Skontaktuj się z nami w sprawie konsultacji

 

Skontaktujemy się z Tobą w ciągu 24 godzin.

"Nowotwory w obrębie głowy i szyi należą do diagnoz, w których protonoterapia jest szczególnie korzystna"

- uważa ordynator Centrum Terapii Protonowej, lek. med. Jiří Kubeš, Ph.D.

Największa szansa
na wyleczenie

Protonoterapia nowotworów głowy i szyi

Protonoterapia jest wyjątkowa przede wszystkim dlatego, że oprócz doskonałych wyników, w udowodniony sposób obniża ryzyko skutków ubocznych, które występują w innych terapiach.

Doskonale sprawdza się na przykład w leczeniu nowotworu zatok przynosowych, pozwalając na zastosowanie dawki koniecznej do zniszczenia nowotworu. Ponadto obniża ryzyko wystąpienia problemów z przełykaniem, znaczna większość naszych chorych może być naświetlana ambulatoryjnie, z zachowaniem zdolności do połykania.

 

Protonoterapia jest stosowana w leczeniu nowotworów

 • nosogardła,
 • zatok przynosowych,
 • ślinianek,
 • migdałków gardłowych,
 • oczodołu,
 • ucha środkowego i wewnętrznego.

 

Centrum Terapii Protonowej w Pradze opracowało unikalne, innowacyjne metody leczenia, minimalizujące niepożądane naświetlanie okolicznych zdrowych tkanek, takich jak np. nerw wzrokowy, nerw słuchowy, siatkówka, rdzeń kręgowy itp. Zaletę radioterapii protonowej obszaru głowy i szyi widać zatem już w trakcie leczenia, bowiem większość pacjentów może zostać poddana naświetlaniom bez hospitalizacji i innych inwazyjnych zabiegów (np. wprowadzenia zgłębnika dożołądkowego w celu podawania pokarmu itp.).

Protonoterapia obniża ryzyko uszkodzenia wzroku i słuchu

Protonoterapia to precyzyjna, łagodna metoda leczenia raka z minimum skutków ubocznych. Pozwala precyzyjnie skierować wiązkę protonową na obszar docelowy (w guz lub w miejsce pierwotnego guza) i minimalizuje naświetlanie okolicznych tkanek i organów. Protonoterapia nowotworów w obrębie głowy i szyi pozwala naświetlać również pacjentów, którzy cierpią na trudne jak dotąd do leczenia nowotwory, np. zlokalizowane w pobliżu nerwu wzrokowego i słuchowego lub rdzenia kręgowego.

Dlaczego
Centrum Terapii Protonowej

Współpracujemy z kilkoma zakładami ubezpieczeń zdrowotnych

Koszt leczenia jest indywidualny i zależy od schematu leczenia i/lub ilości wybranych frakcji, wg ustaleń naszych lekarzy. Po zapoznaniu się z Twoją dokumentacją medyczną, możemy potwierdzić liczbę frakcji, których prawdopodobnie będziesz potrzebować oraz oszacować koszt leczenia jeszcze przed Twoim przyjazdem do Pragi na konsultację. Wycena jest bezpłatna.

Centrum Terapii Protonowej zawarło kontrakty ze wszystkimi czeskimi zakładami ubezpieczeń zdrowotnych, współpracujemy również ze słowackimi i zagranicznymi zakładami ubezpieczeń. Jeśli jesteś obywatelem Unii Europejskiej, a Twój zakład ubezpieczeń zdrowotnych nie należy do naszych zakontraktowanych partnerów, możesz liczyć na naszą pomoc w uzyskaniu zgody na leczenie zgodnie z aktualnie obowiązującym prawem.

 • Jesteś ubezpieczony/a w jednym z czeskich zakładów ubezpieczeń zdrowotnych?
  Protonoterapia jest zgodnie z prawem refundowana z publicznego ubezpieczenia zdrowotnego. Każdy obywatel Czech ma do niej prawo. Koordynator leczenia przygotuje wniosek i wyśle go do zatwierdzenia przez Twój zakład ubezpieczeń zdrowotnych. Proces ten trwa średnio od dwóch do trzech tygodni, jednak w przypadku większości pacjentów zakłady ubezpieczeń wydają decyzję wcześniej.
 • Jesteś z Europy?
  Akceptujemy finansowanie S2 (lub E112), które może upoważniać Cię do pokrycia kosztów leczenia planowanego w innym kraju Europejskiego Obszaru Gospodarczego (EOG) lub Szwajcarii.
 • Jesteś z Wielkiej Brytanii?
  Współpracujemy z kilkoma prywatnymi ubezpieczycielami zdrowotnymi, w tym Bupa i WPA. W ramach tego partnerstwa pacjenci, którzy podejmą leczenie w Centrum Terapii Protonowej mogą otrzymać zwrot kosztów.

Jeśli żadna z powyższych opcji nie odzwierciedla Twojej sytuacji, skontaktuj się z nami, a my chętnie pomożemy Ci znaleźć najlepszy sposób postępowania. Możesz wysłać do nas e-mail na adres patient@ptc.cz lub skontaktować się z nami telefonicznie pod numerem +420 222 999 000.

Nowoczesna diagnostyka

Oferujemy badanie nie tylko naszym pacjentom onkologicznym, ale również innym pacjentom, którzy mają skierowanie z innych ośrodków. Centrum Terapii Protonowej w Pradze oferuje rezonans magnetyczny (RM)pozytronową tomografię emisyjną z tomografem komputerowym (PET/CT) i krótkie czasy oczekiwania.

Więcej możesz dowiedzieć się tutaj.

Skontaktuj
się z nami

Swoją dokumentację medyczną w celu oceny, czy protonoterapia będzie w danym przypadku wskazana, możesz wysłać e-mailem na patient@ptc.cz. Ewentualnie możesz skontaktować się z naszymi koordynatorami leczenia, którzy są gotowi, by odpowiedzieć na wszystkie Twoje pytania dotyczące protonoterapii. Możesz skontaktować się z nimi pod numerem +420 222 999 000.

TY musisz zrobić tylko jedno: przyjść do NAS w porę. MY jesteśmy od tego, by Ci pomóc.

Jak wybrać
najlepszą metodę leczenia

Najbardziej optymalne leczenie można wybrać jedynie po otrzymaniu pełnych i zrozumiałych informacji. Dlatego warto nie tylko interesować się najnowocześniejszymi metodami leczenia, ale również skutkami ubocznymi, które się z nimi wiążą. Mogą one bowiem w istotny sposób wpłynąć na jakość życia pacjenta w trakcie leczenia lub po jego zakończeniu.

Pacjent, któremu zalecono naświetlanie, powinien zapytać się o wszystkie metody tej terapii, dostępne. Nasi lekarze posiadają wieloletnie doświadczenie w dziedzinie radioterapii. Ponadto posiadają wiedzę praktyczną z zakresu zwykłej radioterapii (fotonowej) i radioterapii protonowej, dlatego są w stanie odpowiedzieć na wszystkie Twoje pytania odnośnie decyzji o wyborze metody leczenia.

 • Zastanów się, jakie masz możliwości.
 • Decyzji nie musisz podejmować od razu.
 • Wybrana metoda leczenia w zasadniczy sposób wpłynie na jakość życia nie tylko w trakcie leczenia, ale również po jego zakończeniu.

Pamiętaj, Twoja decyzja odnośnie sposobu leczenia, będzie miała ogromny wpływ na Twoje dalsze życie. Nasi lekarze chętnie odpowiedzą na wszystkie Twoje pytania związane z PROTONOTERAPIĄ, dlatego skontaktuj się z nami bez wahania jak najszybciej.

 

Czy znam swoje szanse na wyleczenie i opcje leczenia?

 • Jaką metodę leczenia zalecił mój lekarz prowadzący?
 • Czy poinformował mnie o ryzykach i powikłaniach związanych z aktualnie stosowaną metodą leczenia?
 • Czy poinformował mnie o protonoterapii?
 • Czy przekazał mi, jakie powikłania i ryzyko wiążą się ze standardowymi metodami naświetlania?

Jak działa
protonoterapia

Jak działa protonoterapia

Protonoterapia to bardzo skuteczna, precyzyjna i łagodna metoda leczenia raka o minimalnych skutkach ubocznych. Precyzyjnie wycelowana w nowotwór wiązka protonowa znacząco obniża ryzyko wystąpienia efektów niepożądanych. Dzięki temu protonoterapia daje szansę na dobrej jakości życie również po leczeniu nowotworu.

 

Protonoterapia daje duże szanse na wyleczenie

Współczesna terapia onkologiczna ma na celu maksymalizację szans pacjentów na wyleczenie, a jednocześnie minimalizację skutków ubocznych związanych z terapią. Ten cel udaje się osiągnąć dzięki nowoczesnej i bezpiecznej protonoterapii. W odróżnieniu od zwykłej radioterapii, która naświetla i niszczy komórki nowotworowe z pomocą fotonów, protonoterapia jest bardziej zaawansowana i opiera się na działaniu protonów. Dzięki tym cząsteczkom protonoterapia przynosi liczne korzyści. Największą zaletę, w porównaniu z klasyczną radioterapią, stanowi precyzja i zdolność do ochrony zdrowej tkanki.

Zwykła wiązka fotonowa przechodzi przez organizm i przekazuje znaczną część swojej energii przed i za nowotworem.

Protony mają właściwość fizyczną pod nazwą pik Bragga. Dzięki temu wydzielają znacznie mniej energii na nowotwór, a energia ta nie wpływa na tkanki za nowotworem.

 

Jak leczymy

Zaplecze sprzętowe Centrum Terapii Protonowej wzbudza respekt. Niewielu pacjentów zdaje sobie sprawę ze złożoności stosowanego systemu. Protony, czyli cząstki elementarne jądra atomu wodoru z dodatnim ładunkiem elektrycznym w cyklotronie zostają rozpędzone do prędkości bliskiej połowie prędkości światła. Uzyskują dzięki temu energię, pozwalającą niszczyć nowotwory nawet do głębokości 30 centymetrów. Następnie z pomocą mocnego pola magnetycznego zostają zebrane w bardzo wąską wiązkę i nakierowane z dużą precyzją na nowotwór. Wyhamowując w tkance nowotworu, wydzielają energię, następuje jonizacja i uszkodzenie DNA zaatakowanej przez chorobę komórki. Po wielokrotnym powtórzeniu niszczenia DNA komórka rakowa przestaje się dzielić lub obumiera.

Naświetlanie ołówkowe, czyli Pencil Beam Scanning (PBS), oznacza, że wiązka protonowa zostaje precyzyjnie rozmieszczona. Jest to szczytowe osiągnięcie współczesnej technologii protonoterapii. W metodzie tej cienka (ołówkowa) wiązka zostaje nakierowana na konkretny punkt obszaru docelowego z pomocą pola magnetycznego. Dzięki precyzyjnemu sterowaniu zmianami pola magnetycznego udaje się stopniowo naświetlić całe ognisko nowotworowe.

PBS można porównać na przykład do sytuacji, kiedy mamy za zadanie pokolorować kredką na papierze jakiś kształt, np. koło, i robimy to z ogromnym skupieniem i dokładnością. Każdy będzie się bardzo starać, by nie wyjechać za kreskę. Tak właśnie działa PBS. W przypadku tej metody istnieje stuprocentowa pewność, że „pokolorowane” zostanie tylko to, co trzeba. Dlatego w protonoterapii występują minimalne skutki uboczne.

 

Dlaczego warto wybrać
protonoterapię

Zalety protonoterapii w naświetlaniu nowotworów w obrębie głowy i szyi w porównaniu ze zwykłą radioterapią

 • Pozwala na znaczące obniżenie dawki niepożądanego naświetlenia mózgu, zapobiegając ryzyku powstawania problemów z pamięcią,
 • Znacząco obniża niepożądane napromieniowanie rdzenia kręgowego aż o 80% i pozwala zapobiegać powstawaniu tzw. mielopatii, której towarzyszą zaburzenia chodu.
 • W istotny sposób pozwala obniżyć dawki kierowane na wszystkie struktury wzrokowe (soczewka, rogówka, siatkówka, nerw wzrokowy), przez co obniża ryzyko pogorszenia lub utraty wzroku.
 • Obniża również ryzyko pogorszenia lub utraty słuchu, zwłaszcza w paśmie wysokich częstotliwości.
 • Pozwala ograniczyć dawkę docierającą do dróg przełykowych, obniżając prawdopodobieństwo wystąpienia problemów z przełykaniem i zaburzeń wydzielania śliny, ograniczając konieczność wprowadzenia PEG (zgłębnik dożołądkowy jako metoda podawania pokarmu).

 

headneck-protonvsphoton-pl.png (267 KB)

 

Protonoterapia jest łagodniejsza, ponieważ mniej obciąża okoliczne tkanki i organy przez niepożądane naświetlenie, a tym samym istotnie ogranicza ryzyko wystąpienia powikłań związanych z terapią.

Naświetlanie w rejonie głowy i szyi należą do najtrudniejszych zabiegów dla pacjenta, jak również dla lekarza. Jest to obszar, gdzie znajduje się zbyt dużo organów wrażliwych na naświetlanie, mogących ulec uszkodzeniu, a jednocześnie konieczne jest zastosowanie dużych dawek w celu zniszczenia nowotworu. Standardowa radioterapia nie zawsze radzi sobie w takiej sytuacji.

Nowotwory obszaru głowy i szyi występują w pobliżu wielu krytycznych struktur, które mają znacznie ograniczoną tolerancję na promieniowanie jonizujące (rdzeń kręgowy, ślinianki, pień mózgu, drogi przełykowe, oczy, nerw wzrokowy itp.), dlatego często podczas radioterapii fotonowej nie można zastosować odpowiedniej dawki promieniowania bez uszkodzenia tych organów.

W przypadku wybranych diagnoz głowy i szyi międzynarodowe protokoły terapeutyczne i organizacje takie jak np. ASTRO (American Society for Therapeutic Radiology and Oncology) zalecają branie pod uwagę protonoterapii.

Na podstawie ogólnoświatowych doświadczeń i wieloletnich wyników obserwowanych u leczonych pacjentów widać, że pacjenci po protonoterapii zachowują wysoką jakość życia w porównaniu z innymi dostępnymi metodami leczenia.

 

Czy wiesz, że zalety radioterapii protonowej są oparte na prawach fizyki i właściwościach protonów?

Protony można zatrzymać dokładnie w miejscu, w którym są potrzebne, na tzw. obszarze docelowym. Promieniowanie w niewielkim stopniu lub wcale nie dociera do zdrowych tkanek w okolicach nowotworu.

W odróżnieniu od zwykłej radioterapii, która naświetla i niszczy komórki nowotworowe z pomocą fotonów, protonoterapia jest bardziej zaawansowana i opiera się na działaniu protonów.

Zwykła wiązka fotonowa przechodzi przez organizm i przekazuje znaczną część swojej energii przed i za nowotworem. Protony mają pewną właściwość fizyczną pod nazwą pik Bragga. Potrafi ona wydzielać znacznie mniej energii w drodze do nowotworu i nie wpływają na tkanki za nowotworem. Największą zaletą protonoterapii w porównaniu ze zwykłą radioterapią jest jej precyzja i zdolność do ochrony zdrowych tkanek.

Jak prowadzona jest
protonoterapia?

Dzięki doświadczeniu naszych lekarzy, naszej technologii, doskonałym wynikom i profesjonalnemu podejściu pacjent ma maksymalne szanse na wyleczenie.

 

Ocena wstępna

Aby nasz zespół medyczny mógł ocenić, czy protonoterapia będzie w danym przypadku wskazana, potrzebujemy uzyskać od Ciebie kilka informacji medycznych. Twój koordynator leczenia wytłumaczy Ci dokładnie, jakich informacji potrzebujemy. Zwykle potrzebujemy również zdjęć, np. RM, TK lub PET. Informacje te możesz uzyskać w szpitalu lub klinice, gdzie zostały wykonane badania, pacjentowi są często udostępniane na płycie CD. Możemy przekazać Ci dane do logowania, które umożliwią Ci przesłanie zawartości płyty CD na nasz zabezpieczony serwer. Ewentualnie możesz nam wysłać płytę CD pocztą.

Wszystkie inne informacje dot. Twojej diagnozy i wcześniejszego leczenia, które posiadasz są bardzo użyteczne. Zachęcamy do przekazania nam już na samym początku największej liczby informacji. Twój przypadek zostanie następnie oceniony przez zespół medyczny na codziennym spotkaniu komisji orzekającej. Twój koordynator leczenia skontaktuje się z Tobą, by poinformować Cię o ocenie lub ewentualnie z prośbą o udzielenie informacji dodatkowych, jeśli są one niezbędne do podjęcia ostatecznej decyzji przez naszych onkologów.

W celu uzyskania oceny nie musisz przyjeżdżać do Pragi.

 

Planowanie protonoterapii – plan naświetlań

Kiedy przyjedziesz do Pragi, by rozpocząć leczenia, najpierw czeka Cię osobista konsultacja z radioonkologiem. Podczas konsultacji zostaną omówione skutki uboczne i oczekiwane rezultaty leczenia w Twoim konkretnym przypadku, jak również konkretny plan leczenia. Lekarz wytłumaczy Ci także, czego możesz oczekiwać podczas leczenia oraz po nim. Odpowie także na wszystkie Twoje pytania.

Pierwsza faza leczenia obejmuje skany diagnostyczne w Centrum Terapii Protonowej (RM i/lub TK, przygotowanie urządzenia stabilizującego, itd.). Kluczem do sukcesu leczenia jest jego precyzyjne zaplanowanie. Dlatego zespół fizyków i lekarzy klinicznych przygotowuje dla każdego pacjenta indywidualny plan naświetlań, według którego będzie przebiegać protonoterapia. Plan naświetlań określa m.in. kierunki i intensywność wiązki protonowej, która będzie naświetlać nowotwór. Proces ten jest bardzo skomplikowany a jego zakończenie trwa zazwyczaj tydzień, zanim rozpocznie się leczenie.

 

Protonové centrum Praha

 

Terapia odbywa się w trybie ambulatoryjnym. Pacjent przychodzi do Centrum Terapii Protonowej na leczenie i na regularne kontrole w trakcie terapii. Jedna wizyta trwa około 60 minut, naświetlanie to kwestia kilku minut. Przed każdym naświetlaniem dokładnie sprawdzamy rentgenem ułożenie pacjenta do naświetlenia oraz przeprowadzamy kilka kontroli cząstkowych, bez których nie można rozpocząć naświetlania. Co najmniej raz w tygodniu pacjent jest poddawany kontroli lekarskiej. Lekarz omawia wtedy z pacjentem przebieg terapii i sprawdza jego stan zdrowia.

Poszczególne dawki lecznicze z reguły podawane są codziennie, od poniedziałku do piątku. Leczenie nie może zostać przerwane, z wyjątkiem poważnych powodów zdrowotnych.

 

W Centrum Terapii Protonowej korzystamy z nowoczesnej metody wiązki ołówkowej

Naświetlanie ołówkowe, czyli Pencil Beam Scanning (PBS) oznacza, że wiązka protonowa zostaje precyzyjnie rozmieszczona. Jest to szczytowe osiągnięcie współczesnej technologii protonoterapii. Skanowanie ołówkowe naświetla z dokładnością do milimetra obszar docelowy, powodując tylko minimalne uszkodzenia okolicznych zdrowych tkanek i organów.

 

Leczenie odbywa się ambulatoryjnie, zazwyczaj trwa od 25 do 35 dni roboczych, w zależności od schematu określonego przez lekarza na podstawie wstępnej konsultacji i dodatkowych badań diagnostycznych.

Świat
woli protony

Protonoterapia to coraz bardziej uznawana i preferowana metoda na świecie. Wyniki i doświadczenie centrów protonoterapii na świecie i praskiego Centrum Terapii Protonowej jednoznacznie potwierdzają, że protonoterapia stwarza zupełnie nowe możliwości leczenia chorób nowotworowych.

Protonoterapia nie jest metodą nową – od 1991 roku istnieje pierwsza wyłącznie kliniczna (nie akademicka) placówka (Loma Linda, Kalifornia, USA), a liczba chorych leczonych protonami osiąga kilkadziesiąt tysięcy. Jest to leczenie z użyciem doskonale rozwiniętej technologii, sprawdzonej w warunkach klinicznych.

Choć w wybranych chorobach nowotworowych od lat stosuje się protonoterapię, niektórzy specjaliści twierdzą, że wyższe dawki promieniowania w zwykłej radioterapii (fotonowej) na zdrowe tkanki nie uzasadniają stosowania leczenia wiązką protonową.

Z najnowszych danych klinicznych ze szczegółowych badań wynika co innego, a mianowicie, że występowanie ostrej toksyczności (powikłania po 90 dniach od rozpoczęcia leczenia) w przypadku radioterapii protonami jest znacznie rzadsze niż w porównywalnej grupie pacjentów leczonych terapią fotonową.

Zespół lekarzy uniwersytetu w Waszyngtonie obserwował blisko 1,5 tys. pacjentów z różnymi chorobami onkologicznymi, z których ok. 400 przeszło terapię wiązką protonową, resztę naświetlano z użyciem najnowocześniejszej techniki radioterapii fotonowej. Wszyscy pacjenci z tej grupy byli poddawani naświetlaniu, otrzymując jednocześnie skojarzoną chemioradioterapię. Badacze skoncentrowali się w badaniu na występowaniu toksyczności III lub wyższego stopnia, która wymaga hospitalizacji oraz intensywnych zabiegów medycznych i opieki.

Z badań wynika, że u pacjentów leczonych protonami zaobserwowana toksyczność (czyli powikłania wskutek napromieniowania) była o dwie trzecie niższa  niż w grupie leczonej radioterapią fotonową.

Poważne niepożądane powikłania wystąpiły  konkretnie u 11,5% pacjentów naświetlanych protonami i u 27,6% naświetlanych fotonami.

*Link: medicalnewstoday.com...

O nowotworach
głowy i szyi

Pojęcie "nowotwory głowy i szyi" dotyczy przede wszystkim nowotworów, które atakują usta, jamę ustną, nos, nosogardło, zatoki przynosowe, gardło, ślinianki i lokalną tkankę limfatyczną. Ponadto chodzi o nowotwory wyrastające ze skóry w tym obszarze, nowotwory okolic ucha, oczodołu, tarczycy, naczyń krwionośnych i nerwów.

Prawdopodobieństwo zachorowania wzrasta z wiekiem pacjentów, nowotwory z tej grupy najczęściej atakują osoby powyżej 50. roku życia.

W Czechach rocznie stwierdza się około 2,5 tys. nowych zachorowań. Szansa na wyzdrowienie znacznie zależy od danego typu raka i stadium choroby. Jeżeli jednak chorobę uda się wykryć we wczesnym stadium, terapia ma większe szanse na sukces, występuje mniej powikłań, a ryzyko skutków niepożądanych jest niższe.

Nowotwory obszaru głowy i szyi mogą mieć różne przyczyny, najczęściej jednak są to czynniki związane z otoczeniem zewnętrznym. Często występują u palaczy, jeszcze częściej ich występowanie udowodniono w przypadku nadużywania jednocześnie tytoniu i alkoholu. Rakotwórcze działanie udowodniono również w przypadku marihuany. Do powstania nowotworu przyczyniają się także pewne typy wirusów, kontakt z substancjami rakotwórczymi lub wystawienie na promieniowanie. Jednym z czynników może być też słaba higiena jamy ustnej i zła dieta.

Leczenie nowotworów obszaru głowy i szyi wymaga współpracy wielu specjalistów z różnych dziedzin. Strategia leczenia skojarzonego jest określana przez zespół specjalistów, w którego skład wchodzi otorynolaryngolog, onkolog radioterapeuta lub onkolog kliniczny, patolog i radiolog.

Pierwszorzędną rolę w przypadku większości nowotworów obszaru głowy i szyi odgrywa ich usunięcie metodą chirurgiczną. U około 40 % pacjentów wystarcza sama operacja lub radioterapia. U pozostałych 60 % pacjentów konieczne jest zastosowanie leczenia skojarzonego, łączącego chirurgię, radioterapię i chemioterapię. W niektórych przypadkach można zastosować również leczenie biologiczne lub immunoterapię.

W kompleksowej terapii nowotworów obszaru głowy i szyi radioterapia odgrywa niezastąpioną rolę. Pomożemy Ci lepiej zorientować się w niełatwej sytuacji życiowej. Wspólnie znajdziemy rozwiązanie i przygotujemy indywidualny plan leczenia.