Michal

Nevzdávať sa, dúfať v zlepšenie a urobiť absolútne maximum pre uzdravenie sa stalo hlavné mantrou pána Michala, ktorého rakovina zastihla v podobe diagnózy karcinómu pažeráka. Ochorenie začalo pozvoľna - najprv sa ohlásili problémy s prehĺtaním, kašľom a následný úbytok na váhe, a preto prvotné príznaky prisudzoval Michal inému, už prodělanému ochorenie pažeráka. Verdikt na následnom CT vyšetrenie však znel nekompromisne.

"Predpokladať onkologické ochorenie mi spočiatku nedávalo moc zmysel, nemali sme k nemu žiadnu predispozíciu v rodine," začína svoje rozprávanie pán Michal. Avšak po sérii rôznych vyšetrení sa nakoniec ukázalo, že ide o nádor. Ihneď preto musel začať chemoterapiu
a súčasne s ňou tiež ožarovanie, pretože karcinóm sa už nachádzal v pokročilej fáze a výrazným spôsobom komplikoval príjem potravy. Ožarovanie protónovú rádioterapiou malo preto za účel karcinóm zmenšiť, aby mohol byť následne chirurgicky odstránenou. "Z nemocnice Na Homolce ma lekári poslali do Motola a tu mi rovno odporučili Protónové centrum. Vzhľadom k pokročilej fáze môjho ochorenia a na umiestnenie karcinómu bolo žiaduce, aby zvolený spôsob ožiarenia karcinóm presne zasiahol, ale aby zároveň šetril okolité zdravé orgány. Protónová rádioterapia teda bola v mojom prípade jasnou voľbou, "vysvetľuje pacient.

Už počas počiatočnej fázy liečby pán Michal oceňoval na prístupe PTC jeho flexibilitu pri riešení administratívnych záležitostí a milo ho prekvapila vysoká úroveň tunajšieho Klientskeho servisu. "Spolupráca s Klientskym servisom pre mňa bola nesmierne uľahčenie, vlastne som sa naozaj nemusel o nič starať. Servis za mňa vybavil všetky rokovania s poisťovňou, ich prístup bol od prvopočiatku veľmi ústretový a ja sa takto mohol plne sústrediť na svoju liečbu. "Podobne pozitívny prístup konštatoval Michal aj v súvislosti s ostatným personálom aj ošetrujúcimi lekármi - oceňoval hlavne to, že od začiatku vedel, v akej fáze sa liečba nachádza, a že mu bol celý liečebný postup detailne vysvetlený. "Keď si navyše pripočítate milé a príjemné prostredie, ani vám často nepripadá, že sa do PTC chodíte liečiť."

Na svoje skúsenosti s protónovú rádioterapiou pán Michal považoval za zaujímavý aj aspekt pokročilé technológie, ktorú centrum využíva. "Pre mňa osobne technológie predstavovali niečo ako nádej, že sa skutočne niečo deje. Mám možnosť porovnania s liečbou klasickou chemoterapiou, kedy je človek obyčajným pasívnym príjemcom medikamentu - to v podstate iba 4 hodiny sedíte a premýšľate. Naopak keď som okolo seba videl v PTC technologické zázemie
a celkovo vyspelú technickú úroveň zariadení na ožarovanie, dodalo mi to ohromnú odvahu,
o nejakých pochybnostiach alebo strachu z liečby vôbec nemôže byť reč. "Technologickou stránku liečby si Michal vyskúšal aj počas ožarovania samotného - poloha nádoru v oblasti brucha a žalúdka totiž vyžadovala dočasné znehybnenie celej oblasti, vrátane dýchanie. Michal preto podstúpil nácvik tzv. Metódy riadeného nádychu, ktorá umožňuje ožarovanie daných oblastí za úplného vylúčenia dychových pohybov.

Okrem počiatočné neistoty, s ktorou sa pán Michal ako čerstvý onkologický pacient potýkal, do výhľadov jeho liečby zasiahol ešte ďalší faktor, a to pandemická situácia v republike. Sám však podotýka, že za starostlivého dodržiavanie všetkých ochranných odporúčaní v domáckom prostredí i mimo neho pandémiu takmer nepociťoval. "Keď sa človek dozvie o tom, že sa ho týka onkologické ochorenie, vníma otázku vlastného zdravia samozrejme oveľa intenzívnejšie než to, čo sa aktuálne deje vonku. Svoje správanie sme samozrejme aj s rodinou prispôsobili tomu, aby sme vírusovej nákaze nešli naproti, a ja som sa naďalej plne sústredil na liečbu. To by som odporučil všetkým ostatným pacientom - dôležité je zisťovať všetky informácie o tom, ako sa ochorenie dá liečiť, nepoddávať sa choroby, a predovšetkým neprestávať dúfať. Vedomie, že som pre vyliečenie urobil maximum, mi ohromne pomohlo nestratiť vieru, že všetko dobre dopadne, "uzatvára pán Michal.