Informace pacientům týkající sešíření nákazy
koronaviru (COVID-19) v ČR.

Léčba je hrazena Ze zákona zdravotními pojišťovnami

Léčbu rakoviny platí pojišťovna

Protonová léčba rakoviny je hrazena ze zákona pojišťovnami. Je léčbou hrazenou z veřejného zdravotního pojištění a je uvedena i ve Vyhlášce Ministerstva zdravotnictví ČR. Protonové centrum má uzavřeny smlouvy s následujícími zdravotními pojišťovnami:


Administrativu a formality nechte na nás

Zdravotní pojišťovny protonovou léčbu hradí v případě, pokud je doporučena lékaři z Protonového centra, kteří určí, zda je daná diagnóza vhodná. Nezbytné je také doporučení odborníků z Komplexního onkologického centra. Rádi vám pomůžeme s veškerou administrativou a formalitami, které je potřeba zařídit v souvislosti s protonovou léčbou.

Proces schválení léčby rakoviny protonovou terapií:


  • DOPORUČENÍ
    Protonovou léčbu rakoviny doporučují lékaři Protonového centra podle diagnózy.
  • POSOUZENÍ
    Doporučení léčby rakoviny posoudí a schválí Komplexní onkologické centrum.
  • ODSOUHLASENÍ
    Na závěr vstupního procesu do léčby je potřeba souhlas s úhradou od zdravotní pojišťovny.

Co dělat, když vám léčba nebyla schválena?

V případě, že došlo k zamítnutí žádosti buď ze strany Komplexního onkologického centra, nebo zdravotní pojišťovny, obraťte se na naše centrum. Žádejte od vaší koordinátorky léčby podrobné informace, proč k zamítnutí léčby došlo a jaké kroky budou následovat. Navrhneme další postup, jak se k protonové léčbě rakoviny dostat.

Směřujte s námi k cíli

‹ Zpět

Více informací o o souborech cookies naleznete zde