Informácie pacientom Protónového centra týkajúce sa šírenia nákazy koronavírusu (COVID-19)

8. 10. 2020 09:00

Tieto pokyny pre pacientov sú vydávané s cieľom znížiť riziko nákazy koronavírusom (Covid-19), a to u pacientov Protónového centra. V súvislosti so šírením nového koronavírusu a s ohľadom na aktuálnu situáciu a informácie prijalo Protónové centrum niekoľko nižšie uvedených opatrení a odporúčaní.

Vážení pacienti, radi by sme vás informovali, že v protónovom centre sme stále pripravení poskytnúť vám všetky zdravotné služby, na ktoré ste u nás zvyknutí. To znamená, stále u nás prebiehajú vstupné konzultácie, kontroly i vyšetrenia MR a PET / CT. Vzhľadom na aktuálnu koronavirovú situáciu sme pre ochranu vás pacientov i našich zamestnancov zaviedli veľmi prísne preventívne opatrenia. Veľmi ďakujeme, že ich akceptujete a pomáhate nám ich dodržiavať. V prípade otázok alebo záujmu o absolvovanie kontroly dištančnou formou nás môžete kontaktovať na linke + 420 222 999 000.

Odpovede na najčastejšie otázky týkajúcom sa koronavírusy a prevádzky protónovej centrá nájdete na stiahnutie TU:

snimek-obrazovky-2021-05-17-v-15-00-54.png (2.11 MB)

Všetkým pacientom, ktorí u nás majú zaistený termín na vyšetrenie a zanechali na seba e-mailový kontakt, budeme v nadväznosti na aktuálne prijaté opatrenia vydané Vládou SR odosielať písomné potvrdenie. Toto potvrdenie od nás obdržia pacienti deň pred vyšetrením, a to najneskôr do 16:00 hod. Veríme, že vďaka nemu budete mať cestu k nám ľahšie.

Žiadame všetkých pacientov, aby sa riadili pokynmi zamestnancov protónového centra a aby do budovy nevstupovali bez ochranných prostriedkov dýchacích ciest (nos, ústa), ktorým je respirátor alebo obdobný prostriedok (vždy bez výdychového ventilu) naplňujúce minimálne všetky technické podmienky a požiadavky (pre výrobok) vrátane filtračnej účinnosti aspoň 94% podľa príslušných noriem (napr. FFP2, KN 95), ktoré bránia šíreniu kvapôčok. V prípade nedodržania pokynov nebude vstup do budovy umožnený.

 • S cieľom získať aktuálne informácie o prijatých opatreniach v Protónovom centre sa môže pacient obrátiť na:
 • Všetci pacienti, ktorí do PTC prídu zo zahraničia, musia mať negatívny test na koronavírus zo svojej krajiny, a to max. 72 hodín starý. 
 • Na objednané vstupné a kontrolné vyšetrenia dochádzajte s predstihom maximálne 15 minút pred stanoveným termínom vyšetrenia.
 • Na vyšetrenie MR a PET/CT dochádzajte s predstihom max. 30 min.
 • Po príchode k budove PTC zvoňte na zvonček „Recepcia“. Recepčný sa vás prostredníctvom intercomu (hovoriaceho zariadenia) opýta na niekoľko otázok, ktorých zodpovedanie je nutné pre Váš vstup do budovy Protónového centra.
 • Všetkých pacientov prosíme, aby na vyšetrenie a liečbu prichádzali bez sprievodu (sprievod je však možný na vstupné vyšetrenie pacientov). Výnimkou sú detskí pacienti a pacienti s telesným či zmyslovým postihnutím.
 • Ak ste pricestovali osobným autom, zamestnanec PTC vám po zodpovedaní niekoľkých otázok odovzdá Vašu osobnú zložku s tlačovinami na preštudovanie a s niekoľkými informovanými súhlasmi na vyplnenie. Tie si, prosím, vyplňte v aute, a hneď ako budete mať všetko prečítané a vyplnené, zatelefonujte na telefónne číslo uvedené na doskách.
 • Ak ste pricestovali MHD, bude Vám po zodpovedaní otázok umožnený vstup do budovy, kde dostanete tlačoviny na preštudovanie a informované súhlasy na vyplnenie.
 • Vo vstupnom priestore do Protónového centra sú pre Vás, v prípade, že ste pricestovali MHD, pripravené stolčeky s čestným vyhlásením. V ňom Vás požiadame o písomné potvrdenie, že nemáte príznaky respiračného ochorenia alebo že ste sa s niekým, kto bol pozitívne na koronavírus testovaný, nestretli. Na Inforecepcii toto čestné vyhlásenie po jeho vyplnení odovzdáte a vezmete si poradové číslo z vyvolávacieho systému.
 • Dodržujte, prosím, dostatočný odstup – aspoň 2 metre – od nášho personálu a ostatných pacientov alebo osôb čakajúcich v priestoroch recepcie na druhom a piatom poschodí.
 • Ak ste už pacientom PTC a podstupujete protónovú liečbu, prichádzajte s predstihom max. 10 min. Naším cieľom je čo najväčšia redukcia počtu osôb, ktoré sú spolu v jednom priestore.
 • Po ukončení všetkých zdravotných služieb, ktoré vám boli v PTC poskytnuté, Vás prosíme o čo najrýchlejšie opustenie budovy Protónového centra.
 • Ak máte akékoľvek príznaky respiračného ochorenia, prípadne akékoľvek dýchacie alebo zažívacie ťažkosti, ak je to možné, odložte termín svojej konzultácie alebo vyšetrenia v PTC. Ak ste pacientom v liečbe, prosím, oznámte nám všetky informácie bez osobného kontaktu (telefón, e-mail, chat) a my Vás budeme inštruovať s ďalšími pokynmi.
 • Prosíme Vás, aby ste nám oznámili ešte pred vstupom do PTC (alebo pred príjazdom do PTC), ak bol niekto vo Vašom okolí pozitívne testovaný na koronavírus. 
 • Prečítajte si pozorne inštrukcie a informácie. Dodržujte prosím základné hygienické pravidlá uvedené na letákoch umiestnených v priestoroch recepcie PTC.