Telefonní číslo pro objednání PET/CT vyšetření: + 420 222 999 046
ODESÍLAJÍCÍ LÉKAŘ JE ZODPOVĚDNÝ ZA ŘÁDNÉ VYPLNĚNÍ ŽÁDANKY A POUČENÍ PACIENTA

Onemocnění a jeho průběh / epikríza
Poučení pro lékaře
 • PET/CT vyšetření by mělo být provedeno minimálně s 3-4 týdenním odstupem od chemoterapie a 3 měsíčním odstupem od radioterapie, pokud jde o vyhodnocení ozářené oblasti. Čím delší jsou časové odstupy, tím větší je spolehlivost PET.
 • Jód obsažený v kontrastní látce znemožní provedení scintigrafie štítné žlázy či léčbu pomocí radiojódu v příštích 2 měsících.
 • Je nutné, aby pacient spolupracoval a byl schopen během vyšetření setrvat v naprostém klidu.
 • Vyšetření dětí dle schopnosti spolupracovat, možné od cca 4 let věku, možnost celkové anestezie u dětí starších 2 let a současně vážících více než 10 kg.
 • U hospitalizovaného pacienta s infúzní terapií by měla být přerušena parenterální výživa min. 4 hodiny před vyšetřením, je vhodné pokračovat v hydrataci pacienta krystalickými roztoky, avšak bez glukózy a inzulínu.
 • Relativní kontraindikací PET/CT vyšetření je těhotenství.
 • Imobilním pacientům je nutné zajistit na PET/CT doprovod, který zůstane s vyšetřovaným po celou dobu pobytu na ONM oddělení.
 • Při převozu pacienta sanitním vozem, je nutné vystavit pacientovi žádanku na převoz i pro zpáteční cestu.
Poučení pro pacienta
 • Pacient se dostaví na vyšetření PET/CT do Protonového centra, které se nachází v areálu Fakultní nemocnice Bulovka, adresa: Budínova 1a, Praha 8.
 • Pacient musí mít zapnutý telefon, aby ho bylo možno kontaktovat v případě provozních problémů
 • Pacient se dostaví na vyšetření včas a po dodržení požadované přípravy před vyšetřením. Ohledně vyšetření bude každého pacienta předem kontaktovat náš personál.
 • Doba pobytu pacienta na pracovišti je cca 2 - 4 hodiny, výjimečně déle (v závislosti na typu výkonu)
 • Diabetici ráno neužijí inzulín (jídlo a inzulín si vezmou s sebou).
 • Z důvodu radiační ochrany by pacienti 24 hodin po aplikaci radiofarmaka měli v největší možné míře omezit blízký kontakt s dětmi a těhotnými ženami. Ze stejného důvodu také žádáme pacienty, aby děti a těhotné ženy nepřiváděli jako doprovod na vyšetření.

* 8-místné číslo vlevo na razítku

Žádanku prosíme odešlete kliknutím na pole „Odeslat žádanku“, následně Vám přijde žádanka v pdf na Váš email vyplněný v žádance. Tuto žádanku z emailu vytiskněte, orazítkujte, opatřete podpisem a předejte pacientovi (nebo odešlete poštou do PTC). Děkujeme.


*Tento formulář je chráněn metodou reCAPTCHA a Zásadami ochrany osobních údajů Google, uplatní se podmínky služby Google.