Studie, která může vést ke změně v dosavadní praxi léčby maligních lymfomů

7. 7. 2020 13:08

Protonové centrum a Fakultní nemocnice v Motole v prestižní mezinárodní multicentrické klinické studii, kterou iniciovala odborná studijní skupina ILROG (International Lymphoma Radiation Oncology Group).

Konsolidační radioterapie u DLBCL lymfomů: Studie, která může vést ke změně v dosavadní praxi

MUDr. Kateřina Dědečková, vedoucí Kompetenčního centra pro protonovou terapii maligních lymfomů při PTC řídí účast FN Motol a PTC v prestižní mezinárodní multicentrické klinické studii, kterou iniciovala odborná studijní skupina ILROG (International Lymphoma Radiation Oncology Group).

Cílem studie je změna radioterapeutické praxe, konkrétně snížení celkové dávky záření v rámci konsolidační radioterapie u difuzního velkobuněčného B-lymfomu (DLBCL). Tato redukce celkové dávky RT předpokládá minimalizaci akutních i pozdních následků záření při zachování lokální kontroly onemocnění. Jedná se o neinvazivní studii v rámci běžných postupů léčby, a týká se jak fotonové, tak protonové radioterapie. Protonová radioterapie je i zde vhodná především u pacientů, kde je potřeba redukovat dávku záření na okolní rizikové orgány.

Studii vede Dr. Christopher  Kelsey z Duke University Medical Center a účastní se jí řada dalších renomovaných zdravotnických zařízení z celého světa, jako například Yonsei Cancer Center (Korea), SingHealth (Singapore), Mayo Clinic  (USA), University of Rochester (USA), MD Anderson Cancer Center (USA), Juntendo University (Japan) a další.

 

Pro více informací se můžete obrátit na Kompeteční centrum pro protonovou RT maligních lymfomů v Protonovém centru Praha, https://www.ptc.cz/cs/lecba-rakoviny/lymfomy/