Michal

Nevzdávat se, doufat ve zlepšení a udělat absolutní maximum pro uzdravení se stalo hlavní mantrou pana Michala, kterého rakovina zastihla v podobě diagnózy karcinomu jícnu. Onemocnění začalo pozvolna – nejprve se ohlásily problémy s polykáním, kašlem a následný úbytek na váze, a proto prvotní příznaky přisuzoval Michal jinému, již prodělanému onemocnění jícnu. Verdikt na následném CT vyšetření však zněl nekompromisně.

 

Předpokládat onkologické onemocnění mi zpočátku nedávalo moc smysl, neměli jsme k němu žádnou predispozici v rodině,“ začíná své vyprávění pan Michal. Nicméně po sérii různých vyšetření se nakonec ukázalo, že jde o nádor. Ihned proto musel zahájit chemoterapii
a současně s ní také ozařování, protože karcinom se již nacházel v pokročilé fázi a výrazným způsobem komplikoval příjem potravy. Ozařování protonovou radioterapií mělo proto za účel karcinom zmenšit, aby mohl být následně odoperován. „Z nemocnice Na Homolce mě lékaři poslali do Motola a zde mi rovnou doporučili Protonové centrum. Vzhledem k pokročilé fázi mého onemocnění a k umístění karcinomu bylo žádoucí, aby zvolený způsob ozáření karcinom přesně zasáhl, ale aby zároveň šetřil okolní zdravé orgány. Protonová radioterapie tedy byla v mém případě jasnou volbou,“ vysvětluje pacient.

 

Již během zahajovací fáze léčby pan Michal oceňoval na přístupu PTC jeho flexibilitu při řešení administrativních záležitostí a mile ho překvapila vysoká úroveň zdejšího Klientského servisu. „Spolupráce s Klientským servisem pro mě byla nesmírné ulehčení, vlastně jsem se opravdu nemusel o nic starat. Servis za mě vyřídil veškerá jednání s pojišťovnou, jejich přístup byl od prvopočátku velmi vstřícný a já se takto mohl plně soustředit na svou léčbu.“ Podobně pozitivní přístup konstatoval Michal i v souvislosti s ostatním personálem i ošetřujícími lékaři – oceňoval hlavně to, že od začátku věděl, v jaké fázi se léčba nachází, a že mu byl celý léčebný postup detailně vysvětlen. „Když si navíc připočtete milé a příjemné prostředí, ani vám často nepřipadá, že se do PTC chodíte léčit.“

 

Na své zkušenosti s protonovou radioterapií pan Michal shledával zajímavý také aspekt pokročilé technologie, kterou centrum využívá. „Pro mě osobně technologie představovaly něco jako naději, že se skutečně něco děje. Mám možnost srovnání s léčbou klasickou chemoterapií, kdy je člověk pouhým pasivním příjemcem medikamentu – to v podstatě pouze 4 hodiny sedíte a přemýšlíte. Naopak když jsem okolo sebe viděl v PTC technologické zázemí
a celkově vyspělou technickou úroveň ozařoven, dodalo mi to ohromnou odvahu,
o nějakých pochybnostech nebo strachu z léčby vůbec nemůže být řeč
.“ Technologickou stránku léčby si Michal ozkoušel i během ozařování samotného – poloha nádoru v oblasti břicha a žaludku totiž vyžadovala dočasné znehybnění celé oblasti, včetně dýchání. Michal proto podstoupil nácvik tzv. metody řízeného nádechu, která umožňuje ozařování daných oblastí za úplného vyloučení dechových pohybů.

 

Kromě počáteční nejistoty, se kterou se pan Michal jako čerstvý onkologický pacient potýkal, do výhledů jeho léčby zasáhl ještě další faktor, a to pandemická situace v republice. Sám však podotýká, že za pečlivého dodržování veškerých ochranných doporučení v domáckém prostředí i mimo něj pandemii téměř nepociťoval. „Když se člověk dozví o tom, že se ho týká onkologické onemocnění, vnímá otázku vlastního zdraví samozřejmě daleko intenzivněji než to, co se aktuálně děje venku. Své chování jsme samozřejmě i s rodinou přizpůsobili tomu, abychom virové nákaze nešli naproti, a já jsem se nadále plně soustředil na léčbu. To bych doporučil všem ostatním pacientům – důležité je zjišťovat veškeré informace o tom, jak se onemocnění dá léčit, nepoddávat se nemoci, a především nepřestávat doufat. Vědomí, že jsem pro vyléčení udělal maximum, mi ohromně pomohlo neztratit víru, že vše dobře dopadne,“ uzavírá pan Michal.