Nemoc není za trest, zdraví není za odměnu

1. 12. 2022 00:00

Nemoc není za trest, zdraví není za odměnu – to je název nové knihy paní profesorky Jitky Abrahámové, DrSc. Když paní profesorka v roce 1966 promovala, byla onkologie jedním z nejméně probádaných oboru lékařství. Snaha o snížení mortality u nádorových onemocnění se pro ni stala životní vášní. Zavedla v ČR mamografický screening prsu. V roce 1992 založila onkologické oddělení v Thomayerově nemocnici. V tomto zajímavém a erudovaném knižním rozhovoru se nyní můžete přesvědčit, že paní profesorka si nadšení pro svůj obor zanechává dodnes.