Rakovina vedľajších nosných dutín

29. 3. 2022 10:33

Karcinóm vedľajších nosných dutín je pomerne vzácny: predstavuje menej než 1 % všetkých malígnych nádorov a 3 % zo skupiny zhubných nádorov v oblasti hlavy a krku.

Na Slovensku ochorie rakovinou nosných dutín približne 1 z 200 000 obyvateľov.

Zhubné nádory vedľajších nosných dutín postihujú dvakrát častejšie mužov než ženy a pravdepodobnosť vzniku ochorenia rastie s pribúdajúcim vekom, s najčastejším výskytom u pacientov medzi 60. a 70. rokmi. Nebezpečie tohto typu nádoru spočíva v jeho dlhodobej bezpríznakovosti.

Nádory vedľajších nosných dutín môžu byť z histologického hľadiska rozdelené do niekoľkých typov. Najčastejším je dlaždicobunkový karcinóm, ktorý tvorí asi 70 % všetkých nádorov nosných dutín. Ďalej sa objavuje i agresívnejší karcinóm zo žľazového epitelu a vzácna, ale najagresívnejšia skupina mukoepidermoidných nádorov.

Najčastejšie sa nádory VDN vyskytujú v maxilárnej dutine, postihnutie frontálnej a klinovej dutiny je pomerne vzácne. Tumory, lokalizované do vedľajších nosných dutín môžu postupom času invazívne rásť do orbity i do dutiny lebečnej, pričom rozrastené nádory v pokročilom štádiu môžu dokonca deformovať tvár.

Príznaky rakoviny vedľajších nosných dutín

Ako už bolo uvedené vyššie, nádory vedľajších nosných dutín sa spočiatku často vôbec neprejavujú a prvé príznaky sú potom ľahko zameniteľné s bežným zápalovým ochorením tejto oblasti. Od nástupu prvých príznakov uplynie k určeniu správnej diagnózy v priemere 8 mesiacov. Typické je, že sa príznaky karcinómu vedľajších nosných dutín prejavujú často len jednostranne. Môže to byť:

  • Zhoršená priechodnosť nosu,
  • Zdurenie alebo bolesť tváre či podnebia,
  • Výtok z nosu, prípadne krvácanie.

Ďalej sa môžu objaviť príznaky orbitálne (asi u ¼ všetkých nádorov VDN), ako je zdvojené videnie, opuch viečok, vysunutie očnej buľvy smerom dopredu (exoftalmus) a zhoršené videnie.

Poslednú skupinu tvoria príznaky, prejavujúce sa v dutine ústnej, ako zmena tvaru podnebia, bolesť zubov a u pacientov so zubnou náhradou, novo vzniknuté nepohodlie až nemožnosť protézu správne nasadiť.

Rizikové faktory

Okrem aktívneho fajčenia, spojeného s konzumáciou tvrdého alkoholu a dedičnosťou sú rizikové faktory nádorov vedľajších nosných dutín spojené hlavne s dlhodobou expozíciou určitým látkam v rámci zamestnania. Ako rizikové profesie sa uvádzajú:

  • Práce, kde zamestnanec vdychuje prach z tvrdých driev,
  • Zamestnanci kožiarskeho a textilného priemyslu,
  • Pracovníci v podnikoch spracovávajúcich ropu a nikel,
  • Pracovníci vo výrobe chrómových pigmentov.