Objednejte se na konzultaci léčby

 

Budeme Vás kontaktovat do 24 hodin.

Pokud jste nám potřebné dokumenty zaslali a nedostali jste od nás do 24 hodin odpověď, pravděpodobně nám vaše podklady nedorazily. V takovém případě nás prosím kontaktujte na tel. čísle +420 222 999 000.

Tel. číslo magnetická rezonance +420 222 999 070, PET/CT +420 222 999 046.

„Nádory v oblasti hlavy a krku se řadí mezi ty diagnózy, u kterých je přínos protonové terapie velmi vysoký,“

říká primář Protonového centra MUDr. Jiří Kubeš, Ph.D.

Maximální šance na vyléčení

Protonová léčba nádorů hlavy a krku

Cílem moderní onkologické léčby je zajistit pacientům maximální šanci na vyléčení při minimalizaci vedlejších účinků spojených s léčbou. Tohoto cíle je dnes možné dosáhnout pomocí protonové léčby. Protonová léčba je šetrnější, protože dokáže snížit zátěž okolních tkání a orgánů nežádoucím zářením, a tím významně snížit riziko komplikací spojených s léčbou.

Protonová léčba je výjimečná především tím, že kromě vynikajících výsledků prokazatelně snižuje riziko vedlejších účinků, které provází jiné druhy léčby. Je nesmírně užitečná například u nádorů vedlejších dutin nosních, u kterých umožní dodat dávku nutnou ke zničení nádoru. Redukuje též riziko polykacích obtíží a valná většina našich nemocných je schopna absolvovat ozáření ambulantně, při zachování schopnosti polykání.

 

 

Protonová terapie se využívá k léčbě rakoviny

 • nosohltanu
 • vedlejších dutin nosních
 • slinných žláz
 • krčních mandlí
 • očnice
 • středouší a vnitřního ucha

 

Protonové centrum v Praze vyvinulo jedinečné a inovativní postupy léčby, které minimalizují nežádoucí ozáření okolních zdravých tkání, jako je např. zrakový a sluchový nerv, sítnice, mícha apod. Přínos protonové radioterapie oblasti hlavy a krku se tak projevuje již v průběhu léčby, kdy naprostá většina pacientů zvládne léčbu bez hospitalizace a bez různých invazivních zákroků (zavedení sondy do žaludku pro zajištění výživ apod.).

Protonová léčba snižuje riziko poškození zraku a sluchu

Protonová radioterapie je přesná a šetrná metoda léčby rakoviny s minimálními vedlejšími účinky. Umožňuje přesné zacílení protonového paprsku do cílové oblasti (do nádoru nebo do místa původního nádoru) a snižuje ozáření okolních tkání a orgánů. U nádorů hlavy a krku je díky protonové radioterapii možné ozářit i pacienty s dosud velmi těžko léčitelnými nádory uloženými např. v blízkosti zrakového a sluchového nervu nebo míchy.

Proč protonové centrum

Protonová léčba hrazená zdravotními pojišťovnami

Protonová léčba je ze zákona hrazena z veřejného zdravotního pojištění a má na ni nárok každý občan České republiky.

Protonové centrum má uzavřenou smlouvu se všemi českými zdravotními pojišťovnami, spolupracujeme i s pojišťovnami slovenskými a zahraničními. V případě, že jste občan evropské unie a vaše pojišťovna nepatří mezi naše smluvní partnery, při jednání o schválení vaší léčby v Protonovém centru vám na základě platné aktuální legislativy pomůžeme.

Objednáme Vás do 24 hodin

Vstupní vyšetření je prvním krokem k protonové léčbě.

Pro správné rozhodnutí potřebujete mít dostatek informací o svém onemocnění, o výhodách, i možných rizicích plynoucích nejen protonové léčby, ale  také ze všech všech dalších dostupných léčebných metod. Objednejte se k nám do Protonového centra na vstupní vyšetření. Naši lékaři se vám budou maximálně věnovat.

Moderní diagnostika nejen pro naše pacienty

Vyšetření nabízíme nejen našim onkologickým pacientům, ale i ostatním pacientům, kteří mají doporučení k vyšetření z jiných pracovišť. Protonové centrum v Praze vám nabízí diagnostická vyšetření magnetickou rezonanci (MR) a  pozitronovou emisní tomografii v kombinaci s počítačovou tomografií (PET/CT) s krátkými čekacími lhůtami. 

Objednat se můžete na telefonním čísle  +420 222 999 070 nebo na e-mailu zadanky@ptc.cz

Kontaktujte
nás

Kontaktuje naše koordinátory léčby. Ochotně odpoví na všechny vaše dotazy a sjednají vám termín bezplatného nezávazného vyšetření. 

Objednejte se na telefonním čísle +420 222 999 000. Jediné co musíte udělat VY, je  přijít k NÁM včas. MY jsme připraveni vám pomoci.

Jak vybrat
nejvhodnější léčbu

Aby bylo možné zvolit nejoptimálnější léčbu, je velmi důležité dostat úplné a srozumitelné informace. Zajímejte se nejen o nejmodernější léčebné metody, ale i o vedlejší účinky spojené s léčbou. Ty totiž mohou významně ovlivnit kvalitu vašeho života během léčby i po ní.

Pokud vám bylo doporučeno ozařování, ptejte se na všechny dostupné způsoby, které jsou v ČR k dostupné.  Naši lékaři mají dlouholeté zkušenosti v oblasti radioterapie. Navíc mají jako jediní v ČR  praktické znalosti běžné (fotonové) i protonové radioterapie, proto vám právě oni dokáží zodpovědět všechny vaše otázky týkající se rozhodnutí o vaší léčbě.

 • Přemýšlejte o možnostech, které máte.
 • Nemusíte se rozhodnout ihned.
 • Zvolená léčba má zásadní vliv na kvalitu života nejen při léčbě, ale i po ní.

Nesmíte zapomenout, že Vaše rozhodnutí ovlivní podstatně váš další život. Naši lékaři jsou připraveni zodpovědět vám jakýkoliv dotaz spojený s PROTONOVOU LÉČBOU, proto nás neváhejte ihned kontaktovat.

Znám své šance na vyléčení a možnosti léčby

 • Jakou léčbu mi doporučil můj ošetřující lékař?
 • Informoval mě, jaká rizika a komplikace jsou spojené a s druhy léčby používanými v současnosti?
 • Informoval mě o protonové léčbě?
 • Sdělil mi, jaké jsou komplikace a rizika při standardních metodách ozařování?

 

Jak funguje
protonová léčba

Jak funguje protonová léčba

Protonová radioterapie je velmi účinná, přesná a šetrná léčba rakoviny s minimálními vedlejšími účinky. Díky přesnému zacílení protonového paprsku přímo do nádoru se výrazně snižuje vznik vedlejších nežádoucích účinků. Tím dává protonová léčba šanci žít kvalitní život i po léčbě rakoviny bez zvýšeného rizika pozdní toxicity, kdy se potíže objevují za několik let po ozáření (10, 15 nebo i 20 let).

 

Protonová léčba zajišťuje vysokou šanci na vyléčení

Cílem moderní onkologické léčby je zajistit pacientům maximální šanci na vyléčení při minimalizaci vedlejších účinků spojených s léčbou. Tohoto cíle dnes v maximální míře dosahuje protonová léčba. Na rozdíl od běžné radioterapie, která k ozáření a ničení nádorových buněk používá fotony, je protonová terapie pokročilejší a používá protony. Tyto částice dávají protonové terapii její mnohé výhody. Největší výhodou v porovnání s běžnou radioterapií je její přesnost a schopnost ochránit zdravé tkáně.

Běžný fotonový paprsek prochází tělem a předává značnou část své energie před i za nádorem.

Protony mají ovšem fyzikální vlastnost, které se říká Braggův vrchol. Ta má schopnost odevzdat výrazně méně energie cestou k nádoru a nemá dopad na tkáně za nádorem.

 

Jak vás léčíme

Technologie instalovaná v zázemí Protonového centra budí respekt a málokterý pacient si uvědomuje složitost systému. Protonytedy kladně nabité elementární částice jádra atomu vodíku, jsou v cyklotronu urychleny na přibližně polovinu rychlosti světla. Tím získají energii, která umožňuje zničit nádory až v hloubce 30 centimetrů. Potom jsou protony usměrněny silným magnetickým polem do velmi úzkého paprsku a s vysokou přesností přeneseny do nádoru. Při zbrzdění v nádorové tkáni dojde k uvolnění energie, ionizaci a poškození DNA zasažené buňky. Je-li toto poškození vícečetné, rakovinová buňka se přestává dělit, nebo přímo umírá. 

 ?

 

Tužkové skenování neboli Pencil Beam Scanning (PBS) označuje přesné rozložení dávky protonového paprsku a představuje v současnosti naprostý vrchol v technologii protonové terapie. Tužkové skenování ozařuje s milimetrovou přesností cílovou oblast nádoru s minimálním poškozením okolních zdravých tkání a orgánů. Při tomto způsobu ozařování je tenký (tužkový) svazek směrován do příslušného bodu cílového objemu pomocí magnetického pole. Vysoce přesným řízením změn tohoto magnetického pole je docíleno postupného ozáření celého nádorového ložiska. 

Pokud bychom měli PBS k něčemu připodobnit, představte si své soustředění a pečlivost, když dostanete za úkol vymalovat pastelkou na papíře určitý objekt. Například kruh. Vždy se budete důsledně snažit nepřetáhnout jeho hranice. Tak funguje i PBS. U něj navíc máte stoprocentní jistotu, že „vymaluje“ jen to, co je potřeba. I proto jsou nežádoucí účinky při protonové léčbě naprosto minimální.

Proč zvolit
protonovou léčbu

 Výhody protonové léčby při ozařování nádorů hlavy a krku proti běžné radioterapii

 • Umožňuje významně snížit dávku nežádoucího ozáření na mozek, a tím předcházet riziku vzniku poruch paměti.
 • Významně snižuje nežádoucí ozáření míchy až o 80 %, a předchází tak vzniku tzv. myelopatie, která je provázena poruchou hybnosti až úplné ztráty hybnosti.
 • Významným způsobem umožňuje snížit dávky na všechny optické struktury (čočka, rohovka, retina, zrakové nervy), čímž snižuje riziko omezení či ztráty zraku.
 • Snižuje také riziko omezení či ztráty sluchu, zejména v oblasti vysokých frekvencí.
 • Umožňuje redukci dávky na struktury polykacích cest, a tak snižuje pravděpodobnost polykacích obtíží, poruchy tvorby slin, nutnost zavedení PEG (kanyla zavedená do žaludku pro zajištění výživy).

 

hlavaakrk-150x.png (309 KB)

 

Protonová léčba je šetrnější, protože dokáže snížit zátěž okolních tkání a orgánů nežádoucím zářením, a tím významně snížit riziko komplikací spojených s léčbou. 

Ozařování v oblasti hlavy a krku patří k nejnáročnějším jak pro pacienta, tak pro lékaře. V této oblasti je příliš mnoho orgánů citlivých na záření, které mohou být poškozeny, a zároveň je ke zničení nádoru potřeba použití vysokých dávek. Standardní radioterapie tuto situaci není schopna vždy vyřešit.

Nádory oblasti hlavy a krku jsou lokalizovány v blízkém okolí mnoha rizikových struktur, které mají významně omezenou toleranci k ionizujícímu záření (mícha, slinné žlázy, mozkový kmen, polykací cesty, oči, optický nerv apod.), tedy velmi často není v případě fotonové radioterapie možné aplikovat dostatečnou dávku záření, aniž by se tyto orgány poškodily.

Mezinárodní léčebné protokoly a organizace jako např. ASTRO (American Society for Therapeutic Radiology and Oncology) doporučují zvážit protonovou radioterapii u vybraných diagnóz hlavy a krku.

Na základě celosvětových zkušeností a dlouhodobých výsledků u odléčených pacientů je zřejmé, že pacienti po protonové léčbě si zachovávají vysokou kvalitu života ve srovnání s ostatními možnostmi léčby.

 

Víte,  že výhody protonového ozařování jsou založeny na fyzikálních zákonech a vlastnostech protonů?

Protony totiž můžeme zastavit přesně a v místě, kde potřebujeme, v tzv. cílovém objemu. Zdravé tkáně v okolí nádoru jsou zasaženy zářením minimálně nebo nejsou ozářeny vůbec.

Na rozdíl od běžné radioterapie, která k ozáření a ničení nádorových buněk používá fotony, je protonová terapie pokročilejší a používá protony.

Běžný fotonový paprsek prochází tělem a předává značnou část své energie před i za nádorem. Protony mají ovšem určitou fyzikální vlastnost, které se říká Braggův vrchol. Ta má schopnost odevzdat výrazně méně energie cestou k nádoru a tato energie nemá dopad na tkáně za nádorem. Největší výhodou protonové terapie v porovnání s běžnou radioterapií tak je její přesnost a její schopnost ochránit zdravé tkáně.

Jak probíhá
protonová léčba

Zkušenosti našich lékařů, naše technologie, vynikající výsledky a profesionální přístup Vám přinášejí maximální šanci na vyléčení.

Na základě vstupního vyšetření náš lékař rozhodne, zda je pro vás protonová léčba vhodná a váš osobní koordinátor zašle na vaši pojišťovunu žádost, jejíž součastí je také doporučení lékaře Komplexního onkologického centra.

Plánování léčby - ozařovací plán

Klíčovým a zásadním pro úspěch léčby je však její přesné plánování. Proto každému pacientovi na míru připraví tým klinických fyziků a lékařů ozařovací plán, podle kterého bude protonová léčba probíhat. Ozařovací plán také určuje, z jakých směrů a jakou intenzitou bude protonový svazek nádor ozařovat.

Plánovací proces je velmi složitý a vyžaduje velký, z pohledu nemocného „neviditelný", objem činnosti lékařů a fyziků, které zaberou minimálně jeden týden. Výsledkem je zhotovení ozařovacího plánu.

 

k-14996-full.jpg (8.62 MB)

 

V PTC využíváme moderní technologii tužkového svazku

Tužkové skenování neboli Pencil Beam Scanning (PBS) označuje přesné rozložení dávky protonového paprsku a představuje v současnosti naprostý vrchol v technologii protonové terapie. Tužkové skenování ozařuje s milimetrovou přesností cílovou oblast  s minimálním poškozením okolních zdravých tkání a orgánů.

Samotná léčba probíhá ambulantně, kdy přicházíte do Protonového centra na ozařování a pravidelné kontroly v průběhu léčby. Jedna návštěva trvá cca 60 minut a samotné ozařování je otázkou několika minut. Před každým ozařováním pečlivě překontrolujeme Vaši polohu pro ozáření pomocí rentgenových snímků a provedeme několik dílčích kontrol, bez kterých by se ozáření nemohlo spustit. Minimálně jednou týdně absolvujete kontrolu u lékaře, který s Vámi probere průběh léčby a zkontroluje Váš zdravotní stav.

 

Léčba je ambulantní a trvá od 25 do 35 pracovních dní, dle režimu, který stanoví lékař na základě vstupní konzultace a dalších diagnostických vyšetření.

Svět preferuje
protonovou léčbu

Protonová léčba je ve světě stále více uznávanou a preferovanou metodou. Výsledky a zkušenosti světových protonových center i pražského Protonového centra jednoznačně potvrzují, že protonová terapie otevírá zcela nové možnosti léčby nádorových onemocnění. 

Protonová radioterapie není novou metodou – od roku 1991 existuje první výlučně klinické (nikoliv akademické) pracoviště (Loma Linda, Kalifornie, USA) a počet nemocných léčených protony dosahuje mnoha desítek tisíc. Jedná se o technologicky naprosto zralou léčbu, ověřenou v klinickém provozu. 

Z řad některých odborníků lze však i po mnoha letech, kdy se pro léčbu vybraných onkologických onemocnění používá protonová radioterapie, slyšet názor, že vyšší dávky záření při běžné (fotonové) radioterapii na zdravé tkáně neodůvodňují použití léčby protonovým svazkem.

Zcela nová klinická data z rozsáhlých studií říkají opak, a to konkrétně, že frekvence akutní toxicity (komplikací sledovaných po 90 dní od zahájení léčby) je při ozařování protony významně nižší než u srovnatelné skupiny pacientů léčených fotonovou terapií.

Tým lékařů washingtonské univerzity sledoval téměř 1500 pacientů různých onkologických onemocnění, z nichž asi 400 podstoupilo léčbu protonovým svazkem, zbytek byl ozářen nejmodernějšími technikami fotonové radioterapie. Všichni pacienti z této skupiny byli ozařováni a současně dostávali konkomitantní chemoradioterapii. Ve studii se výzkumníci zaměřili na vznik toxicity stupně 3 a vyššího, který už vyžaduje hospitalizaci a intenzivní medicínské zákroky a péči.

Studie ukázala, že pozorovaná toxicita (tedy komplikace spojené s ozařováním) u pacientů léčených protony je o dvě třetiny nižší než u skupiny léčené fotonovou radioterapií

Konkrétně se závažné nežádoucí komplikace projevily u 11,5 % pacientů ozářených protony oproti 27,6 % ozářených fotony.

*Odkaz: www.medicalnewstoday.com/...

O nádorech hlavy a krku

Pojem nádory hlavy a krku se používá zejména pro nádory postihující rty, dutinu ústní, nos, nosohltan, vedlejší nosní dutiny, hltan, slinné žlázy a místní lymfatickou tkáň. Dále jsou to nádory vyrůstající z kůže této oblasti, nádory v oblasti ucha, očnice a také nádory štítné žlázy, cév a nervů.

Výskyt těchto nádorů se zvyšuje se stoupajícím věkem pacientů, nádory v této oblasti jsou typické pro osoby starší 50 let.

V České republice je zjištěno zhruba 2 500 nových případů za rok. Šance na vyléčení se výrazně liší pro jednotlivé typy rakoviny a stádia onemocnění. Jestliže je však onemocnění zachyceno v časném stádiu, bývá léčba úspěšnější, s menšími komplikacemi a nižším rizikem vzniku nežádoucích účinků.

Vznik nádorů v oblasti hlavy a krku může být způsoben různými příčinami, asi největší vliv mají faktory zevního prostředí. Velká část nádorů se vyskytuje u kuřáků cigaret a častější výskyt je prokázán při současném nadužívání tabáku a alkoholu. Karcinogenní účinek byl prokázán také u marihuany. Při vzniku těchto nádorů hrají roli i některé typy virů, kontakt s karcinogenními látkami nebo vystavení radiačnímu záření. Jedním z faktorů může být také nízká hygiena dutiny ústní a špatná výživa.

Léčba nádorů v oblasti hlavy a krku vyžaduje spolupráci mnoha odborníků napříč různými obory. Strategie komplexní léčby musí být stanovena týmem odborníků zahrnujícím otorinolaryngologa, radiačního nebo klinického onkologa, patologa a radiologa. 

Chirurgické odstranění má u většiny nádorů v oblasti hlavy a krku prvořadý význam. Asi u 40 % pacientů je dostačující samotná operace nebo radioterapie. U zbylých 60 % pacientů je třeba použít léčbu kombinovanou, při které se vzájemně kombinují chirurgie, radioterapie a chemoterapie. V některých případech lze využít i biologické léčby nebo imunoterapie.

Radioterapie má v rámci komplexní léčby nádorů v oblasti hlavy a krku má své nezastupitelné místo. Pomůžeme Vám se zorientovat v nelehké životní situaci, společně najdeme řešení a připravíme pro Vás individuální plán léčby.