vždy prvořadá, pokud lze provést. Jinými slovy – pokud chirurg má možnost provést radikální výkon, je optimální jej provést a to co nejdříve. (Možnosti jsou dány rozsahem postižení a stavem nemocného. Radikální výkon znamená kompletní odstranění v určitém daném rozsahu.). Pokud chirurg nemůže realizovat radikální výkon, může udělat výkon „odlehčovací“ podle situace (kupř. propojení žaludku a tenkého střeva, kterým dosáhne úlevu v zažívacích potížích).

Pokud chirurg nemůže realizovat radikální výkon, ale očekává, že chemoterapií nebo ozařováním té možnosti dosáhne, pak stále výkon plánuje, ale vyžádá „předoperační“ chemoterapii nebo radioterapii. Kdykoliv je předoperační léčbou dosažena možnost radikálního výkonu, je na místě jej hned realizovat.

Radioterapie nádorů pankreatu se uplatňuje jako:

 • Pooperační, následující po radikálním výkonu. Cíl je likvidace možných mikroskopických zbytků nádoru.
 • Samostatná. V případě, že nelze provést chirurgický výkon. Cíl je maximálně likvidovat nádor.
 • Předoperační. Pokud chirurg připouští možnost radikálního výkonu po zmenšení nálezu.
 • Zvláštní uplatnění je ozařování recidivy po již provedené radikální operaci.

Ozařování má několik pevných pravidel

 • Správné účinnosti se dosahuje, pouze pokud je ozařování aplikováno „v kontextu“ chemoterapie. Tzn. podává se napřed chemoterapie, po určité době chemoterapie se realizuje ozáření.
 • Ozařování pankreatu představuje po technické a biologické stránce dost obtížnou „úlohu“. Pankreas je totiž obklopen řadou orgánů, které lze ozářením poškodit (Játra, dvanácterník, ledviny, žaludek a další). Proto se uplatňuje ozařování protonové, s jehož pomocí daná úloha řešit lze.

 

Chemoterapie představuje základní metodu léčby nádorů pankreatu. Má indikace:

 • Pooperační – po radikálním výkonu (s cílem likvidace mikroskopických zbytků postižení).
 • Předoperační – stejně jako u radioterapie s cílem dosáhnout možnost radikálního výkonu.
 • Samostatná – pokud nelze realizovat radikální chirurgický výkon a není výhled, že by tak možné bylo.
 • V těchto indikacích po určitém počtu cyklů chemoterapie navazuje ozařování.

Nádory jícnu

Nádory jícnu jsou závažné onemocnění, které vychází z vnitřního povrchu jícnu a jehož léčba je enormně náročná, ale může být velmi úspěšná, tzn. může nemocného dovést k úplnému vyléčení.

V léčbě se uplatňuje chemoterapie, ozařování a operace v různém pořadí. Obvyklý postup je v první řadě současná chemoterapie a ozařování, pak následuje chirurgický výkon.

V ČR ročně onemocní nádorem jícnu přes 500 osob. Nejčastěji se onemocnění diagnostikuje mezi 50. a 70. rokem života. K rizikovým faktorům patří kouření, konzumace destilátů, alkoholismus a bezezbytková nevyvážená strava. Příznaky nádoru jícnu jsou časné – poruchy polykání, bolestivé polykání, rychlé hubnutí, zvracení, případně krvácení resp. zvracení natrávené krve, trvalé bolesti v hrudníku.

Nádorová onemocnění jícnu se léčí různými metodami (odborně: „modalitami“), jejichž volba a pořadí má pevné zákonitosti. Léčebný postup se vždy určuje při společném konsiliu chirurga a onkologa.

Chirurgická léčba, tzn. různé druhy výkonů, operací

Nádory se léčí operací, resekci, buď v první době (u malých iniciálních nálezů) anebo po přípravě ozařováním nebo chemoterapií (u pokročilejších nálezů). Resekce je velmi složitý a náročný výkon, blíže jej popíše chirurg. Volba mezi ozařování a chemoterapií se dělá na základě lokalizace postižení. (Chemoterapie se preferuje u nádorů vycházejících z přechodu jícnu do žaludku.)

U nádorů vycházejících z krčního úseku jícnu nelze operaci provést.

 

Radioterapie nádorů jícnu se uplatňuje jako:

 • Předoperační, tzn. ozařuje se s výhledem následujícího chirurgického výkonu v přesné časové návaznosti.
 • Samostatná, ozařuje se bez výhledu chirurgického výkonu a to buď nádor v krčním úseku jícnu anebo pokud z jakýchkoliv důvodů nelze o operací uvažovat.
 • Ojediněle je indikována radioterapie pooperační, obvykle když byla provedena resekce nádoru, který v operačním nálezu byl rozsáhlejší než se původně předpokládalo.
  Anatomické uložení jícnu – mezi oběma plícemi a v blízkosti srdce vyžaduje aplikaci do geometricky složitého prostoru mezi orgány, jejichž ozáření musí být minimální. Proto se s výhodou využívá protonová radioterapie.

Chemoterapie

Chemoterapie se u nádorů jícnu uplatňuje převážně současně s ozařováním. Jejím cílem je zvýšit senzitivitu nádoru na ozařování. Tato chemoterapie má nižší dávky a užívá se méně látek současně, maximálně 2. Je proto dobře tolerována. Samostatná chemoterapie se uplatňuje u nádorů vycházejících z přechodu jícnu a žaludku.

 

Nádory análního otvoru

Nádory anu jsou zcela specifické onemocnění, které vychází z oblasti svěrače, případně až z oblasti přechodu svěrače do kůže. V léčbě nádorů anu v současné době převládá radioterapie nad chirurgickým výkonem, který vyžaduje zavedení trvalého (doživotního) vývodu střeva – kolostomie.

Radioterapie samotná stačí k úplnému vyléčení cca u 90 % nemocných a jde o léčbu velmi náročnou a rizikovou. U protonové radioterapie je náročnost menší.

V ČR ročně onemocní nádorem anu 170-190 osob. Výskyt narůstá po 40. roce věku. K rizikovým faktorům nádorů anu patří infekce virem HPV (nyní je možnost vakcinace), kouření a neobvyklé sexuální praktiky. Příznaky nádoru anu jsou sice časné, ale často jsou mylně diagnostikovány pouze hemoroidy. Hlavní příznak je krvácení dále neurčité bolesti ve svěrači, dráždění, bolestivé vyprazdňování stolice, případně nález zvětšených uzlin v tříslech.

Léčba nádorových onemocnění řitního otvoru – anu se řídí specifickými pravidly. Volba léčebných modalit je zcela odlišná od nádorů sousední anatomické lokalizace – konečníku. Je proto třeba zcela jednoznačně (a samozřejmě správně) určit diagnózu: Nádor řitního otvoru – anu vers. nádor konečníku – rekta.

Léčebný postup se vždy rozhoduje při konzultaci s nemocným, který má na výběr mezi chirurgickým výkonem a ozařováním. Ozařování se vždy doplňuje současnou chemoterapií. Radioterapie je velmi náročná a je provázena řadou nežádoucích efektů v oblasti kůže a sliznic svěrače a okolí, ale také nežádoucími efekty, které se manifestují v krevním obraze. Proto byly vyvinuty techniky protonové radioterapie, které omezují nežádoucí efekty a umožňují obvykle aplikovat ozařování bez nutnosti zavést dočasnou (odlehčovací) kolostomii.

Chirurgická léčba, tzn. různé druhy výkonů, operací

Chirurgická léčba nádorů anu se od 80.let 20.stol. v první době neuplatňuje. Byl totiž objeven výrazný efekt záření, který vede u vysokého podílu nemocných (podle stádia onemocnění 80% - 95%) k úplnému vyléčení bez chirurgického výkonu.

Nicméně jako alternativa k ozařování je chirurgický výkon stále v rámci standardního postupu k dispozici. Spočívá v odstranění celého svěrače, tzn. vyžaduje zavedení trvalého vývodu.

V současné době je hlavní indikace k chirurgickému výkonu tzn. „záchranná léčba“, tzn. situace, kdy onemocnění buď recidivuje anebo nebylo ozařováním kompletně vyléčeno (podle stádia onemocnění je riziko 5%-15%.

Do oblasti chirurgické léčby také spadá otázka dočasného zavedení vývodu na dobu radioterapie, které umožní lépe tolerovat poradiační kožní a slizniční reakce.

Radioterapie

Radioterapie nádorů anu je prioritní léčba, pokud se nemocný nerozhodne pro chirurgickou alternativu. Radioterapie nádorů anu je velmi náročná léčba. Její nedílnou součástí je současné podání standardní chemoterapie. Je provázena řadou nežádoucích efektů v oblasti kůže, sliznic, urogenitálního traktu a také krevního obrazu.

Proto se uplatňuje radioterapie protonová, která má příznivější rozložení dávek než konvenční radioterapie fotonová a nežádoucí efekty se daří zmírňovat, přirozeně ne eliminovat.

Ve většině případů, ale ne ve všech, lze protonovou radioterapii aplikovat bez zavedení dočasného vývodu střeva, tzv. kolostomii. Protinádorová účinnost protonové a fotonové radioterapie je stejná.

Chemoterapie

Chemoterapie obligátně podávaná současně s ozařováním má samostatná chemoterapie u nádorů anu má postavení vedlejší. Je indikována u rozměrných nádorů před radioterapií s cílem zmenšit ozařovanou masu. Je též indikována při recidivě ve formě vzdálených metastáz (lokální recidiva lze řešit „záchrannou“ operací).