Objednejte se na konzultaci léčby

 

Budeme Vás kontaktovat do 24 hodin.

Pokud jste nám potřebné dokumenty zaslali a nedostali jste od nás do 24 hodin odpověď, pravděpodobně nám vaše podklady nedorazily. V takovém případě nás prosím kontaktujte na tel. čísle +420 222 999 000.

Tel. číslo magnetická rezonance +420 222 999 070, PET/CT +420 222 999 046.

,,Protonová terapie přináší nové možnosti v léčbě nádorů mozku a míchy,"

říká vedoucí lékař pro léčbu nádorů mozku a míchy MUDr. Stěpan Vinakurau.

Maximální šance
na vyléčení

Protonová léčba nádorů centrální nervové soustavy

Cílem moderní onkologické léčby je zajistit pacientům maximální šanci na vyléčení při minimalizaci vedlejších účinků spojených s léčbou. Tohoto cíle je dnes možné dosáhnout pomocí protonové léčby. Protonová léčba je šetrnější, protože dokáže snížit zátěž okolních tkání a orgánů nežádoucím zářením, a tím významně snížit riziko komplikací spojených s léčbou.

Protonové centrum v Praze používá inovativní postupy léčby, které minimalizují nežádoucí ozáření okolních zdravých tkání, jako je např. zrakový a sluchový nerv, hippocampus nebo mozkový kmen apod. Přínos protonové radioterapie centrální nervové soustavy se tak projevuje již v průběhu léčby, kdy naprostá většina pacientů zvládne léčbu bez hospitalizace.

Protonová léčba je výjimečná především tím, že kromě vynikajících výsledků léčby prokazatelně snižuje riziko vedlejších účinků ozařování. Je nesmírně užitečná u nádorů centrální nervové oblasti např. tím, že umožní dodat dávku nutnou ke zničení nádoru s minimálním možným ozářením okolních zdravých tkání.

 

 

Protonová terapie se využívá k léčbě

 • nádorů baze lební (chordomy a chondrosarkomy)
 • meningeomů
 • gliomů s nízkým stupněm malignity
 • pituitárních adenomů
 • neurinomů akustiku
 • kraniofaryngeomů
 • meduloblastomů
Šetrnější protonová léčba

Protonová léčba je, na rozdíl od běžně používaného ozařování, šetrnější a bezpečnější. Díky přesnému zacílení protonového paprsku dokážeme významně snížit riziko vzniku nežádoucích účinků a omezit případná rizika jako jsou poškození zraku a sluchu a intelektuálních funkcí.

Proč Protonové centrum

Protonová léčba hrazená zdravotními pojišťovnami

Protonová léčba je ze zákona hrazena z veřejného zdravotního pojištění a má na ni nárok každý občan České republiky.

Protonové centrum má uzavřenou smlouvu se všemi českými zdravotními pojišťovnami, spolupracujeme i s pojišťovnami slovenskými a zahraničními. V případě, že jste občan evropské unie a vaše pojišťovna nepatří mezi naše smluvní partnery, při jednání o schválení vaší léčby v Protonovém centru vám na základě platné aktuální legislativy pomůžeme. 

Objednáme Vás do 24 hodin

Vstupní vyšetření je prvním krokem k protonové léčbě.

Pro správné rozhodnutí potřebujete mít dostatek informací o svém onemocnění, o výhodách i možných rizicích plynoucích nejen z protonové léčby, ale také ze všech dalších dostupných léčebných metod. Objednejte se k nám do Protonového centra na vstupní vyšetření. Naši lékaři se Vám budou maximálně věnovat.

Moderní diagnostika nejen pro naše pacienty

Vyšetření nabízíme nejen našim onkologickým pacientům, ale i ostatním pacientům, kteří mají doporučení k vyšetření z jiných pracovišť. Protonové centrum v Praze vám nabízí diagnostická vyšetření magnetickou rezonanci (MR) a  pozitronovou emisní tomografii v kombinaci s počítačovou tomografií (PET/CT) s krátkými čekacími lhůtami. 

Objednat se můžete na telefonním čísle  +420 222 999 070 nebo na e-mailu zadanky@ptc.cz

Kontaktujte
nás

Kontaktuje naše koordinátory léčby. Ochotně odpoví na všechny vaše dotazy a sjednají vám termín bezplatného nezávazného vyšetření.

Objednejte se na telefonním čísle +420 222 999 000. 

Jediné co musíte udělat VY, je  přijít k NÁM včas. MY jsme připraveni vám pomoci.

Jak vybrat
nejvhodnější léčbu

Aby bylo možné zvolit nejoptimálnější léčbu, je velmi důležité dostat úplné a srozumitelné informace. Zajímejte se nejen o nejmodernější léčebné metody, ale i o vedlejší účinky spojené s léčbou. Ty totiž mohou významně ovlivnit kvalitu vašeho života během léčby i po ní.

Pomůžeme vám. Protonová léčba je ze zákona hrazena zdravotními pojišťovnami.  

Pokud vám bylo doporučeno ozařování, ptejte se na všechny dostupné způsoby, které jsou v ČR dostupné. Naši lékaři mají dlouholeté zkušenosti v oblasti radioterapie. Navíc mají jako jední v ČR praktické znalosti běžné (fotonové) i protonové radioterapie, proto vám právě oni dokáží zodpovědět všechny otázky týkající se rozhodnutí o vaší léčbě.

 • Přemýšlejte o možnostech, které máte.
 • Nemusíte se rozhodnout ihned.
 • Zvolená léčba má zásadní vliv na kvalitu života nejen při léčbě, ale i po ní.

Nesmíte zapomenout, že vaše rozhodnutí ovlivní podstatně Váš další život. Naši lékaři jsou připraveni zodpovědět vám jakýkoliv dotaz spojený s PROTONOVOU LÉČBOU, proto nás neváhejte ihned kontaktovat.


Znám své šance na vyléčení a možnosti léčby

 • Jakou léčbu mi doporučil můj ošetřující lékař?
 • Informoval mě, jaká rizika a komplikace jsou spojené s druhy léčby používanými v současnosti?
 • Informoval mě o protonové léčbě?
 • Sdělil mi, jaké jsou komplikace a rizika při standardních metodách ozařování?

 

Kontaktuje naše koordinátory léčby. Ochotně odpoví na všechny vaše dotazy a sjednají termín bezplatného nezávazného vyšetření. Objednejte se na telefonním čísle +420 222 999 000.

Jak funguje
protonová léčba

Jak funguje protonová léčba

Protonová radioterapie je velmi účinná, přesná a šetrná léčba rakoviny s minimálními vedlejšími účinky. Díky přesnému zacílení protonového paprsku přímo do nádoru se výrazně snižuje vznik vedlejších nežádoucích účinků. Tím dává protonová léčba šanci žít kvalitní život i po léčbě rakoviny bez zvýšeného rizika pozdní toxicity, kdy se potíže objevují za několik let po ozáření (10, 15 nebo i 20 let).

 

Protonová léčba zajišťuje vysokou šanci na vyléčení

Cílem moderní onkologické léčby je zajistit pacientům maximální šanci na vyléčení při minimalizaci vedlejších účinků spojených s léčbou. Tohoto cíle dnes v maximální míře dosahuje protonová léčba. Na rozdíl od běžné radioterapie, která k ozáření a ničení nádorových buněk používá fotony, je protonová terapie pokročilejší a používá protony. Tyto částice dávají protonové terapii její mnohé výhody. Největší výhodou v porovnání s běžnou radioterapií je její přesnost a její schopnost ochránit zdravé tkáně.

Běžný fotonový paprsek prochází tělem a předává značnou část své energie před i za nádorem.

Protony mají ovšem fyzikální vlastnost, které se říká Braggův vrchol. Ta má schopnost odevzdat výrazně méně energie cestou k nádoru a nemá dopad na tkáně za nádorem.

 

Jak vás léčíme

Technologie ukrytá v útrobách Protonového centra budí respekt a málokterý pacient si uvědomuje složitost systému. Protony, tedy kladně nabité elementární částice jádra atomu vodíku, jsou v cyklotronu urychleny na přibližně polovinu rychlosti světla. Tím získají energii, která umožňuje zničit nádory až v hloubce 30 centimetrů. Potom jsou protony usměrněny silným magnetickým polem do velmi úzkého paprsku a s vysokou přesností přeneseny do nádoru. Při zbrzdění v nádorové tkáni dojde k uvolnění energie, ionizaci a poškození DNA zasažené buňky. Je-li toto poškození vícečetné, rakovinová buňka se přestává dělit, nebo přímo umírá. 

 

 

Tužkové skenování, neboli Pencil Beam Scanning (PBS), označuje přesné rozložení dávky protonového paprsku a představuje v současnosti naprostý vrchol v technologii protonové terapie. Tužkové skenování ozařuje s milimetrovou přesností cílovou oblast nádoru s minimálním poškozením okolních zdravých tkání a orgánů. Při tomto způsobu ozařování je tenký (tužkový) svazek směrován do příslušného bodu cílového objemu pomocí magnetického pole. Vysoce přesným řízením změn tohoto magnetického pole je docíleno postupného ozáření celého nádorového ložiska. 

Pokud bychom měli PBS k něčemu připodobnit, představte si své soustředění a pečlivost, když dostanete za úkol vymalovat pastelkou na papíře určitý objekt. Například kruh. Vždy se budete důsledně snažit nepřetáhnout jeho hranice. Tak funguje i PBS. U něj navíc máte stoprocentní jistotu, že „vymaluje“ jen to, co je potřeba. I proto jsou nežádoucí účinky při protonové léčbě naprosto minimální.

Proč zvolit
protonovou léčbu

Výhody protonové léčby při ozařování nádorů centrální nervové soustavy proti běžné radioterapii

 • Umožňuje významně snížit dávku nežádoucího ozáření na mozek, a tím předcházet riziku vzniku poruch paměti.
 • Umožňuje významným způsobem snížit dávky na zrakové nervy, čímž snižuje riziko omezení či ztráty zraku.
 • Snižuje také riziko omezení či ztráty sluchu, zejména v oblasti vysokých frekvencí.
 • Snižuje riziko poškození mentálních a hormonálních funkcí.
 • Snižuje pravděpodobnost vzniku sekundárních nádorů.

Ozařování oblasti centrální nervové soustavy patří k nejnáročnějším jak pro pacienta, tak pro lékaře. V této oblasti se nachází příliš mnoho struktur citlivých na záření, které mohou být poškozeny. Zároveň je ke zničení nádoru potřeba použít vysokých dávek. Standardní radioterapie tuto situaci není schopna vždy vyřešit.

 

mozek-1-150x.png (419 KB)

 

Cílem je vyléčený pacient, který může pokračovat ve svém dalším životě bez omezení a zdravotních komplikací. Protonová léčba je jednoznačně nejšetrnější způsob ozařování nádorů centrální nervové soustavy.

 

Víte, že výhody protonového ozařování jsou založeny na fyzikálních zákonech a vlastnostech protonů?

Protony totiž můžeme zastavit přesně  v místě, kde potřebujeme, v tzv. cílovém objemu. Zdravé tkáně v okolí nádoru jsou zasaženy zářením minimálně nebo nejsou ozářeny vůbec.

Na rozdíl od běžné radioterapie, která k ozáření a ničení nádorových buněk používá fotony, je protonová terapie pokročilejší a používá protony.

Běžný fotonový paprsek prochází tělem a předává značnou část své energie před i za nádorem. Protony mají ovšem určitou fyzikální vlastnost, které se říká Braggův vrchol. Ta má schopnost odevzdat výrazně méně energie cestou k nádoru a nemá dopad na tkáně za nádorem. Největší výhodou protonové terapie v porovnání s běžnou radioterapií tak je její přesnost a její schopnost ochránit zdravé tkáně.

Jak probíhá
protonová léčba

Zkušenosti našich lékařů, naše technologie, vynikající výsledky a profesionální přístup Vám přinášejí maximální šanci na vyléčení.

Na základě vstupního vyšetření náš lékař rozhodne, zda je pro vás protonová léčba vhodná a Váš osobní koordinátor zašle žádost, jejíž součastí je také doporučení lékaře Komplexního onkologického centra, na Vaši zdravotní pojišťovnu.

Plánování léčby - ozařovací plán

Klíčovým a zásadním pro úspěch léčby je však její přesné plánování. Proto každému pacientovi na míru připraví tým klinických fyziků a lékařů ozařovací plán, podle kterého bude protonová léčba probíhat. Ozařovací plán také určuje, z jakých směrů a jakou intenzitou bude protonový svazek nádor ozařovat.

Plánovací proces je velmi složitý a vyžaduje velký, z pohledu nemocného „neviditelný", objem činností ze strany lékařů a fyziků, které zaberou minimálně jeden týden. Výsledkem je zhotovení ozařovacího plánu.

 

 

V PTC využíváme moderní technologii tužkového svazku

Tužkové skenování neboli Pencil Beam Scanning (PBS) označuje přesné rozložení dávky protonového paprsku a představuje v současnosti naprostý vrchol v technologii protonové terapie. Tužkové skenování ozařuje s milimetrovou přesností cílovou oblast  s minimálním poškozením okolních zdravých tkání a orgánů.

Samotná léčba probíhá ambulantně, kdy přicházíte do Protonového centra na ozařování a pravidelné kontroly v průběhu léčby. Jedna návštěva trvá cca 60 minut a samotné ozařování je otázkou několika minut. Před každým ozařováním pečlivě překontrolujeme Vaši polohu pro ozáření pomocí rentgenových snímků a provedeme několik dílčích kontrol, bez kterých by se ozáření nemohlo spustit. Minimálně jednou týdně absolvujete kontrolu u lékaře, který s Vámi probere průběh léčby a zkontroluje Váš zdravotní stav.

 

Léčba je ambulantní a trvá obvykle okolo 30 pracovních dní, dle režimu, který stanoví lékař na základě vstupní konzultace a dalších diagnostických vyšetření.

Svět preferuje
protonovou léčbu

Protonová léčba je ve světě stále více uznávanou a preferovanou metodou. Výsledky a zkušenosti světových protonových center i pražského Protonového centra jednoznačně potvrzují, že protonová terapie otevírá zcela nové možnosti léčby nádorových onemocnění. 

Protonová radioterapie není novou metodou – od roku 1991 existuje první výlučně klinické (nikoliv akademické) pracoviště (Loma Linda, Kalifornie, USA) a počet nemocných léčených protony dosahuje mnoha desítek tisíc. Jedná se o technologicky naprosto zralou léčbu, ověřenou v klinickém provozu. 

Z řad některých odborníků lze však i po mnoha letech, kdy se pro léčbu vybraných onkologických onemocnění používá protonová radioterapie, slyšet názor, že vyšší dávky záření při běžné (fotonové) radioterapii na zdravé tkáně neodůvodňují použití léčby protonovým svazkem.

Zcela nová klinická data z rozsáhlých studií říkají opak, a to konkrétně, že frekvence akutní toxicity (komplikací sledovaných po 90 dní od zahájení léčby) je při ozařování protony významně nižší než u srovnatelné skupiny pacientů léčených fotonovou terapií.

Tým lékařů washingtonské univerzity sledoval téměř 1500 pacientů různých onkologických onemocnění, z nichž asi 400 podstoupilo léčbu protonovým svazkem, zbytek byl ozářen nejmodernějšími technikami fotonové radioterapie. Všichni pacienti z této skupiny byli ozařováni a současně dostávali konkomitantní chemoradioterapii. Ve studii se výzkumníci zaměřili na vznik toxicity stupně 3 a vyššího, který už vyžaduje hospitalizaci a intenzivní medicínské zákroky a péči.

Studie ukázala, že pozorovaná toxicita (tedy komplikace spojené s ozařováním) u pacientů léčených protony je o dvě třetiny nižší než u skupiny léčené fotonovou radioterapií

Konkrétně se závažné nežádoucí komplikace projevily u 11,5 % pacientů ozářených protony oproti 27,6 % ozářených fotony.

*Odkaz: www.medicalnewstoday.com...

O nádorech
centrální soustavy

Nádory CNS

Obecně je dělíme na nádory primární, které vznikají z buněk mozkové tkáně nebo okolních struktur (např. mozkových plen - meningeomy), a na mnohem početnější skupinu nádorů sekundárních, což jsou dceřiné nádory (tzv. metastázy), jejichž původní nádor může být kdekoliv v těle (např. prs, plíce, ledvina).

Primární nádory mozku představují cca 1-2 % všech zhoubných nádorů. Každý rok v České republice onemocní nádorem mozku cca 800 lidí, s mírnou převahou u mužů. Výskyt tohoto onemocnění je častější pro dvě věkové skupiny – děti do 5 let a dospělí po 60. roku.

Primární mozkové nádory jsou značně různorodou skupinou. Nejčastěji vznikají z buněk podpůrné mozkové tkáně (neuroglie), to jsou tzv. gliomy, které tvoří více jak 50 % všech nádorů CNS. Podle určitých histologických znaků a chování onemocnění se gliomy zjednodušeně dělí na gliomy s nízkým stupněm malignity (low-grade gliomy) a gliomy s vysokým stupněm malignity (high-grade gliomy).

Gliomy s nízkým stupněm malignity rostou pomalu, někdy i několik let. Jejich výskyt je častější u mladších věkových skupin (20-40 let). Růst těchto typů nádorů není dobře ohraničený od okolní zdravé mozkové tkáně, z toho důvodu je obtížné jej zcela operačně odstranit. V průběhu let se mohou pomalu zvětšovat nebo se proměnit v maligní gliomy.

Gliom s vysokým stupněm malignity vzniká nejčastěji dvěma různými způsoby, a to buď přirozeným vývojem na základě genetických poruch z nízce maligního gliomu, nebo přímo ze zdravé mozkové tkáně. Pro tyto vysoce maligní gliomy je typický rychlý agresivní růst (týdny až měsíce). Více postihuje osoby starší 50 let. Jeho ohraničení není zřetelné a jasně definované, a proto bývá úplné odstranění téměř nemožné. Často také dochází k recidivám, k opětovnému růstu v místě po operaci nebo v jeho okolí.

Další typy nádorů mozku

Z častých mozkových nádorů je nutné zmínit meningeomy, což jsou převážně benigní nádory vycházející z buněk mozkových obalů a jsou častější u žen a u osob starších 50 let. Dále jsou to nádory mozkomíšních nervů (neurinomy), které jsou většinou benigní a také adenomy hypofýzy, které se projevují poruchami hormonálních funkcí nebo poruchami zraku (výpadky zorného pole tlakem na optické nervy). Z nádorů především dětského věku jsou to meduloblastomy a ependymomy.

Léčba nádorů mozku

Léčba nádorů CNS vyžaduje spolupráci mnoha odborníků napříč různými obory. Strategie komplexní léčby musí být stanovena týmem odborníků zahrnujícím neurochirurga, radiačního nebo klinického onkologa, patologa a radiologa.

Chirurgické odstranění má u většiny nádorů oblasti CNS prvořadý význam. U části pacientů je dostačující samotná operace nebo radioterapie. U dalších pacientů je třeba použít léčbu kombinovanou, při které se vzájemně kombinují chirurgie, radioterapie a chemoterapie. Radioterapie má v rámci komplexní léčby nádorů CNS své nezastupitelné místo.