Informace pacientům týkající sešíření nákazy
koronaviru (COVID-19) v ČR.

Úspěšnost léčby Proč a jak dokážeme pomoci právě vám

Cílíme přesně na rakovinu

V Protonovém centru se zaměřujeme na léčbu nádorových onemocnění, a to především na léčbu rakoviny prostaty, rakoviny prsu, nádorů u dětí, nádorů hlavy a krku, nádorů mozku a CNS, nádorů plic, nádorů zažívacího traktu a také na léčbu maligních lymfomů. Protonová terapie je moderní technologie, která dokáže ozařovat pouze nádor a minimalizuje tak ozáření okolních zdravých tkání a orgánů.

U jednotlivých diagnóz má protonová léčba následující přínosy a účinnost:

Přínosy protonové terapie při léčbě rakoviny prostaty

Vyléčeno 99 %:
Jestliže je rakovina prostaty odhalena v časném stadiu, vyléčí se až 99 % pacientů. Celková šance na vyléčení rakoviny prostaty tedy závisí především na tom, v jakém stadiu bylo onemocnění zjištěno.
Únik moči:
Inkontinencí, tedy samovolným únikem moči, netrpí až 99 % pacientů, v případě, že je onemocnění zachyceno včas. To znamená, že pacient po protonové léčbě nebude muset používat inkontinenční pomůcky (vložky a pleny).
Muž zůstane mužem:
Až u 97 % pacientů se neobjevují problémy s impotencí (problémy s dosahováním a udržením erekce). Po protonové léčbě muž zůstane mužem.

Přínosy protonové terapie při léčbě rakoviny prsu

Chrání zdravé orgány:
Protonová léčba šetří srdce, plíce, míchu (případně druhý prs) a snižuje tak riziko vzniku infarktu, srdečních onemocnění nebo riziko rozvoje plicní fibrózy.
Možnost druhého ozáření:
Protonová léčba dává šanci pacientům i v případě nutnosti druhého ozáření. Druhá série běžné radiační léčby často nebývá možná vzhledem k vysokému nebezpečí poškození životně důležitých orgánů a tkání.
Snižuje pozdní toxicitu:
Protonová léčba výrazně snižuje pozdní toxicitu a minimalizuje vznik kardiotoxicity (poškození srdce) a pneumotoxicity (poškození plic).

Přínosy protonové terapie při léčbě nádorů u dětí

Vyléčeno 80 %:
Více než 80 % dětských pacientů se dnes úspěšně vyléčí. Díky protonové léčbě se výrazně zvýší pravděpodobnost žít normální a plnohodnotný život.
Zdravý vývoj a růst:
Protonová léčba umožňuje zdravý vývoj a růst dítěte a zároveň dokáže snížit rizika, která léčbu zářením mohou provázet.
Snižuje nežádoucí účinky:
Protonová léčba minimalizuje ozáření zdravých tkání a orgánů. Umožňuje minimalizovat nežádoucí účinky léčby a omezit případná rizika jako jsou poškození srdce, plic, výskyt endokrinních problémů, poruchy růstu, poruchy smyslových funkcí, snížení intelektu, poškození ledvin a močových cest, ohrožení plodnosti, vznik sekundárních nádorů a riziko návratu nádoru v dospělosti.

Přínosy protonové terapie při léčbě nádorů hlavy a krku

Menší ozáření míchy:
Protonová léčba snižuje dávku na míchu až o 80 %. Je tak minimalizováno nežádoucí ozáření míchy v okolí nádoru. Díky protonové terapii je zachována v maximální možné míře mentální výkonnost, včetně kvality řeči, sluchu, zraku.
Snižuje riziko ztráty sluchu:
Protonová léčba redukuje dávky na střední a vnitřní ucho, tím je snížené riziko poruchy poškození nebo ztráty sluchu,
Redukuje riziko poškození očí:
Protonová léčba minimalizuje ozáření očního aparátu. Následně tak snižuje riziko vzniku očních potíží a komplikací.

Přínosy protonové terapie při léčbě nádorů mozku a CNS

O polovinu nižší ozáření mozku:
Díky protonové terapii je možné snížit dávku záření na okolní citlivé struktury mozku téměř o polovinu. Umožňuje také snížit dávku záření na mozkový kmen a chiasma opticum (křížení optických nervů), což minimalizuje riziko vzniku nežádoucích účinků a komplikací léčby.
Menší riziko poruch sluchu:
Protonová léčba snižuje ozáření struktur vnitřního ucha, což vede k výraznému snížení rizika vzniku poruchy sluchu.
Zachování intelektu:
Protonová léčba významně omezuje dávku záření na hormonální a neurologická centra mozku. Umožňuje v maximální možné míře zachovat kvalitu intelektuálních a endokrinních funkcí.

Přínosy protonové terapie při léčbě nádorů plic

Nehrozí zánět plic:
Protonová léčba redukuje dávku záření na míchu a druhou zdravou plíci. Významně snižuje riziko dechových obtíží, snižuje riziko rozvoje postradiačního zánětu plic a také zánětlivého onemocnění jícnu.
Menší riziko srdečních potíží:
Protonová léčba redukuje dávku záření na srdeční chlopně, věnčité tepny a srdeční svalovinu. Předchází tak vzniku srdečních onemocnění, poškození srdečního svalu, vzniku předčasné ischemické choroby srdeční nebo chlopenních vad.
Neohrozí polykání:
Protonová léčba výrazně snižuje riziko rozvoje polykacích obtíží nebo ztráty chuti. Minimalizuje nutnost zavést u pacienta sondu do žaludku pro podání výživy.

Přínosy protonové terapie při léčbě nádorů zažívacího traktu

Menší ozáření břišní dutiny:
Protonová léčba redukuje dávku na orgány dutiny břišní, ledviny a játra. Tím snižuje závažnost akutních nežádoucích účinků radiace, jako je nevolnost a průjmy. Minimalizuje pravděpodobnost vzniku nefrosklerózy (cévní onemocnění ledvin) a renální hypertenze (zvýšení krevního tlaku, které vychází z postižení ledvin) a snižuje riziko jaterního selhání.
O 50 % nižší ozáření srdce a plic:
Protonová léčba snižuje ozáření srdce a plic přibližně o 50 %. Minimalizuje riziko vzniku zánětlivého postižení plic, předčasné ischemické choroby srdeční, chlopenních vad a onemocnění srdečního svalu.
Nehrozí zánět močového měchýře:
Redukuje ozáření močového měchýře, tenkého střeva, kostní dřeně pánve – redukuje riziko vzniku postradiačního zánětu sliznice močového měchýře a zažívacích potíží.

Přínosy protonové terapie při léčbě maligních lymfomů

Šetří srdce, plíce a míchu:
Protonová léčba snižuje dávku záření na srdce, plíce a míchu o polovinu. Redukuje riziko vzniku srdečních a plicních onemocnění. Snižuje riziko postižení míchy a dalších pozdních komplikací.
Nižší ozáření plic o 50 %:
Protonová terapie v případě léčby Hodgkinova a non-Hodgkinova lymfomu dokáže snížit dávku na plíce o 50 %.
Opakované ozařování:
Protonová léčba umožňuje opakované ozáření u chemorezistentních lymfomů. Je možné dodání vyššího potřebného množství ozáření (eskalace dávky).

Jsme tu pro vás

Potřebujete zjistit, zda je vaše diagnóza vhodná pro protonovou léčbu? Obraťte se na naše koordinátorky, které vám ochotně odpoví na vaše dotazy. Můžete si u nich rezervovat termín vstupního vyšetření, na kterém vám lékař sdělí další podrobnosti o protonové léčbě. Kontaktujte koordinátorky na telefonním čísle +420 222 998 989.

Směřujte s námi k cíli

‹ Zpět

Více informací o o souborech cookies naleznete zde