Vnitřní řád PTC

Vážení pacienti,

 

vítáme Vás ve společnosti Proton Therapy Center Czech s.r.o., Protonovém centru (PTC). Děkujeme Vám za důvěru, kterou jste nám projevili tím, že jste vyhledali naši péči. Rádi bychom Vám pomohli se v našem centru zorientovat a poskytnout Vám základní informace jednak o centru, ale i o léčbě a diagnostických vyšetřeních, která poskytujeme. Doufáme, že Vám tak co nejvíce usnadníme Váš pobyt strávený v PTC.

Naše zařízení je moderní klinické centrum, které pro léčbu pacientů s nádorovým onemocněním využívá vysoce přesnou, účinnou a šetrnou metodu protonového záření.

PTC je vybaveno moderní technologií, která je v současnosti světovou špičkou. Veškeré léčebné i provozní procesy jsou definovány tak, aby odpovídaly nejpřísnějším mezinárodním standardům a byla zajištěna maximální kvalita léčby. Naším cílem je, aby se u nás pacient během léčby cítil co nejlépe a abychom společně dosáhli nejlepších možných léčebných výsledků.

Kromě protonové terapie Vám v PTC poskytujeme diagnostická vyšetření – jedná se o PET/CT vyšetření, magnetickou rezonanci (MR) či vyšetření CT. Pro Vaše pohodlí a bezpečnost můžete také těžit z úzké spolupráce našich onkologů se specialisty především v oboru urologie a ORL, kteří se o Vás také velmi rádi postarají ve specializovaných ambulancích našeho centra. 

Naši zaměstnanci jsou připraveni poskytnout Vám špičkovou zdravotní péči a usnadnit Vám návrat do aktivního života. Pomoci můžete i Vy svým odpovědným přístupem k léčbě a dodržováním lékařem a ošetřujícím personálem stanovených pravidel a doporučení, které slouží k rychlejší aklimatizaci a usnadnění léčby při Vašem pobytu u nás.

 

Kdo se o Vás v centru bude starat a jak ho poznáte?

Všichni zaměstnanci Protonového centra jsou povinni být viditelně označeni osobní identifikační kartou. Získáte tak informace o tom, kdo o Vás pečuje a zároveň také kontrolu, že jste v kontaktu s osobou oprávněnou poskytovat zdravotní péči a služby.

Osobní identifikační karty jsou rozlišeny barevným pruhem, který je umístěný v dolním okraji karty. Jednotlivé barvy označují pracovní zařazení našich zaměstnanců.   

Zdravotničtí zaměstnanci a všichni zaměstnanci úseku klientského servisu a péče o pacienty jsou rovněž povinně na viditelném místě vybaveni jmenovkou s uvedením pozice, kterou v našem centru zastávají.

Ihned při vstupu do PTC se o Vás postarají recepční hlavní oválné recepce PTC – neváhejte se na ně kdykoli s jakýmkoli obecným dotazem obrátit.

Součástí hlavní recepce je vyvolávací systém, kde vyberete zdravotní službu, za kterou jste do Protonového centra přijel/a. Po zvolení služby si odeberete si lístek s pořadovým číslem, posadíte se v prostoru recepce a následně vyčkáte, až se Vaše číslo rozsvítí na některém z displejů u jednotlivých recepcí nebo vyšetřoven.

Pro dotazy týkající se léčby protonovým svazkem se prosím obracejte na pacientskou recepci v 5. NP, dotazy týkající se diagnostiky Vám ochotně zodpoví recepce magnetické rezonance a CT či recepční vyšetření PET/CT.

S dotazy ohledně plánování léčby se prosím obracejte na recepci v 2. NP. 

 

Poskytování informací

 • Informace o Vašem zdravotním stavu mohou být poskytovány Vaším ošetřujícím lékařem pouze Vám a osobám, které jste určili ve zdravotnické dokumentaci.
 • Z důvodu Vaší jednoznačné identifikace budete požádáni personálem recepce k předložení průkazu totožnosti.
 • Telefonické informace poskytujeme jen v naléhavých případech. Doporučujeme Vám stanovit si heslo pro podávání informací prostřednictvím telefonu, abychom zajistili ochranu takto podaných informací. Heslo si sám/sama určíte a domluvíte s osobami, kterým si přejete poskytovat telefonické informace. Heslo zapíšete do informovaného souhlasu pacienta s poskytováním informací o zdravotním stavu, který obdržíte na recepci v 5. NP .
 • Při komunikaci související s poskytováním zdravotních služeb máte možnost dorozumívat se způsobem pro Vás srozumitelným a dorozumívacími prostředky, které si zvolíte sám, včetně způsobů založených na tlumočení druhou osobou. Tlumočení ve znakové řeči Vám na vyžádání zprostředkuje personál recepce.
 • PTC poskytuje zdravotní služby, zejména vstupní a kontrolní konzultace, rovněž distančním způsobem, a to formou videokonzultací (informace o průběhu a zabezpečení videokonzultací naleznete na webových stránkách PTC). Videokonzultace probíhají vždy po dohodě ošetřujícího lékaře s pacientem, a to za podmínky, kdy lékař zhodnotí, že vzdálený přístup je pro daný typ konzultace z lékařského hlediska vhodný a že např. z důvodu nepříznivé epidemiologické situace nebo respiračního onemocnění je pro pacienta nejméně rizikový.

 

Osobní předměty

 • Před návštěvou PTC budete našimi odborníky informováni, které předměty osobní potřeby budete potřebovat a které Vám doporučujeme přinést si s sebou na vyšetření či léčbu.

 

Cenné předměty a peníze

 • Do PTC, prosím, nenoste větší obnos peněz, klenoty, žádné cenné a drahé předměty. V případě, že je nemůžete přenechat svým příbuzným či Vašemu doprovodu, můžete je předat ošetřujícímu personálu, který zajistí jejich bezpečné uložení po dobu Vaší návštěvy PTC. Pokud si tyto věci i přes možnost uložení necháte u sebe, PTC za ně neodpovídá.

 

Vnitřní řád PTC

 • Pro zvýšení Vaší bezpečnosti je do PTC zakázáno vnášet a ukládat zbraně, střelivo a jiné nebezpečné látky. Pokud byste u sebe zbraň i přesto měli, je bezpodmínečně nutné, abyste tuto skutečnost oznámili ošetřujícímu personálu, který ve spolupráci s Policií ČR zabezpečí její zákonné uložení.
 • Při návštěvě v PTC platí zákaz požívání alkoholických nápojů, návykových a omamných látek. Ve všech prostorách PTC platí zákaz kouření. Porušení zákazu požívání alkoholu či jiných návykových látek a doporučení lékaře nekouřit, může být posuzováno jako nedodržení individuálního léčebného postupu se všemi důsledky z toho plynoucími.
 • Nevstupujte do služebních prostor včetně prostor, které slouží k poskytování zdravotní péče, bez souhlasu zdravotnických pracovníků. Nemanipulujte s technickým zařízením a vybavením vyšetřoven.
 • Jestliže máte smyslové nebo tělesné postižení a využíváte vodícího nebo asistenčního psa, je možná jeho přítomnost, pokud to bude ve prospěch Vašeho zdravotního stavu. Podmínkou je, aby nebyla jeho přítomností porušována práva ostatních pacientů a bylo to z provozních a technických důvodů možné. Váš pes musí být zřetelně označen jako vodící nebo asistenční (postroj, vestička). Veškerou péči a potřeby pro něj zajišťujete Vy (misky, krmení, sáčky na exkrementy).
 • V případě jiných psů než asistenčních a vodících akceptujeme, při uvedení objektivních důvodů (např. počasí), v našem centru pouze malá a tichá zvířata přinesená v tašce, která tuto schránku neopustí po celou dobu pacientské návštěvy. Ostatní psi a jiná zvířata zůstávají vždy venku u misky s vodou, kterou zajistí personál PTC.
 • Při požáru nebo jiné mimořádné události zachovejte klid a následujte pokynů ošetřujícího personálu.
 • Pokud způsobíte škodu na zařízení Protonového centra, bude Vám připsána k úhradě.
 • V případě ztráty Vašeho majetku kontaktujte ošetřující personál, který ztrátu nahlásí Policii ČR. Zpráva Policie následně slouží PTC jako podklad při řešení ztráty Vašich věcí.
 • Pravdivě informujte ošetřující personál o dosavadním vývoji zdravotního stavu, o zdravotních službách poskytovaných jinými poskytovateli, o užívání léčivých přípravků případně návykových látek, o infekční nemoci a dalších podstatných skutečnostech, které jsou důležité pro poskytování zdravotních služeb.

 

Služby pro pacienty

 • V PTC je pro pacienty i návštěvy k dispozici bezdrátové (Wi-Fi) připojení k internetu. Toto připojení je zdarma. Název pro připojení Wi-Fi (SSID sítě) obdržíte v recepci.
 • Používejte, prosím, mobilní telefony výhradně tak, abyste nerušili ostatní. Z důvodu možného zneužití osobních údajů, nepoužívejte mobilní telefony pro fotografování, natáčení videa a sdílení těchto dat na sociálních sítích.
 • Na vyžádání nabízíme klientům a jejich rodinným příslušníkům soukromou relaxační místnost. V této místnosti je k dispozici telefon, Wi-Fi připojení, TV, kávovar a lednička.
 • Pro příjemné strávení Vašeho pobytu v PTC je Vám plně k dispozici náš mini bar s obsluhou. Rovněž můžete využít možnost zapůjčení denního tisku nebo knih z naší knihovny. Děkujeme Vám předem, že nám knihy vracíte.
 • V případě léčby v PTC pro Vás zajistíme dlouhodobé povolení pro vjezd do areálu Nemocnice Na Bulovce za jednorázový poplatek 300 Kč na 1 měsíc. Parkování na parkovišti PTC je zdarma. Více informací a vyřízení povolení k vjezdu získáte na hlavní recepci našeho centra.

 

Děkujeme, že respektujete Vnitřní řád Protonového centra a pomáháte nám tak vytvářet příjemné prostředí a optimální podmínky pro poskytování zdravotních služeb všem našim pacientům.