Objednejte se na vyšetření

 

Budeme Vás kontaktovat do 24 hodin.

Pokud jste nám potřebné dokumenty zaslali a nedostali jste od nás do 24 hodin odpověď, pravděpodobně nám vaše podklady nedorazily. V takovém případě nás prosím kontaktujte na tel. čísle +420 222 999 000.

Tel. číslo magnetická rezonance +420 222 999 070, PET/CT +420 222 999 046.

Magnetická rezonance

Žádanka na vyšetření MR

Žádanka na MR vyšetření (PDF ke stažení)

Žádanka na MR vyšetření (k vyplnění online)

 

*K výkonu vyšetření je nutné doložit originál žádanky, protože zdravotní pojišťovny v rámci prováděných kontrol požadují po zdravotnických zařízeních předložení originálu žádanek v souladu s vyhláškami MZČR. Indikující lékař má povinnost originál žádanky pacientovi vydat, proto prosíme o součinnost.
Děkujeme za pochopení.
Informace o vyšetření magnetickou rezonancí pro lékaře

Protonové centrum v Praze nabízí vybraná diagnostická vyšetření, a to magnetickou rezonanci (MR) a pozitronovou emisní tomografii v kombinaci s počítačovou tomografii (PET/CT). Vyšetření provádíme nejen u onkologicky nemocných pacientů Protonového centra, ale i u všech ostatních pacientů, kterým ošetřující lékař vystaví žádanku.

Oddělení Radiodiagnostiky provádí následující vyšetření:

 • MR zobrazení hlavy (např. mozku včetně MR angiografie),
 • MR končetin, kloubů, páteře (krční, hrudní nebo bederní),
 • MR měkkých tkání,
 • MR zobrazení krku, hrudníku, břicha, pánve,
 • MR angiografie,
 • MR cholangiopankreatikografie (MRCP)
 • MR prsu.

Termíny objednání jsou krátké, jedná se o rozmezí 2-4 týdnů. Ochotně vám zavoláme, pokud se uvolní dřívější termín.

 

dsc-0381.jpg (2.87 MB)

 

 1. Jak objednat pacienta na vyšetření magnetickou rezonancí

 

 

Vyplněný formulář žádanky na vyšetření magnetickou rezonancí s údaji o pacientovi, včetně zdůvodnění, detailní specifikace vyšetření, razítka a podpisu, zašlete, prosíme, na e-mailovou adresu: zadanky@ptc.cz

Další možností je vyplnění žádanky online, kde po kliknutí na odkaz, prosím, vyplňte požadované údaje a stiskněte tlačítko "Odeslat žádanku."

Nejpozději následující pracovní den Vám sdělíme nejbližší termín vyšetření.

Pro některé typy MR vyšetření je někdy nutné podání kontrastní látky. Proto požadujeme předchozí provedení laboratorní kontroly renálních funkcí pacienta. Předcházíme tím nutnosti provést pouze nativní, tedy méně výtěžné, vyšetření nebo přesunout pacienta na náhradní termín, až po obdržení laboratorních výsledků.

Jsme schopni zajistit také kvalitní vyšetření v celkové anestezii dětských pacientů i dospělých pacientů se specifickými problémy (klaustrofobie).

V průběhu 3. čtvrtiny roku 2023 jsme dostali možnost využít dočasné zkušební licence software Deep Resolve pro novější MR skenery firmy Siemens. Jedná se o celý balík výpočetních nástrojů s prvky umělé inteligence (resp. konvoluční neuronové sítě), který pomáhá při nejnáročnější fázi vzniku MR vyšetření, tedy při náběru dat a výpočtu obrazových podkladů. Testovací klinická aplikace přímo v našem zařízení měla natolik přesvědčivý přínos, že PTC rozhodlo o trvalé instalaci licencí v květnu 2024 pro obě naše MR pracoviště. Více informací o novém softwaru Deep Resolve naleznete zde

 

2. MR - ke stažení pro lékaře 

Abychom Vašeho pacienta ušetřili případných obav z vyšetření, připravili jsme po něj základní informace o vyšetření MR.

Informovaný souhlas s vyšetřením MR si může pacient prostudovat v klidu domova. Může jej vyplnit a podepsat až při návštěvě Protonového centra. 

Informace o vyšetření magnetickou rezonancí pro pacienty

Protonové centrum v Praze nabízí vybraná diagnostická vyšetření, a to magnetickou rezonanci (MR) a pozitronovou emisní tomografii v kombinaci s počítačovou tomografii (PET/CT). Vyšetření provádíme nejen u onkologicky nemocných pacientů Protonového centra, ale i u všech ostatních pacientů, kterým ošetřující lékař vystaví žádanku. 

Oddělení Radiodiagnostiky provádí následující vyšetření:

 • MR zobrazení hlavy (např. mozku včetně MR angiografie),
 • MR končetin, kloubů, páteře (krční, hrudní nebo bederní),
 • MR měkkých tkání,
 • MR zobrazení krku, hrudníku, břicha, pánve,
 • MR angiografie,
 • MR žlučových a pankreatických cest bez endoskopického zásahu (cholangiopankreatikografie),
 • MR prsu.

Termíny objednání jsou krátké, jedná se o rozmezí 2 - 4 týdnů. Ochotně vám zavoláme, pokud se uvolní dřívější termín.

 

1. Jak se na vyšetření magnetickou rezonancí objednat

 • Na vyšetření magnetickou rezonancí se můžete objednat prostřednictvím e-mailu: zadanky@ptc.cz.

Nedříve potřebujete získat žádanku, kterou vystaví váš ošetřující lékař. Žádanka musí být podepsaná a opatřená razítkem zdravotnického zařízení. Do zprávy e-mailu, prosíme, uveďte také kontakt na vás (nejlépe telefonní číslo). Jestliže zašlete žádanku předem, systém objednání se tím zjednoduší a urychlí.

 • V případě, že žádanku nemůžete zaslat prostřednictvím e-mailu, kontaktujte recepci Oddělení radiodiagnostiky na telefonním čísle +420 222 999 070, kde se dozvíte, jak dále postupovat.

Originál vyplněné žádanky na vyšetření magnetickou rezonancí s razítkem zdravotnického zařízení a podpisem lékaře přineste s sebou na vyšetření.

 

2. Co budete pro vyšetření magnetickou rezonancí potřebovat

 • Žádanku vystavenou ošetřujícím lékařem (praktickým lékařem nebo lékařem specialistou – onkologem, ortopedem… apod.).
 • Platnou kartičku pojišťovny.
 • Občanský průkaz.

 

 

3. Ke stažení pro pacienty

Na základě klinického nálezu vám lékař doporučil vyšetření magnetickou rezonancí. Abychom vás ušetřili případných obav z vyšetření, připravili jsme zde základní informace o magnetické rezonanci. Dozvíte se, co je to za vyšetření, co vás čeká, jak dlouho vyšetření trvá a zda jsou při něm nějaká omezení.

Informovaný souhlas s vyšetřením magnetickou rezonancí si můžete prostudovat v klidu domova. Vyplníte a podepíšete jej až při návštěvě Protonového centra.

 

4. Kdy nemůžete vyšetření magnetickou rezonancí podstoupit

Magnetickou rezonancí NESMÍTE být vyšetřeni, pokud máte:

 • implantovaný kardiostimulátor či defibrilátor,
 • kochleární implantát.

Pokud jste nositeli jakéhokoliv elektronického nebo kovového implantátu, případně cizího tělesa, neznamená to automaticky, že nemůžete být vyšetřeni na MR. Takovou skutečnost však musíte VŽDY PŘED objednáním se na vyšetření ohlásit personálu recepce a následně i obsluze MR zařízení, která kvalifikovaně rozhodne, zda můžete, nebo nemůžete vyšetření podstoupit. 

Kojícím ženám doporučujeme mateřské mléko odstříkat a uchovat v dostatečném množství pro výživu dítěte po následujících 24 hodin. Po vyšetření s podáním kontrastní látky, než se látka zcela vyloučí ledvinami, přerušit kojení na dobu 24 hodin a odstříkané mléko nepoužívat. 

 

5. Magnetická rezonance prsu

Vyšetření prsů magnetickou rezonancí se stále více využívá pro lepší zobrazení ložiskových lézí prsů. MR vyšetření by měly podstoupit především ženy se zvýšeným rizikem výskytu karcinomu prsu. Jedná se o ženy, jejichž matka nebo babička měly nádor prsu, mají genetickou predispozici, jsou po ozáření hrudníku nebo mezihrudí (mediastina) před 30 a více lety nebo jsou sledovány pro nezhoubný nádor prsu.

Magnetická rezonance prsů umožňuje lepší zjištění rozsahu nádoru před operací či ozářením. Vyšetření mohou podstoupit i ženy, které mají prsní implantáty a u kterých ultrazvuk neposkytl dostatečné informace, a také ženy po kosmetických výkonech (např. modelace).

V případě onkologického onemocnění může MR prsu poskytnout informaci o reakci na léčbu zářením či chemoterapií, případně slouží k dalšímu sledování a kontrole po prodělaném onemocnění. Vyšetření lze provádět také u pacientek se zvětšenými uzlinami v podpaží (axilách), kde není známý primární zdroj, nebo u nemocných s podezřením na nádor na předchozím provedeném mamografickém vyšetření. Dynamické sekvence pořizované během magnetické rezonance, pomáhají k odlišení zhoubných a nezhoubných lézí podle typu jejich sycení, proto je MR vyšetření v diagnostice karcinomu prsu velmi přínosné a má výraznou výtěžnost.

PET/CT

Žádanka na vyšetření PET/CT

Žádanka na PET/CT vyšetření (k vyplnění online)

 

*K výkonu vyšetření je nutné doložit originál žádanky, protože zdravotní pojišťovny v rámci prováděných kontrol požadují po zdravotnických zařízeních předložení originálu žádanek v souladu s vyhláškami MZČR. Indikující lékař má povinnost originál žádanky pacientovi vydat, proto prosíme o součinnost.
Děkujeme za pochopení.
Informace o vyšetření PET/CT pro lékaře

Protonové centrum v Praze nabízí vybraná diagnostická vyšetření, a to magnetickou rezonanci (MR) a pozitronovou emisní tomografii v kombinaci s počítačovou tomografií (PET/CT). Vyšetření provádíme nejen u onkologicky nemocných pacientů Protonového centra, ale i u všech ostatních pacientů, kterým ošetřující lékař vystaví žádanku.

Oddělení Nukleární medicíny provádí následující vyšetření:

 • PET/CT trupu s využitím radiofarmaka fluorodeoxyglukózy (FDG),
 • PET/CT trupu s využitím radiofarmaka fluorocholinu (FCh),
 • PET/CT trupu s využitím radioafarmaka 18F-fluciclovinu (Axumin),
 • PET/CT mozku s využitím radiofarmaka fluorodeoxyglukózy (FDG),
 • PET/CT pro plánování radioterapie.

Termíny objednání jsou krátké, jedná se o rozmezí 3 - 4 týdnů. Ochotně vám zavoláme, pokud se uvolní dřívější termín.

 

medium-150-dpi-mi-biograph-vision-closeup-image-18.jpg (581 KB)

 

1. Jak objednat pacienta na PET/CT vyšetření

 

Žádanka na PET/CT vyšetření (k vyplnění online) 

Na vyšetření PET/CT, tedy vyšetření pozitronovou emisní tomografií v kombinaci s počítačovou tomografií, objednáte pacienty na telefonním čísle +420 222 999 046. Následně zašlete vyplněnou žádanku na e-mailzadankypet@ptc.cz. Rezervování termínu a zaslání žádanky předem zjednoduší a zrychlí systém objednání. 

Jsme schopni zajistit také kvalitní vyšetření v celkové anestezii či analgosedaci u dětských pacientů i dospělých pacientů se specifickými problémy (klaustrofobie).

 

2. PET/CT - ke stažení pro lékaře zde: 

Abychom Vašeho pacienta ušetřili případných obav z vyšetření, připravili jsme po něj základní informace o PET/CT vyšetření.

Informovaný souhlas s PET/CT vyšetřením si může pacient prostudovat v klidu domova. Může jej vyplnit a podepsat až při návštěvě Protonového centra. 

 

3. Co je PET/CT

PET/CT je diagnostická zobrazovací metoda nukleární medicíny. Metoda se používá zejména k diagnostice nádorových onemocnění, případně zánětů, přičemž využívá fúzi neboli kombinaci funkčního (metabolického) a anatomického (morfologického) obrazu. 

PET/CT vyšetření patří v rámci zobrazovacích metod k nejmodernějším. Kombinuje výhody metabolického vyšetření (PET) a strukturálního zobrazení (CT). Jedná se o tzv. hybridní zobrazení. Díky tomu umožňuje určit přesnou anatomickou lokalizaci patologického nálezu a zároveň objasnit nejasné strukturální změny. Tím se významně zvyšuje výtěžnost obou metod. Provedení obou vyšetření současně zjednodušuje mnohdy zdlouhavý, pro pacienty náročný proces.

 • Nejčastěji využívaná metoda v onkologii – u pacientů s podezřením na nádorové onemocnění nebo s již potvrzeným nádorovým onemocněním. V tomto případě se vyšetření provádí před zahájením léčby (na základě tohoto vyšetření dochází ke změně léčebného postupu až ve 25 % případů).
 • Vyšetření se ale také často provádí jako kontrola po provedené léčbě (zhodnocení efektu léčby a pro její případnou úpravu) nebo pro plánování radioterapie.
 • PET/CT se rovněž uplatňuje v diagnostice zánětlivých, resp. autoimunitních onemocnění, v neurologii a v kardiologii.

 

Naše pracoviště je vybaveno přístrojem: PET/CT Siemens Biograph Vision 450

Hybridní přístroj pro vyšetření PET/CT, tedy pozitronovou emisní tomografii v kombinaci s výpočetní tomografií, kombinuje výhody metabolického vyšetření (PET) a strukturálního zobrazení (CT). Jeho poměrně krátké a nadstandardně široké gantry, neboli ,,tunel“, o průměru 78 cm a vyšetřovací stůl s nosností až 227 kg umožňují nejen vyšetření pacientů statné postavy a pacientů citlivých na stísněné prostory, ale i vyšetření s pomůckami pro plánování radioterapie. Díky vysoké efektivitě snímání umožňuje snížit aplikovanou aktivitu radiofarmaka a tedy ve výsledku i možnost snížení radiační zátěže pacientů.  Přístroj je též vybaven algoritmem pro potlačení metalických artefaktů, např. v okolí kloubních náhrad.

 

4. Použití radiofarmak

Ke zhotovení metabolického obrazu je za potřebí nitrožilní aplikace speciálních radioaktivních látek, nazývaných radiofarmaka, (nejčastěji F-fluordeoxyglukóza (FDG) a F-cholín (FCH)). Aplikované radioaktivní látky se z těla pacienta rychle vylučují močí, nepůsobí alergie ani neomezují řízení motorových vozidel. Pouze v případě, že Vám byly podány další léky, konzultujte, prosíme, řízení motorových vozidel s lékařem.

Morfologický obraz získáváme pomocí plnohodnotného CT vyšetření s aplikací jodového kontrastu (pokud není kontraindikován). Vyšetření je časově náročné, jedná se přibližně o 3 hodiny, protože se standardně snímá velký rozsah těla (nazýváno celotělové vyšetření).

Informace o vyšetření PET/CT pro pacienty

PET/CT je diagnostická zobrazovací metoda nukleární medicíny. Metoda se používá zejména k diagnostice nádorových onemocnění, případně zánětů, přičemž využívá fúzi, neboli kombinaci funkčního (metabolického) a anatomického (morfologického) obrazu. 

Oddělení Nukleární medicíny provádí následující vyšetření:

 • PET/CT trupu s využitím radiofarmaka fluorodeoxyglukózy (FDG),
 • PET/CT trupu s využitím radiofarmaka fluorocholinu (FCh),
 • PET/CT trupu s využitím radioafarmaka 18F-fluciclovinu (Axumin),
 • PET/CT mozku s využitím radiofarmaka fluorodeoxyglukózy (FDG),
 • PET/CT mozku  s využitím radiofarmaka C-metioninu (C-Met),
 • PET/CT pro plánování radioterapie.

Termíny objednání jsou krátké, jedná se o rozmezí 3 - 4 týdnů. Ochotně vám zavoláme, pokud se uvolní dřívější termín.

 

medium-150-dpi-mi-biograph-vision-4837-image-18.jpg (456 KB)

 

PET/CT vyšetření patří v rámci zobrazovacích metod k nejmodernějším. Kombinuje výhody metabolického vyšetření (PET) a strukturálního zobrazení (CT). Jedná se o tzv. hybridní zobrazení. Díky tomu umožňuje určit přesnou anatomickou lokalizaci patologického nálezu a zároveň objasnit nejasné strukturální změny. Tím se významně zvyšuje výtěžnost obou metod. Provedení obou vyšetření současně zjednodušuje mnohdy zdlouhavý, pro pacienty náročný proces.

 • Nejčastěji využívaná metoda v onkologii– u pacientů s podezřením na nádorové onemocnění nebo s již potvrzeným nádorovým onemocněním. V tomto případě se vyšetření provádí před zahájením léčby (na základě tohoto vyšetření dochází ke změně léčebného postupu až ve 25 % případů).
 • Vyšetření se ale také často provádí jako kontrola po provedené léčbě (zhodnocení efektu léčby a pro její případnou úpravu) nebo pro plánování radioterapie.
 • PET/CT se rovněž uplatňuje v diagnostice zánětlivých, resp. autoimunitních onemocnění, v neurologii a v kardiologii.

Použití radiofarmak

Ke zhotovení metabolického obrazu je za potřebí nitrožilní aplikace speciálních radioaktivních látek, nazývaných radiofarmaka, (nejčastěji F-fluordeoxyglukóza (FDG) a F-cholín (FCH)). Aplikované radioaktivní látky se z těla pacienta rychle vylučují močí, nepůsobí alergie ani neomezují řízení motorových vozidel. Pouze v případě, že Vám byly podány další léky, konzultuje, prosíme, řízení motorových vozidel s lékařem.

Morfologický obraz získáváme pomoci plnohodnotného CT vyšetření s aplikací jodového kontrastu (pokud není kontraindikován). Vyšetření je časově náročné, jedná se přibližně o 3 hodiny, protože se standardně snímá velký rozsah těla (nazýváno celotělové vyšetření).

 

1. Jak se objednat na PET/CT vyšetření

Na vyšetření PET/CT, tedy vyšetření pozitronovou emisní tomografií v kombinaci s počítačovou tomografií, se můžete objednat na telefonním čísle +420 222 999 046. Následně zašlete vyplněnou žádanku na e-mail: zadankypet@ptc.cz. Systém objednání se tím zjednoduší a urychlí.

 

 

 

2. Co budete pro PET/CT vyšetření potřebovat?

 • Žádanku vystavenou ošetřujícím lékařem (praktickým lékařem nebo lékařem specialistou – onkologem, pneumologem, revmatologem, chirurgem, hematologem, neurologem, kardiologem… apod.).
 • Platnou kartičku pojišťovny.
 • Občanský průkaz.

 

3. Ke stažení pro pacienty

Na základě klinického nálezu Vám lékař doporučil vyšetření PET/CT. Abychom vás ušetřili případných obav z vyšetření, připravili jsme zde základní informace. Dozvíte se, o jaké vyšetření se jedná, co vás čeká, jak dlouho vyšetření trvá a zda obnáší nějaká omezení.

Informovaný souhlas s vyšetřením PET/CT si můžete prostudovat v klidu domova. Vyplníte a podepíšete jej až při návštěvě Protonového centra.