Objednajte sa na konzultáciu liečby

 

Budeme Vás kontaktovať do 24 hodín.

„Protónová terapia prináša nové možnosti v liečbe nádorov mozgu a miechy.“

hovorí vedúci lekár pre liečbu nádorov mozgu a miechy MUDr. Štěpán Vinakurau

Maximálna šanca
na vyliečenie

Protónová liečba nádorov centrálnej nervovej sústavy

Protónová rádioterapia je presná a šetrná metóda liečby rakoviny s minimálnymi vedľajšími účinkami. Umožňuje presné zacielenie protónového lúča do cieľovej oblasti (do nádoru alebo do miesta pôvodného nádoru) a minimalizuje ožiarenie okolitých tkanív a orgánov. Cieľom modernej onkologickej liečby je zaistiť pacientom maximálnu šancu na vyliečenie pri minimalizácii vedľajších účinkov spojených s liečbou. Tento cieľ je dnes možné dosiahnuť pomocou protónovej liečby.

Protónová liečba je šetrnejšia, pretože dokáže znížiť záťaž okolitých tkanív a orgánov nežiaducim žiarením, a tým významne znížiť riziko komplikácií spojených s liečbou. Protónové centrum v Prahe používa inovatívne postupy liečby, ktoré minimalizujú nežiaduce ožiarenie okolitých zdravých tkanív, ako je napr. zrakový a sluchový nerv, hippocampus alebo mozgový kmeň a pod. Prínos protónovej rádioterapie centrálnej nervovej sústavy sa tak prejavuje už v priebehu liečby, kedy prevažná väčšina pacientov zvládne liečbu bez hospitalizácie.

Protónová liečba je výnimočná predovšetkým tým, že okrem vynikajúcich výsledkov liečby preukázateľne znižuje riziko vedľajších účinkov ožarovania. Je nesmierne užitočná v prípade nádorov centrálnej nervovej oblasti napr. tým, že umožní dodať dávku nutnú na zničenie nádoru s minimálne možným ožiarením okolitých zdravých tkanív.

 

Protónová terapia sa využíva na liečbu nádorov:

 • nádory bázy lebečnej (chordómy a chondrosarkómy)
 • meningeómy
 • gliómy s nízkym stupňom malignity
 • pituitárne adenómy
 • neurinóm akustiku
 • kranifaryngeóm
 • meduloblastóm
Šetrnejšia protónová liečba

Protónová liečba je, na rozdiel od bežne používaného ožarovania, šetrnejšia a bezpečnejšia. Vďaka presnému zacieleniu protónového lúča dokážeme významne znížiť riziko vzniku nežiaducich účinkov a obmedziť prípadné riziká, ako sú poškodenie zraku, sluchu a intelektuálnych funkcií.

Kontaktujte
nás

Kontaktuje naše koordinátorky liečby. Ochotne odpovie na všetky Vaše otázky a dohodnú Vám termín bezplatného nezáväzného vyšetrenie.

Objednajte sa na telefónnom čísle +420 222 999 000.

Jediné čo musíte urobiť VY je prísť k NÁM včas. MY sme pripravení Vám pomôcť

 

Prečo Prótonové centrum

Úhrada liečby zdravotnými poisťovňami

Protónové centrum spolupracuje aj s poisťovňami slovenskými a zahraničnými. V prípade, že ste občan Európskej únie a Vaša poisťovňa nepatrí medzi našich zmluvných partnerov, pomôžeme Vám pri rokovaní o schválení Vašej liečby u nás na základe aktuálne platnej legislatívy.

Objednáme Vás do 24 hodín

Vstupné vyšetrenie je prvým krokom k protónovej liečbe

Pre správne rozhodnutie potrebujete mať dostatok informácií o Vašej chorobe, o výhodách, ale tiež možných rizikách nielen protónovej liečby, ale aj všetkých ďalších dostupných liečebných metódach. Objednajte sa k nám do Protónového centra na vstupné vyšetrenie. Naši lekári sa Vám budú maximálne venovať

Moderná diagnostika nielen pre našich pacientov

Vyšetrenia ponúkame nielen našim onkologickým pacientom, ale aj ostatným pacientom, ktorí majú doporučenie k vyšetreniu z iných pracovísk. Protónové centrum v Prahe Vám ponúka diagnostické vyšetrenia magnetickou rezonanciou (MR) a pozitrónovou emisnou tomografiou v kombinácii s počítačovou tomografiou (PET/CT) s krátkymi čakacími termínmi.

Ako vybrať
najvhodnejšiu liečbu

Aby bolo možné zvoliť optimálnu liečbu, je veľmi dôležité dostať úplné a zrozumiteľné informácie. Zaujímajte sa nielen o najmodernejšie liečebné metódy, ale aj o vedľajšie účinky spojené s liečbou. Tie totiž môžu významne ovplyvniť kvalitu Vášho života počas liečby aj po nej.

Naši lekári majú dlhoročné skúsenosti v oblasti rádioterapie. Navyše ako jediní v ČR majú skúsenosti tak s fotónovou, ako aj protónovou rádioterapiou, preto Vám práve oni dokážu zodpovedať všetky Vaše otázky týkajúce sa rozhodnutia o Vašej liečbe. 

 
 • Premýšľajte o možnostiach, ktoré máte.
 • Nemusíte sa rozhodnúť ihneď.
 • Zvolená liečba má zásadný vplyv na kvalitu života nielen pri liečbe, ale aj po nej.

Poznám svoje šance na vyliečenie a možnosti liečby?

 • Akú liečbu mi odporučil môj ošetrujúci lekár?
 • Informoval ma, aké riziká a komplikácie sú spojené so súčasne používanými druhmi liečby?
 • Informoval ma o protónovej liečbe?
 • Oznámil mi, aké sú komplikácie a riziká pri štandardných metódach ožarovania?

 

Pomôžeme Vám sa zorientovať v neľahkej životnej situácii, spoločne nájdeme riešenie a pripravíme pre Vás individuálny plán liečby. Kontaktuje naše koordinátorky liečby. Ochotne odpovedia na všetky Vaše otázky a dohodnú Vám termín bezplatného nezáväzného vyšetrenia. Objednajte sa na telefónnom čísle +420 222 999 000.

 

Ako funguje
protónová liečba

Ako funguje protónová liečba

Čo je protónová terapia

Protónová rádioterapia je veľmi účinná, presná a šetrná liečba rakoviny s minimálnymi vedľajšími účinkami. Vďaka presnému zameraniu protónového paprsku priamo do nádoru sa výrazne znižuje vznik vedľajších nežiadúcich účinkov. Tým dáva protónová liečba šancu žiť kvalitný život aj po liečbe rakoviny bez zvýšeného rizika neskoršej toxicity, kde sa problémy objavujú za niekoľko rokov po ožiarení (10, 15 alebo aj 20 rokov).

 

Protónová liečba zabezpečuje vysokú šancu na vyliečenie

Moderná, účinná a bezpečná onkologická liečba

Cieľom modernej onkologickej liečby je zabezpečiť pacientom maximálnu šancu na vyliečenie sa pri minimalizácii vedľajších účinkov spojených s liečbou. Tento cieľ dnes v maximálnej miere dosahuje protónová liečba. Na rozdiel od bežnej rádioterapie, ktorá k ožiareniu a ničeniu nádorových buniek používa fotóny, je protónová terapia pokročilejšou a používa protóny. Tieto častice dávajú protónovej terapii veľa výhod. Najväčšou výhodou v porovnaní s bežnou rádioterapiou je jej presnosť a schopnosť ochrániť zdravé tkanivá.

Bežný fotónový paprsok prechádza telom a odovzdáva veľkú časť svojej energie pred a aj za nádorom.

Protóny majú ale fyzikálnu vlastnosť, ktorá se volá Braggův vrchol. Je to schopnosť odovzdávať výrazne menej energie cestou k nádoru a nemá žiadny dopad na tkanivá za nádorom.

 

Ako vás liečime

Technólogia ukrytá v útrobách Protónového centra vzbudzuje rešpekt a máloktorý pacient si uvedomuje zložitosť systému. Protóny, teda pozitívne nabité elementárne častice jadra atómu vodíka, sú v cyklotróne zrýchlené na približne polovicu rýchlosti svetla. Tým získajú energiu, ktorá umožňuje zničiť nádory v hĺbke až 30 centimetrov. Potom sú protóny usmernené silným magnetickým poľom do veľmi úzkeho paprsku a s vysokou presnosťou zamerané do nádoru. Pri spomaľovaní v nádorovom tkanive príde k uvoľneniu energie, ionizácii a poškodeniu DNA zasiahnutej bunky. Ak je toto poškodenie mnohonásobné, rakovinová bunka se prestáva deliť alebo umiera.

 

 

Ceruzkové skenovanie alebo Pencil Beam Scanning (PBS), označuje presné rozloženie dávky protónového paprsku a predstavuje v súčasnosti úplný vrchol v technológii protónovej terapie. Ceruzkové skenovanie ožaruje s milimetrovou presnosťou cieľovú oblasť nádoru, s minimálnym poškodením okolitých zdravých tkanív a orgánov. Pri tomto spôsobe ožarovania je tenký (ceruzkový) zväzok smerovaný do príslušného bodu cieľového objemu pomocou magnetického poľa. Veľmi presným riadením zmien tohoto magnetického poľa je dosiahnuté postupné ožiarenie celého nádorového ložiska. 

Ak by sme mali PBS k niečomu prirovnať, predstavte si svoje sústredenie, keď dostanete za úlohu vymaľovať ceruzkou na papier určitý objekt. Napríklad kruh. Vždy se budete dôsledne snažiť nepresiahnuť jeho okraje. Tak funguje aj PBS. U PBS máte naviac stopercentú istotu, že „vymaľuje“ len to, čo je potreba. Aj preto sú nežiadúce účinky pri protónovej liečbe úplne minimálne.

Prečo zvoliť
protónovú liečbu

Výhody protónovej liečby pri ožarování centrálnej nervovej sústavy oproti bežnej rádioterapii

 • Umožňuje významne znížiť dávku nežiaduceho ožiarenia na mozog, a tým predchádzať riziku vzniku porúch pamäte.
 • Umožňuje významným spôsobom znížiť dávky na zrakové nervy, čím znižuje riziko obmedzenia či straty zraku.
 • Znižuje taktiež riziko obmedzenia či straty sluchu, najmä v oblasti vysokých frekvencií.
 • Znižuje riziko poškodenia mentálnych a hormonálnych funkcií.
 • Znižuje pravdepodobnosť vzniku sekundárnych nádorov.

 

Ožarovanie oblasti centrálnej nervovej sústavy patrí k najnáročnejším tak pre pacienta, ako pre lekára. V tejto oblasti je príliš veľa štruktúr citlivých na žiarenie, ktoré sa môžu poškodiť, a zároveň je na zničenie nádoru potrebné použiť vysoké dávky. Štandardná rádioterapia túto situáciu nie je schopná vždy vyriešiť.

 

mozek-1-150x.png (419 KB)

 

Cieľom je vyliečený pacient, ktorý môže pokračovať vo svojom ďalšom živote bez obmedzení a zdravotných komplikácií. Protónová liečba je jednoznačne najšetrnejší spôsob ožarovania nádorov centrálnej nervovej sústavy.

 

Viete že, výhody protónového ožarovania sů založené na fyzikálnych zákonoch a vlastnostiach protónov?

Protóny totiž môžeme zastaviť presne a v mieste, kde potrebujeme, v tzv. cieľovom objeme. Zdravé tkanivá sú zasiahnuté žiarením minimálne alebo nie sú ožiarené vôbec. Na rozdiel od bežnej rádioterapie, ktorá k ožiareniu a ničenie nádorových buniek používa fotóny, je protónová terapia pokročilejšia a používa protóny.

Bežný fotónový lúč prechádza telom a odovzdáva značnú časť svojej energie pred i za nádorom. Protóny majú však určitú fyzikálne vlastnosť, ktorej sa hovorí Braggův vrchol, ktorá má schopnosť odovzdať výrazne menej energie cestou k nádoru a nemá vplyv na tkanivá za nádorom. Najväčšou výhodou protónovej terapie v porovnaní s bežnou rádioterapiou tak je jej presnosť a schopnosť ochrániť zdravé tkanivá.

Ako prebieha
protónová liečba

Skúsenosti našich lekárov, naše technológie, vynikajúce výsledky a profesionálny prístup Vám prinášajú maximálnu šancu na vyliečenie. Na základe celosvetových skúseností a dlhodobých výsledkov u odliečených pacientov je zrejmé, že pacienti po protónovej liečbe majú neporovnateľne vyššiu kvalitu života než tí, ktorí boli ožarovaní štandardnou fotónovou technikou.

Na základe vstupného vyšetrenia náš lekár rozhodne, či je pre Vás protónová liečba vhodná a Váš osobný koordinátor zašle žiadosť, ktorej súčasťou je aj odporúčanie lekárov Komplexného onkologického centra, na Vašu zdravotnú poisťovňu.

Plánovanie liečby - ožarovací plán

Kľúčovým a zásadným pre úspech liečby je však jej presné plánovanie. Preto každému pacientovi na mieru pripraví tím klinických fyzikov a lekárov ožarovací plán, podľa ktorého bude protónová liečba prebiehať. Ožarovací plán tiež určuje, z akých smerov a akou intenzitou bude protónový zväzok nádor ožarovať.

Plánovací proces je veľmi zložitý a vyžaduje veľké a z pohľadu chorého "neviditeľné" činnosti lekárov a fyzikov trvajúce minimálne jeden týždeň. 

 

 

Samotná liečba prebieha ambulantne, kedy prichádzate do Protónového centra na ožarovanie a pravidelné kontroly v priebehu liečby. Jedna návšteva trvá cca 60 minút a samotné ožarovanie je otázkou niekoľkých minút. Pred každým ožarovaním starostlivo prekontrolujeme Vašu polohu pre ožiarenie pomocou röntgenových snímkov a vykonáme niekoľko čiastkových kontrol, bez ktorých by sa ožiarenie nemohlo spustiť. Minimálne raz týždenne absolvujete kontrolu u lekára, ktorý s Vami preberie priebeh liečby a skontroluje Váš zdravotný stav.

 

V PTC využívame modernú technológiu ceruzkového zväzku

Ceruzkové skenovanie, čiže Pencil Beam Scanning (PBS), označuje presné rozloženie dávky protónového lúča a predstavuje v súčasnosti úplný vrchol v technológii protónovej terapie. Ceruzkové skenovanie ožaruje s milimetrovou presnosťou cieľovú oblasť s minimálnym poškodením okolitých zdravých tkanív a orgánov.

Liečba je ambulantná a trvá okolo 30 pracovných dní, podľa režimu, ktorý stanoví lekár na základe vstupnej konzultácie a ďalších diagnostických vyšetrení.

Svet preferuje
protóny

Z radov niektorých odborníkov je možné aj po mnohých rokoch, čo sa na liečbu vybraných onkologických ochorení používa protónová rádioterapia, počuť názor, že vyššie dávky žiarenia pri bežnej (fotónovej) rádioterapii na zdravé tkanivá neodôvodňujú použiť liečbu protónovým zväzkom.

Teraz sú k dispozícii nové klinické dáta z rozsiahlych štúdií, ktoré tvrdia, že frekvencia akútnej toxicity (komplikácií sledovaných počas 90 dní od začatia liečby) je pri ožarovaní protónmi významne nižšia než u porovnateľnej skupiny pacientov liečených fotónovou terapiou.

Tím lekárov washingtonskej univerzity sledoval takmer 1500 pacientov rôznych onkologických ochorení, z ktorých asi 400 podstúpilo liečbu protónovým zväzkom, zvyšok bol ožiarený najmodernejšími technikami fotónovej rádioterapie. Všetci pacienti z tejto skupiny boli ožarovaní a súčasne dostávali konkomitantnú chemorádioterapiu. V štúdii sa výskumníci zamerali na vznik toxicity stupňa 3 a vyššieho, ktorý už vyžaduje hospitalizáciu a intenzívne medicínske zákroky a starostlivosť.

Štúdia ukázala, že pozorovaná toxicita (teda komplikácie spojené s ožarovaním) u pacientov liečených protónmi je o dve tretiny nižšia než u skupiny liečenej fotónovou rádioterapiou. Konkrétne sa závažné nežiaduce komplikácie prejavili u 11,5 % pacientov ožiarených protónmi oproti 27,6 % ožiarených fotónmi.

Detaily štúdie boli prezentované na tohtoročnej konferencii ASTRO v Chicagu*

O nádoroch
centrálnej sústavy

Nádory CNS všeobecne delíme na nádory primárne, ktoré vznikajú z buniek mozgového tkaniva alebo okolitých štruktúr (napr. mozgových plien – meningeómy), a na oveľa početnejšiu skupinu nádorov sekundárnych, čo sú dcérske nádory (tzv. metastázy), ktorých pôvodný nádor môže byť kdekoľvek v tele (napr. prsník, pľúca, oblička)

Primárne nádory mozgu predstavujú cca 1 – 2 % všetkých zhubných nádorov. Výskyt tohto ochorenia je častejší pre dve vekové skupiny – deti do 5 rokov a dospelí po 60. roku. Primárne mozgové nádory sú značne rôznorodou skupinou. Najčastejšie vznikajú z buniek podporného mozgového tkaniva (neuroglie), to sú tzv. gliómy, ktoré tvoria viac ako 50 % všetkých nádorov CNS. Podľa určitých histologických znakov a správania ochorenia sa gliómy zjednodušene delia na gliómy s nízkym stupňom malignity (low-grade gliómy) a gliómy s vysokým stupňom malignity (high-grade gliómy).

Gliómy s nízkym stupňom malignity rastú pomaly, niekedy aj niekoľko rokov. Ich výskyt je častejší u mladších vekových skupín (20 – 40 rokov). Rast týchto typov nádorov nie je dobre ohraničený od okolitého zdravého mozgového tkaniva, z toho dôvodu je ťažké ho úplne operačne odstrániť. V priebehu rokov sa môžu pomaly zväčšovať alebo sa premeniť na malígne gliómy. Glióm s vysokým stupňom malignity vzniká najčastejšie dvoma rôznymi spôsobmi, a to buď prirodzeným vývojom na základe genetických porúch z nízko malígneho gliómu, alebo priamo zo zdravého mozgového tkaniva. Pre tieto vysoko malígne gliómy je typický rýchly agresívny rast (týždne až mesiace). Viac postihuje osoby staršie ako 50 rokov. Jeho ohraničenie nie je zreteľné a jasne definované, a preto býva úplné odstránenie takmer nemožné. Často taktiež dochádza k recidívam, k opätovnému rastu v mieste po operácii alebo v jeho okolí.

Ďalšie typy nádorov mozgu

Z častých mozgových nádorov je nutné zmieniť meningeómy, čo sú prevažne benígne nádory vychádzajúce z buniek mozgových obalov a sú častejšie u žien a u osôb starších ako 50 rokov. Ďalej sú to nádory mozgovomiechových nervov (neurinómy), ktoré sú väčšinou benígne, a taktiež adenómy hypofýzy, ktoré sa prejavujú poruchami hormonálnych funkcií alebo poruchami zraku (výpadky zorného poľa tlakom na optické nervy). Z nádorov predovšetkým detského veku sú to meduloblastómy a ependymómy.

Liečba nádorov CNS

vyžaduje spoluprácu mnohých odborníkov naprieč rôznymi odbormi. Stratégia komplexnej liečby musí byť stanovená tímom odborníkov zahŕňajúcim neurochirurga, radiačného alebo klinického onkológa, patológa a rádiológa. 

Chirurgické odstránenie má pri väčšine nádorov oblasti CNS prvoradý význam. U časti pacientov je dostačujúca samotná operácia alebo rádioterapia. U ďalších pacientov treba použiť liečbu kombinovanú, pri ktorej sa vzájomne kombinujú chirurgia, rádioterapia a chemoterapia. Rádioterapia má v rámci komplexnej liečby nádorov CNS svoje nezastupiteľné miesto.