Informácie pacientom Protónového centra týkajúce sa šírenia nákazy koronavírusu (COVID-19)

10. 12. 2021 12:00

Vážení pacienti, radi by sme vás informovali, že v protónovom centre sme stále pripravení poskytnúť vám všetky zdravotné služby, na ktoré ste u nás zvyknutí. To znamená, stále u nás prebiehajú vstupné konzultácie, kontroly i vyšetrenia MR a PET / CT.

Vzhľadom na aktuálnu koronavirovú situáciu sme pre ochranu vás pacientov i našich zamestnancov zaviedli veľmi prísne preventívne opatrenia. Veľmi ďakujeme, že ich akceptujete a pomáhate nám ich dodržiavať. V prípade otázok alebo záujmu o absolvovanie kontroly dištančnou formou nás môžete kontaktovať na linke + 420 222 999 000.

Odpovede na najčastejšie otázky týkajúcom sa koronavírusy a prevádzky protónovej centrá nájdete na stiahnutie TU:

snimek-obrazovky-2021-05-17-v-15-00-54.png (2.11 MB)

Žiadame všetkých pacientov, aby sa riadili pokynmi zamestnancov protónového centrá a aby do budovy nevstupovali bez ochranných prostriedkov dýchacích ciest (nos, ústa), ktorým je respirátor alebo nanorouška. V prípade nedodržania pokynov nebude vstup do budovy umožnený.

 • S cieľom získať aktuálne informácie o prijatých opatreniach v Protónovom centre sa môže pacient obrátiť na:
 • Všetkých pacientov, ktorí sa vrátili v uplynulých 14 dňoch zo zahraničia, kde sa zdržiavali dlhšie ako 12 hodín, žiadame, aby postupovali podľa aktuálneho Mimoriadneho opatrenia MZ SR (najmä podstúpenie antigénneho / RT-PCR testu podľa rizikovosti krajiny a dodržanie karanténnych opatrení) a PTC o tejto skutočnosti informovali na vyššie uvedených kontaktoch a dohovorili si ďalší postup.
 • Po príchode do budovy PTC zazvoní zvonček "Recepcia". Recepčná vám položí niekoľko otázok prostredníctvom Intercomu (hovoriace zariadenie), ktoré musia byť zodpovedané pre váš vstup do budovy protónového centra.
 • Na objednané vstupné a kontrolné vyšetrenia dochádzajte s predstihom maximálne 15 minút pred stanoveným termínom vyšetrenia.
 • Na vyšetrenie MR a PET/CT dochádzajte s predstihom max. 20 min.
 • Všetkých pacientov prosíme, aby na vyšetrenie a liečbu prichádzali v sprievode maximálne 1 osoby (výnimku tvoria detskí pacienti, ktorí môžu mať doprovod viac osôb).
 • Doprovod je však možný na vstupné vyšetrenie pacientov. Výnimkou sú tiež detskí pacienti a pacienti s telesným alebo zmyslovým postihnutím.
 • Dodržujte, prosím, dostatočný odstup – aspoň 2 metre – od nášho personálu a ostatných pacientov alebo osôb čakajúcich v priestoroch recepcie na druhom a piatom poschodí.
 • Ak ste už pacientom PTC a podstupujete protónovú liečbu, prichádzajte s predstihom max. 10 min. Naším cieľom je čo najväčšia redukcia počtu osôb, ktoré sú spolu v jednom priestore.
 • Po ukončení všetkých zdravotných služieb, ktoré vám boli v PTC poskytnuté, Vás prosíme o čo najrýchlejšie opustenie budovy Protónového centra.
 • Pokiaľ na sebe pozorujete akékoľvek príznaky typu nádcha, kašeľ, teplota, dýchavičnosť, tráviace ťažkosti apod., Žiadame, aby ste do PTC vôbec nevstupovali, termín vstupnej konzultácie odložili a obrátili sa na svojho praktického lekára. Ak ste pacientom v liečbe, prosím, povedzte nám všetky informácie bez osobného kontaktu (telefón, e-mail, chat) a my Vás budeme inštruovať s ďalšími pokynmi.
 • Prosíme Vás, aby ste nám oznámili ešte pred vstupom do PTC (alebo pred príjazdom do PTC), ak bol niekto vo Vašom okolí pozitívne testovaný na koronavírus. 
 • Ak plánujete dovolenku v zahraničí a až následne po nej nástup do liečby do PTC, môžu Vám termín nástupu do liečby posunutý o 14 dní od dátumu návratu späť do ČR.
 • Prečítajte si pozorne inštrukcie a informácie. Dodržujte prosím základné hygienické pravidlá uvedené na letákoch umiestnených v priestoroch recepcie PTC.