Informace pro pacienty
Informace pacientům Protonového centra týkající se šíření nákazy koronaviru (COVID-19) v ČR
Infolinka: 222 999 000
CZ
Informace pro pacienty

Informace pacientům Protonového centra týkající se šíření nákazy koronaviru (COVID-19) v ČR

Tyto pokyny pro pacienty jsou vydávány s cílem snížit riziko nákazy koronavirem (Covid-19) a to u pacientů Protonového centra. V souvislosti se šířením nového koronaviru a s ohledem na aktuální situaci a informace, přijalo Protonové centrum několik níže uvedených opatření a doporučení.

Žádáme všechny pacienty, aby se řídili pokyny zaměstnanců Protonového centra pro vstup do budovy a aby do budovy vstupovali s rouškou na ústech. V případě nedodržení pokynů nebude vstup do budovy umožněn.

 • Pro získání aktuálních informací o přijatých opatřeních v Protonovém centru se může pacient obrátit na:
 • Na objednaná vstupní a kontrolní vyšetření docházejte s předstihem maximálně 10 minut před stanoveným termínem vyšetření.
 • Na vyšetření MR a PET/CT docházejte s předstihem max 15 min.
 • Po příchodu k budově PTC zvoňte na zvonek „Recepce“. Recepční se Vás prostřednictvím Intercomu (mluvícího zařízení) zeptá na několik otázek, jejichž zodpovězení je nutné pro Váš vstup do budovy Protonového centra.
 • Všechny pacienty prosíme, aby na vyšetření a léčbu přicházeli, pokud možno bez doprovodu. Výjimkou jsou dětští pacienti a pacienti s tělesným či smyslovým postižením.
 • Pokud jste přicestovali osobním autem, zaměstnanec PTC Vám po zodpovězení několika otázek předá Vaši osobní složku s tiskovinami k prostudování a s několika informovanými souhlasy k vyplnění. Ty si, prosím, vyplňte v autě a jakmile budete mít vše přečtené a vyplněné, zatelefonujte na telefonní číslo uvedené na deskách.
 • Pokud jste přicestovali MHD, bude Vám po zodpovězení otázek umožněn vstup do budovy, kde obdržíte tiskoviny k prostudování a informované souhlasy k vyplnění.
 • Ve vstupním prostoru do Protonového centra jsou pro Vás, v případě, že jste přicestoval/a MHD, připraveny stolky s dotazníky, ve kterých Vás požádáme o písemné potvrzení, že jste nebyl/a v posledních týdnech v zahraničí. Na Inforecepci tento dotazník po jeho vyplnění odevzdáte a vezmete si pořadové číslo z vyvolávacího systému.
 • Dodržujte, prosím, dostatečný odstup – alespoň 2 metry - od našeho personálu a ostatních pacientů nebo osob čekajících v prostorách recepce na druhém a pátém patře.
 • Pokud jste již pacientem PTC a podstupujete protonovou léčbu, přicházejte s předstihem max 10 min. Naším cílem je co největší redukce počtu osob, které jsou spolu v jednom prostoru.
 • Po ukončení všech zdravotních služeb, které Vám byly v PTC poskytnuty, Vás prosíme o co nejrychlejší opuštění budovy Protonového centra.
 • S odkazem na vyhlášení nouzového stavu v ČR Vás žádáme o striktní dodržování mimořádného opatření vydaných Ministerstvem zdravotnictví ČR. Ohledně individuálních informací a konzultací k nákaze je možné kontaktovat infolinku Státního zdravotního ústavu, která má číslo: 724 810 106 nebo 725 191 367linka je v provozu nonstop, nebo hygienickou stanici v místě Vašeho bydliště.
 • Kompletní informace související s nákazou jsou k dispozici na webových stránkách Ministerstva zdravotnictví ČR koronavirus.mzcr.cz
 • Pokud máte jakékoli příznaky respiračního onemocnění, případně jakékoli dýchací potíže, pokud je to možné, odložte termín Vaší konzultace nebo vyšetření v PTC. Pokud jste pacientem v léčbě, prosím, sdělte nám veškeré informace bez osobního kontaktu (telefon, e mail, chat) a my Vás budeme instruovat s dalšími pokyny.
 • Termín Vaší konzultace nebo vyšetření v PTC také, prosím, odložte, i pokud jste v uplynulých cca 20 dnech pobývali v některé ze zasažených oblastí. Prosíme o odložení Vašeho termínu i v případě, že nemáte jakékoli příznaky respiračního onemocnění, případně jakékoli dýchací potíže.
 • Pokud je to možné, vyhněte se cestování MHD.
 • Přečtěte si pozorně instrukce a informace a dodržujte základní hygienická pravidla uvedená na letácích v příloze.
 • Více informací najdete zde: http://www.PTC.cz/