Informace pacientům týkající sešíření nákazy
koronaviru (COVID-19) v ČR.

4500 odléčených pacientů

Vysoký počet odléčených pacientů

Díky protonové léčbě jsme v našem centru úspěšně odléčili již přes 4 500 pacientů s různými diagnózami, v různém stadiu onemocnění a s různou délkou léčby. Velký počet odléčených pacientů, u kterých nedošlo k návratu onemocnění, vypovídá o tom, že protonová léčba výborně funguje a přináší pacientovi vysokou šanci na vyléčení. Ke všem pacientům přistupujeme individuálně, léčbu přizpůsobujeme jejich potřebám a věnujeme jim dostatek času, abychom jim vysvětlili, co je protonová léčba, jaká je její účinnost a co celý proces léčby obnáší.

Chceme být pro vás oporou

V Protonovém centru máme k dispozici nejmodernější technologii, zkušené odborníky, účinnou metodu protonové terapie a individuální přístup k pacientům. Pacient je pro nás prioritou, je pro nás partnerem a naším cílem je pomoci mu vyrovnat se s těžkou životní situací, orientovat se v léčbě, odpovědět na všechny dotazy. Chceme vás provést celým léčebným procesem, být vám oporou a vrátit vás zpět do života. S námi nikdy nebude sami.

Co je to protonová terapie?

Protonová radioterapie, kterou využíváme v Protonovém centru, je velmi účinná, přesná a šetrná léčba rakoviny s minimálními vedlejšími účinky. Díky přesnému zacílení protonového paprsku přímo do nádoru se výrazně snižuje vznik vedlejších nežádoucích účinků. Tím dává protonová léčba šanci užívat si kvalitní život i po léčbě rakoviny bez zvýšeného rizika pozdní toxicity, kdy se potíže objevují za několik let po ozáření (10, 15 nebo i 20 let).

Účinnost protonové léčby

Protonový paprsek díky svým fyzikálním vlastnostem umožňuje zacílit pouze na nádor a dokáže tak významně snížit ozáření okolních zdravých tkání a orgánů, tím se zároveň výrazně snižuje riziko vzniku vedlejších účinků léčby. V porovnání s protonovou terapií zasáhne běžné (fotonové) ozařování podstatně větší část zdravé tkáně v okolí nádoru, kde ozáření není nežádoucí a je pro zdravé orgány destruktivní.

Co je tužkové skenování?

Tužkové skenování, neboli Pencil Beam Scanning (PBS), označuje přesné rozložení dávky protonového paprsku a představuje v současnosti naprostý vrchol v technologii protonové terapie. Tužkové skenování ozařuje s milimetrovou přesností cílovou oblast nádoru s minimálním poškozením okolních zdravých tkání a orgánů.

Rozdíl mezi fotonovou a protonovou léčbou rakoviny

Protonový paprsek dokáže s velkou přesností nasměrovat svoji energii přímo do nádoru, přičemž jeho dráha se zde zastaví a nepokračuje dále lidským tělem. Protonový paprsek předává maximum své energie na konci své dráhy v tzv. Braggově vrcholu, tedy výrazně méně energie odevzdá cestou k nádoru, minimalizuje dopad na zdravé tkáně a orgány za nádorem a výrazně tak snižuje riziko vzniku nežádoucích účinků. Oproti tomu běžněji používaný fotonový paprsek předává značnou část své energie před i za nádorem a ozařuje tak i zdravé tkáně a orgány, kde není záření žádoucí.

‹ Zpět

Více informací o o souborech cookies naleznete zde