Objednajte sa na konzultáciu liečby

 

Budeme Vás kontaktovať do 24 hodín.

„Protónová liečba umožňuje pacientom žiť kvalitnejší život.

hovorí vedúci lekár pre liečbu nádorov pečene MUDr. Pavel Vítek

Maximálna šanca
na vyliečenie

Liečba rakoviny pečene

Cieľom modernej onkologickej liečby je zaistiť pacientom maximálnu šancu na vyliečenie pri minimalizácii vedľajších účinkov spojených s liečbou. Tento cieľ je dnes možné dosiahnuť pomocou protónovej liečby.

Rádioterapia primárnych nádorov jater pečene je pomerne nová metóda, zatiaľ málo využívaná. V prípade hepatocelulárneho karcinómu často nie je možné, s ohľadom na lokalizáciu a rozsah postihnutia, aplikovať účinnú dávku žiarenia inak než ožarovaním protónmi. Protónová liečba významne znižuje ožiarenie okolia nádoru, a preto zvyšuje chorým šancu na vyliečenie.

 

 

Výhody protónovej rádioterapie 

 • Zníženie rizika nežiaducich efektov.
 • Možnosť dodať vyššiu dávku žiarenia, a tým zvýšiť šancu na zničenie nádoru.
 • Použitie rádioterapie aj pri ochoreniach (situáciách), ktoré doteraz nebolo nemožné konvenčnou rádioterapiou liečiť.
 • Zníženie počtu frakcií a skrátenie dĺžky ožarovania, ktoré vedie k ďalšiemu zníženiu rizika vzniku rôznych komplikácií.
Šetrnejšia protónová liečba

Protónová liečba je, na rozdiel od bežne používaného ožarovania, šetrnejšia a bezpečnejšia. Vďaka presnému zacieleniu protónového lúča dokážeme významne znížiť riziko vzniku nežiaducich účinkov.

 

Prečo Protónové centrum

Úhrada liečby zdravotnými poisťovňami

Protónové centrum spolupracuje aj s poisťovňami slovenskými a zahraničnými. V prípade, že ste občan Európskej únie a Vaša poisťovňa nepatrí medzi našich zmluvných partnerov, pomôžeme Vám pri rokovaní o schválení Vašej liečby u nás na základe aktuálne platnej legislatívy.

Objednáme Vás do 24 hodín

Vstupné vyšetrenie je prvým krokom k protónovej liečbe

Pre správne rozhodnutie potrebujete mať dostatok informácií o Vašej chorobe, o výhodách, ale tiež možných rizikách nielen protónovej liečby, ale aj všetkých ďalších dostupných liečebných metódach. Objednajte sa k nám do Protónového centra na vstupné vyšetrenie. Naši lekári sa Vám budú maximálne venovať

Moderná diagnostika nielen pre našich pacientov

Vyšetrenia ponúkame nielen našim onkologickým pacientom, ale aj ostatným pacientom, ktorí majú doporučenie k vyšetreniu z iných pracovísk. Protónové centrum v Prahe Vám ponúka diagnostické vyšetrenia magnetickou rezonanciou (MR) a pozitrónovou emisnou tomografiou v kombinácii s počítačovou tomografiou (PET/CT) s krátkymi čakacími termínmi.

Kontaktujte
nás

Kontaktuje naše koordinátorky léčby. Ochotně odpoví na všechny Vaše dotazy a sjednají Vám termín bezplatného nezávazného vyšetření.

Objednejte se na telefonním čísle +420 222 999 000. 

Jediné co musíte udělat VY, je  přijít k NÁM včas. MY jsme připraveni Vám pomoci.

Ako vybrať
najvhodnejšiu liečbu

Aby bolo možné zvoliť optimálnu liečbu, je veľmi dôležité dostať úplné a zrozumiteľné informácie. Zaujímajte sa nielen o najmodernejšie liečebné metódy, ale aj o vedľajšie účinky spojené s liečbou. Tie totiž môžu významne ovplyvniť kvalitu Vášho života počas liečby aj po nej.

Naši lekári majú dlhoročné skúsenosti v oblasti rádioterapie. Navyše ako jediní v ČR majú skúsenosti s bežnou (fotónovou) aj protónovou rádioterapiou, preto Vám práve oni dokážu zodpovedať všetky Vaše otázky týkajúce sa rozhodnutia o Vašej liečbe.

Poznám svoje šance na vyliečenie a možnosti liečby?

 • Akú liečbu mi odporučil môj ošetrujúci lekár?
 • Informoval ma, aké riziká a komplikácie sú spojené so súčasne používanými druhmi liečby?
 • Informoval ma o protónovej liečbe?
 • Oznámil mi, aké sú komplikácie a riziká pri štandardných metódach ožarovania?

 

Kontaktuje naše koordinátorky liečby. Ochotne odpovedia na všetky Vaše otázky a dohodnú Vám termín bezplatného nezáväzného vyšetrenia. Objednajte sa na telefónnom čísle +420 222 999 000.

Ako funguje
protónová liečba

Ako funguje protónová liečba

Čo je protónová terapia

Protónová rádioterapia je veľmi účinná, presná a šetrná liečba rakoviny s minimálnymi vedľajšími účinkami. Vďaka presnému zameraniu protónového paprsku priamo do nádoru sa výrazne znižuje vznik vedľajších nežiadúcich účinkov. Tým dáva protónová liečba šancu žiť kvalitný život aj po liečbe rakoviny bez zvýšeného rizika neskoršej toxicity, kde sa problémy objavujú za niekoľko rokov po ožiarení (10, 15 alebo aj 20 rokov).

 

Protónová liečba zabezpečuje vysokú šancu na vyliečenie

Moderná, účinná a bezpečná onkologická liečba

Cieľom modernej onkologickej liečby je zabezpečiť pacientom maximálnu šancu na vyliečenie sa pri minimalizácii vedľajších účinkov spojených s liečbou. Tento cieľ dnes v maximálnej miere dosahuje protónová liečba. Na rozdiel od bežnej rádioterapie, ktorá k ožiareniu a ničeniu nádorových buniek používa fotóny, je protónová terapia pokročilejšou a používa protóny. Tieto častice dávajú protónovej terapii veľa výhod. Najväčšou výhodou v porovnaní s bežnou rádioterapiou je jej presnosť a schopnosť ochrániť zdravé tkanivá.

Bežný fotónový paprsok prechádza telom a odovzdáva veľkú časť svojej energie pred a aj za nádorom.

Protóny majú ale fyzikálnu vlastnosť, ktorá se volá Braggův vrchol. Je to schopnosť odovzdávať výrazne menej energie cestou k nádoru a nemá žiadny dopad na tkanivá za nádorom.

 

Ako Vás liečime

Technólogia ukrytá v útrobách Protónového centra vzbudzuje rešpekt a máloktorý pacient si uvedomuje zložitosť systému. Protóny, teda pozitívne nabité elementárne častice jadra atómu vodíka, sú v cyklotróne zrýchlené na približne polovicu rýchlosti svetla. Tým získajú energiu, ktorá umožňuje zničiť nádory v hĺbke až 30 centimetrov. Potom sú protóny usmernené silným magnetickým poľom do veľmi úzkeho paprsku a s vysokou presnosťou zamerané do nádoru. Pri spomaľovaní v nádorovom tkanive príde k uvoľneniu energie, ionizácii a poškodeniu DNA zasiahnutej bunky. Ak je toto poškodenie mnohonásobné, rakovinová bunka se prestáva deliť alebo umiera.

 

 

Ceruzkové skenovanie alebo Pencil Beam Scanning (PBS), označuje presné rozloženie dávky protónového paprsku a predstavuje v súčasnosti úplný vrchol v technológii protónovej terapie. Ceruzkové skenovanie ožaruje s milimetrovou presnosťou cieľovú oblasť nádoru, s minimálnym poškodením okolitých zdravých tkanív a orgánov. Pri tomto spôsobe ožarovania je tenký (ceruzkový) zväzok smerovaný do príslušného bodu cieľového objemu pomocou magnetického poľa. Veľmi presným riadením zmien tohoto magnetického poľa je dosiahnuté postupné ožiarenie celého nádorového ložiska. 

Ak by sme mali PBS k niečomu prirovnať, predstavte si svoje sústredenie, keď dostanete za úlohu vymaľovať ceruzkou na papier určitý objekt. Napríklad kruh. Vždy se budete dôsledne snažiť nepresiahnuť jeho okraje. Tak funguje aj PBS. U PBS máte naviac stopercentú istotu, že „vymaľuje“ len to, čo je potreba. Aj preto sú nežiadúce účinky pri protónovej liečbe úplne minimálne.

Prečo zvoliť
protónovú liečbu

Výhody protónovej liečby pri ožarovaní nádorov zažívacieho traktu proti bežnej rádioterapiu

Protónová liečba je šetrnejšia, pretože dokáže znížiť záťaž okolitých tkanív a orgánov nežiaducim žiarením, a tým významne znížiť riziko komplikácií spojených s liečbou.

 

Protónová liečba pri liečbe nádorov pečene:

 • Minimalizuje ožiarenie močového mechúra a obličiek, tenkého čreva a ďalších orgánov dutiny brušnej.
 • Minimalizuje dávky žiarenia na miechu.

jatra-1-150x.png (409 KB)

 

Viete že, výhody protónového ožarovania sú založené na fyzikálnych zákonoch a vlastnostiach protónov?

Bežný fotónový lúč prechádza telom a odovzdáva značnú časť svojej energie pred aj za nádorom. Protóny však majú určitú fyzikálnu vlastnosť, vďaka ktorej odovzdávajú pomerne málo energie na ceste k nádoru, kde sa zastavia, odovzdajú maximum energie a už nepokračujú ďalej do tkaniva za nádorom. Najväčšou výhodou protónovej terapie v porovnaní s bežnou rádioterapiou je tak jej presnosť a jej schopnosť ochrániť zdravé tkanivá.


Pencil Beam Scanning PBS

Elegantným riešením presného zacielenia zväzku protónov je technika ceruzkového skenovania (Pencil Beam Scanning, PBS). Pri tomto spôsobe ožarovania je tenký (ceruzkový) zväzok smerovaný do cieľového objemu pomocou magnetického poľa. Veľmi presným riadením zmien tohto magnetického poľa sa docieli postupné ožiarenie celej požadovanej oblasti. I keď ide o dodanie veľkého počtu týchto jednotlivých ceruzkových zväzkov, stále je možné využiť výhody Braggovho vrcholu a dosahovať veľmi nízke dávky v okolitých zdravých tkanivách.

Ak by sme mali PBS k niečomu prirovnať, predstavte si svoje sústredenie a precíznosť, keď dostanete za úlohu vymaľovať pastelkou na papieri určitý objekt. Napríklad kruh. Vždy sa budete dôsledne snažiť nepretiahnuť jeho hranice. Tak funguje aj PBS. Pri nej navyše máte 100 % istotu, že „vymaľuje“ len to, čo je potrebné.

 

Ako prebieha
protónová liečba

Skúsenosti našich lekárov, naše technológie, vynikajúce výsledky a profesionálny prístup Vám prinášajú maximálnu šancu na vyliečenie.

Na základe vstupného vyšetrenia náš lekár rozhodne, či je pre Vás protónová liečba vhodná a Váš osobný koordinátor zašle žiadosť, ktorej súčasťou je aj odporúčanie lekárov Komplexného onkologického centra, na Vašu zdravotnú poisťovňu.

 

Plánovanie liečby - ožarovací plán

Kľúčovým a zásadným pre úspech liečby je však jej presné plánovanie. Preto každému pacientovi na mieru pripraví tím klinických fyzikov a lekárov ožarovací plán, podľa ktorého bude protónová liečba prebiehať. Ožarovací plán tiež určuje, z akých smerov a akou intenzitou bude protónový zväzok nádor ožarovať.

Plánovací proces je veľmi zložitý a vyžaduje veľké a z pohľadu chorého "neviditeľné" činnosti lekárov a fyzikov trvajúce minimálne jeden týždeň. Výsledkom je zhotovenie ožarovacieho plánu.

 

k-14996-full.jpg (8.62 MB)

 

Samotná liečba prebieha ambulantne, kedy prichádzate do Protónového centra na ožarovanie a pravidelné kontroly v priebehu liečby. Jedna návšteva trvá cca 60 minút a samotné ožarovanie je otázkou niekoľkých minút. Pred každým ožarovaním starostlivo prekontrolujeme Vašu polohu pre ožiarenie pomocou röntgenových snímkov a vykonáme niekoľko čiastkových kontrol, bez ktorých by sa ožiarenie nemohlo spustiť. Minimálne raz týždenne absolvujete kontrolu u lekára, ktorý s Vami preberie priebeh liečby a skontroluje Váš zdravotný stav.

 

V PTC využívame modernú technológiu ceruzkového zväzku

Ceruzkové skenovanie, čiže Pencil Beam Scanning (PBS), označuje presné rozloženie dávky protónového lúča a predstavuje v súčasnosti úplný vrchol v technológii protónovej terapie. Ceruzkové skenovanie ožaruje s milimetrovou presnosťou cieľovú oblasť s minimálnym poškodením okolitých zdravých tkanív a orgánov.

 

Metóda riadeného nádychu

Pretože dýchacie pohyby môžu narušiť správnosť a presnosť prevedenia protónového ožiarenia, na rádioterapiu karcinómu plúc využívame metódu riadeného nádychu. Pacientov, u ktorých je indikovaná protónová liečba a bude im ožarovaná oblasť, kde sa poloha liečeného objemu môže meniť v dôsledku dýchacích pohybov, ožarujeme s použitím metódy riadeného dýchania. K tomu slúži prístroj Dyn'R. 

Metóda ožarovania s riadeným dýchaním je zvolená preto, že je dôležité, aby ožarovaná časť tela (objem) bola ožiarená každý deň rovnako. Keďže sa však tento ožarovaný objem pohybuje v závislosti na dýchanie, musíme zabezpečiť, aby Vaše telo bolo vždy v rovnakej pozícii. To sa najlepšie vykoná práve zadržaním dychu v určitej hladine. Pre stanovenie tejto hladiny preto najprv podstúpite tzv. Nácvik riadeného dýchania (nácvik Dyn'Ru).

Nácvik riadeného dýchania prebieha v ľahu na chrbte pri pripojení na spirometer pomocou antibakteriálneho filtra a náustku. Nos je scvaknutý kolíkom, aby všetok vydychovaný vzduch prúdil ústami. Na oči Vám nasadíme špeciálne okuliare, kde budete sledovať pokyny na dýchanie. Náš skúsený zamestnanec Vás celým procesom nácviku trpezlivo sprevádza a všetko si budete mať možnosť dostatočne vyskúšať. Nemusíte mať žiadne obavy.

 

 

prsy-zarizeni.png (761 KB)

 

 

Svet preferuje
protónovú liečbu

Z radov niektorých odborníkov je možné aj po mnohých rokoch, čo sa na liečbu vybraných onkologických ochorení používa protónová rádioterapia, počuť názor, že vyššie dávky žiarenia pri bežnej (fotónovej) rádioterapii na zdravé tkanivá neodôvodňujú použiť liečbu protónovým zväzkom.

Teraz sú k dispozícii nové klinické dáta z rozsiahlych štúdií, ktoré tvrdia, že frekvencia akútnej toxicity (komplikácií sledovaných počas 90 dní od začatia liečby) je pri ožarovaní protónmi významne nižšia než u porovnateľnej skupiny pacientov liečených fotónovou terapiou.

Tím lekárov washingtonskej univerzity sledoval takmer 1500 pacientov rôznych onkologických ochorení, z ktorých asi 400 podstúpilo liečbu protónovým zväzkomzvyšok bol ožiarený najmodernejšími technikami fotónovej rádioterapie. Všetci pacienti z tejto skupiny boli ožarovaní a súčasne dostávali konkomitantnú chemorádioterapiu. V štúdii sa výskumníci zamerali na vznik toxicity stupňa 3 a vyššieho, ktorý už vyžaduje hospitalizáciu a intenzívne medicínske zákroky a starostlivosť.

Štúdia ukázala, že pozorovaná toxicita (teda komplikácie spojené s ožarovaním) u pacientov liečených protónmi je o dve tretiny nižšia než u skupiny liečenej fotónovou rádioterapiou.

Konkrétne sa závažné nežiaduce komplikácie prejavili u 11,5 % pacientov ožiarených protónmi oproti 27,6 % ožiarených fotónmi.

Detaily štúdie boli prezentované na tohtoročnej konferencii ASTRO v Chicagu*

*Odkaz: www.medicalnewstoday.com

O nádoroch
pečene

Nádory pečene


Primárne nádory pečene (tzn. nie druhotné ložiská iných nádorov v pečeni) sú v oblasti Európy pomerne vzácne ochorenia. Liečebný postup je úplne špeciálny. Najúčinnejšia metóda liečby je transplantácia pečene. Menej účinné metódy sú čiastočná resekcia pečene, rádioterapia, chemoterapia podávaná do pečeňovej tepny a viacero špecifických metód, napr. rádiofrekvenčný ohrev nádorového ložiska, a finálna biologická liečba. K rizikovým faktorom patria jednoznačne prekonaná infekčná žltačka (hepatitída), ďalej pečeňová cirhóza a alkoholizmus.

Príznaky primárneho nádoru pečene sú obvykle neskoré. Časné príznaky často úplne chýbajú – preto je ochorenie často diagnostikované ako pokročilé. K príznakom patria neurčité bolesti v pravej hornej časti brucha, neurčité zažívacie ťažkosti, žltačka (ako príznak, nie „hepatitída“), prípadne zhoršená zrážanlivosť krvi.

Primárne nádory pečene, tzn. nie druhotné ložiská nádorov iných lokalizácií (metastázy), sa liečia trochu odlišnými metódami než iné nádorové ochorenia. Najúčinnejšia metóda liečby je transplantácia pečene. Menej účinné metódy sú čiastočná resekcia pečene, rádioterapia, chemoterapia podávaná do pečeňovej tepny a viacero špecifických metód, napr. rádiofrekvenčný ohrev nádorového ložiska, a finálna biologická liečba.

Transplantácia pečene (podľa jasne daných kritérií) a možnosť operácie (čiastočná resekcia pečene)

 • Možnosti posudzuje transplantačné pracovísko.
 • Ak nie je možné transplantovať alebo resekovať časť pečene, uvažuje sa o možnostiach ožarovania a cielenej chemoterapie podanej do pečeňovej tepny.
 • Ožarovanie je technicky náročná metóda. Často nie je možné s ohľadom na lokalizáciu a rozsah postihnutia účinnú dávku aplikovať inak než ožarovaním protónmi.

 

Chirurgická liečba, transplantácia, čiastočná resekcia.

 • Chirurgické metódy majú najlepšiu účinnosť. Iba ak chirurg jednoznačne zamietne transplantáciu alebo resekciu, sú indikované ďalšie liečebné modality. (Prirodzene, v prípade veľmi pokročilých ochorení, napr. s mnohopočetnými metastázami je stanovisko dopredu jasné a nie je nutné zaťažovať špičkové pracoviská zbytočnou konzultáciou.)

 

Rádioterapia

Rádioterapia primárnych nádorov pečene je pomerne nová metóda, zatiaľ málo využívaná. Je to dané tým, že bežnými metodikami fotónového (gama) žiarenia nebolo možné ožiarenie nádoru pečene do účinnej dávky bezpečne vykonať.

Až nástup pokročilých metód rádioterapie, napr. protónovej rádioterapie, umožňuje ožiariť primárny nádor pečene s vysokou účinnosťou. Ožaruje sa nádorové postihnutie, ktoré chirurg neurčil ako vhodné na resekciu alebo transplantáciu a ktoré nepostihuje tkanivá mimo pečene. Postihnutie taktiež nesmie zaujímať viac než polovicu pečene.


Chemoterapia, biologická terapia a ostatné metódy

Účinná chemoterapia primárnych nádorov pečene nebola vyvinutá. Účinnosť má iba špeciálna chemoterapia podávaná priamo do pečeňovej tepny, označovaná termínom „TACE“. Niektoré primárne nádory pečene je možné liečiť taktiež priamou intervenciou, obvykle cez ihlu zavedenú do nádoru pod kontrolou CT – súhrnne „ablačné metódy“. Ide o metódy označované RFA (rádiofrekvenčná ablácia), PEI (perkutánna alkoholová injekcia), IRE (ireverzibilná elektroporácia) a ďalšie. V prípade pokročilých nálezov sa užíva cielená biologická liečba vo forme tabliet (účinná látka – sorafenib).