Objednajte sa na konzultáciu liečby

 

Budeme Vás kontaktovať do 24 hodín.

"Protonová terapie umožňuje v prípade karcinomu prsu znížiť ožiarenie okolitých zdravých tkanív, predovšetkým srdca a pľúc."

hovorí vedúca lekárka liečby karcinómu prsníka MUDr. Andrea Pásztorová

 

Maximálna šanca
na vyliečenie

Protónová liečba rakoviny prsníka

Cieľom modernej onkologickej liečby je zaistiť pacientom maximálnu šancu na vyliečenie pri minimalizácii vedľajších účinkov spojených s liečbou. Tento cieľ je dnes možné dosiahnuť pomocou protónovej liečby.

Protónová rádioterapia je presná a šetrná metóda liečby rakoviny prsníka s minimálnymi vedľajšími účinkami. Umožňuje presne zacieliť protónový lúč do cieľovej oblasti (prsník, hrudná stena, spádové lymfatické uzliny) a minimálne ožiariť okolité tkanivá a orgány. Podstatným dôvodom na indikáciu protónovej rádioterapie je faktor RIHD (radiation induced heart disease) = postihnutie srdca v dôsledku ožarovania.

Protónová rádioterapia má výhodu najmä:

 • pri nádoroch, ktoré sa nachádzajú v ľavom prsníku 
 • u pacientok/pacientov po predchádzajúcej radiačnej liečbe druhostranného prsníka
 • pri obojstrannom náleze 
 • a zároveň sa odporúča u pacientok/pacientov s pridruženým srdcovým ochorením.

V súčasnosti je možné vyliečiť veľkú časť žien s karcinómom prsníka, preto je naším cieľom, aby bol ich život po liečbe bez ďalších obmedzení a zdravotných komplikácií. Protónová rádioterapia vykonávaná technikou v hlbokom riadenom nádychu je jednoznačne najvhodnejšia a najšetrnejšia ožarovacia technika a žiadnou inou technikou nie je možné docieliť rovnaké parametre ožiarenia.

 

Cieľom protónovej liečby je zostať zdravý aj po rakovine prsníka. Dôležité je:

 • minimalizovať riziko nežiadúcich účinkov na srdce, pľúca a miechu,
 • zaistiť presné pokrytie ožarovanej oblasti,
 • znížiť riziko vzniku sekundárnych nádorov,
 • znížiť riziko komplikácií po liečbe,
 • ponúknuť liečbu šetrnú, účinnú a bezbolestnú.

 

Medzinárodné liečebné protokoly odporúčajú ako prvú voľbu vždy zvážiť protónovú terapiu.

Protónová liečba znižuje postihnutie srdca

Postihnutie srdca (kardiotoxicita)

Podstatným dôvodom pre indikáciu protónovej rádioterapie je faktor RIHD (radiation induced heart disease) = postihnutie srdca v dôsledku ožarovania. Ochorenie srdca spôsobené ožiarením je jedným z najzávažnejších neskorých účinkov ožarovania. Pri liečbe rakoviny prsníka, kedy je odporúčané ožarovanie, sa preto odborníci snažia o minimalizáciu dávky žiarenia na srdce. Vďaka protónovému lúču tak dokážeme významne znížiť riziko vzniku infarktu, srdcových problémov alebo rozvoja pľúcnej fibrózy.

Protónová liečba znižuje postihnutie pľúc

Veľmi neskoré nežiadúce účinky ožarovania rakoviny prsníka sa prejavujú na pľúcnom tkanive. Na základe dlhoročných skúseností je ožiarenie väčšieho objemu pľúc spojené s rozvojom zmien v pľúcnom tkanive, čiže rozvojom pľúcnej fibrózy. Pľúcna fibróza sa najčastejšie prejavuje opakovanými zápalmi pľúc a chronickým kašľom.

Protónová liečba je vhodná tiež u pacientok / pacientov po predchádzajúcej radiačnej liečbe druhostranného prsníka, pri obojstrannom náleze a takisto je doporučovaná u pacientok / pacientov s pridruženým ochorením srdca

Protónová liečba znižuje tiež riziko vzniku sekundárnych nádorov.

Prečo Protónové centrum

Úhrada liečby zdravotnými poisťovňami

Protónové centrum spolupracuje aj s poisťovňami slovenskými a zahraničnými. V prípade, že ste občan Európskej únie a Vaša poisťovňa nepatrí medzi našich zmluvných partnerov, pomôžeme Vám pri rokovaní o schválení Vašej liečby u nás na základe aktuálne platnej legislatívy.

Objednáme Vás do 24 hodín

Vstupné vyšetrenie je prvým krokom k protónovej liečbe

Pre správne rozhodnutie potrebujete mať dostatok informácií o Vašej chorobe, o výhodách, ale tiež možných rizikách nielen protónovej liečby, ale aj všetkých ďalších dostupných liečebných metódach. Objednajte sa k nám do Protónového centra na vstupné vyšetrenie. Naši lekári sa Vám budú maximálne venovať.

Moderná diagnostika nielen pre našich pacientov

Vyšetrenia ponúkame nielen našim onkologickým pacientom, ale aj ostatným pacientom, ktorí majú doporučenie k vyšetreniu z iných pracovísk. Protónové centrum v Prahe Vám ponúka diagnostické vyšetrenia magnetickou rezonanciou (MR) a pozitrónovou emisnou tomografiou v kombinácii s počítačovou tomografiou (PET/CT) s krátkymi čakacími termínmi.

Kontaktujte
nás

Kontaktuje naše koordinátorky liečby. Ochotne odpovie na všetky Vaše otázky a dohodnú Vám termín bezplatného nezáväzného vyšetrenie. Objednajte sa na telefónnom čísle +420 222 999 000.

Jediné čo musíte urobiť VY, je prísť k NÁM včas. MY sme pripravení pomôcť Vám.

Ako vybrať
najvhodnejšiu liečbu

Aby bolo možné zvoliť optimálnu liečbu, je veľmi dôležité dostať úplné a zrozumiteľné informácie. Zaujímajte sa nielen o najmodernejšie liečebné metódy, ale aj o vedľajšie účinky spojené s liečbou. Tie totiž môžu významne ovplyvniť kvalitu Vášho života počas liečby aj po nej.

Naši lekári majú dlhoročné skúsenosti v oblasti rádioterapie. Navyše ako jediní v ČR majú skúsenosti tak s fotónovou, ako aj protónovou rádioterapiou, preto Vám práve oni dokážu zodpovedať všetky Vaše otázky týkajúce sa rozhodnutia o Vašej liečbe.

 • Premýšľajte o možnostiach, ktoré máte.
 • Nemusíte sa rozhodnúť ihneď.
 • Zvolená liečba má zásadný vplyv na kvalitu života nielen pri liečbe, ale aj po nej.  

Ako funguje
protónová liečba

Ako funguje protónová liečba

Čo je protónová terapia

Protónová rádioterapia je veľmi účinná, presná a šetrná liečba rakoviny s minimálnymi vedľajšími účinkami. Vďaka presnému zameraniu protónového paprsku priamo do nádoru sa výrazne znižuje vznik vedľajších nežiadúcich účinkov. Tým dáva protónová liečba šancu žiť kvalitný život aj po liečbe rakoviny bez zvýšeného rizika neskoršej toxicity, kde sa problémy objavujú za niekoľko rokov po ožiarení (10, 15 alebo aj 20 rokov).

 

Protónová liečba zabezpečuje vysokú šancu na vyliečenie

Moderná, účinná a bezpečná onkologická liečba

Cieľom modernej onkologickej liečby je zabezpečiť pacientom maximálnu šancu na vyliečenie sa pri minimalizácii vedľajších účinkov spojených s liečbou. Tento cieľ dnes v maximálnej miere dosahuje protónová liečba. Na rozdiel od bežnej rádioterapie, ktorá k ožiareniu a ničeniu nádorových buniek používa fotóny, je protónová terapia pokročilejšou a používa protóny. Tieto častice dávajú protónovej terapii veľa výhod. Najväčšou výhodou v porovnaní s bežnou rádioterapiou je jej presnosť a schopnosť ochrániť zdravé tkanivá.

Bežný fotónový paprsok prechádza telom a odovzdáva veľkú časť svojej energie pred a aj za nádorom.

Protóny majú ale fyzikálnu vlastnosť, ktorá se volá Braggův vrchol. Je to schopnosť odovzdávať výrazne menej energie cestou k nádoru a nemá žiadny dopad na tkanivá za nádorom.

 

Ako Vás liečime

Technólogia ukrytá v útrobách Protónového centra vzbudzuje rešpekt a máloktorý pacient si uvedomuje zložitosť systému. Protóny, teda pozitívne nabité elementárne častice jadra atómu vodíka, sú v cyklotróne zrýchlené na približne polovicu rýchlosti svetla. Tým získajú energiu, ktorá umožňuje zničiť nádory v hĺbke až 30 centimetrov. Potom sú protóny usmernené silným magnetickým poľom do veľmi úzkeho paprsku a s vysokou presnosťou zamerané do nádoru. Pri spomaľovaní v nádorovom tkanive príde k uvoľneniu energie, ionizácii a poškodeniu DNA zasiahnutej bunky. Ak je toto poškodenie mnohonásobné, rakovinová bunka se prestáva deliť alebo umiera.

 

 

Ceruzkové skenovanie alebo Pencil Beam Scanning (PBS), označuje presné rozloženie dávky protónového paprsku a predstavuje v súčasnosti úplný vrchol v technológii protónovej terapie. Ceruzkové skenovanie ožaruje s milimetrovou presnosťou cieľovú oblasť nádoru, s minimálnym poškodením okolitých zdravých tkanív a orgánov. Pri tomto spôsobe ožarovania je tenký (ceruzkový) zväzok smerovaný do príslušného bodu cieľového objemu pomocou magnetického poľa. Veľmi presným riadením zmien tohoto magnetického poľa je dosiahnuté postupné ožiarenie celého nádorového ložiska. 

Ak by sme mali PBS k niečomu prirovnať, predstavte si svoje sústredenie, keď dostanete za úlohu vymaľovať ceruzkou na papier určitý objekt. Napríklad kruh. Vždy se budete dôsledne snažiť nepresiahnuť jeho okraje. Tak funguje aj PBS. U PBS máte naviac stopercentú istotu, že „vymaľuje“ len to, čo je potreba. Aj preto sú nežiadúce účinky pri protónovej liečbe úplne minimálne.

Prečo zvoliť
protónovú liečbu

VÝHODY PROTÓNOVEJ LIEČBY PRI OŽAROVANÍ LAVÉHO PRSU OPROTI BEŽNEJ RÁDIOTERAPII

 

 

 • Takmer nulová dávka na srdce.
 • Významně nižšia dávka na pľúca. 
 • Významne znižuje ožiarenie miechy.
 • Významne znižuje ožiarenie chrbtice
 • Bezpečná možnosť v prípade opakovaného ožiarenie.

 

Pri rádioterapii karcinómu prsníka, najmä ľavého prsníka, môže dôjsť k nežiaducemu ožiareniu srdca, pľúc a miechy. Tieto orgány sú veľmi citlivé na žiarenie a ich poškodenie môže mať významné vedľajšie účinky.  Vďaka protónovému lúču a významnej redukcii nežiadúceho žiarenia tak dokážeme podstatne znížiť riziko vzniku infarktu, srdcových problémov a komplikácií alebo rozvoja pľúcnej fibrózy.

 

prsy-porovnani-proton-vs-foton.jpg (473 KB)

 

Skúsenosti našich lekárov, naše technológie, vynikajúce výsledky a profesionálny prístup vám prinášajú maximálnu šancu na vyliečenie. 

Na základe celosvetových skúseností a dlhodobých výsledkov u odliečených pacientov je zrejmé, že pacienti po protónovej liečbe majú neporovnateľne vyššiu kvalitu života ako tí, ktorí boli ožarovaní štandardne fotónovú technikou.

 

Viete že, výhody protónového ožarovania sů založené na fyzikálnych zákonoch a vlastnostiach protónov?

Protóny totiž môžeme zastaviť presne a v mieste, kde potrebujeme, v tzv. cieľovom objeme, vo Vašom prípade v prsníku, hrudnej stene a spádových lymfatických uzlinách. Zdravé tkanivá v okolí prsníka, najmä srdce a ľavé pľúce, sú zasiahnuté žiarením minimálne alebo nie sú ožiarené vôbec.

Na rozdiel od bežnej rádioterapie, ktorá k ožiareniu a ničenie nádorových buniek používa fotóny, je protónová terapia pokročilejšia a používa protóny.

Bežný fotónový lúč prechádza telom a odovzdáva značnú časť svojej energie pred i za nádorom. Protóny majú však určitú fyzikálne vlastnosť, ktorej sa hovorí Braggův vrchol, ktorá má schopnosť odovzdať výrazne menej energie cestou k nádoru a nemá vplyv na tkanivá za nádorom. Najväčšou výhodou protónovej terapie v porovnaní s bežnou rádioterapiou tak je jej presnosť a schopnosť ochrániť zdravé tkanivá.

Ako prebieha
protónová liečba rakoviny prsníka

Protónové Centrum v Prahe ako prvé na svete vyvinulo jedinečné a inovatívne postupy, kde je kombinované protónové ožiarenie, riadený hlboký nádych a detekcia povrchu tela systémom Vision RT. Vďaka týmto postupom patrí nášmu centru celosvetové prvenstvo v liečbe karcinómu prsníka. 

 

Ako probieha liečba karcinómu prsníka

Na základe vstupného vyšetrenia náš lekár rozhodne, či je pre Vás protónová liečba vhodná a Váš osobný koordinátor zašle žiadosť, ktorej súčasťou je aj odporúčanie lekárov Komplexného onkologického centra, na Vašu zdravotnú poisťovňu.

Plánovanie liečby - ožarovací plán

Kľúčovým a zásadným pre úspech liečby je však jej presné plánovanie. Preto každému pacientovi na mieru pripraví tím klinických fyzikov a lekárov ožarovací plán, podľa ktorého bude protónová liečba prebiehať. Ožarovací plán tiež určuje, z akých smerov a akou intenzitou bude protónový zväzok nádor ožarovať.

Plánovací proces je veľmi zložitý a vyžaduje veľké a z pohľadu chorého "neviditeľné" činnosti lekárov a fyzikov trvajúce minimálne jeden týždeň. Výsledkom je zhotovenie ožarovacieho plánu.

 Protonové centrum Praha

 

Samotná liečba prebieha ambulantne, kedy prichádzate do Protónového centra na ožarovanie a pravidelné kontroly v priebehu liečby. Jedna návšteva trvá cca 60 minút a samotné ožarovanie je otázkou niekoľkých minút. Pred každým ožarovaním starostlivo prekontrolujeme Vašu polohu pre ožiarenie pomocou röntgenových snímkov a vykonáme niekoľko čiastkových kontrol, bez ktorých by sa ožiarenie nemohlo spustiť. Minimálne raz týždenne absolvujete kontrolu u lekára, ktorý s Vami preberie priebeh liečby a skontroluje Váš zdravotný stav.

 

V PTC využívame modernú technológiu ceruzkového zväzku

Ceruzkové skenovanie, čiže Pencil Beam Scanning (PBS), označuje presné rozloženie dávky protónového lúča a predstavuje v súčasnosti úplný vrchol v technológii protónovej terapie. Ceruzkové skenovanie ožaruje s milimetrovou presnosťou cieľovú oblasť s minimálnym poškodením okolitých zdravých tkanív a orgánov.

  

Metóda riadeného nádychu

Pretože dýchacie pohyby môžu narušiť správnosť a presnosť prevedenia protónového ožiarenia, na rádioterapiu karcinómu prsníka využívame metódu riadeného nádychu. Pacientov, u ktorých je indikovaná protónová liečba a bude im ožarovaná oblasť, kde sa poloha liečeného objemu môže meniť v dôsledku dýchacích pohybov, ožarujeme s použitím metódy riadeného dýchania. K tomu slúži prístroj Dyn'R. 

Metóda ožarovania s riadeným dýchaním je zvolená preto, že je dôležité, aby ožarovaná časť tela (objem) bola ožiarená každý deň rovnako. Keďže sa však tento ožarovaný objem pohybuje v závislosti na dýchanie, musíme zabezpečiť, aby Vaše telo bolo vždy v rovnakej pozícii. To sa najlepšie vykoná práve zadržaním dychu v určitej hladine. Pre stanovenie tejto hladiny preto najprv podstúpite tzv. Nácvik riadeného dýchania (nácvik Dyn'Ru).

Nácvik riadeného dýchania prebieha v ľahu na chrbte pri pripojení na spirometer pomocou antibakteriálneho filtra a náustku. Nos je scvaknutý kolíkom, aby všetok vydychovaný vzduch prúdil ústami. Na oči Vám nasadíme špeciálne okuliare, kde budete sledovať pokyny na dýchanie. Náš skúsený zamestnanec Vás celým procesom nácviku trpezlivo sprevádza a všetko si budete mať možnosť dostatočne vyskúšať. Nemusíte mať žiadne obavy.

 

Nácvik řízeného dýchání

 

 

 Liečba je ambulantná a trvá od 16 do 33 pracovných dní, podľa režimu, ktorý stanoví lekár na základe vstupnej konzultácie a ďalších diagnostických vyšetrení.

 

Svet preferuje protónovú liečbu

Protónová liečba je vo svete stále viac a viac uznávanou a preferovanou metódou. Výsledky a skúsenosti svetových protónových centier a aj pražského Protónového centra jednoznačne potvrdzujú, že protónové terapia otvára úplne nové možnosti liečby nádorových ochorení. 

Protónová rádioterapia nie je novou metódou - od roku 1991 existuje prvé výlučne klinické (nie akademické) pracovisko (Loma Linda, Kalifornia, USA) a počet chorých liečených protónmi dosahuje mnoho desiatok tisíc. Ide o technologicky úplne zrelú liečbu, overenú v klinickej prevádzke. 

Z radov niektorých odborníkov možno aj po mnohých rokoch, kde sa pre liečbu vybraných onkologických ochorení používa protónová rádioterapia, počuť názor, že vyššie dávky žiarenia pri bežnej (fotónovej) rádioterapii na zdravé tkanivá neodôvodňujú použitie liečby protónovým zväzkom.

Tím lekárov z MGH v Bostone sa preto zameral na pacientky s rakovinou prsníka. Najmä u tých, kde je nevyhnutné ožiariť aj spádové lymfatické uzliny, štúdia uzatvára, že protónová rádioterapia karcinómu prsníka má nízku toxicitu pri zachovaní rovnakej kontroly nad nádorovým ochorením ako predtým publikované údaje fotónovej rádioterapie. (Čiže protónová liečba karcinómu prsníka jednoznačne znižuje riziko vzniku nežiaducich účinkov).

Štúdiu možno nájsť v Journal of Clinical Oncology

O rakovine
prsníka

Karcinóm prsníka je najčastejším zhubným ochorením u žien a druhou najčastejšou príčinou úmrtia na onkologické ochorenie. Ročne je diagnostikovaných niekolko tisíc nových prípadov. Zhruba 75 % žien má v čase diagnózy ochorenie I. alebo II. štádia s očakávaným dlhým dožitím.

 prsy-graf.png (14 KB)

Ak sa ochorenie zachytí vo včasnom štádiu, býva liečba úspešnejšia, s menšími komplikáciami a nižším rizikom vzniku nežiaducich účinkov. Rakovina prsníka sa nevyskytuje iba u žien, ale môže sa objaviť aj u mužov. Vďaka včasnej diagnostike a novým technológiám stúpa šanca na úspešnú liečbu. 

Komplexná liečba karcinómu prsníka vyžaduje spoluprácu mnohých odborníkov naprieč rôznymi odbormi. Na liečbu rakoviny prsníka sa využíva operácia, chemoterapia, hormonálna a biologická liečba, rádioterapia.

Rádioterapia má v rámci komplexnej liečby rakoviny prsníka svoje nezastupiteľné miesto. Naši lekári majú dlhoročné skúsenosti v oblasti rádioterapie. Navyše ako jediní v ČR majú skúsenosti s bežnou (fotónovou) aj protónovou rádioterapiou, preto vám práve oni dokážu zodpovedať všetky vaše otázky týkajúce sa rozhodnutia o vašej liečbe.

Protónové Centrum v Prahe ako prvé na svete vyvinulo jedinečné a inovatívne postupy liečby rakoviny prsníka, ktoré minimalizujú nežiaduce ožiarenie srdca a vencových tepien, pľúc a druhého prsníka.