Objednajte sa na konzultáciu liečby

 

Budeme Vás kontaktovať do 24 hodín.

"Skúsenosti našich lekárov vám prinášajú maximálnu šancu na vyliečenie"

hovorí vedúci lekár pre liečbu nádorov zažívacieho traktu MUDr. Pavel Vítek

Maximálna šanca
na vyliečenie

Protónová rádioterapia nádorov GIT

Cieľom modernej onkologickej liečby je zaistiť pacientom maximálnu šancu na vyliečenie pri minimalizácii vedľajších účinkov spojených s liečbou. Tento cieľ je dnes možné dosiahnuť pomocou protónovej liečby.

Protonová radioterapie je šetrná metoda léčby rakoviny s minimálními vedlejšími účinky. Umožňuje přesné zacílení protonového paprsku do cílové oblasti (do místa původního nádoru) a tím minimalizuje ozáření okolních tkání a orgánů. Protonová terapie se využívá k léčbě nádorů jícnu, slinivky břišní a anu.

 

Nádory pankreasu


Ožarovanie pankreasu predstavuje po technickej a biologickej stránke dosť náročnú „úlohu“. Pankreas je totiž obklopený viacerými orgánmi, ktoré je možné ožiarením poškodiť (pečeň, dvanástnik, obličky, žalúdok a ďalšie). Preto sa uplatňuje ožarovanie protónové, pomocou ktorého je možné danú úlohu riešiť. Ožarovanie pri nádoroch pankreasu nie je náhrada chemoterapie, ale doplnenie chemoterapie!

 

Nádory pažeráka

Anatomické uloženie pažeráka – medzi oboma pľúcami a v blízkosti srdca - vyžaduje aplikáciu do geometricky zložitého priestoru medzi orgány, ktorých ožiarenie musí byť minimálne. Preto sa s výhodou využíva protónová rádioterapia.

Rádioterapia nádorov pažeráka je zložitá a vyžaduje ožiarenie veľkého objemu, ktorý zahŕňa oblasť pažeráka postihnutú nádorom, priľahlé časti pažeráka a taktiež rozsiahle oblasti spádových lymfatických uzlín. Preto je technika ožarovania náročná a môžu sa uplatniť výhody protónovej rádioterapie. Rádioterapia sa upravuje podľa toho, aký postup plánuje chirurg.

Nádory análneho otvoru

Rádioterapia nádorov análneho otvoru je veľmi náročná. Preto boli vyvinuté techniky protónovej rádioterapie, ktoré obmedzujú nežiaduce efekty v oblasti kože a slizníc zvierača a okolia a umožňujú obvykle aplikovať ožarovanie bez nutnosti zaviesť dočasnú (odľahčovaciu) kolostómiu.

 

 

Výhody protónovej rádioterapie proti konvenčnej fotónovej rádioterapii

 • Zníženie rizika nežiaducich efektov.
 • Možnosť dodať vyššiu dávku žiarenia, a tým zvýšiť šancu na zničenie nádoru.
 • Použitie rádioterapie aj pri ochoreniach (situáciách), ktoré doteraz nebolo nemožné konvenčnou rádioterapiou liečiť.
 • Zníženie počtu frakcií a skrátenie dĺžky ožarovania, ktoré vedie k ďalšiemu zníženiu rizika vzniku rôznych komplikácií.
Šetrnejšia protónová liečba

Protónová liečba je, na rozdiel od bežne používaného ožarovania, šetrnejšia a bezpečnejšia. Vďaka presnému zacieleniu protónového lúča dokážeme významne znížiť riziko vzniku nežiaducich účinkov

Prečo Protónové centrum

Úhrada liečby zdravotnými poisťovňami

Protónové centrum spolupracuje aj s poisťovňami slovenskými a zahraničnými. V prípade, že ste občan Európskej únie a Vaša poisťovňa nepatrí medzi našich zmluvných partnerov, pomôžeme Vám pri rokovaní o schválení Vašej liečby u nás na základe aktuálne platnej legislatívy.

Objednáme Vás do 24 hodín

Vstupné vyšetrenie je prvým krokom k protónovej liečbe

Pre správne rozhodnutie potrebujete mať dostatok informácií o Vašej chorobe, o výhodách, ale tiež možných rizikách nielen protónovej liečby, ale aj všetkých ďalších dostupných liečebných metódach. Objednajte sa k nám do Protónového centra na vstupné vyšetrenie. Naši lekári sa Vám budú maximálne venovať

Moderná diagnostika nielen pre našich pacientov

Vyšetrenia ponúkame nielen našim onkologickým pacientom, ale aj ostatným pacientom, ktorí majú doporučenie k vyšetreniu z iných pracovísk. Protónové centrum v Prahe Vám ponúka diagnostické vyšetrenia magnetickou rezonanciou (MR) a pozitrónovou emisnou tomografiou v kombinácii s počítačovou tomografiou (PET/CT) s krátkymi čakacími termínmi.

 

Kontaktujte
nás

Kontaktuje naše koordinátorky liečby. Ochotne odpovie na všetky Vaše otázky a dohodnú Vám termín bezplatného nezáväzného vyšetrenie. Objednajte sa na telefónnom čísle +420 222 999 000.

Jediné čo musíte urobiť VY, je prísť k NÁM včas. MY sme pripravení pomôcť Vám.

Ako vybrať
najvhodnejšiu liečbu

Aby bolo možné zvoliť optimálnu liečbu, je veľmi dôležité dostať úplné a zrozumiteľné informácie. Zaujímajte sa nielen o najmodernejšie liečebné metódy, ale aj o vedľajšie účinky spojené s liečbou. Tie totiž môžu významne ovplyvniť kvalitu Vášho života počas liečby aj po nej.

Naši lekári majú dlhoročné skúsenosti v oblasti rádioterapie. Navyše ako jediní v ČR majú skúsenosti s bežnou (fotónovou) aj protónovou rádioterapiou, preto Vám práve oni dokážu zodpovedať všetky Vaše otázky týkajúce sa rozhodnutia o Vašej liečbe.

Poznám svoje šance na vyliečenie a možnosti liečby?

 • Akú liečbu mi odporučil môj ošetrujúci lekár?
 • Informoval ma, aké riziká a komplikácie sú spojené so súčasne používanými druhmi liečby?
 • Informoval ma o protónovej liečbe?
 • Oznámil mi, aké sú komplikácie a riziká pri štandardných metódach ožarovania?

 

Kontaktuje naše koordinátorky liečby. Ochotne odpovedia na všetky Vaše otázky a dohodnú Vám termín bezplatného nezáväzného vyšetrenia. Objednajte sa na telefónnom čísle +420 222 999 000.

 

Jediné, čo musíte urobiť VY, je prísť k NÁM včas. MY sme pripravení pomôcť VÁM

Ako funguje
protónová liečba

Jak funguje protónová liečba

Čo je protónová terapia

Protónová rádioterapia je veľmi účinná, presná a šetrná liečba rakoviny s minimálnymi vedľajšími účinkami. Vďaka presnému zameraniu protónového paprsku priamo do nádoru sa výrazne znižuje vznik vedľajších nežiadúcich účinkov. Tým dáva protónová liečba šancu žiť kvalitný život aj po liečbe rakoviny bez zvýšeného rizika neskoršej toxicity, kde sa problémy objavujú za niekoľko rokov po ožiarení (10, 15 alebo aj 20 rokov).

 

Protónová liečba zabezpečuje vysokú šancu na vyliečenie

Moderná, účinná a bezpečná onkologická liečba

Cieľom modernej onkologickej liečby je zabezpečiť pacientom maximálnu šancu na vyliečenie sa pri minimalizácii vedľajších účinkov spojených s liečbou. Tento cieľ dnes v maximálnej miere dosahuje protónová liečba. Na rozdiel od bežnej rádioterapie, ktorá k ožiareniu a ničeniu nádorových buniek používa fotóny, je protónová terapia pokročilejšou a používa protóny. Tieto častice dávajú protónovej terapii veľa výhod. Najväčšou výhodou v porovnaní s bežnou rádioterapiou je jej presnosť a schopnosť ochrániť zdravé tkanivá.

Bežný fotónový paprsok prechádza telom a odovzdáva veľkú časť svojej energie pred a aj za nádorom.

Protóny majú ale fyzikálnu vlastnosť, ktorá se volá Braggův vrchol. Je to schopnosť odovzdávať výrazne menej energie cestou k nádoru a nemá žiadny dopad na tkanivá za nádorom.

 

Jak vás liečime

Technólogia ukrytá v útrobách Protónového centra vzbudzuje rešpekt a máloktorý pacient si uvedomuje zložitosť systému. Protóny, teda pozitívne nabité elementárne častice jadra atómu vodíka, sú v cyklotróne zrýchlené na približne polovicu rýchlosti svetla. Tým získajú energiu, ktorá umožňuje zničiť nádory v hĺbke až 30 centimetrov. Potom sú protóny usmernené silným magnetickým poľom do veľmi úzkeho paprsku a s vysokou presnosťou zamerané do nádoru. Pri spomaľovaní v nádorovom tkanive príde k uvoľneniu energie, ionizácii a poškodeniu DNA zasiahnutej bunky. Ak je toto poškodenie mnohonásobné, rakovinová bunka se prestáva deliť alebo umiera.

 

 

Ceruzkové skenovanie alebo Pencil Beam Scanning (PBS), označuje presné rozloženie dávky protónového paprsku a predstavuje v súčasnosti úplný vrchol v technológii protónovej terapie. Ceruzkové skenovanie ožaruje s milimetrovou presnosťou cieľovú oblasť nádoru, s minimálnym poškodením okolitých zdravých tkanív a orgánov. Pri tomto spôsobe ožarovania je tenký (ceruzkový) zväzok smerovaný do príslušného bodu cieľového objemu pomocou magnetického poľa. Veľmi presným riadením zmien tohoto magnetického poľa je dosiahnuté postupné ožiarenie celého nádorového ložiska. 

Ak by sme mali PBS k niečomu prirovnať, predstavte si svoje sústredenie, keď dostanete za úlohu vymaľovať ceruzkou na papier určitý objekt. Napríklad kruh. Vždy se budete dôsledne snažiť nepresiahnuť jeho okraje. Tak funguje aj PBS. U PBS máte naviac stopercentú istotu, že „vymaľuje“ len to, čo je potreba. Aj preto sú nežiadúce účinky pri protónovej liečbe úplne minimálne.

Prečo zvoliť
protónovú liečbu

Výhody protónovej rádioterapie proti bežnej rádioterapii

 

Protónová liečba je šetrnejší, pretože dokáže znížiť záťaž okolitých tkanív a orgánov nežiaducim žiarením a tým významne znížiť riziko komplikácií spojených s liečbou. Umožňuje použitie rádioterapia aj pri ochoreniach (situáciách), ktoré doteraz boli konvenčné rádioterapiou nemožné liečiť.

 • U nádorov pažeráka redukcia dávok nežiadúceho žiarenia na srdcový sval so znížením rizika vzniku neskorých následkov rádioterapie, ako sú chlopňové chyby, ischemická choroba srdca, arytmia a pod.
 • Minimalizuje ožiarenia močového mechúra a obličiek, tenkého čreva a ďalších orgánov dutiny brušnej.
 • Redukcia dávok na miechu so znížením rizika vzniku postradiačnej myelopatie (poruchy hybnosti a citlivosti).
 • Umožňuje zníženie počtu frakcií a skrátenie doby ožarovania, ktoré vedie k ďalšiemu zníženiu rizika vzniku rôznych komplikácií.
 • Umožňuje dodanie vyššie dávky žiarenia a tým zvyšuje šanca na zničenie nádoru.

 

Na základe celosvetových skúseností a dlhodobých výsledkov u odliečených pacientov je zrejmé, že pacienti po protónovej liečbe majú vysokú kvalitu života v porovnaní s ostatnými možnosťami liečby.

 

jatra-1-150x.png (409 KB)

 

Viete že, výhody protónového ožarovania sú založené na fyzikálnych zákonoch a vlastnostiach protónov?

Bežný fotónový lúč prechádza telom a odovzdáva značnú časť svojej energie pred aj za nádorom. Protóny však majú určitú fyzikálnu vlastnosť, vďaka ktorej odovzdávajú pomerne málo energie na ceste k nádoru, kde sa zastavia, odovzdajú maximum energie a už nepokračujú ďalej do tkaniva za nádorom. Najväčšou výhodou protónovej terapie v porovnaní s bežnou rádioterapiou je tak jej presnosť a jej schopnosť ochrániť zdravé tkanivá.

 

Ako prebieha
protónová liečba

 Na základe vstupného vyšetrenia náš lekár rozhodne, či je pre Vás protónová liečba vhodná a Váš osobný koordinátor zašle žiadosť, ktorej súčasťou je aj odporúčanie lekárov Komplexného onkologického centra, na Vašu zdravotnú poisťovňu.

Plánovanie liečby - ožarovací plán

Kľúčovým a zásadným pre úspech liečby je však jej presné plánovanie. Preto každému pacientovi na mieru pripraví tím klinických fyzikov a lekárov ožarovací plán, podľa ktorého bude protónová liečba prebiehať. Ožarovací plán tiež určuje, z akých smerov a akou intenzitou bude protónový zväzok nádor ožarovať.

Plánovací proces je veľmi zložitý a vyžaduje veľké a z pohľadu chorého "neviditeľné" činnosti lekárov a fyzikov trvajúce minimálne jeden týždeň. 

 

k-14996-full.jpg (8.62 MB)

 

Samotná liečba prebieha ambulantne, kedy prichádzate do Protónového centra na ožarovanie a pravidelné kontroly v priebehu liečby. Jedna návšteva trvá cca 60 minút a samotné ožarovanie je otázkou niekoľkých minút. Pred každým ožarovaním starostlivo prekontrolujeme Vašu polohu pre ožiarenie pomocou röntgenových snímkov a vykonáme niekoľko čiastkových kontrol, bez ktorých by sa ožiarenie nemohlo spustiť. Minimálne raz týždenne absolvujete kontrolu u lekára, ktorý s Vami preberie priebeh liečby a skontroluje Váš zdravotný stav.

 

V PTC využívame modernú technológiu ceruzkového zväzku

Ceruzkové skenovanie, čiže Pencil Beam Scanning (PBS), označuje presné rozloženie dávky protónového lúča a predstavuje v súčasnosti úplný vrchol v technológii protónovej terapie. Ceruzkové skenovanie ožaruje s milimetrovou presnosťou cieľovú oblasť s minimálnym poškodením okolitých zdravých tkanív a orgánov. 

Metóda riadeného nádychu

Pretože dýchacie pohyby môžu narušiť správnosť a presnosť prevedenia protónového ožiarenia, na rádioterapiu karcinómu plúc využívame metódu riadeného nádychu. Pacientov, u ktorých je indikovaná protónová liečba a bude im ožarovaná oblasť, kde sa poloha liečeného objemu môže meniť v dôsledku dýchacích pohybov, ožarujeme s použitím metódy riadeného dýchania. K tomu slúži prístroj Dyn'R. 

Metóda ožarovania s riadeným dýchaním je zvolená preto, že je dôležité, aby ožarovaná časť tela (objem) bola ožiarená každý deň rovnako. Keďže sa však tento ožarovaný objem pohybuje v závislosti na dýchanie, musíme zabezpečiť, aby Vaše telo bolo vždy v rovnakej pozícii. To sa najlepšie vykoná práve zadržaním dychu v určitej hladine. Pre stanovenie tejto hladiny preto najprv podstúpite tzv. Nácvik riadeného dýchania (nácvik Dyn'Ru).

Nácvik riadeného dýchania prebieha v ľahu na chrbte pri pripojení na spirometer pomocou antibakteriálneho filtra a náustku. Nos je scvaknutý kolíkom, aby všetok vydychovaný vzduch prúdil ústami. Na oči Vám nasadíme špeciálne okuliare, kde budete sledovať pokyny na dýchanie. Náš skúsený zamestnanec Vás celým procesom nácviku trpezlivo sprevádza a všetko si budete mať možnosť dostatočne vyskúšať. Nemusíte mať žiadne obavy.

 

prsy-zarizeni.png (761 KB)

 

Svet preferuje
protónovú liečbu

Z radov niektorých odborníkov je možné aj po mnohých rokoch, čo sa na liečbu vybraných onkologických ochorení používa protónová rádioterapia, počuť názor, že vyššie dávky žiarenia pri bežnej (fotónovej) rádioterapii na zdravé tkanivá neodôvodňujú použiť liečbu protónovým zväzkom.

Teraz sú k dispozícii nové klinické dáta z rozsiahlych štúdií, ktoré tvrdia, že frekvencia akútnej toxicity (komplikácií sledovaných počas 90 dní od začatia liečby) je pri ožarovaní protónmi významne nižšia než u porovnateľnej skupiny pacientov liečených fotónovou terapiou.

Tím lekárov washingtonskej univerzity sledoval takmer 1500 pacientov rôznych onkologických ochorení, z ktorých asi 400 podstúpilo liečbu protónovým zväzkomzvyšok bol ožiarený najmodernejšími technikami fotónovej rádioterapie. Všetci pacienti z tejto skupiny boli ožarovaní a súčasne dostávali konkomitantnú chemorádioterapiu. V štúdii sa výskumníci zamerali na vznik toxicity stupňa 3 a vyššieho, ktorý už vyžaduje hospitalizáciu a intenzívne medicínske zákroky a starostlivosť.

Štúdia ukázala, že pozorovaná toxicita (teda komplikácie spojené s ožarovaním) u pacientov liečených protónmi je o dve tretiny nižšia než u skupiny liečenej fotónovou rádioterapiou.

Konkrétne sa závažné nežiaduce komplikácie prejavili u 11,5 % pacientov ožiarených protónmi oproti 27,6 % ožiarených fotónmi.

Detaily štúdie boli prezentované na tohtoročnej konferencii ASTRO v Chicagu*

*Odkaz: www.medicalnewstoday.com

O nádoroch
zažívacieho traktu

Nádory pankreasu

Nádory pankreasu vznikajú prevažne z vývodného systému žľazy. Zriedka vznikajú z endokrinnej časti pankreasu (ktorý produkuje viacero hormónov, okrem ďalších taktiež. napr. inzulín), potom sa označujú „P-NET“, majú lepšiu prognózu a ich liečba má zvláštne pravidlá a postupy.

Nádor pankreasu je veľmi závažné ochorenie, ktoré má obvykle ťažký priebeh. Má veľkú tendenciu k časnému zakladaniu ďalších ložísk – metastáz, najmä v pečeni a na pobrušnici. Liečba nádorov pankreasu je veľmi náročná a často nie je úspešná. Výskyt stúpa po 50. roku veku. Rizikové faktory pre vznik nádoru pankreasu nie sú jednoznačne určené. Určite k nim patrí fajčenie, alkoholizmus a opakované zápaly pankreasu („pankreatitída“)

Ochorenie nemá časné príznaky. Obvykle je preto diagnostikované v pokročilom štádiu. Často je prvý príznak zožltnutie („žltačka“ – v zmysle príznaku, nie je možné zamieňať s „infekčnou žltačkou (hepatitídou)“ v zmysle vírusového zápalu pečene). Ďalšie príznaky sú úporné bolesti v hornej časti brucha, nechutenstvo (častý je odpor k mäsu) a výrazné chudnutie. K príznakom pokročilého ochorenia patria aj dlhodobá nevoľnosť a opakované zvracanie.

Nádorové ochorenia pankreasu sa liečia rôznymi metódami (odborne: „modalitami“), ktorých voľba a poradie má pevné zákonitosti.

V liečbe nádorov pankreasu je prvoradá operácia – resekcia pankreasu (celého alebo polovice) vrátane resekcie dvanástnika a úpravy priebehu tenkého čreva. Ak ju nie je možné vykonať (z akýchkoľvek príčin), lieči sa ochorenie zásadne chemoterapiou, po ktorej môže nasledovať ožarovanie – rádioterapia. Ožarovanie má význam iba v kontexte chemoterapie, tzn. v nadväznosti na chemoterapiu. Po úspešnej resekcii nasleduje pooperačná chemoterapia, tiež doplnená ožiarením. Pooperačné ožiarenie má špeciálne zákonitosti.

 

Chirurgická liečba, tzn. rôzne druhy výkonov, operácií

Pri nádoroch pankreasu platí, že chirurgická radikálna liečba je vždy prvoradá, ak je možné ju vykonať. Inými slovami – ak chirurg má možnosť vykonať radikálny výkon, je optimálne ho vykonať, a to čo najskôr. (Možnosti sú dané rozsahom postihnutia a stavom chorého. Radikálny výkon znamená kompletné odstránenie v určitom danom rozsahu.). Ak chirurg nemôže realizovať radikálny výkon, môže urobiť výkon „odľahčovací“ podľa situácie (napr. prepojenie žalúdka a tenkého čreva, ktorým dosiahne úľavu v zažívacích ťažkostiach).


Ak chirurg nemôže realizovať radikálny výkon, ale očakáva, že chemoterapiou alebo ožarovaním túto možnosť dosiahne, potom stále výkon plánuje, ale vyžiada „predoperačnú“ chemoterapiu alebo rádioterapiu. Kedykoľvek je predoperačnou liečbou dosiahnutá možnosť radikálneho výkonu, je na mieste ho hneď realizovať.


Rádioterapia nádorov pankreasu sa uplatňuje ako:

 • Pooperačná, nasledujúca po radikálnom výkone. Cieľ je likvidácia možných mikroskopických zvyškov nádoru.
 • Samostatná. V prípade, že nie je možné vykonať chirurgický výkon. Cieľ je maximálne likvidovať nádor.
 • Predoperačná. Ak chirurg pripúšťa možnosť radikálneho výkonu po zmenšení nálezu.
 • Zvláštne uplatnenie je ožarovanie recidívy po už vykonanej radikálnej operácii.

 

Ožarovanie má niekoľko pevných pravidiel:

 • Správna účinnosť sa dosahuje iba vtedy, ak je ožarovanie aplikované „v kontexte“ chemoterapie. Tzn., podáva sa najprv chemoterapia, po určitom čase chemoterapie sa realizuje ožiarenie.
 • Ožarovanie pankreasu predstavuje po technickej a biologickej stránke dosť náročnú „úlohu“. Pankreas je totiž obklopený viacerými orgánmi, ktoré je možné ožiarením poškodiť (pečeň, dvanástnik, obličky, žalúdok a ďalšie). Preto sa uplatňuje ožarovanie protónové, pomocou ktorého je možné danú úlohu riešiť. 

 

Chemoterapia predstavuje základnú metódu liečby nádorov pankreasu. Má indikácie:

 • Pooperačná – po radikálnom výkone (s cieľom zlikvidovať mikroskopické zvyšky postihnutia)
 • Predoperačná – rovnako ako v prípade rádioterapie s cieľom dosiahnuť možnosť radikálneho výkonu.
 • Samostatná – ak nie je možné realizovať radikálny chirurgický výkon a nie je výhľad, že by sa tak mohlo stať.
  V týchto indikáciách nadväzuje po určitom počte cyklov chemoterapie ožarovanie.

 

 

Nádory pažeráka

Nádory pažeráka sú závažné ochorenie, ktoré vychádza z vnútorného povrchu pažeráka a ktorého liečba je enormne náročná, ale môže byť veľmi úspešná, tzn. môže chorého doviesť k úplnému vyliečeniu.

V liečbe sa uplatňuje chemoterapia, ožarovanie a operácia v rôznom poradí. Obvyklý postup je v prvom rade súčasná chemoterapia a ožarovanie, potom nasleduje chirurgický výkon. Najčastejšie sa ochorenie diagnostikuje medzi 50. a 70. rokom života. K rizikovým faktorom patria fajčenie, konzumácia destilátov, alkoholizmus a bezzvyšková nevyvážená strava.

Príznaky nádoru pažeráka sú časné – poruchy prehĺtania, bolestivé prehĺtanie, rýchle chudnutie, zvracanie, prípadne krvácanie resp. zvracanie natrávenej krvi, trvalé bolesti v hrudníku.

Nádorové ochorenia pažeráka sa liečia rôznymi metódami (odborne: „modalitami“), ktorých voľba a poradie má pevné zákonitosti. Liečebný postup sa vždy určuje pri spoločnom konzíliu chirurga a onkológa.

Chirurgická liečba, tzn. rôzne druhy výkonov, operácií

Nádory sa liečia operáciou, resekciou, buď v prvom kole (v prípade malých iniciálnych nálezov), alebo po príprave ožarovaním alebo chemoterapiou (v prípade pokročilejších nálezov). Resekcia je veľmi zložitý a náročný výkon, bližšie ho opíše chirurg. Voľba medzi ožarovaním a chemoterapiou sa robí na základe lokalizácie postihnutia. (Chemoterapia sa preferuje v prípade nádorov vychádzajúcich z prechodu pažeráka do žalúdka.)

V prípade nádorov vychádzajúcich z krčného úseku pažeráka nie je možné operáciu vykonať.

 

Rádioterapia

Rádioterapia nádorov pažeráka sa uplatňuje ako:

 • Predoperačná, tzn. ožaruje sa s výhľadom nasledujúceho chirurgického výkonu v presnej časovej nadväznosti.
 • Samostatná, ožaruje sa bez výhľadu chirurgického výkonu, a to buď nádor v krčnom úseku pažeráka, alebo ak z akýchkoľvek dôvodov nie je možné o operácii uvažovať.
 • Ojedinele je indikovaná rádioterapia pooperačná, obvykle keď bola vykonaná resekcia nádoru, ktorý bol v operačnom náleze rozsiahlejší než sa pôvodne predpokladalo.

Anatomické uloženie pažeráka – medzi oboma pľúcami a v blízkosti srdca vyžaduje aplikáciu do geometricky zložitého priestoru medzi orgány, ktorých ožiarenie musí byť minimálne. Preto sa s výhodou využíva protónová rádioterapia.

Chemoterapia

Chemoterapia sa pri nádoroch pažeráka uplatňuje prevažne súčasne s ožarovaním. Jej cieľom je zvýšiť senzitivitu nádoru na ožarovanie. Táto chemoterapia má nižšie dávky a používa sa menej látok súčasne, maximálne 2. Je preto dobre tolerovaná. Samostatná chemoterapia sa uplatňuje pri nádoroch vychádzajúcich z prechodu pažeráka a žalúdka.

 

 

Nádory análneho otvoru

Nádory anu sú úplne špecifické ochorenie, ktoré vychádza z oblasti zvierača, prípadne až z oblasti prechodu zvierača do kože. V liečbe nádorov anu v súčasnosti prevláda rádioterapia nad chirurgickým výkonom, ktorý vyžaduje zavedenie trvalého (doživotného) vývodu čreva – kolostómie.

Rádioterapia samotná stačí na úplné vyliečenie cca u 90 % chorých a ide o liečbu veľmi náročnú a rizikovú. V prípade protónovej rádioterapie je náročnosť menšia. Výskyt narastá po 40. roku veku. K rizikovým faktorom nádorov anu patria infekcia vírusom HPV (teraz je možnosť vakcinácie), fajčenie a neobvyklé sexuálne praktiky. 

Príznaky nádoru anu sú síce časné, ale často sú mylne diagnostikované iba hemoroidy. Hlavný príznak je krvácanie, ďalej neurčité bolesti vo zvierači, dráždenie, bolestivé vyprázdňovanie stolice, prípadne nález zväčšených uzlín v trieslach.

Nádorové ochorenia ritného otvoru (anu) sa riadia špecifickými pravidlami. Voľba liečebných modalít je úplne odlišná od nádorov susednej anatomickej lokalizácie – konečníka. Preto treba úplne jednoznačne (a, samozrejme, správne) určiť diagnózu: Nádor ritného otvoru – anu verz. nádor konečníka – rekta.

Liečebný postup sa vždy rozhoduje pri konzultácii s chorým, ktorý má na výber medzi chirurgickým výkonom a ožarovaním. Ožarovanie sa vždy dopĺňa súčasnou chemoterapiou. Rádioterapia je veľmi náročná a je sprevádzaná viacerými nežiaducimi efektmi v oblasti kože a slizníc zvierača a okolia, ale taktiež nežiaducimi efektmi, ktoré sa manifestujú v krvnom obraze. Preto boli vyvinuté techniky protónovej rádioterapie, ktoré obmedzujú nežiaduce efekty a umožňujú obvykle aplikovať ožarovanie bez nutnosti zaviesť dočasnú (odľahčovaciu) kolostómiu.

 

Chirurgická liečba, tzn. rôzne druhy výkonov, operácií

Chirurgická liečba nádorov anu sa od 80. rokov 20. stor. v prvom kole neuplatňuje. Bol totiž objavený výrazný efekt žiarenia, ktorý vedie u vysokého podielu chorých (podľa štádia ochorenia 80 % – 95 %) k úplnému vyliečeniu bez chirurgického výkonu.

Avšak ako alternatíva k ožarovaniu je chirurgický výkon stále v rámci štandardného postupu k dispozícii. Spočíva v odstránení celého zvierača, tzn., že vyžaduje zavedenie trvalého vývodu.

V súčasnosti je hlavná indikácia k chirurgickému výkonu tzn. „záchranná liečba“, tzn. situácia, keď ochorenie buď recidivuje, alebo nebolo ožarovaním kompletne vyliečené (podľa štádia ochorenia je riziko 5 % – 15 %.

Do oblasti chirurgickej liečby taktiež spadá otázka dočasného zavedenia vývodu na obdobie rádioterapie, ktoré umožní lepšie tolerovať poradiačné kožné a slizničné reakcie.

 

Rádioterapia

Rádioterapia nádorov anu je prioritná liečba, ak sa chorý nerozhodne pre chirurgickú alternatívu. Rádioterapia nádorov anu je veľmi náročná liečba. Jej neoddeliteľnou súčasťou je súčasné podanie štandardnej chemoterapie. Je sprevádzaná viacerými nežiaducimi efektmi v oblasti kože, slizníc, urogenitálneho traktu a taktiež krvného obrazu.

Preto sa uplatňuje rádioterapia protónová, ktorá má priaznivejšie rozloženie dávok než konvenčná rádioterapia fotónová a nežiaduce efekty sa darí zmierňovať, prirodzene nie eliminovať. Vo väčšine prípadov, ale nie vo všetkých, je možné protónovú rádioterapiu aplikovať bez zavedenia dočasného vývodu. Protinádorová účinnosť protónovej a fotónovej rádioterapie je rovnaká.

 

Chemoterapia

Chemoterapia obligátne podávaná súčasne s ožarovaním má pri nádoroch anu vedľajšie postavenie. Je indikovaná v prípade rozmerných nádorov pred rádioterapiou s cieľom zmenšiť ožarovanú masu. Je tiež indikovaná pri recidíve vo forme vzdialených metastáz (lokálne recidíva je možné riešiť „záchrannou“ operáciou).