Rak migdałów

12. 10. 2021 09:07

Rak migdałów należy do grupy guzów części ustnej gardła, do której zalicza się również guzy podstawy języka, podniebienia miękkiego i tylnej ściany gardła.

Niestety zachorowalność na nowotwory w tym obszarze wzrasta; Rozpoznawana jest do 7 razy częściej u mężczyzn niż u kobiet, najczęściej w wieku od 50 do 60 lat.

Z morfologicznego punktu widzenia w okolicy migdałków powstają raki płaskonabłonkowe o różnym stopniu zróżnicowania. Rzadko może również wystąpić gruczolakorak, złośliwy chłoniak i niezróżnicowany rak nosogardzieli na migdałkach podniebienia.

Objawy raka migdałków

Podobnie jak w przypadku innych guzów jamy ustnej i gardła, guzy migdałków często pozostają bezobjawowe przez długi czas. Jeden z pierwszych objawów może być podobny do stanu zapalnego – ale w przeciwieństwie do tego, zwykle objawia się tylko jednostronnie. Z biegiem czasu mogą się jeszcze pojawić:

  • trudności z połykaniem
  • uczucie ciała obcego w gardle,
  • krew w ślinie,
  • eksulceracja (wrzodowacenie)
  • nieprzyjemny zapach z ust
  • ból przeszywający aż do ucha.

Czynniki ryzyka raka migdałów

Wpływy zewnętrzne i styl życia odgrywają główną rolę w raku jamy ustnej i gardła. Palenie jest tutaj istotnym czynnikiem ryzyka, szczególnie w przypadkach, gdy łączy się ono z nadużywaniem alkoholu. Wykazano, że zakażenie wirusem brodawczaka ludzkiego (HPV) ma również wpływ. Oczywiście istnieje również predyspozycja genetyczna, a także narażenie na promieniowanie czy długotrwały kontakt z niektórymi substancjami rakotwórczymi (ołów, azbest, nikiel, chrom, fluor, arsen). Nie bez znaczenia może być również zła higiena jamy ustnej oraz niedostateczne lub mało zróżnicowane odżywianie.