Objednajte sa na konzultáciu liečby

 

Budeme Vás kontaktovať do 24 hodín.

„Protónovou terapiou môžeme úspešne vyliečiť až 97% pacientov.“

hovorí primár protónového centra MUDr. Jiří Kubeš, Ph.D.

Maximálna šanca
na vyliečenie

Protónová liečba rakoviny prostaty

Je veľmi presná a šetrná metóda liečby rakoviny, ktorá minimalizuje vedľajšie nežiaduce účinky terapie. Liečba je hradená zdravotnými poisťovňami. Protónovou terapiou dnes môžeme úspešne vyliečiť až 97 percent pacientov s karcinómom prostaty s nízkym rizikom.

Od roku 2012, kedy bolo Protónové centrum otvorené, sme preliečili vyše 2500 pacientov s rakovinou prostaty. Na základe ich dlhodobého sledovania sa PTC môže prezentovať vynikajúcimi výsledkami a úspechmi protónovej rádioterapie. Priebežné hodnotenie našich výsledkov ukazuje, že od roku 2012 do súčasnosti sa nám podarilo vyliečiť 98,6 % pacientov s nízkorizikovým karcinómom prostaty, z toho 99,6 % pacientov netrpí problémami s inkontinenciou.

Cieľom modernej onkologickej liečby je zaistiť pacientom maximálnu šancu na vyliečenie pri minimalizácii vedľajších účinkov spojených s liečbou. Tento cieľ je dnes možné dosiahnuť pomocou protónovej liečby.

Protónová liečba znižuje riziko impotencie a inkontinencie

Vaša šanca pre zachovanie potencie sú s protóny najvyššou

 fotonxproton-150x.png (36 KB)

 

Vďaka presnosti protónového lúča je riziko impotencie (erektilnej dysfunkcie) oproti bežným metódam liečby významne znížené. Presnosť zákroku totiž hrá najdôležitejšiu rolu pri zachovaní mužskej potencie. Rizikovým faktorom napr. pri operácii je zásah v blízkosti nervov, ktorých porušenie spôsobuje erektilnú dysfunkciu. Protóny navyše umožňujú znížiť nežiaduce ožiarenie v oblasti bulbu penisu (koreňa penisu), ktoré je jednou z príčin vzniku erektilnej dysfunkcie po rádioterapii.

 

Vaše šance na odvrátenie inkontinenciu sú s protóny najvyššou

 

impotence-150x.png (43 KB)

Inkontinencia je nedobrovoľný únik menšieho množstva moču, ktorý je pre pacienta spoločenským aj hygienickým problémom. Pre aktívneho muža je trvalé nosenie inkontinenčných pomôcok zásadným problémom. V prípade protónovej liečby je riziko minimalizované na iba 1 %, zatiaľ čo napr. po operácii (kompletnom odstránení prostaty) až 15 % pacientov trpí samovoľným únikom moču. V prípade bežného ožarovania sa táto komplikácia vyskytuje u 5 % pacientov.

Protónová liečba trvá 5 alebo 21 pracovných dní

Protónová liečba v PTC je liečba ambulantná

Podľa štádia ochorenia, ktoré Vám bolo zistené, trvá 5 alebo 21 pracovných dní. Pred začatím protónovej terapie treba pripraviť presný ožarovací plán, a to pre každého pacienta presne na mieru. Prípravu ožarovacieho plánu majú na starosti lekári spoločne s klinickými fyzikmi. 

 

Prečo Protónové centrum

Úhrada liečby zdravotnými poisťovňami

Protónové centrum spolupracuje aj s poisťovňami slovenskými a zahraničnými. V prípade, že ste občan Európskej únie a Vaša poisťovňa nepatrí medzi našich zmluvných partnerov, pomôžeme Vám pri rokovaní o schválení Vašej liečby u nás na základe aktuálne platnej legislatívy.

Objednáme Vás do 24 hodín

Vstupné vyšetrenie je prvým krokom k protónovej liečbe

Pre správne rozhodnutie potrebujete mať dostatok informácií o Vašej chorobe, o výhodách, ale tiež možných rizikách nielen protónovej liečby, ale aj všetkých ďalších dostupných liečebných metódach. Objednajte sa k nám do Protónového centra na vstupné vyšetrenie. Naši lekári sa Vám budú maximálne venovať

Moderná diagnostika nielen pre našich pacientov

Vyšetrenia ponúkame nielen našim onkologickým pacientom, ale aj ostatným pacientom, ktorí majú doporučenie k vyšetreniu z iných pracovísk. Protónové centrum v Prahe Vám ponúka diagnostické vyšetrenia magnetickou rezonanciou (MR) a pozitrónovou emisnou tomografiou v kombinácii s počítačovou tomografiou (PET/CT) s krátkymi čakacími termínmi.

 Objednat se můžete na telefonním čísle  +420 222 999 070 nebo na e-mailu zadanky@ptc.cz

Kontaktujte
nás

Viete, že operačná liečba je zaťažená vysokým rizikom vzniku impotencie. Komplikáciou po operačnom riešení rakoviny prostaty je taktiež návrat ochorenia. Pacienti po operácii potom musia v týchto prípadoch podstúpiť ďalšiu liečbu, najčastejšie ožarovanie. Tým sú vystavení riziku vzniku ďalších nežiaducich účinkov spojených nielen s operáciou, ale aj s konkrétnou metódou ožarovania.

Okrem operácie je ďalšou možnosťou „aktívne sledovanie“, ktoré predstavuje alternatívu k radikálnej liečbe, ale iba u určitej, prísne vymedzenej skupiny pacientov, u ktorých ide o nádor s nízkym rizikom, ktorý je málo agresívny. U týchto pacientov je predpoklad, že sa ochorenie nebude šíriť alebo sa bude šíriť len veľmi pozvoľna. Cieľom je oddialiť definitívnu radikálnu liečbu, popr. sa jej úplne vyhnúť.

Efektívnym riešením liečby rakoviny prostaty je možnosť ožarovania. V prípade tejto liečebnej metódy by ste mali byť informovaný a Váš ošetrujúci lekár by Vám mal dať na výber, či chcete podstúpiť ožarovanie fotónové alebo protónové. 

Kontaktuje naše koordinátorky liečby na telefónnom čisle +420 222 999 000. Ochotne odpovie na všetky Vaše otázky a dohodnú Vám termín bezplatného nezáväzného vyšetrenie

Ako vybrať
najvhodnejšiu liečbu

Ak Váš lekár zistil, že máte rakovinu prostaty, starostlivo premýšľajte o možnostiach, ktoré máte. Nie je pravda, že sa musíte rozhodnúť ihneď. Vaše celkové šance na vyliečenie v prvom rade závisia od toho, v akom štádiu Vám bolo zistené ochorenie karcinómom prostaty.

Súčasťou Protónového centra je Oddelenie rádiodiagnostiky a Oddelenie nukleárnej medicíny, kde Vám môžeme ochotne zaistiť termín na vyšetrenie.

Nesmiete zabudnúť, že vaše rozhodnutie výrazne ovplyvní Váš ďalší život. Naši lekári sú pripravení zodpovedať Vám akúkoľvek otázku spojenú s PROTÓNOVOU LIEČBOU, PRETO nás neváhajte ihneď kontaktovať.

Součástí Protonového centra je i Oddělení radiodiagnostiky a nukleární medicíny, kde Vám můžeme ochotně zajistit termín na vyšetření.  

Objednejte se na telefonním čísle +420 222 999 000. Jediné co musíte udělat VY, je přijít k NÁM včas. MY jsme připraveni Vám pomoci.

Poznáte
odpovede na tieto otázky

 • Akú liečbu mi odporučil môj ošetrujúci lekár?
 • Informoval ma, aké riziká a komplikácie sú spojené so súčasne používanými druhmi liečby?
 • Iformoval ma o protónovej liečbe?
 • Oznámil mi, aké sú komplikácie a riziká pri operácii alebo štandardných metódach ožarovania?
 • Mám dnes dostatok informácií?
 • Viem, ako sa rozhodnúť?
 • Viem, ako predísť komplikáciám a znížiť riziká impotencie, inkontinencie v mojom prípade?
 • Bol som mojím lekárom informovaný, ako funguje protónová liečba v prípade mojej choroby?
 • Prečo môže zničiť s presnosťou milimetra nádor a chrániť moje zdravé orgány?
 • Prečo protónová liečba dosahuje najlepšie výsledky?

 

Nižšie sa dozviete odpovede na Vaše otázky

Premýšľajte o možnostiach, ktoré máte. Nemusíte sa rozhodnúť ihneď. Zvolená liečba má zásadný vplyv na kvalitu života nielen pri liečbe, ale aj po nej. Nežiaduce účinky sa pre rôzne spôsoby liečby rakoviny prostaty môžu značne líšiť.

Ako funguje
protónová liečba

Ako funguje protónová liečba

Čo je protónová terapia

Protónová rádioterapia je veľmi účinná, presná a šetrná liečba rakoviny s minimálnymi vedľajšími účinkami. Vďaka presnému zameraniu protónového paprsku priamo do nádoru sa výrazne znižuje vznik vedľajších nežiadúcich účinkov. Tým dáva protónová liečba šancu žiť kvalitný život aj po liečbe rakoviny bez zvýšeného rizika neskoršej toxicity, kde sa problémy objavujú za niekoľko rokov po ožiarení (10, 15 alebo aj 20 rokov).

 

Protónová liečba zabezpečuje vysokú šancu na vyliečenie

Moderná, účinná a bezpečná onkologická liečba

Cieľom modernej onkologickej liečby je zabezpečiť pacientom maximálnu šancu na vyliečenie sa pri minimalizácii vedľajších účinkov spojených s liečbou. Tento cieľ dnes v maximálnej miere dosahuje protónová liečba. Na rozdiel od bežnej rádioterapie, ktorá k ožiareniu a ničeniu nádorových buniek používa fotóny, je protónová terapia pokročilejšou a používa protóny. Tieto častice dávajú protónovej terapii veľa výhod. Najväčšou výhodou v porovnaní s bežnou rádioterapiou je jej presnosť a schopnosť ochrániť zdravé tkanivá.

Bežný fotónový paprsok prechádza telom a odovzdáva veľkú časť svojej energie pred a aj za nádorom.

Protóny majú ale fyzikálnu vlastnosť, ktorá se volá Braggův vrchol. Je to schopnosť odovzdávať výrazne menej energie cestou k nádoru a nemá žiadny dopad na tkanivá za nádorom.

 

Ako Vás liečime

Technólogia ukrytá v útrobách Protónového centra vzbudzuje rešpekt a máloktorý pacient si uvedomuje zložitosť systému. Protóny, teda pozitívne nabité elementárne častice jadra atómu vodíka, sú v cyklotróne zrýchlené na približne polovicu rýchlosti svetla. Tým získajú energiu, ktorá umožňuje zničiť nádory v hĺbke až 30 centimetrov. Potom sú protóny usmernené silným magnetickým poľom do veľmi úzkeho paprsku a s vysokou presnosťou zamerané do nádoru. Pri spomaľovaní v nádorovom tkanive príde k uvoľneniu energie, ionizácii a poškodeniu DNA zasiahnutej bunky. Ak je toto poškodenie mnohonásobné, rakovinová bunka se prestáva deliť alebo umiera.

 

 

Ceruzkové skenovanie alebo Pencil Beam Scanning (PBS), označuje presné rozloženie dávky protónového paprsku a predstavuje v súčasnosti úplný vrchol v technológii protónovej terapie. Ceruzkové skenovanie ožaruje s milimetrovou presnosťou cieľovú oblasť nádoru, s minimálnym poškodením okolitých zdravých tkanív a orgánov. Pri tomto spôsobe ožarovania je tenký (ceruzkový) zväzok smerovaný do príslušného bodu cieľového objemu pomocou magnetického poľa. Veľmi presným riadením zmien tohoto magnetického poľa je dosiahnuté postupné ožiarenie celého nádorového ložiska. 

Ak by sme mali PBS k niečomu prirovnať, predstavte si svoje sústredenie, keď dostanete za úlohu vymaľovať ceruzkou na papier určitý objekt. Napríklad kruh. Vždy se budete dôsledne snažiť nepresiahnuť jeho okraje. Tak funguje aj PBS. U PBS máte naviac stopercentú istotu, že „vymaľuje“ len to, čo je potreba. Aj preto sú nežiadúce účinky pri protónovej liečbe úplne minimálne.

Prečo zvoliť
protónovú liečbu

Skúsenosti našich lekárov, naše technológie, vynikajúce výsledky a profesionálny prístup vám prinášajú maximálnu šancu na vyliečenie. 

 • Pravdepodobnosť vyliečenia meraná v 5-ročnom prežití bez PSA relapsu je podľa najnovších publikovaných dát pre nízkorizikové karcinómy prostaty 97 %, pre stredne rizikové karcinómy prostaty 85 – 95 % a pre vysokorizikové karcinómy prostaty medzi 75 – 85 %. Takéto výsledky sa obvykle nedosahujú pri použití fotónových techník ani operačných zákrokov.
 • Protónová rádioterapia má minimálnu toxicitu (vedľajšie účinky). Najnovšie publikované práce opisujú na rozsiahlych súboroch chorých závažnú toxicitu liečby u menej než 1 % chorých. V porovnaní s publikovanými dátami pre fotónovú rádioterapiu a operačnými zákrokmi je táto toxicita minimálna a významne nižšia než pri ostatných metódach.
 • V porovnaní s chirurgickou terapiou nevedie protónová rádioterapia k vzniku impotencie a významne tak zlepšuje kvalitu života chorých.
 • Pri vysokorizikovom karcinóme prostaty umožňuje protónová rádioterapia ožarovať panvové lymfatické uzliny, v ktorých je vysoká pravdepodobnosť subklinického postihnutia. V tejto klinickej situácii sa najvýraznejšie prejaví dozimetrická a klinická výhoda protónovej rádioterapie v šetrení orgánov dutiny brušnej, najmä kľučiek črevných.
 • Protónová rádioterapia je plne ambulantná liečba, vo väčšine prípadov bez nutnosti pracovnej neschopnosti. Pre nízko- a stredne rizikový karcinóm prostaty je možné použiť stereotaktické ožiarenie s celkovým trvaním 10 dní.

 

prostata-150x.png (390 KB)

Na schematickom obrázku je znázornené rozloženie dávky žiarenia v tele pri použití fotónovej a protónovej terapie.  Je zrejmé, že protónový zväzok ožaruje iba tzv. cieľový objem (oblasť prostaty), teda žiarenie je smerované takmer výlučne iba do tkaniva, ktoré je postihnuté. Naopak, fotónové žiarenie vďaka svojim fyzikálnym vlastnostiam zasahuje významne aj okolité zdravé štruktúry v dutine brušnej.

Dôležité fakty
pre vaše rozhodnutie

Na základe celosvetových skúseností a dlhodobých výsledkov u doliečených pacientov je zrejmé, že pacienti po protónovej liečbe majú vysokú kvalitu života v porovnaní s ostatnými možnosťami liečby.

Erektilná dysfunkcia – impotencia

Vďaka presnosti protónového lúča je riziko impotencie (erektilnej dysfunkcie) oproti bežným metódam liečby významne znížené. Presnosť zákroku totiž hrá najdôležitejšiu rolu pri zachovaní mužskej potencie. Rizikovým faktorom pri operácii je zásah v blízkosti nervov, ktorých porušenie spôsobuje erektilnú dysfunkciu. Protóny navyše umožňujú znížiť nežiaduce ožiarenie v oblasti bulbu penisu (koreňa penisu), ktoré je jednou z príčin vzniku erektilnej dysfunkcie po rádioterapii.

Na základe skúseností a dlhodobých výsledkov je zrejmé, že pacienti po protónovej liečbe majú vyššiu kvalitu života než tí, ktorí podstúpili operáciu. Po operácii totiž až 75 % mužov trpí úplnou stratou erekcie (erektilnou dysfunkciou). Pre každého muža je toto enormne vysoké riziko z psychologického hľadiska veľkou komplikáciou a má obrovský vplyv na jeho budúci život.

 fotonxproton-150x.png (36 KB)

Návrat choroby

Pochopiteľne, najzávažnejšou obavou pacienta je, či sa môže choroba vrátiť. Po operácii dochádza k návratu ochorenia u 10 %, po bežnom ožarovaní je to 5 %.Po desiatkach rokov skúseností protónových centier v USA a Japonsku je po protónovej liečbe návrat choroby zistenej vo včasnom štádiu iba okolo 3 % (platí pre nízkorizikové karcinómy prostaty).

 

rizika-97.png (35 KB)

Inkontinencia

Inkontinencia je nedobrovoľný únik menšieho množstva moču, ktorý je pre pacienta spoločenským aj hygienickým problémom. Pre aktívneho muža je trvalé nosenie inkontinenčných pomôcok zásadným problémom. V prípade protónovej liečby je riziko minimalizované na iba 1 %, zatiaľ čo napr. po operácii (kompletnom odstránení prostaty) až 15 % pacientov trpí samovoľným únikom moču. Pri bežnom ožarovaní sa táto komplikácia vyskytuje u 5 % pacientov.

 impotence-150x.png (43 KB)

Rozdiel medzi
operáciou a rádioterapiou

Rakovinu prostaty je možné liečiť niekoľkými spôsobmi

Pre liečbu rakoviny prostaty je možné zvoliť chirurgický zákrok (radikálnu prostatektómiu) alebo rádioterapiu, pričom dnes môžeme voliť medzi fotónovou a protónovou rádioterapiou. Taktiež je možné pacienta sledovať a odložiť liečbu do okamihu, keď dôjde k progresii (zhoršeniu) ochorenia.

 Porovnali sme pre Vás vedľajšie účinky najčastejších liečebných postupov – operácie a fotónového ožiarenia. Rozhodnite sa, ktorý spôsob liečby je najvhodnejší práve pre Vás


Operácia

(radikálná prostatektómia)

Operácia (radikálna prostatektómia) je vážnym a rozsiahlym invazívnym chirurgickým zákrokom vykonávaným v celkovej anestézii, pri ktorom musí byť pacient vždy hospitalizovaný. Pri operácii sa odstráni prostata aj s tzv. puzdrom prostaty a semennými vačkami a vytvorí sa nové spojenie medzi močovou trubicou a močovým mechúrom. Preto sa následne močovou trubicou do močového mechúra zavedie trubička (katéter), ktorá tam zostáva obvykle dva až šesť týždňov.

 

Operácia je vždy spojená s hospitalizáciou a následnou pracovní neschopností

 • Medzi včasné riziká a komplikácie po operácii patrí bolesť, krvácanie, infekcia.

 • Medzi neskoré riziká a komplikácie patria únik moču (inkontinencia) a nemožnosť dosiahnuť kvalitnú erekciu (erektilná dysfunkcia).

 • Porucha erekcie po radikálnej prostatektómii je veľmi častá a dosahuje veľké rozpätie 30 – 100 %.

 • Dôsledkom operácie je napr. vždy nemožnosť ejakulácie semena, pretože sú prerušené aj semenovody.

 • Až 15 % pacientov po operácii musí užívať niektorú z inkontinenčných pomôcok.

 • Důsledkem operace je např. vždy nemožnost ejakulace semene, protože jsou přerušeny chámovody. 

 • Až každý třetí operovaný muž musí podstoupit pooperační ozáření. 

 

K riziku komplikací způsobených s operací se v takovém případě přidávají ještě rizika nežádoucích účinků a komplikací spojených s ozařováním. Hlavním důvodem je většinou to, že pacientovi nebylo přesně stanoveno stádium nemoci  a tomu odpovídající léčebný postup.


kazdy-treti.png (5 KB)

 

 (Citováno z webu České urologické společnosti)

 

Fotónové ožarovanie

Používa na ožarovanie nádoru fotóny, ktorých fyzikálne vlastnosti neumožňujú zastaviť sa priamo v nádore a preniesť maximum svojej energie do nádoru. Fotóny odovzdávajú svoju energiu už po ceste do nádoru. Nezastavia sa v ňom, ale pokračujú ďalej telom. Fotónové ožarovanie je spojené s nežiaducimi komplikáciami.

 

 • Až štyria z desiatich mužov bežne majú problémy s erekciou.

ctyri-z-deseti.png (6 KB)

 

 • Okolo 5 % mužov bežne ožarovaných trpí dlhodobou inkontinenciou.

 
Okrem nádoru dochádza aj k ožiareniu zdravých tkanív a orgánov, ktoré sa nachádzajú v jeho priľahlom okolí. Fotóny postupujú aj za nádor a zasiahnu napríklad konečník, čreva alebo močový mechúr. Bežná fotónová liečba trvá až 33 - 41 dní a je často sprevádzaná hnačkami, močovými ťažkosťami, únavou.

Ako prebieha
protónová liečba rakoviny prostaty

Na základe vstupného vyšetrenia náš lekár rozhodne, či je pre Vás protónová liečba vhodná, a Váš osobný koordinátor zašle žiadosť, ktorej súčasťou je taktiež odporúčanie lekára Komplexného onkologického centra, na Vašu zdravotnú poisťovňu.

Liečba je ambulantná a trvá 5, 19 alebo 21 pracovných dní, podľa štádia ochorenia a režimu, ktorý stanoví lekár na základe vstupnej konzultácie a ďalších diagnostických vyšetrení.

Plánovanie liečby - ožarovací plán

Kľúčovým a zásadným pre úspech liečby je však jej presné plánovanie. Preto každému pacientovi na mieru pripraví tím klinických fyzikov a lekárov ožarovací plán, podľa ktorého bude protónová liečba prebiehať. Ožarovací plán tiež určuje, z akých smerov a akou intenzitou bude protónový zväzok nádor ožarovať.

 

Planování Léčby

 

Samotná liečba prebieha ambulantne, kedy prichádzate do Protónového centra na ožarovanie a pravidelné kontroly v priebehu liečby. Jedna návšteva trvá cca 60 minút a samotné ožarovanie je otázkou niekoľkých minút. Pred každým ožarovaním starostlivo prekontrolujeme Vašu polohu pre ožiarenie pomocou röntgenových snímkov a vykonáme niekoľko čiastkových kontrol, bez ktorých by sa ožiarenie nemohlo spustiť. Minimálne raz týždenne absolvujete kontrolu u lekára, ktorý s Vami preberie priebeh liečby a skontroluje Váš zdravotný stav. 

V PTC využívame modernú technológiu ceruzkového zväzku

 Ceruzkové skenovanie, čiže Pencil Beam Scanning (PBS), označuje presné rozloženie dávky protónového lúča a predstavuje v súčasnosti úplný vrchol v technológii protónovej terapie. Ceruzkové skenovanie ožaruje s milimetrovou presnosťou cieľovú oblasť s minimálnym poškodením okolitých zdravých tkanív a orgánov.

Svet
preferuje protónovú liečbu

Karcinóm prostaty je najčastejšou diagnózou liečenou vo svetových protónových centrách. Ide tiež o diagnózu, kde bol protónmi liečený najväčší počet pacientov, a to rádovo v mnohých desiatkach tisíc. Dôvodom je relatívna pravidelnosť a malá veľkosť ožarovaného objemu a stabilita tkanív, cez ktoré musí protónový zväzok prejsť (svaly a skelet). Hoci ide o diagnózu značne diskutovanú v odbornej komunite a je nutné oznámiť, že v súčasnosti neexistujú randomizované štúdie porovnávajúce fotónovú a protónovú rádioterapiu pre túto diagnózu, výsledky mnohých tisícok liečených pacientov hovoria jednoznačne pre protónovú rádioterapiu.

Zhrnutie výsledkov publikovaných prác týkajúcich sa karcinómu prostaty

 • Pravdepodobnosť vyliečenia meraná v 5-ročnom prežití bez PSA relapsu je podľa posledných publikovaných dát pre nízkorizikové karcinómy prostaty 97 %, pre strednorizikové karcinómy prostaty 85 – 95 %pre vysokorizikové karcinómy prostaty medzi 75 – 85 %. Takéto výsledky sa obvykle nedosahujú pri použití fotónových techník ani operačných zákrokov.
 • Protónová rádioterapia má minimálnu toxicitu (vedľajšie účinky). Posledné publikované práce popisujú na rozsiahlych súboroch chorých závažnú toxicitu liečby u menej než 1 % chorých. V porovnaní s publikovanými dátami pre fotónovú rádioterapiu a operačnými zákrokmi je táto toxicita minimálna a významne nižšia než pri ostatných metódach.
 • V porovnaní s chirurgickou terapiou nevedie protónová liečba k vzniku močovej inkontinencie a šetrí platcom (zdravotným poisťovniam, prípadne štátu) náklady vynaložené na riešenie tohto problému.
 • V porovnaní s chirurgickou terapiou nevedie protónová rádioterapia k vzniku impotencie, a významne tak zlepšuje kvalitu života chorých.
 • V prípade vysokorizikového karcinómu prostaty umožňuje protónová rádioterapia ožarovať panvové lymfatické uzliny, v ktorých je vysoká pravdepodobnosť subklinického postihnutia. V tejto klinickej situácii sa najvýraznejšie prejaví dozimetrická a klinická výhoda protónovej rádioterapie v šetrení orgánov brušnej dutiny, najmä črevných kľučiek.
 • Protónová rádioterapia je plne ambulantná liečba, vo väčšine prípadov bez nutnosti pracovnej neschopnosti. Pre nízko- a strednorizikový karcinóm prostaty je možné použiť stereotaktické ožiarenie s celkovým trvaním 10 dní.

Podľa aktuálnych guidelines (medzinárodných odporúčaní) sa obe metódy (fotónové aj protónové žiarenie) považujú za použiteľné. Protónová rádioterapia nie je novou metódou – od roku 1991 existuje prvé, výlučne klinické (nie akademické) pracovisko (Loma Linda, Kalifornia, USA) a počet chorých liečených protónmi na karcinóm prostaty dosahuje mnoho desiatok tisíc. Ide o technologicky úplne zrelú liečbu overenú v takmer troch desaťročiach klinickej prevádzky. Počas posledných dvoch rokov sa objavilo mnoho publikácií, ktoré opisujú výsledky a výhody protónov práve v prípade danej diagnózy.

Teraz sú k dispozícii vynikajúce dlhodobé výsledky z veľkých prospektívnych štúdií a dáta, ktoré poukazujú na jej vyššiu účinnosť aj bezpečnosť v porovnaní s fotónovým ožarovaním (IMRT). Tieto údaje prichádza najmä z USA a Japonska, teda z krajín, kde má protónová rádioterapia najsilnejšie zázemie (napríklad v USA je teraz v prevádzke už 26 centier, 9 je pred dokončením) a patrí k bežným výkonom. Presvedčivé dáta a publikované práce sa odrazili taktiež v roku 2018 v aktualizovaných odporúčaniach Americkej spoločnosti pre radiačnú onkológiu, kde sa protónová rádioterapia karcinómu prostaty podľa ich súčasných guidelines (NCCN Guidelines v. 4 2018) považuje za štandardnú liečebnú metódu pre karcinóm prostaty.

V roce 2016 byla publikována v New England Journal of Medicine zásadní randomizovaná studie hodnotící efektivitu a kvalitu života nemocných s karcinomem prostaty léčených chirurgicky, zářením nebo iniciálně pouze aktivně sledovaných. Studie byla provedena na 1643 pacientech a doba sledování byla 10 let. Studie prokázala, že:

 • Mortalita na karcinom prostaty se mezi skupinami neliší a nebyl prokázán ani rozdíl v úmrtích z jakýchkoliv příčin.
 • U pacientů léčených chirurgicky nebo ozařováním bylo nižší riziko progrese nemoci a vzniku metastatického onemocnění.
 • Radioterapie měla dočasný negativní vliv na sexuální funkce s následným zlepšením a neměla vliv na močovou inkontinenci. Gastrointestinální problémy byly pozorovány po radioterapii v 6 měsících s následným zlepšením, u ostatních modalit nebyly pozorovány.
 • Z pohledu kvality života hodnocení prokázalo, že chirurgická léčba má nejhorší výsledky z hlediska sexuálních funkcí a močové inkontinence, a i když bylo v čase pozorováno určité zlepšení, zůstaly výsledky pro chirurgickou léčbu v těchto oblastech nejhorší po celou dobu trvání klinické studie.

O rakovine
prostaty

Riziko rakoviny prostaty rastie s vekom. V prípade mužov vo veku medzi 40 a 60 rokov hrozí každému 39. mužovi, je tak reálnou hrozbou pre tisíce mužov. Rakovina prostaty je druhým najčastejším onkologickým ochorením mužov.

Vďaka testu PSA sme schopní zachytiť rakovinu prostaty už vo včasnom štádiu, v čase, keď ju nie je možné preukázať žiadnou inou metódou. Test PSA odobraný po 40. roku veku nám dnes umožňuje dokonca aj predpovedať riziko, že muž bude mať v budúcnosti rakovinu prostaty. Po päťdesiatke by preto malo byť samozrejmosťou, že si každý rok zájdete na vyšetrenie k urológovi. Ten, kto má medzi svojimi pokrvnými príbuznými niekoho s karcinómom prostaty, by sa mal nechať vyšetriť už od štyridsiatky.

V prípade, že Vám bola zistená rakovina, a neviete, ako postupovať, potrebujete ďalšie informácie alebo váhate, akú liečbu si vybrať, kontaktuje naše koordinátorky liečby.

Ochotne odpovedia na všetky Vaše otázky a dohodnú Vám termín bezplatného nezáväzného vyšetrenia. Objednajte sa na telefónnom čísle +420 222 999 000.

 Liečba rakoviny prostaty – prevencia je základ

Ak zaznamenáte bolesti či pálenie pri močení, prítomnosť krvi v moči alebo sperme, neváhajte a navštívte nášho urológa.

Urologická ambulancia PTCC

Komplexné urologické vyšetrenie zahŕňa:

Preventívne vyšetrenie na karcinóm prostaty, ktoré zahŕňa:

 • Klinické vyšetrenie urológom vrátane vyšetrenia konečníka,
 • Ultrazvukové vyšetrenie prostaty,
 • Odber krvi na PSA (nádorový marker karcinómu prostaty).


Cielené uroonkologické vyšetrenie, ktoré zahŕňa:

 • Ultrazvukové vyšetrenie obličiek a močového mechúra a močových ciest (s cieľom vylúčiť nádor, močové kamene, stázy či iné ochorenie),
 • Vyšetrenie semenníkov,
 • Odber moču na biochemické vyšetrenie (s cieľom vylúčiť nádor či infekciu močového systému).

 

Poučenie pre pacientov:

Rozsah a dĺžka vyšetrenia závisí od mnohých faktorov vr. odberu anamnézy. V prípade potreby vám môže vyšetrujúci lekár vykonať či odporučiť ďalšie doplňujúce vyšetrenie. Súčasťou komplexného urologického vyšetrenia je poučenie pacienta o preventívnych prehliadkach.