Ján

Na prvý dojem by sa mohlo zdať, že pán Ján, pôvodom z Bratislavy, je trochu netypickým pacientom. Na svoju diagnózu totiž nazeral nielen v kontexte dostupných lekárskych informácií, ale taktiež pohľadom odborníka, ktorý si v porovnaní s inými možnosťami rádioterapie dokáže dať do súvislosti jedinečné fyzikálne vlastnosti protónovej liečby. O vedecké poznatky sa neváhal oprieť ani vo vyjednávaní so zdravotnou poisťovňou, ktorá rozhodovala o povolení liečby v zahraničí.

Ako mnohí muži zrelšieho veku riešil pán Ján ťažkosti s prostatou, ktoré vyvrcholili operáciou. Následný histologický rozbor potvrdil prítomnosť rakovinových buniek, avšak príslušné ukazovatele neboli kritické, a ako ďalší postup bolo odporúčané aktívne monitorovanie zdravotného stavu. Po troch mesiacoch sledovania kľúčového PSA markera, ktorého hodnota sa priebežne zvyšovala, ošetrujúci lekár pristúpil k liečbe. V Bratislave pacient podstúpil magnetickú rezonanciu a prvou etapou v liečbe malo byť pracovisko špecializujúce sa na brachyterapiu – typ radiačnej liečby. „Nakoniec som však odporúčanie na tento spôsob liečby nedostal. Vzhľadom na to, že počas operácie došlo k poškodeniu prostaty, tento spôsob rádioterapie by pre mňa nebol dostatočne efektívny. Ocitol som sa tak na rázcestí a nakoniec sme sa s lekármi dohodli, že pôjdeme cestou rádioterapie,“ vysvetľuje Ján.

Odborne mal k princípom fungovania rádioterapie viac než blízko, začal si preto vyhľadávať informácie zo všetkých dostupných zdrojov. Ako učiteľ fyziky dokázal objektívne zhodnotiť fyzikálne vlastnosti protónových lúčov aj ich efektivitu v porovnaní s fotónovým žiarením. Po preštudovaní dostupných metód teda celkom jednoznačne padlo rozhodnutie v prospech protónovej liečby a pán Ján absolvoval úvodnú konzultáciu v Protónovom centre.

 

385-print.jpg (505 KB)

 

Bohužiaľ, ako mnohí iní pacienti sa musel pri žiadosti o schválenie protónovej rádioterapie vyrovnávať s rozpoltenosťou lekárskej obce. „Protónová terapia je pomerne nový spôsob liečby, a ak seriózni lekári skúmajú a porovnávajú jednotlivé metódy, potrebujú na štatistické vyhodnotenia množstvo doliečených prípadov. Niekto je zástancom tejto liečby a niekto jej zúrivým odporcom. A ja som sa vlastne stal jedným z pacientov, ktorí na nejednotnosť lekárskej obce takmer doplatili. Našťastie môj ošetrujúci lekár bol jednoznačne pre to, aby som protónovú liečbu absolvoval. Nechcel som už podstupovať ďalšiu operáciu a práve presnosť zásahu protónového lúča s minimalizáciou dopadu na okolité tkanivá dávala v mojom prípade jednoznačný zmysel.“

Ako občan Slovenska musel na zdravotnej poisťovni podať žiadosť o liečbu v zahraničí, ktorá spustila vyjednávaciu anabázu. Najprv šlo o formálne nedostatky v žiadosti, ďalej sa ukázalo, že odporúčanie od onkourológa nestačí, a pán Ján musel žiadať o vyjadrenie ďalšie odborné pracovisko. Po troch týždňoch aj tam dostal odporúčajúce stanovisko pre protónovú liečbu, okrem iného aj z toho dôvodu, že vzhľadom na technologickú odstávku niektorých prístrojov v tamojšom zariadení by nemohla liečba začať ihneď. Zdravotná poisťovňa však stále žiadala, aby si pán Ján našiel iné rádioonkologické pracovisko, ktoré by ho mohlo prijať bezodkladne.

V tejto fáze ma však Protónové centrum ohromne podporilo. Vzhľadom na neustále výhrady slovenskej poisťovne mi preplánovali harmonogram jednotlivých ožarovacích frakcií tak, aby náklady spojené s liečbou bolo možné minimalizovať. Hľadanie iného pracoviska som odmietol a ako dôvody som uviedol jasné fyzikálne argumenty v prospech protónovej liečby. Dokonca som si vyhľadal aj zahraničné porovnávacie štúdie. Napriek tomu však bola moja žiadosť po pol roku nakoniec zamietnutá.

K šťastnému koncu nakoniec pomohlo odvolanie na Úrad pre dohľad nad zdravotnou starostlivosťou, ktoré zhruba po mesiaci uznalo pacientove argumenty, a v priebehu jedného týždňa tak pán Ján mohol začať vstupné procedúry v Protónovom centre. „Od tejto chvíle už bolo všetko inak. PSA marker mi počas schvaľovacích procedúr neustále stúpal, preto som oceňoval, že Protónové centrum reagovalo rýchlo. Faktor času má pri onkologickom ochorení nezmerný význam… Avšak v momente, kedy sa na liečbu v Protónovom centre prihlásite, starostlivosť je okamžitá. Pracovníci o vás ihneď vedia, dokážu vyhovieť osobitým požiadavkám (napr. pri nutnosti zladiť časový rozvrh s vlakovými poriadkami) a ihneď som vedel, na koho sa mám v centre obracať. Pracujú tam skutočne milí ľudia a taktiež mi veľmi pomáhalo, že bol rešpektovaný časový harmonogram jednotlivých ožarovacích frakcií.“

Záver príbehu pána Jána má perspektívnu vyhliadku – tri mesiace od ukončenia liečby hodnoty PSA markera výrazne poklesli a dnes sa dokonca výrazne pohybujú pod limitnou hodnotou, ktorá sa považuje za kritickú vzhľadom na možnosť prítomnosti zhubného nádoru. Ambulantnú a bezbolestnú protónovú liečbu si tak veľmi pochvaľuje – počas dvoch týždňov býval v hoteli, ktorý bol v dochádzkovej vzdialenosti od Protónového centra, a podľa svojich slov skladá klobúk nad spôsobom, ako všetko v Protónovom centre funguje.