Informace pacientům týkající sešíření nákazy
koronaviru (COVID-19) v ČR.

Úhrada protonové léčby rakoviny

Léčbu rakoviny platí pojišťovna

Protonová léčba rakoviny je hrazena ze zákona pojišťovnami. Je léčbou hrazenou z veřejného zdravotního pojištění a je uvedena i ve Vyhlášce Ministerstva zdravotnictví ČR. Protonové centrum má uzavřeny smlouvy s následujícími zdravotními pojišťovnami:

 • Všeobecná zdravotní pojišťovna (VZP ČR),
 • Vojenská zdravotní pojišťovna (VoZP),
 • Zaměstnanecká pojišťovna Škoda (ZPŠ),
 • Česká průmyslová zdravotní pojišťovna (ČPZP),
 • Oborová zdravotní pojišťovna (OZP),
 • Zdravotní pojišťovna Ministerstva vnitra (ZPMV).

Pojišťovny protonovou léčbu hradí, pokud je doporučena lékaři z Protonového centra i Komplexním onkologickým centrem. S veškerou administrativou ohledně protonové léčby rakoviny vám rádi pomůžeme.

Proces schválení léčby rakoviny protonovou terapií:

 • DOPORUČENÍ
  Protonovou léčbu rakoviny doporučují lékaři Protonového centra podle diagnózy.
 • POSOUZENÍ
  Doporučení léčby rakoviny posoudí a schválí Komplexní onkologické centrum (KOC).
 • ODSOUHLASENÍ
  Na závěr vstupního procesu do léčby je potřeba souhlas s úhradou od zdravotní pojišťovny.

V případě zamítnutí žádosti ze strany Komplexního onkologického centra nebo zdravotní pojišťovny společně zvážíme a navrhneme další postup, jak se k protonové léčbě rakoviny dostat.

Více informací o o souborech cookies naleznete zde