Milada

Paní Milada se setkala se závažným onemocněním v podobě rakoviny nejprve u svých blízkých. A to u svého tatínka, poté tchána, a nakonec potkala i jejího manžela. Tím to ale bohužel neskončilo. V roce 2004 postihla onkologická diagnóza, konkrétně rakovina prsu, i ji samotnou. Přestože je povoláním vystudovaná radiologická asistentka a k onkologicky nemocným tak měla vždy velmi blízko i z pracovního hlediska, nikdy si nepřipustila, že by se onkologickým pacientem mohla stát i ona sama. Zjištění této diagnózy pro ni proto znamenal šok. Nemoc však překonala a vypadalo to, že vše bude v pořádku, avšak po letech se jí závažné onemocnění vrátilo. Svou situaci si snažila hlavně nepřipouštět, to jí dodalo sílu si uchovat pozitivní mysl a vůli vše překonat.
               

Do Protonového centra se paní Milada dostala až během druhé zkušenosti s onkologickým onemocněním. Její původní diagnóza, tedy karcinom prsu, se zdála být překonána. Po ukončení léčby se Milada věnovala šíření osvěty o nádorových onemocněních prsů a snažila se podporovat ženy, které toto onemocnění také postihlo. Na svém statku, na Moravě, pořádala ve spolupráci s paní primářkou Renatou Neumanovou semináře pro ženy s onemocněním rakoviny prsu. Ty jim poskytovaly nejen odborné přednášky a rady, ale zejména dodávaly psychickou podporu. „V tomto období jsem věřila, že už mě nic podobného nepotká“, svěřuje se paní Milada.  

V roce 2019 se však u ní objevily první, velmi nenápadné obtíže. „Byl květen a mně v noci začala silně bolet hlava, měla jsem pocit, že před sebou vidím černo, pak to ale přešlo. Posléze se mi ještě několikrát stalo, že jsem viděla dvojitě, ale stále jsem tyto příznaky nebrala vážně, jen jsem si nechala zkontrolovat zrak a pořídila jsem si nové brýle,“ přibližuje paní Milada své počáteční potíže. Nenapadlo jí, že by opět mohlo jít o onemocnění, které by nějakým způsobem souviselo s její předchozí zkušeností s rakovinou. Běžně k recidivě onkologických onemocnění dochází v rozmezí od jednoho do pěti let, ve spíše výjimečných případech to může být i do desíti let. Nicméně, jak se ukázalo, u paní Milady udeřila její (původní) onkologická diagnóza po sedmnácti letech znovu, a to na dosti neobvyklém místě.

Koncem srpna roku 2020 se příznaky paní Milady začaly zhoršovat. „Dvojité vidění bylo stále častější, až jsem se jednoho rána probudila a vše kolem sebe jsem viděla dvojitě. Měla jsem dokonce problém sejít ze schodů. Manžel mě proto urychleně odvezl do nemocnice na neurologii, s podezřením, že se jedná o mozkovou příhodu,“ popisuje své příznaky. V nemocnici paní Milada podstoupila vyšetření hlavy magnetickou rezonancí, na jehož základě jí byl diagnostikován nádor přímo v očnici. Právě ten jí působil všechny její obtíže, mezi jinými dokonce i ochrnutí okohybných svalů. Po dalších vyšetřeních podstoupila paní Milada velice náročnou operaci hlavy na neurochirurgické klinice Fakultní nemocnice v Brně vedenou špičkových neurochirurgem panem prof. MUDr. Martinem Smrčkou, Ph.D., MBA. Ačkoliv jí byla během operace velká část nádoru odstraněna, lékařům se nepodařilo odstranit vše. „Histologické vyšetření ukázalo, že se s největší pravděpodobností jedná o metastázu mého původního onkologického onemocnění. Bylo jasné, že budu muset podstoupit další léčbu formu ozáření, aby se zbytek nádoru zničil,“ doplňuje Milada.

Tehdy šlo snad o jedno z nejsložitějších období jejího života. S léčbou fotonovým ozařováním již zkušenost měla ze své předchozí léčby. Takže si dokázala představit, co ji čeká. Díky své osobnosti se však vždy také zajímala o nové metody onkologické léčby. O Protonovém centru věděla z médií a od přítelkyně, jejíž manžel se zde úspěšně léčil. „Zajímala jsem se hlavně o rozdíly mezi protonovým a fotonovým ozařováním. Na názor ohledně léčby jsem se ptala i několika lékařů a profesorů, jež znali můj zdravotní stav a k léčbě protonem se přikláněli, stejně jako moje rodina. Objevily se však i opačné lékařské názory a byl mi představen i ozařovací plán pomocí fotonů. Pro mě samotnou to nebylo snadné rozhodování, jsem znamením váha a skutečně jsem vše pečlivě promýšlela a vážila. Nakonec jsem však kontaktovala Protonové centrum a spojila jsem se s ředitelkou Klientského servisu, paní Ing. Veronikou Galuškovou, která byla velice vstřícná a vše mi klidně vysvětlila.“ Poté paní Milada zaslala do Protonového centra svou zdravotní dokumentaci a byla jí zajištěna konzultace u primáře PTC, doc. MUDr. Jiřího Kubeše, Ph. D. Během konzultace spolu vše podrobně probrali a byly jí zodpovězeny veškeré dotazy. „Konečné rozhodnutí však pan primář zanechal zcela na mém úsudku,“ doplňuje.

Po setkání s panem primářem Milada vše znovu promýšlela a vážila. Nakonec se však rozhodla, že léčbu v Protonovém centru podstoupí. Sedm týdnů po provedené operaci nastoupila k ozařování.

„Cítila jsem se v Protonovém centru velmi dobře, dostala jsem ozařovací plán s časy, kdy se mám dostavit. Vše fungovalo přesně, a kromě únavy jsem z ozáření neměla žádné komplikace. Nic mě nebolelo a neměla jsem ani žádnou reakci na kůži v obličeji,“ popisuje paní Milada své zkušenosti s léčbou.

Nyní do Protonového centra dojíždí na pravidelné kontroly k doc. MUDr. Jiřímu Kubešovi, Ph.D. a MUDr. Andree Pásztorové. A doplňuje: „Všem v Protonovém centru bych chtěla moc poděkovat. Důležité je nic nevzdávat a zajímat se i o jiné možnosti léčby. V mém případě byla volba léčby správná a nyní u mě došlo k úplné regresi onemocnění.“